Karta nr 000 z dn

advertisement
KARTA USŁUGI
Przywóz leków
Nr 10
Data zatwierdzenia:
13.05.2015r.
Oddział Celny w Jasionce
1/2
Co chcę załatwić?
Przywieźć leki z wyjątkiem środków odurzających i substancji psychotropowych na
potrzeby własne na terytorium Unii Europejskiej.
Kogo dotyczy?
Osób, które chcąc przywieźć leki.
Co przygotować?
Przygotuj:
 Dokument upoważniający do przekroczenia granicy (np. paszport),
 Leki do kontroli celnej.
Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.
Jak wypełnić
dokumenty?
Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów.
Ile muszę
zapłacić?
Za usługę nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć
dokumenty?
Dokumenty złóż w momencie zgłoszenia towaru do kontroli celnej.
Sprawę załatwimy na stanowisku odprawy celnej w Porcie Lotniczym Rzeszów Jasionka.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00 pod
adresem:
Gdzie załatwię
sprawę?
Oddział Celny w Jasionce
36-002 Jasionka
tel.: 17 8597410, 17 8597401, 17 7178805, 17 7178807
fax. 17 7178605
e-mail: [email protected]
Co zrobi urząd?
 Przyjmiemy zgłoszenie i przeprowadzimy kontrolę celną,
 Zezwolimy na przywóz leków do Unii Europejskiej
Jaki jest czas
realizacji?
Twoją sprawę załatwimy „od ręki”.
Jak się odwołać?
W tym przypadku droga odwoławcza nie jest przewidziana.
Informacje
dodatkowe
 Możesz przywieźć bez zezwolenia Ministra Zdrowia do 5 najmniejszych opakowań leków
z wyjątkiem środków odurzających i substancji psychotropowych.
 Zasady przywozu środków odurzających i substancji psychotropowych określają przepisy
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 dodatkowe informacje uzyskasz w Centrum Informacji Służby Celnej, tel.: 801 470 477
lub 33 857 62 51
KARTA USŁUGI
Przywóz leków
Nr 10
Data zatwierdzenia:
13.05.2015r.
Oddział Celny w Jasionce
2/2
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j. t. Dz. U. z 2008 nr 45 poz. 271.)
– link do ustawy
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. Dz. U. z 2012 poz. 124 ze
zm.) – link do ustawy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards