tradisi katolik - Parafia pw. NMP Królowej Apostołów w Ełku

advertisement
Mówienie,
że horoskopy są oczywistym oszukaństwem
ma taki sam skutek,
jak powtarzanie społeczeństwu,
że palenie szkodzi zdrowiu.
Niekiedy głupota,
zwycięża zdrowy rozsądek i mądrość.
Takim przypadkiem są horoskopy.
Bzdurność i kłamstwo horoskopów można wykazać
na płaszczyźnie: naukowej i religijnej.
Andrzej Wronka, O bzdurze horoskopów
ŹRÓDŁOSŁÓW SŁOWA HOROSKOP
gr. „hora” godzina
gr. „skopein” –
zaglądać,
podglądać,
podpatrywać
PODGLĄDANIE
GODZINY
W ASTROLOGII PRZEPOWIEDNIA
SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE UKŁADU CIAŁ NIEBIESKICH.
PRZYKŁADY ABSURDÓW
ASTROLOGICZNYCH KĄCIKÓW PRASOWYCH
- „Wenus przyniesie ci miłość, za
którą tak długo tęskniłaś”;
- „Wpływ Saturna da się odczuć w
poprawie
twojej
sytuacji
finansowej”;
-„Mars
w
kwadraturze
do
drastycznie działającego Urana
zwiastuje ci kłopoty rodzinne”.
Takie i wiele innych absurdów
można wyczytać w astrologicznych
kącikach prasowych pt.: „Gwiazdy
mówią”, „Sprawdź, co cię czeka”.
WYNIKI BADAŃ CBOS - 2006
WYNIKI BADAŃ CBOS - 2006
WYNIKI BADAŃ CBOS - 2006
UZALEŻNIENIE OD WIARY W HOROSKOPY I PRZEZNACZENIE
Często dochodzi tu do chorobliwego uzależnienia się od wiary w
horoskopy, przeznaczenie i zabobony. Niejednokrotnie nawet ludzie
wierzący szukają pociechy, odpowiedzi na nurtujące ich pytania nie
u Boga i w zdrowym rozsądku ale w horoskopach i u wróżek. Osoby
te są zniewolone przez przesądy. Podejmując jakąś decyzję
sprawdzają najpierw horoskop na dany dzień, czy układają karty
Tarota. Zawierając nową znajomość, pytają spod jakiego jest ktoś
znaku itp.
MODA NA WRÓŻBITÓW I ASTROLOGÓW
Według C. Sagana w USA jest 10 razy
więcej astrologów niż astronomów. W
krajach
zachodnich
działa
współcześnie wielu astrologów i
wróżbitów. W Niemczech jeszcze w
1988 r. pracowało 90 tys. wróżbitów,
astrologów i jasnowidzów. W tym
samym czasie zaś działało jedynie 35
tys.
duchownych
katolickich
i
ewangelickich.
Każdy z nich oddziaływuje na setki lub tysiące osób, z czego
wynika, że miliony ludzi zetknęło się z okultyzmem poprzez
astrologię. W niektórych miastach w Polsce np. w Warszawie
jest więcej zarejestrowanych wróżek niż księży.
ZAWÓD ASTROLOG?
Astrolog i wróżbita to profesje
jakie można dziś znaleźć w
oficjalnym spisie zawodów
Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
Urzędowy dokument stwierdza, że astrolog: „bada wpływ
poszczególnych planet układu słonecznego i gwiazd stałych
na środowisko ziemskie; określa i analizuje zarówno fizyczną,
jak i psychiczną sferę zjawisk wywoływanych przez
oddziaływanie określonych konfiguracji planetarnych i
gwiezdnych w celu uzyskania informacji dotyczących
najczęściej człowieka – jego zdrowia, psychiki i losu oraz
danych przydatnych w innych dziedzinach życia, takich jak
meteorologia czy uprawa roślin”.
ZADANIA
ZAWODOWEGO ASTROLOGA
Do zadań zawodowego astrologa
należy „sporządzanie horoskopu
urodzeniowego,
stanowiącego
psychofizyczny portret człowieka
w celu samopoznania, określenia
pola możliwości i ukierunkowania
w życiu, opracowywanie prognozy w zakresie wybranych
spraw, problemów, predyspozycji i zdarzeń odnoszących się
do jednostki bądź ogółu, danej chwili, roku lub wieku;
udzielanie porad dotyczących konkretnych zagadnień, takich
jak: stan zdrowia, wybór partnera w miłości i małżeństwie
bądź interesach, korzystny moment na zawarcie transakcji,
wykorzystanie uzdolnień lub możliwości zawodowych”.
PTOLOMEUSZ SIĘ POMYLIŁ
Podstawowe zasady astrologiczne nie
zmieniły się od przeszło 2000 lat, czyli od
czasów, kiedy Klaudiusz Ptolomeusz z
Aleksandrii napisał podręcznik astrologii
pt. „Tetrabiblos”. Jego prace do dziś
stanowią niepodważalny dogmat dla
wszystkich astrologów, choć ich autor był
twórcą błednej geocentrycznej teorii
budowy Układu Słonecznego, a swoje
wyjaśnienia oparł o niepoprawne założenia
astronomiczne. Nie przeszkadza to jednak
współczesnym astrologom czerpać wiedzę
z tych wątpliwych naukowo źródeł i
stawiać rzekomo „dokładne” horoskopy.
GWIAZDY NAD KOŁYSKĄ
Zdaniem astrologów na temperament i
cechy charakteru człowieka ma wpływ
układ gwiazd w momencie jego narodzin.
Takie myślenie wiąże się z błędną
koncepcją, według której początek życia
biologicznego następowałby z chwilą
porodu. Naukowcy są innego zdania.
To, jaki będzie nasz wygląd zewnętrzny, a także temperament,
zdolności, predyspozycje osobowościowe, rozstrzyga się już
w momencie poczęcia i w pierwszych sekundach po
zapłodnieniu. Powstaje wtedy konstrukcja genetyczna
człowieka. Nawet gdybyśmy przyjęli, że gwiazdy rzeczywiście
mają wpływ na naszą osobowość, bardziej logiczne byłoby
badanie ich konstelacji w momencie poczęcia, a nie narodzin.
GDZIE JEST DRUGI MOZART?
W ciągu sekundy na kuli ziemskiej rodzi się ok. 250 osób.
Jeśliby ufać astrologii, osoby te powinny mieć podobną
osobowość i losy życiowe. Dlaczego więc był tylko jeden
Einstein, Bach czy Picasso?
BARAN CZY RYBA?
KONSEKWENCJE PRECESJI PUNKÓW RÓWNONOCY
Ustalona w starożytności pozycja
znaków
zodiaku
względem
gwiazdozbiorów uległa znacznemu
przesunięciu. Wynika to z faktu
obrotowego ruchu Ziemi wokół
własnej
osi,
przypominającego
wirowanie bąka – dziecięcej zabawki.
Jego następstwem jest zjawisko
precesji punków równonocy, którego
konsekwencją
jest
przesunięcie
pozycji znaków zodiaku o 1/12 koła, a
więc o wartość jednego znaku.
Oznacza to, że obecnie znaki zodiaku wypadają nie w swoich
pierwotnych gwiazdozbiorach.
POMIJANIE WĘŻOWNIKA TRZYNASTEGO ZNAKU ZODIAKU
Astrologowie pomijają na
drodze wędrówki Słońca
trzynasty gwiazdozbiór –
Wężownika, choć Słońce
przebywa w nim dłużej niż
w Skorpionie. Czy można
wobec tego mówić o
wiarygodności astrologii?
CORAZ ZWIĘCEJ PLANET
Prawdziwy horoskop – zdaniem astrologów – bierze pod
uwagę położenie wszystkich planet w dniu narodzin
człowieka. „Wszystkich” – w średniowieczu oznaczało – 5, w
XVIII w. – 6, a w XXI w. – 9, choć ostatecznie od 2006 r. mówi
się o 8 planetach układu Słonecznego, ponieważ odkryty w
1930 r. Pluton został zaliczony do nowej kategorii planet
karłowatych.
WSPÓŁCZESNA NAUKA PRZECIW ASTROLOGII
Astronomowie
nieustannie
badają
Wszechświat i dokonują nowych odkryć,
których astrologowie często nie biorą
pod uwagę. To, że przy analizie obrazu
nieba uwzględniają tylko niektóre ciała
niebieskie, pomijając te, które z racji
rozmiarów i bliższej odległości od Ziemi
mogłyby mieć większy wpływ na
człowieka,
zdecydowanie
podważa
wiarygodność ich przewidywań.
W 1975 r. 182 uczonych, w tym 18 laureatów Nagrody Nobla,
podpisało antyastrologiczny manifest pt. Zastrzeżenia pod
adresem astrologii, dowodząc jej bezużyteczności i
bezzasadności.
NIETRAFIONY HOROSKOP
I SAMOBÓJSTWO GIROLAMO CARDANO
Wybitny matematyk i wynalazca
włoski Girolamo Cardano (15011576), wynalazca zawieszenia i
przegubu, wału, który nosi jego imię,
bez których dziś trudno wyobrazić
sobie
rozwój
motoryzacji,
zapoczątkował także teorię liczb
urojonych, był też zwolennikiem
astrologii. Postawił sobie horoskop,
w którym przewidział datę swej
śmierci. Gdy wyznaczony dzień
nadszedł a nic nie wskazywało na
śmierć
Cardano
popełnił
samobójstwo!
HOROSKOPY NOSTRADAMUSA
Francuski Żyd – Nostradamus,
czyli Michel de Nostre-Dame
(1503-1566) w 1550 r. wydał
kalendarze astrologiczne zwane
Centuries
Astriologiques.
Zawarte w nich czterowiersze
dzięki swej wieloznaczności,
ogólnikowości i nieokreśloności
można
w
każdej
epoce
dopasować do wielu wydarzeń i
zjawisk
twierdząc,
iż
Nostradamus miał na myśli
akurat to, co nam pasuje.
ODKRYCIE PSYCHOLOGII - EFEKT HOROSKOPOWY
(EFEKT FORERA LUB EFEKT BARNUMA)
To obserwacja, że ludzie uznają za bardzo trafne opisy
ich własnej osobowości, które w rzeczywistości są
jedynie ogólnymi zestawami danych odnoszącymi się do
znacznej grupy ludzi.
Efekt ten może wyjaśniać
rozpowszechnienie wiary w
pseudonaukowe teorie takie
jak astrologia, numerologia
czy wróżenie.
EKSPERYMENT FORERA
W 1948 r. psycholog Bertram R.
Forer
dał
studentom
do
wypełnienia test osobowości, a
następnie przedstawił im analizę
ich
osobowości
rzekomo
bazującą na wynikach tego testu.
Studenci mieli ocenić trafność tej
analizy w skali od 0 do 5. Średnia
ocen wyniosła 4.26. Później Forer
ujawnił że w rzeczywistości
wszyscy studenci otrzymali tę
samą analizę, która została
złożona
z
fragmentów
horoskopów, a jej treść była
następująca:
„Masz potrzebę by ludzie cię lubili i podziwiali, jednak jesteś
osobą krytyczną wobec siebie. Masz pewne wady osobowości,
ale potrafisz je kompensować tym, co jest w tobie dobre. Masz
duże możliwości, które wciąż pozostają niewykorzystane. O ile
na zewnątrz możesz wyglądać na osobę zdyscyplinowaną i
opanowaną, wewnątrz często trapi cię niepewność i martwisz
się o wiele spraw. Niekiedy masz poważne wątpliwości, czy
twoja decyzja była dobra albo czy twoje czyny były właściwe.
Lubisz pewną ilość zmian i różnorodności, a kiedy osaczają cię
ograniczenia odczuwasz niezadowolenie. Cenisz sobie własną
niezależność myślenia i nie przyjmujesz cudzych twierdzeń bez
przekonujących dowodów. Życie nauczyło cię, aby nie
przesadzać ze szczerością kiedy się przed kimś otwierasz.
Czasem bywasz osobą otwartą na ludzi, przystępną i
towarzyską, ale innym razem zamkniętą, ostrożną i
zdystansowaną. Niektóre z twoich marzeń wydają się być
nierealistyczne”.
WIERZĘ HORSOKOPOM CZY WIERZĘ BOGU?
Chrystus zapewnia nas, że nawet włosy na naszej
głowie są policzone (por. Mt 10,30) i nic bez woli
kochającego Boga nie może się nam stać.
ALBO wierzę, że jest
Boża Opatrzność, że
poprzez modlitwę, pracę
nad
sobą
mogę
i
powinienem wypraszać
dla siebie i innych łaski
ALBO wierzę, że Pan Bóg tu
nie ma nic do powiedzenia,
a to co mnie spotkać w
przyszłym tygodniu, z kim
się pogodzę, a z kim
pokłócę zależy od ułożenia
bezrozumnych planet na tle
bezdusznych
gwiazd
w
momencie mego urodzenia.
Wiara w horoskopy
jest grzechem przeciw wierze.
CO Z WOLNĄ WOLĄ CZŁOWIEKA
I MOŻLIWOŚCIĄ ZASŁUGIWANIA PRZED BOGIEM?
Zwróćmy uwagę na ważny astrologicznych przepowiedni, iż
naruszają one prawdę o wolnej woli człowieka i możliwości
zasługiwania przed Bogiem. Co więcej wiara w horoskopy jest
po części zrzuceniem odpowiedzialności za własne grzechy,
słabości czy też niepowodzenia na przyrodę nieożywioną.
Orygenes
stanowczo
bronił
„wolności chrześcijańskiej, silnie
zakorzenionej w nauce Kościoła,
przeciwko tym, którzy twierdzą,
jakoby ruch gwiazd miał być
sprawcą wydarzeń i czynów
ludzkich, czynów dobrowolnych,
będących w naszej mocy".
BIBLIA WOBEC ASTROLOGII
Astrologia niesie ponadto zagrożenie duchowe dla człowieka.
Światopogląd astrologii pojmuje Bóstwo jako cały Kosmos ze
wszelkimi jego siłami i możliwościami, dla którego gwiazdy,
ziemia, człowiek i wszelkie siły kosmiczne stanowią
majestatyczną całość, ściśle z sobą związaną i wzajemnie na
siebie oddziaływającą". Gwiazdy posiadają władzę kreowania
wydarzeń i charakterów ludzkich, są im przypisane cechy
osobowe i boskie. Tak panteistycznie rozumiany Bóg niewiele
ma wspólnego z Bogiem Biblii, który świat stworzył i nim
rządzi.
PROROK IZAJASZ
„Niechaj się stawią, by cię
ocalić,
owi
opisywacze
nieba,
którzy
badają
gwiazdy, przepowiadają na
każdy miesiąc, co ma się z
tobą wydarzyć. Oto będą jak
źdźbła słomiane, ogień ich
spali. Nie uratują własnego
życia z mocy płomieni”.
Iz 47, 13-14
MOJŻESZ (PRZYWÓDCA IZRAELITÓW)
„Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i
gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się
zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój,
przydzielił je wszystkim narodom pod niebem”.
Pwt 4, 19
ŚW. PAWEŁ
– APOSTOŁ NARODÓW
„Baczcie, aby kto was
nie zagarnął w niewolę
przez tę filozofię będącą
czczym
oszustwem,
opartą na ludzkiej tylko
tradycji, na żywiołach
świata,
a
nie
na
Chrystusie”.
Kol 2, 8-9
POTĘPIENIE GRZECHU ASTROLOGÓW U ŚW. AUGUSTYNA
„Ci, którzy od woli Bożej uzależniają układ
gwiazd, w jakiś sposób rozstrzygających o
charakterze człowieka o tym, co dobrego ma go
spotkać, lub co złego ma się mu przydarzyć,
dopuszczają się wielkiej zniewagi w stosunku do
Nieba, jeśli sądzą, że gwiazdy te otrzymały od
Najwyższej mocy Bożej taką władzę, i że o losach
ludzkich stanowią wedle własnego uznania.
Siedzą i liczą gwiazdy, przestrzenie, bieg, obroty, badają ruchy,
opisują, wyciągają wnioski. Wydają się wielkimi uczonymi. Ta cała
wielkość i uczoność, to obrona grzechu. Będziesz cudzołożnikiem,
bo taka jest twoja Wenus; będziesz zabójcą, bo taki jest twój Mars.
Zatem zabójcą jest twój Mars, a nie ty. Wenus jest cudzołożna, a nie
ty. Bacz, żebyś ty nie został potępiony zamiast Marsa czy Wenus”.
św. Augustyn, „Enarrationes in Psalmos” 140, 9
ŚW. BAZYLI Z CEZAREI
I KŁAMSTWO „SZTUKI STAWIANIA HOROSKOPÓW”
„Jeśli niemożliwe jest ustalenie
dokładnego momentu (poczęcia
lub narodzin z dokładnością do
jednej
sekundy)
i
jeżeli
najmniejsza
różnica
obala
wszystkie wyliczenia, ci, którzy
tracą swój czas, zajmując się
urojoną sztuką, są tak samo
śmieszni jak ci, którzy patrzą na
nich z podziwem jako na ludzi
zdolnych poznać nasze losy”.
św. Bazyli z Cezarei
ŚW. TOMASZ Z AKWINU
O OBECNOŚCI ZŁEGO DUCHA W ASTROLOGII
„Skoro bowiem nie można z jakichś
cielesnych
pierwiastków
utworzyć
rozumu, jest więc niemożliwe, by moc ciał
niebieskich powodowała skutki, które są
właściwymi skutkami natury rozumnej.
W dziełach czarnoksięskich są bowiem także takie czynności,
które są właściwością natury rozumnej; dają bowiem
odpowiedzi w sprawie dóbr skradzionych, i tym podobne, a to
może się dziać tylko przy pomocy rozumu. Nie jest zatem
prawdą, by wszystkie tego rodzaju skutki były powodowane
samą tylko mocą ciał niebieskich”.
św. Tomasz z Akwinu
Summa contra gentiles, ks. III, rozdz. 105
STANOWISKO KOŚCIOŁA
Kościół wielokrotnie publicznie, poprzez oficjalne dokumenty,
odrzucał astrologię. Przykłady tego znajdujemy w pismach
pierwszego synodu w Orleanie (511 r.), w Braga (561 r.),
czwartego synodu w Toledo (633 r.) oraz w nauce papieża
Sykstusa V i Urbana VIII. Astrologia została potępiona bullą
papieską w 1590 r.
NAUKA
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
„Należy
odrzucić
wszystkie
formy
wróżbiarstwa:
odwoływanie
się
do
Szatana lub demonów, przywoływanie
zmarłych lub inne praktyki mające
rzekomo odsłaniać przyszłość.
Korzystanie
z
horoskopów,
astrologia,
chiromancja,
wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa,
posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad
czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie
pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są
sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą
bojaźnią - które należą się jedynie Bogu”.
KKK nr 2116
ZAGROŻENIA DUCHOWE ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM SIĘ
NA WPŁYW SIŁ POCHDZENIA DEMONICZNEGO
Osoba zniewolona pragnieniem
poznawania przyszłości i oddająca
się praktykom wróżbiarstwa czyni
siebie niezdolną do modlitwy i
życia sakramentalnego, a tym
samym stopniowo ulega wpływom
sił pochodzenia demonicznego.
Wystawia
siebie
na
niebezpieczeństwo działania złego
ducha,
którego
celem
jest
zerwanie więzi człowieka z Bogiem
i doprowadzenie do duchowej
śmierci.
GROŹNE ŹRÓDŁA WIEDZY O PRZYSZŁOŚCI
Najczęściej wróżący zaczynają od
informacji o tym, co już się wydarzyło
(o tym zły duch wie, a człowiek nie,
bo nie ma zdolności bycia w wielu
miejscach jednocześnie). A gdy
człowiek
nabierze
zaufania,
że
informator
jest
dobry,
wtedy
pojawiają się kolejne wiadomości,
które mogą w życiu człowieka
spowodować wiele zła, zastraszyć go,
zniewolić.
Jeśli
przepowiadanie
płynie z innego źródła niż Pan Bóg,
mogę być pewien, że jest ono
niepewne.
BEZRADNOŚĆ HOROSKOPÓW
1. Dlaczego bliźnięta urodzone w tym samym czasie i na tej
samej szerokości geograficznej mają tak odmienne losy?
2. Dlaczego do postawienia horoskopu bierze się pod uwagę
planety i Księżyc a pomija się np. komety, planetoidy
krążące między Marsem a Jowiszem czy też cztery
największe księżyce Jowisza (niektóre większe od naszego)?
3. Dlaczego druga planeta ma odpowiadać za powodzenie,
miłość czy urodę, podczas gdy jej nazwa jest ustalona z
mitologii i z naukowego punktu widzenia Wenus ma taki
wpływ na miłość i urodę, jak fazy księżyca na rozwój
kolarstwa np. w Mongolii?
BEZRADNOŚĆ HOROSKOPÓW
4. Nazwy gwiazdozbiorów są ustalone na podstawie wolnych
skojarzeń ludzi, którzy patrzyli na nie przed tysiącami lat.
Przy czym wersja egipska - używana obecnie - różni się od
chińskiej czy babilońskiej.
5. Skoro wyliczenia astrologów są tak dokładne i pewne, to
dlaczego w historii ludzkości miliony horoskopów okazały
się zwykłymi niewypałami i kompromitacją?
6. Co zrobią astrologowie gdy się okaże, iż odkryto dziesiątą
planetę Układu Słonecznego, której do tej pory nie
uwzględniają podobno bardzo dokładne horoskopy?
7. Dlaczego horoskop układa się z datą i godziną urodzenia
człowieka a nie np. jego poczęcia?
Dziękuję
za uwagę 
Ks. Ryszard Sawicki
KATECHEZY DLA DOROSŁYCH W „ROKU WIARY”
Parafia NMP Królowej Apostołów w Ełku
Download