Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w województwie

advertisement
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji
Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w województwie warmińsko-mazurskim
i w Polsce od 1 stycznia do 15 maja 2015 r.
Liczba zachorowań i zapadalność na 100 tys. Ludności
Lp.
Jednostka chorobowa
Województwo warmińskomazurskie
Liczba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Cholera
Dur brzuszny
Dury rzekome A, B, C
zatrucia pokarmowe
posocznica
inne zakażenia pozajelitowe
Czerwonka bakteryjna (szigeloza)
wywołane przez E. coli biegunkotwórczą
wywołane przez E. coli enterokrwotoczną
wywołane przez E. coli inną i BNO
Inne bakteryjne
wywołane przez Campylobacter
zakażenia jelitowe
wywołane przez Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis
(ogółem)
wywołane przez Clostridium difficille
inne określone
nieokreślone
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
gronkowcowe
jadem kiełbasianym (botulizm)
Inne bakteryjne
zatrucia pokarmowe wywołane przez Cl. Perfringens
(ogółem)
inne określone
nieokreślone
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2
Giardioza (lamblioza)
Kryptosporydioza
wywołane przez rotawirusy
Wirusowe zakażenia wywołane przez norowirusy
jelitowe (ogółem)
inne określone
nieokreślone
Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
ogółem
Biegunka i zapalenie
żołądkowo-jelit. BNO
w tym dzieci do lat 2
Dżuma
Tularemia
Wąglik
Bruceloza: nowe zachorowania
Nosacizna
Leptospiroza
Jersinioza pozajelitowa
Mikobakteriozy - inne i BNO
Listerioza
ogółem
Tężec
noworodków
Błonica
Salmoneloza
73
2
3
11
83
7
4
5
1
39
754
27
68
42
469
572
190
-
Polska
1.01 - 15.05.2015 r.
Zapad.
Liczba
1
2
5,05
1 659
0,14
39
26
3
109
0,21
214
0,76
184
53
5,74
3 785
0,48
355
0,28
579
18,26
627
14
0,07
6
1
79
312
25
2,70
747
1
52,16
21 173
1,87
1 162
4,70
1 394
2,91
5 646
1712,93
13 197
39,57
20 738
693,94
7 099
1
2
17
86
19
4
-
Zapad.
0,00
0,01
4,31
0,10
0,07
0,01
0,28
0,56
0,48
0,14
9,84
0,92
1,50
84,78
0,04
0,02
0,00
0,21
0,81
3,38
1,94
0,00
55,02
3,02
3,62
14,67
1784,53
53,89
959,94
0,00
0,01
0,04
0,22
0,05
0,01
-
Lp.
Jednostka chorobowa
Województwo warmińskomazurskie
1.01 - 15.05.2015 r.
Liczba
44
Krztusiec
45
Płonica (szkarlatyna)
46
47
48
Choroba
meningokokowa,
inwazyjna
Polska
Zapad.
Liczba
Zapad.
13
0,90
1 766
4,59
239
16,53
11 279
29,31
ogółem
6
0,42
107
0,28
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
1
0,07
54
0,14
posocznica
5
0,35
72
0,19
49
inna określona i nieokreślona
-
-
2
0,01
50
ogółem
45
3,11
1 667
4,33
róża
51
52
53
Choroba wywołana
przez Streptococcus
pyogenes,
inwazyjna
45
3,11
1 631
4,24
zespół wstrząsu toksycznego
-
-
1
0,00
gorączka połogowa
-
-
1
0,00
54
inna określona i nieokreślona
-
38
0,10
55
choroba legionistów
-
-
8
0,02
gorączka z Pontiac
-
-
-
-
wrodzona i noworodków
-
-
4
0,27
17
1,18
268
0,70
56
Legionelloza
57
58
59
Kiła
60
wczesna
późna
-
-
32
0,08
inne postacie kiły i kiła nieokreślona
1
0,07
221
0,57
0,48
61
Rzeżączka
10
0,69
184
62
Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
-
-
-
-
63
Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie
1
0,07
99
0,26
64
Borelioza z Lyme
261
18,06
3 256
8,46
65
Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci )
-
-
-
-
66
Dur wysypkowy
-
-
-
-
67
Gorączka Q
-
-
-
-
68
Gorączka plamista i inne riketsjozy
-
-
1
0,00
-
-
69
70
71
72
73
74
Poliomyelitis
wywołane dzikim wirusem
-
wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego
-
-
-
-
-
-
15
0,26
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat
Encefalopatie
gąbczaste
choroba Creutzfeldta-Jacoba (CJD)
-
-
4
0,01
wariant choroby Creutzfeldta-Jacoba (vCJD)
-
-
-
-
inne i nieokreślone
-
-
-
-
-
-
-
-
136
9,41
2 358
6,13
75
Wścieklizna
76
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień
77
Kleszczowe zapalenia mózgu
78
79
80
Inne wirusowe
zapalenie mózgu
81
82
83
84
Wirusowe zapalenie
opon mózgowych
-
-
8
0,02
opryszczkowe
-
-
13
0,03
inne określone
-
-
1
0,00
nieokreślone
-
-
41
0,11
w innych chorobach objętych MZ-56
-
-
6
0,02
enterowirusowe
-
-
6
0,02
opryszczkowe
-
-
2
0,01
10
0,69
203
0,53
inne określone i nieokreślone
w innych chorobach objętych MZ-56
Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna)
-
-
3
0,01
86
-
-
6
0,02
87
Gorączka zachodniego Nilu
-
-
-
-
88
Żółta gorączka
-
-
-
-
85
Lp.
Jednostka chorobowa
Województwo warmińskomazurskie
1.01 - 15.05.2015 r.
Liczba
89
Wirusowe gorączki
krwotoczne
Ebola, Marburg, Lassa
Zapad.
-
-
-
-
-
-
92
Ospa wietrzna
93
Ospa prawdziwa
-
94
Odra
95
Różyczka
96
Pryszczyca
typu A
typu B - ostre
98
99
100
Wirusowe zapalenie
wątroby
-
-
6
0,02
3 792
262,34
89 807
233,36
-
-
-
-
31
0,08
36
2,49
998
2,59
-
-
-
-
-
-
11
0,03
4
0,28
22
0,06
typu B - przewlekłe i BNO
61
4,22
1 242
3,23
typu C: wg definicji przypadku z 2014 r.
70
4,84
1 439
3,74
typu B+C (zakażenie mieszane)
102
Zapad.
-
91
97
Liczba
-
inna określona i nieokreślona
Choroba wywołana przez hantawirusy
90
Polska
-
-
8
0,02
2
0,14
7
0,02
5
0,35
53
0,14
7
0,48
473
1,23
16
1,11
888
2,31
104
inne i nieokreślone
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności
105
Nowowykryte zakażenia HIV
106
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
107
Malaria (zimnica)
-
-
8
0,02
108
Bąblowica (echinokokoza)
2
0,14
15
0,04
109
Wągrzyca (cysticerkoza)
-
-
-
-
110
Włośnica
103
111
112
113
114
Choroba wywołana
przez Streptococcus
pneumoniae,
inwazyjna
-
-
-
-
11
0,76
374
0,97
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
4
0,28
84
0,22
posocznica
6
0,42
233
0,61
3
0,21
141
0,37
ogółem
inna określona i nieokreślona
Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia E. coli
-
-
-
-
Choroba wywołana
przez Heamophilus
influenzae,
inwazyjna
ogółem
2
0,14
27
0,07
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
-
-
4
0,01
posocznica
-
-
13
0,03
inna określona i nieokreślona
2
0,14
12
0,03
Bakteryjne zapalenie
opon mózgowych i/lub
mózgu
w innych chorobach objętych MZ-56
1
0,07
40
0,10
inne określone
3
0,21
46
0,12
6
0,42
119
0,31
123
inne, nieokreślone
Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone
1
0,07
159
0,41
124
Zapalenie mózgu inne i nie określone
2
0,14
39
0,10
125
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi
126
Grypa i podejrzenia
grypy
ogółem
u dzieci w wieku 0-14 lat
Wrodzone choroby
wirusowe
Inne wrodzone
zakażenia i choroby
pasożytnicze
115
116
117
118
119
120
121
122
127
128
129
130
131
132
133
-
-
28 098
1943,86
2 066 767
5370,46
12 377
5523,92
901 425
15636,16
różyczka wrodzona
-
-
1
0,27
inne określone i nieokreślone
-
-
-
-
toksoplazmoza
-
-
6
0,27
listerioza
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
inne określone i nieokreślone
SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej
-
-
Lp.
Jednostka chorobowa
Województwo warmińskomazurskie
1.01 - 15.05.2015 r.
Liczba
134
135
136
137
138
139
140
141
Zatrucia pestycydami – ostre
Zatrucia naturalnie
toksycznymi substancjami
spożytymi jako pokarm
Ostre zatrucia
żywnością skażoną
biologicznie i/lub
chemicznie
Polska
Zapad.
Liczba
Zapad.
-
-
2
0,01
ryby, skorupiaki i inne produkty morza
-
-
-
-
grzyby
-
-
1
0,00
jagody i inne części roślin
-
-
-
-
mikotoksyny
-
-
-
-
dioksyny
-
-
-
-
polichlorowane bifenyle
-
-
-
-
inne określone i nieokreślone
-
-
-
-
Dane na dzień: 19.05.2015 r.
Wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu:
89 524 84 35
Dane wojewódzkie na podstawie dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych meldunków nadsyłanych przez Powiatowe Stacje SanitarnoEpidemiologiczne do Wojewódzkiej Satcji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Dane krajowe na podstawie danych Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Panstwowego Zakladu Higieny.
Download