Poradnik użytkownika pomoc techniczna

advertisement
Poradnik użytkownika
pomoc techniczna
Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem
Windows
1
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
Spis treści
I.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER ............... 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JAVA – USUWANIE PLIKÓW TYMCZASOWYCH ........................................................................................................ 3
USUWANIE PLIKÓW COOKIE I PLIKÓW TYMCZASOWYCH W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH....................................... 5
USUWANIE CERTYFIKATÓW ............................................................................................................................... 8
ODINSTALOWANIE ŚRODOWISKA JAVA ................................................................................................................ 9
ZEZWOLENIE NA URUCHOMIENIE WTYCZEK JAVA W PRZEGLĄDARKACH PODCZAS LOGOWANIA DO SUPERMAKLERA .............. 9
REINSTALACJA PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH.................................................................................................. 12
2
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
I.
Postępowanie w przypadku problemów z uruchomieniem
aplikacji supermakler
1. Java – usuwanie plików tymczasowych
W celu usunięcia plików tymczasowych z Javy należy uruchomić komponent Java Control Panel.
Operacja ta jest możliwa do wykonania na dwa sposoby:
menu Windows: Start / Wszystkie programy / Java / Configure Java
menu Windows: Start / Panel sterowania / Java
(Panel sterowania w zależności od ustawień może występować w widoku kategorii lub w widoku
klasycznym). Następnie wybieramy ikonę Java
Widok kategorii
dla Windows XP (u góry) i dla Windows Vista, 7, 8 (u dołu)
Widok klasyczny
3
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
Pojawi się okno Java Control Panel w którym wybieramy „Settings…”
a następnie „Delete Files…” i w kolejnym oknie zatwierdzamy wybór przyciskiem „OK”.
4
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
2. Usuwanie plików cookie i plików tymczasowych w przeglądarkach
internetowych.
- Internet Explorer: Wybieramy Start / Panel sterowania / Opcje internetowe.
W oknie Właściwości: Internet w zakładce „Ogólne”, w module „Historia przeglądania” proszę
wybrać przycisk „Usuń…”. W kolejnym oknie proszę zaznaczyć Tymczasowe pliki internetowe
oraz Pliki cookie a następnie zatwierdzić operację przyciskiem „Usuń”.
5
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
- Mozilla Firefox:
Wybieramy przycisk „Otwórz menu”
w prawym górnym rogu
przeglądarki a następnie Historia / Wyczyść historię przeglądania. Następnie wybieramy okres
do wyczyszczenia danych i zatwierdzamy operację poprzez naciśnięcie przycisku „Wyczyść
teraz”.
1
3
2
4
6
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
- Google Chrome: Wybieramy w prawym górnym rogu przeglądarki „Dostosowywanie i
kontrolowanie Google Chrome”. Następnie postępujemy zgodnie ze schematem.
1
3
2
4
- Opera:
Operą.”
1
Wybieramy w lewym górnym rogu przeglądarki „Spersonalizuj i miej kontrolę nad
Dalej postępujemy według poniższego schematu.
3
2
4
7
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
3. Usuwanie certyfikatów
Aby usunąć certyfikaty ze środowiska Java proszę wybrać w Windows: Start / Panel sterowania
/ Java
Po pojawieniu się okna Java Control Panel proszę wybrać zakładkę Security, następnie przycisk
Manage Certificates, przestawić Certificate type na: Secure Site. Zaznaczyć właściwy certyfikat i
nacisnąć przycisk Remove.
Po usunięciu certyfikatów proszę zrestartować komputer i ponownie zalogować się do
supermaklera.
8
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
4. Odinstalowanie środowiska Java
W celu odinstalowania Javy proszę wybrać Start / Panel sterowania / "Dodaj lub usuń
programy" (dla Windows XP) lub "Programy i funkcje" (dla Windows Vista; 7; 8)
Po odinstalowaniu proszę otworzyć dowolną przeglądarkę internetową i ze strony
www.java.com ponownie dokonać instalacji Javy. Zalecamy ponowne uruchomienie komputera
po tym procesie.
UWAGA! Jeśli na komputerze są zainstalowane jeszcze starsze wersje oprogramowania Java
należy je także odinstalować.
5. Zezwolenie na uruchomienie wtyczek Java w przeglądarkach
podczas logowania do supermaklera
- Google Chrome
Przeglądarka ta od wersji 42.0. wymaga włączenia odpowiednich funkcji. W pierwszej kolejności
proszę w pasku adresu wpisać następującą komendę:
chrome://flags/
Gdy pojawi się nowa strona na wyświetlonej liście proszę włączyć interfejs NPAPI. (Napis
„Włącz” powinien zmienić się na „Wyłącz”.)
i zamykamy przeglądarkę.
9
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
Następnie otwieramy ponownie przeglądarkę i w pasku adresu wpisujemy kolejną komendę:
chrome://plugins/
Należy sprawdzić czy wtyczka Javy jest włączona. Jeśli tak, to można zalogować się na
supermaklera, jeśli nie, to trzeba ją włączyć a następnie zamknąć i otworzyć przeglądarkę i
dopiero wtedy zalogować się.
Poniżej na rysunku wtyczka Java jest w pozycji włączonej. Można też zaznaczyć pozycję „Zawsze
może być uruchamiana” ale nie jest to konieczne.
Po zalogowaniu do supermaklera mogą pojawić się następujące Komunikaty w przeglądarce w
prawym górnym rogu ekranu:
Po naciśnięciu ikonki
pojawi się okienko w którym zaznaczamy pozycję zezwalającą na
korzystanie z wtyczek w witrynie www.supermakler.pkobp.pl i akceptujemy naciskając przycisk
„Gotowe”.
10
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
Teraz wtyczki będą się już włączały automatycznie podczas następnych logowań do aplikacji
supermakler.
Następnie pojawi się kolejne okno, które wymaga akceptacji.
Aby nie pojawiał się ten komunikat przy kolejnych logowaniach proszę zaznaczyć pole
(checkbox) przy napisie „Do not show this again for apps from the publisher and location
above” a następnie zatwierdzamy przyciskiem „Run”.
- Mozilla Firefox
Po zalogowaniu do supermaklera mogą pojawić się następujące Komunikaty w przeglądarce w
prawym górnym rogu ekranu:
Należy zezwolić na uruchomienie wtyczki Java wybierając przycisk „Zezwól…”
Następnie z lewej strony ekranu pojawi się kolejne okno w którym zaznaczamy „Pozwól i
zapamiętaj”.
11
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
Następnie może pojawić się kolejne okno do akceptacji w którym wybieramy przycisk „Run”.
Aby nie pojawiał się ten komunikat przy kolejnych logowaniach proszę zaznaczyć pole
(checkbox) przy napisie „Do not show this again for apps from the publisher and location
above” a następnie zatwierdzamy przyciskiem „Run”.
6. Reinstalacja przeglądarek internetowych
W celu dokonania odinstalowania przeglądarek internetowych proszę wybrać w Windows: Start
/ Panel sterowania / "Dodaj lub usuń programy" (dla Windows XP) lub "Programy i funkcje"
(dla Windows Vista; 7; 8)
W przypadku przeglądarki Internet Explorer wystarczy przeprowadzić resetowanie do ustawień
standardowych. Poniżej prezentujemy opis postępowania.
W celu zresetowania ustawień przeglądarki Internet Explorer proszę wybrać w Windows: Start /
Panel sterowania / Opcje internetowe. Następnie w oknie „Właściwości: Internet” proszę wybrać
zakładkę „Zaawansowane” i wybrać przycisk „Resetuj”.
12
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
W kolejnym oknie zaznaczamy „Usuń ustawienia osobiste” i ponownie wybieramy przycisk
„Resetuj”. Po wykonaniu operacji w kolejnym oknie wybieramy „Zamknij”.
Uwaga! Zaznaczenie opcji „Usuń ustawienia osobiste” spowoduje wykasowanie z przeglądarki
wszystkich osobistych ustawień takich jak:
Historia przeglądanych witryn
Strona startowa
Dostawca wyszukiwarki internetowej
Zapisane hasła
13
Pomoc techniczna aplikacji supermakler: 801 169 235 lub (22) 521 90 90 (8.00-18.30 w dni robocze)
e-mail: [email protected]
Infolinia produktowa: 801-304-403 lub (81) 535-63-63 (8:00 - 18:00 w dni robocze)
Download