J920 FleXtra: Elastyczne rozwiązania energetyczne dzięki silnikowi

advertisement
GE Power & Water
J920 FleXtra: Elastyczne rozwiązania
energetyczne dzięki silnikowi
Jenbacher J920 FleXtra
Silnik gazowy J920 FleXtra firmy GE
umożliwia klientom zastosowanie
zdecentralizowanego systemu zasilania
energetycznego, oraz wysokowydajną
eksploatację systemów kogeneracyjnych.
Projekt kogeneracji łączy wykorzystanie silnika gazowego J920 FleXtra o dużej mocy z zasobnikami ciepła w celu zapewnienia
elastyczności dostaw energii w mieście Rosenheim. Energia wiatru i energia słoneczna wymagają stabilizacji sieci.
Projekt
Firma GE zainstalowała w Zakładach Komunalnych Rosenheim, odznaczony nagrodą ecomagination silnik gazowy J920 FleXtra o dużej mocy. Pracuje on we
współpracy z zasilaną odpadami elektrociepłownią, oraz czterema innymi silnikami gazowymi firmy GE. Dzięki temu, Zakłady będą w przyszłości samodzielnie
pokrywać 40 procent zapotrzebowania na energię elektryczną i 20 procent zapotrzebowania na ciepło w Rosenheim w sposób ekologiczny przy zastosowaniu
kogeneracji (CHP). W połączeniu z zasobnikami ciepła, silniki gazowe w optymalny sposób uzupełniają nieregularnie dostępną energię pochodzenia słonecznego
i wietrznego.
Wykorzystując inteligentny i wysokowydajny sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy utrzymaniu niskiego poziomu emisji, projekt ten jest
wzorcowym przykładem zmiany, jaka zaszła w energetyce niemieckiej. Do 2025 r. mieszkańcy Rosenheim chcą pod przewodnictwem Zakładów Komunalnych
pozyskiwać potrzebną im energię, nie generując przy tym dodatkowych emisji gazów cieplarnianych.
Zakłady Komunalne Rosenheim: Pionier w dziedzinie zdecentralizowanych systemów pozyskiwania energii
Zakłady Komunalne Rosenheim zaopatrują w wodę, prąd, gaz, parę przemysłową i ciepło, zarówno gospodarstwa domowe, jak i zakłady przemysłowe
regionie. Istotnym elementem koncepcji energetycznej Zakładów jest wykorzystanie zdecentralizowanej kogeneracji w oparciu o technologię silników
gazowych, ponieważ wraz ze wzrostem udziału energii odnawialnych, jak energii wiatru i energii słonecznej, zwiększa się zapotrzebowanie na elastyczną
infrastrukturę zasilania, jaką ofertują systemy kogeneracyjne wykorzystujące technologię silników gazowych.
„Przyspieszony rozwój w dziedzinie energii
odnawialnych wymaga bardziej elastycznych
rozwiązań energetycznych. Krótki czas rozruchu
silnika gazowego J920 FleXtra firmy GE sprawia,
że jest on idealnym uzupełnieniem źródeł energii
o zmiennej dostępności.”
Dr Götz Brühl
Prezes Zakładów Komunalnych Rosenheim
Niemcy
Zakłady Komunalne Rosenheim korzystają już z trzech silników gazowych typu J620 (3 x 3,35 MWel), oraz jednego
silnika gazowego typu J624 z dwustopniową turbosprężarką (4,4 MWel). Nowy model J920 FleXtra uzupełnia portfolio
CHP o kolejne 9,5 MWel.
GE Power & Water
Energia odnawialna
Energia odnawialna
Energia odnawialna
Zasobniki ciepła
Zasobniki ciepła
System CHP
Energia odnawialna
Zasobniki ciepła
Zasobniki ciepła
System CHP
System CHP
Dopóki dostępna jest wystarczająco duża ilość energii słonecznej i wiatrowej,
lub ceny energii są niskie, dopóty działanie systemu CHP jest ograniczane,
a miasto jest zaopatrywane w ciepło sieciowe z naładowanych uprzednio
zasobników ciepła.
System CHP
Po zapadnięciu zmroku lub w razie braku źródeł energii zasada ta się
odwraca: silniki gazowe firmy GE uruchamiają się w przeciągu kilku
minut, pokrywając tym samym zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Jednocześnie przy użyciu kogeneracji ponownie ładują zasobniki ciepła,
przygotowując je na okres wyższego zapotrzebowania.
Koncepcja energetyczna Zakładów Miejskich Rosenheim
Prąd z niem. sieci
Zasilana
odpadami
elektrociepłownia
Kocioł gazowy/
olejowy
Silnik gazowy
Gaz
Olej
Prąd
Zapotrzebowanie na
prąd
Ustawa o energiach odnawialnych
Prąd z Rosenheim
Odpady
Drewno
Sieć
ciepłownicza
Sieć
gazowa
Ciepło
Kocioł
gazowy
Ciepło
Kocioł
olejowy
Ciepło
Zapotrzebowanie
na ciepło
Dostawy energii w 2009 r.
Zasilana
odpadami
elektrociepłownia
Kocioł gazowy/
olejowy
Silnik gazowy
drewno
Gaz
ZapotrzePrąd bowanie na
prąd
Sieć
elektryczna
Sieć
ciepłownicza
Sieć
gazowa
Olej
Ciepło
Kocioł
gazowy
Ciepło
Kocioł
olejowy
Ciepło
Zapotrzebowanie
na ciepło
Dostawy energii w 2025 r.
Znaczny rozwój kogeneracji prowadzi do wysokiego poziomu zaopatrzenia własnego i znacznie lepszego bilansu CO2.
Główne zalety projektu
-
Projekt pomaga w spełnieniu celów klimatycznych Niemiec: Zwiększenie udziału prądu pochodzącego z kogeneracji do 25 procent do 2020r., oraz
obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40 procent.
-
Ponadto projekt przyspiesza zmiany na lokalnym rynku energetycznym: Dzięki innowacyjnej metodzie wytwarzania prądu stosowanej przez Zakłady
Komunalne, emisje CO2 generowane przez konwencjonalne ciepłownie w Niemczech zostaną zredukowane do tego stopnia, że zaoszczędzony w ten
sposób CO2 zrekompensuje udział pozostałych, znacznie zmniejszonych emisji CO2 w Rosenheim.
-
Znakomity stopień sprawności elektrycznej instalacji CHP, jak i jej wysoki całkowity stopień sprawności sięgający nawet 90 procent – wraz z innowacyjnym
systemem dwustopniowej turbosprężarki – wspomaga niemieckie starania o poprawę wydajności energetycznej kraju na poziomie 2,1 procenta rocznie.
-
Dzięki czasowi rozruchu instalacji, który wynosi jedynie pięć minut, Zakłady Komunalne mają możliwość natychmiastowego reagowania na okresy braku
prądu pochodzenia solarnego i wietrznego.
-
Poprzez połączenie zasobników ciepła, system CHP zapewnia elastyczne pozyskiwanie energii i zasilanie prądem nawet w okresach szczytowego zużycia.
-
Technologia łączy wysoką gęstość mocy z kompaktową formą.
-
Elektrociepłownia blokowa spełnia wymogi obowiązujących regulacji w zakresie przyłączenia do sieci.
Więcej informacji na temat silnika gazowego dużej mocy Jenbacher J920 FleXtra firmy GE i jego
wykorzystania w ramach niezwykłego rozwiązania ciepłowniczego, jest dostępnych na stronie
internetowej: www.ge-J920gasengine.com, lub u przedstawiciela zespołu dystrybucyjnego firmy GE.
GE Power & Water Gas Engines Austria (Centrala) 6200 Jenbach T +43 5244 600-0 F +43 5244 600-527 [email protected] [email protected] www.ge-gasengines.com
GEA-30577PL
Odpady
Sieć
elektryczna
© 2013 GE Jenbacher GmbH & Co OG. All rights reserved.
Prąd z niem. sieci
Ustawa o energiach odnawialnych
Prąd z Rosenheim
Download