Scenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzonych w kl

advertisement
Scenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzonych w kl. III b
przez Beatę Kalkowską w dn. 05.V.2006 r.
Ośrodki tematyczne:
Bajkoludek – przyjaciel swojej planety Ziemi.
Bogacenie słownictwa związanego z tematyką kosmosu, gwiazd, Układu Słonecznego, gwiazdozbiorów,
znaków zodiaku.
Bajkoludek – uczeń.
Inspirowanie zabawami twórczymi do aktywnej pracy zespołowej oraz indywidualnej.
Ja – Bajkoludek.
Kształtowanie pozytywnego nastawienia do realizacji celów i zadań.
Rozwijanie umiejętności twórczego pisania z wykorzystaniem środków plastycznych.
Krąg tematyczny: Nasi rówieśnicy w lekturach
Temat dnia: Wesoły zodiak Czarnych Jagódek.
Zadania do realizacji:
Jacy jesteśmy? – wypowiedzi na podstawie horoskopów, ilustracji znaków zodiaku oraz własnych przeżyć.
Wyszukiwanie fragmentu tekstu z lektury mówiącego o znakach zodiaku i głośne ich czytanie, zwrócenie
uwagi na występowanie rymów. Pisanie krótkich rymowanych wierszyków o swoich znakach zodiaku – praca
w „zespołach zodiakalnych”. Analiza ortograficzna wierszyków- wyjaśnianie różnych trudności
ortograficznych. Utrwalanie wiadomości o przymiotniku i czasowniku. Wykonanie Wesołego zodiaku
Czarnych Jagódek – zespołowa praca plastyczna. Dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym w
zakresie 10 000.
Wymagania edukacyjne:
Podstawowe
Uczeń:
-
-
wypowiada się pełnymi zdaniami
na dany temat
czyta głośno w sposób wyrazisty
rozumie pojęcie „gwiazdozbiór”,
„znak zodiaku”
wie, jak rozpoznać wiersz – podaje
rymy
uzupełnia luki w zdaniach
utrwala pisownię trudnych
wyrazów
rozpoznaje przymiotniki i
czasowniki
dodaje i odejmuje pisemnie w
zakr. 10 000
uczestniczy w zabawach
integrujących i ćwiczeniach
dramowych
zgodnie współpracuje w zespole
Ponadpodstawowe
Uczeń:
-
starannie dobiera wyrazy do
rodzaju wypowiedzi
argumentuje swoje wypowiedzi
płynnie czyta nowy tekst
indywidualnie układa
rymowankę tworząc zodiakalny
horoskop
Ewaluacja
Uczeń:
-
-
-
Metody pracy: rozmowa, praca z tekstem, problemowa, zadań praktycznych.
Formy pracy: zbiorowa, zespołowa zróżnicowana, indywidualna zróżnicowana.
rozpoznaje znaki zodiaku na
obrazkach
czyta głośno horoskop,
wiersz z lektury,
samodzielnie ułożony wiersz
uzupełnia luki w wierszu z
horoskopem swojego znaku
zodiaku
wykorzystuje do czytania i
prezentacji rekwizyt
posługuje się słownikiem
ortograficznym
Środki dydaktyczne: lektura W. Chotomskiej „Dzieci pana Astronoma”, kolorowe sylwety Księżyca, Słońca,
gwiazd, ilustracje znaków zodiaku, teksty horoskopów, teksty z lukami, duży granatowy
materiał, kaseta magnetofonowa, rekwizyty, karty pracy z matematyki, 4 kostki
do gry, słowniki ortograficzne.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie – ćwiczenia wg metody P. Dennisona – kinezjologia edukacyjna
2. Swobodne wypowiedzi na temat „Jacy jesteśmy?” – czytanie horoskopów, oglądanie ilustracji znaków
zodiaku.
3. Zabawa integrująca „Słoneczna rodzina”
Centrum Układu Słonecznego jest poeta. Planetami są skojarzenia do słowa poeta. Dzieci poruszają się po
kole wokół poety, pozostali są gwiazdami, księżycami i naśladują rękami migocenie i świecenie. W ten
sposób wszyscy tworzą słoneczną rodzinę.
4. Odszukanie i czytanie fragmentu opisującego w lekturze znaki zodiaku.
5. Rozmowa nt. odczytanego fragmentu tekstu.
6. Praca samodzielna zróżnicowana
A/ chętne dzieci piszą samodzielnie wierszyk horoskop
B/ pozostali piszą w zespołach utworzonych wg znaków zodiaku – jest to wierszyk z lukami – trzeba
uzupełnić brakujące rymy.
7. Prezentacja wierszyków – czytanie „na granatowym parawanie” z wykorzystaniem rekwizytu na tle muzyki
elektronicznej.
8. Zapisywanie liczb czterocyfrowych – wybór poprzez rzucanie 4 kostkami, szacowanie, dodawanie lub
odejmowanie sposobem pisemnym w zakresie 10 000.
9. Rozwiązanie zadania – technika dodawania i odejmowania pisemne do 10 000.
10. Podsumowanie zajęć – ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne.
11. Samoocena
- Jak oceniasz swój udział w zajęciach? Postaw dowolny znak przy odpowiednim zdaniu.
Pracowałem
aktywnie.
Nie angażowałem się.
Czasami
uczestniczyłem
w zajęciach.
Myślę, że
muszę więcej
pracować na zajęciach.
Teksty z lukami – rymowane horoskopy:
I.
Koziorożec
II.
Wodnik
Koziorożec tym się chwali,
Że co zrobi, wpierw ___________,
Więc codziennie już od rana,
Wszystko ma ujęte w ____________ .
Wciąż się w nim ambicja budzi,
Często szorstki jest dla ___________ ,
Ale można ręczyć głową:
Nie zawiedzie, gdy dał __________ .
Wodnik stawia wciąż pytania,
Bo go świat do pytań ____________.
Zwykle życie go nie kusi,
Z trudem robi to, co ____________ .
I szukając odpowiedzi,
Tajemnice życia ______________ .
Stąd, kto pytań nie unika,
Ten pociechę ma z ___________ .
III.
IV.
Ryby
Gdzieś na końcu świata prawie,
Świecą Ryby w gwiezdnym __________ .
Żyją zgodnie tam bez waśni,
Lubią śnić o światach z _____________ .
Są nieśmiałe, lecz z tym w parze
Wiecznie głodne nowych ____________ .
Brak decyzji jest ich wadą,
Więc gdy błądzą, służ im _________ .
V.
Byk
Baran
Wśród dwunastu gwiezdnych znaków,
Baran pierwszy jest w ____________ .
Zawsze szybki, szczery, rzutki,
Choć nie wszystkim miłe __________ ,
Wciąż chce stać na czele stada,
Kto na drodze, temu _____________ .
Lecz kto słaby, rzecz to znana,
Znajdzie pomoc u ____________ .
VI.
Bliźnięta
Każdy łatwo to spostrzeże,
Że Byk życie serio ___________ .
Wszystko lubi mieć dla siebie,
Z trudem dzieli się w ____________ .
Jest cierpliwy i spokojny,
Sam niechętnie wszczyna ____________ .
Lecz kto zechce drażnić Byka,
Lepiej niech pośpiesznie _____________ .
W dni powszednie i od święta,
Zawsze zmienne są _____________ .
Choć na wszystko mają oko,
Rzadko patrzą dość ___________ .
Mając wiele spraw wciąż w głowie,
Często kończą je w ____________ .
Lecz intelekt dobry sprawia,
Że znów cos je ______________ .
VII.
VIII.
Rak
Czy to rano, czy wieczorem,
Rak jest wielkim _____________ .
Zbyt ostrożny i nieśmiały,
Czasem chowa się dzień __________ .
Czujnie zerka w różne strony,
Lecz na sobie jest ______________ .
Zawsze też się czuje raźniej,
W świecie własnej __________________ .
IX.
Panna
Moi drodzy, oto Panna,
Skromna, czysta i ____________.
Ma niestety pewne wady:
Jest ambitna do _____________ .
Wszystko sprawdza wciąż od nowa,
I uwielbia _______________ .
Lecz gdy zbytnio ktoś pobłądzi,
Sprawiedliwie go ___________ .
Lew
O Lwie prawdę dziś Wam zdradzę:
Lew niezmiernie lubi ___________ .
Choć natura z gruntu szczera,
Nieraz pycha go _____________ .
I lekarstwa nie ma na to,
Że jest zwykle autokratą,
Ale kto się Lwa nie boi,
Ten się szybko z nim ____________ .
X.
Waga
Pełna wdzięku, miła Waga
Z niemożnością wciąż się ____________ .
I bezstronna w każdym sporze,
Zdecydować się nie ____________.
Przy tym, jak to czasem bywa,
Jest wygodna i _____________ .
Lecz w przyjaźni, wszystkim radzę:
Dobrze mieć partnera w _____________ .
XI.
Skorpion
Skorpion jak zapewne wiecie,
Jest odważny, jak nikt w ____________.
Na nic czasu mu nie szkoda,
Ciągle marzy o _____________ .
Każdą nowość chętnie wita,
Co chce mieć, od razu ___________ .
I doradzić wszystkim mogę:
Lepiej mu nie wchodzić w _______________ .
XII.
Strzelec
Strzelec zawsze szczery, śmiały,
Jest kompanem ________________ .
Lecz się trzeba godzić z faktem,
że nie grzeszy zbytnio ____________.
Optymizmu ma bez liku,
Nie zna krętactw i ____________.
I pomimo zajęć wielu,
W każdym zmierza wprost do __________ .
Zadanie matematyczne – doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w zakresie 10 000.
Pan Astronom wypatrzył pewnego dnia dziwne znaki i liczby na niebie.. Trudno mu je było odczytać, bo
niektóre z nich zakrywały gwiazdy i znaki zodiaku. Pomóż mu i uzupełnij brakujące zapisy.
1.
pięć tysięcy czterysta dziewięć
dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć
..............................................
5 409
+ ........
Razem
.........
2.
dziewięć tysięcy siedemnaście
trzy tysiące sto ...............
.............................................
............
- ........02
Zostało ............
spr.
dziewięć tysięcy sześćdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
..............................................
............
- ............
Zostało ............
spr.
3.
Wyrazy do ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych:
strzelec, odważny, znaków, w parze, nie grzeszy, nieśmiałe, świat, znów, w przyjaźni, dobrze
Download