Elektryzowanie ciał.

advertisement
Temat:
Elektryzowanie ciał.
Cele lekcji:
Znam rodzaje ładunków elektrycznych.
Wiem jak oddziaływają na siebie
ładunki elektryczne.
1. Zjawisko elektryzowania ciał polega na
gromadzeniu w danym ciele nadmiaru
ładunków elektrycznych jednego znaku.
2. Rodzaje ładunków elektrycznych:
a) dodatnie +
b) ujemne Ładunki jednoimienne odpychają się.
_
_
+
+
Ładunki różnoimienne przyciągają się.
+
_
Zad. 1 W wyniku pocierania pałeczki ebonitowej o sukno, pałeczka i sukno
elektryzują się różnoimiennie. Zjawisko to wyjaśniamy:
a) zamiana pracy na ładunki elektryczne,
b) przemieszczaniem się elektronów pomiędzy tymi ciałami,
c) przemieszczaniem jonów dodatnich pomiędzy ciałami,
d) wytwarzaniem elektronów.
Zad. 2 Trzymany w dłoni pręt metalowy pocieramy o sukno. Pręt ten:
a) naelektryzował się ujemnie,
b) naelektryzował się dodatni,
c) nie naelektryzował się, gdyż metalu nie można naelektryzować przez
pocieranie,
d) nie naelektryzował się, gdyż praktycznie był uziemiony.
Zad. 3 Jeżeli pałeczka plastikowa potarta wełnianą szmatką
naelektryzowała się ładunkiem ujemnym, to szmatka:
a) naelektryzowała się ładunkiem dodatnim o takiej samej wartości,
b) naelektryzowała się ładunkiem ujemnym o takiej samej wartości,
c) naelektryzowała się ładunkiem dodatnim o mniejszej wartości,
d) pozostała nadal elektrycznie obojętna.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards