Siła natury przeciwko zgniliźnie twardzikowej

advertisement
Siła natury przeciwko zgniliźnie twardzikowej
Contans XX jest jedynym zarejestrowanym w Polsce biologicznym preparatem
opartym o gatunek grzyba Coniothyrium minitans.
Substancja aktywna wykazuje silne działanie pasożytnicze wobec występujących
w glebie form przetrwalnikowych zgnilizny twardzikowej zwanych sklerocjami.
Temperatura
przechowania
Maksymalny
czas
przydatności
produktu do
stosowania
20°C
2 tygodnie
< 15°C
3 tygodnie
Substancją aktywną preparatu jest grzyb Coniothyrium minitans,
będący pasożytem grzybów z rodzaju Sclerotinia
Contans selektywnie zwalcza sklerocja czyli zarodniki
< 4°C
6 miesięcy
przetrwalnikowe powodujące infekcję w glebie
Skuteczność preparatu wzrasta wraz z każdą kolejną aplikacją
w kolejnych sezonach wegetacyjnych
Contans wykazuje wysoką skuteczność niezależnie od warunków
pogodowych
Preparat biologiczny – nie
ma pozostałości, brak
okresu karencji
www.belchim.com
Contans_A4_PL_feb12.indd 1
13/03/2012 8:18:32
Pasożytnictwo
Coniothyrium minitans
na sklerocjum w fazie
początkowej
Contans XX - środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin
przed zgnilizną twardzikową. Coniothyrium minitans
wyizolowany z gleby ma działanie selektywne i zastosowany doglebowo działa na sklerocja grzybów z rodzaju
Sclerotinia powodując ich wyniszczenie, rozpadanie się.
Na powierzchni gleby tworzą się nowe, liczne skupienia
zarodników, które w kontakcie ze sklerocjami powodują
ich rozkład. Zawartość substancji aktywnej : 1x109 oospor
w 1 g środka pasożytniczego grzyba Coniothyrium minitans.
Contans XX jest sporządzony w formie granul, rozpuszczalnych w wodzie. Do aplikacji mogą służyć konwencjonalne opryskiwacze. Sprzęt do przeprowadzania zabiegów
opryskiwania nie powinien zawierać pozostałości środków
ochrony roślin, a w szczególności fungicydów, a także
kwasów, zasad czy innych substancji mogących wpłynąć
negatywnie na skuteczność działania preparatu.
Wpływ środka Contans na apotecja grzyba
Pasożytnictwo
Coniothyrium minitans
na sklerocjum w fazie
końcowej
Zgnilizna twardzikowa jest uznawana za chorobę odglebową. Wynika to z faktu, że ok. 90% jej cyklu rozwojowego zachodzi w glebie.
Stadium zimującym są sklerocja, które można znaleźć łatwo na resztkach pożniwnych czy też na porażonych chwastach. Zarodniki te stanowią jednocześnie źródło infekcji pierwotnej. W zależności od potencjału infekcyjnego w glebie, nasilenie objawów może pojawić się już
w warunkach polowych, lecz dużo częściej notuje się silny rozwój
patogena w przechowalni. Zgnilizna twardzikowa jest szczególnie
wielkim problemem dla producentów warzyw korzeniowych przeznaczonych do długiego przeSklerocja
chowania.
Spowodowane jest to między innymi
warunkami przechowania
(temperatura powyżej 0˚C
oraz wysoka wilgotność
powietrza), a także składowaniem plonów w skrzyniopaletach, gdzie zdrowe
korzenie mają bezpośredni
kontakt z zainfekowanymi.
Zgnilizna twardzikowa na główce sałaty
Terminy i dawki stosowania:
Kontrola
Środek stosować na 3 miesiące przed planowaną uprawą. Po opryskaniu chronionej powierzchni, podłoże lub ziemię wymieszać na głębokość około 10 cm .
Contans
Minusem wykorzystania preparatów należących do grupy chemii konwencjonalnej jest jednak brak skuteczności
w zwalczaniu sklerocjów w glebie. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż zarejestrowane fungicydy wykazują ograniczone działanie w środowisku glebowym, gdzie znajdują się
sklerocja odpowiedzialne za infekcję. Jedynym zarejestrowanym w Polsce preparatem opartym o Coniothyrium minitans jest Contans XX. Gatunek grzyba, będący jednocześnie
substancją aktywną tego produktu, wykazuje silne działanie
nadpasożytnicze wobec sklerocjów zgnilizny twardzikowej.
Atutem preparatu w walce ze źródłem infekcji pierwotnej
jest efekt kumulowania się substancji aktywnej w glebie.
Aplikacja (4-8 kg/ha)
Wymieszanie z glebą
Siew/sadzenie
Praktyka holenderska pokazuje,że stosując Contans XX do ochrony
upraw marchwi i pietruszki powinno się najpierw wykonać opryskiwanie gleby (4 kg/ha), a następnie przejść do formowania redlin
i siewu nasion.
Oznacza to, że wraz z każdą aplikacją Contansu XX, jego skuteczność w ochronie przed zgnilizną twardzikową wzrasta.
Wymieszanie z glebą
Rozkład preparatu Contans XX w glebie
Nowa praktyka rolnicza stosowana w Holandii i Belgii wskazuje że największą skuteczność produkt
osiąga przy aplikacji powierzchniowej (np. po siewie rośliny uprawnej) i przez wmycie go na głębokość 2-3 cm wgłąb gleby. Można to uzyskać dzięki np. opadom deszczu lub sztucznemu nawadnianiu. Dawka zależna jest od nasilenia występowania sklerocjów w glebie i wynosi: 1-2 kg/ha,
z możliwością powtórzenia zabiegu w razie potrzeby.
Sklerocja

Contans
3 cm

Contans XX jest przemieszczany w glebie po deszczu,
nawadnianiu itp, na głębokość 2-3 cm
Contans 1-2 kg/ha
Inną metodą praktykowaną w Niemczech jest zastosowanie preparatu Contans XX na resztki pożniwne poprzedzającej uprawy:
Contans_PL_A4_0312
Zabieg opryskiwania gleby
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o.
ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
Tel. 660 515 119 | lub 660 030 893 | lub 606 647 681
Właściciel zezwolenia:
PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz, Niemcy
[email protected] | www.belchim.com
Contans_A4_PL_feb12.indd 2
13/03/2012 8:19:16
Download