Jak pomóc dziecku odrzuconemu przez grupę?

advertisement
Jak pomóc dziecku odrzuconemu przez grupę?
Każdy człowiek przez całe życie przebywa w jakiejś grupie społecznej. Dla dzieci
w wieku szkolnym jedną z istotnych grup społecznych jest klasa szkolna kierowana
przez nauczyciela wychowawcę, który powinien zadbać o to, aby wszystkie dzieci w
grupie czuły się dobrze i odnosiły sukcesy na miarę swoich możliwości. Jednak dla
wielu wychowanków przebywanie w grupie staje się źródłem przykrych przeżyć.
Dochodzi tu do odrzucenia i izolacji w obrębie grupy. Dziecko nieakceptowane nie
wykorzystuje swoich możliwości, ma poczucie niższości, przeżywa niepotrzebne
stresy.
Rozpoczynając pracę wychowawczą z klasą , nauczyciel wychowawca powinien
dobrze poznać zespół klasowy oraz relacje panujące między wychowankami.
Dokonuje tego za pomocą obserwacji i różnego typu badań. Na pewno w krótkim
czasie wyłoni dzieci odrzucone przez grupę. Kiedy ustali przyczyny zaistniałej
sytuacji, powinien natychmiast podjąć działania mające na celu zmianę pozycji dzieci
nieakceptowanych.
Przykłady działań wychowawczych, które mogą wpłynąć na zmianę pozycji dzieci
nieakceptowanych w grupie:
Pomoc koleżeńska w nauce
Częstą przyczyną odrzucenia ucznia jest to, że uzyskuje słabe wyniki w nauce. Warto
więc stworzyć w klasie system pomocy koleżeńskiej Jeżeli uczeń otrzyma pomoc od
kolegi z klasy, poczuje, że jest dla kolegów kimś, komu warto pomóc.
Spotkania pozalekcyjne
Grupa spotyka się, aby porozmawiać o sprawach klasowych, prowadząc różnorodne
dyskusje. Dzięki temu uczniowie odrzuceni mogą dać się poznać od lepszej strony.
Spotkania takie sprzyjają integracji zespołu klasowego.
Wystawa pod hasłem „Moje hobby”
Uczniowie prezentują własne zbiory. Atrakcyjne hobby oraz wiedza w określonej
dziedzinie może spowodować korzystne zmiany dla ucznia odrzuconego.
Wycieczki, pikniki, ogniska
Takie imprezy zawsze poprzedzone są przygotowaniami, w których powinna wziąć
udział cała klasa. W trakcie różnego typu prac wychowankowie ujawniają swoje
organizatorskie zdolności, praktyczne umiejętności, np. rozpalenie ogniska,
przygotowywanie posiłków. Na pewno dzieci nieakceptowane włączą się do
wspólnych działań, mogą się również wyróżnić jako osoby sprytne, które dobrze
sobie radzą w różnych sytuacjach.
Działalność społeczna
Organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek makulatury itp. to dobry sposób na
włączenie dzieci odrzuconych przez grupę w życie klasy i szkoły. Można podzielić
uczniów na zespoły i i uczynić odpowiedzialnymi za wykonanie zadania dzieci
izolowane oraz odrzucone. Poczują się wtedy wyróżnione i na pewno postarają się
jak najlepiej wywiązać z powierzonego im zadania. Aby wzmocnić działania
wychowawcze, należy nagradzać uczniów za działalność społeczną na forum klasy
i szkoły.
Poza działalnością z udziałem całego zespołu klasowego wychowawca powinien
przeprowadzać indywidualne rozmowy z dziećmi nieakceptowanymi. W sposób
delikatny i taktowny wskazać im cechy, które budzą niechęć kolegów oraz zachęcić
do podejmowania określonych zadań, nawiązywania przyjaźni.
Sądzę, że wychowawca jest w stanie pomóc dzieciom odrzuconym przez grupę,
sprawić, że będą one chętnie przychodziły do szkoły, odnosiły sukcesy, Taka zmiana
na pewno w znacznym stopniu przyczyni się do tego, że jako dorośli ludzie będą
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Bibliografia
1. Ekiert-Grabowska, dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej, Warszawa 1982
2. Łobocki Mieczysław, ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców
Warszawa 1992
Opracowała: Małgorzata Syta
Download