intercon

advertisement
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
Kocioł grzewczy na paliwo stałe
DOR (D) oraz DOR (D)-WT
I
N
T
E
R
C
O
N
6 720 640 127 (2009/05) PL
DOR 12
DOR 16
DOR 20
DOR 24
DOR 25 MAX
DOR 32
DOR 32D
DOR 45D
DOR 12-WT
DOR 16-WT
DOR 20-WT
DOR 24-WT
DOR 25 MAX-WT
DOR 32-WT
DOR 32D-WT
DOR 45D-WT
INTERCON
ul. 1-go Maja 19
43-300 Bielsko-Biala
1
Bezpieczeństwo .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Uwagi do instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyjaśnienie zastosowanych symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Należy przestrzegać poniższych wskazówek przeznaczonych dla instalatora
.
.
.
.
Wskazówki dotyczące kotłowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
1.4.1
.
Należy przestrzegać poniższych wskazówek przeznaczonych dla użytkownika .
Minimalne odstępy i palność materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narzędzia, materiały i środki pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie/utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Opis produktu
3
Dane techniczne
3.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
4
4
4
5
5
5
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wykres oporu hydraulicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Zakres dostawy
5
Transport i ustawienie kotła grzewczego .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
.
.
.
.
.
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odstępy od ścian . . . . . . . . . . . . . .
Odstępy od materiałów łatwopalnych . . .
Montaż regulatora paleniska . . . . . . . .
Montaż dźwigni rusztu wstrząsowego. . .
Montaż dźwigni drzwiczek załadowczych
Instalacja kotła grzewczego
6.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Przyłączenie do instalacji odprowadzania spalin.
Instalacja doprowadzania powietrza . . . . . . .
Wykonanie przyłączy hydraulicznych . . . . . . . . .
Zawór do napełniania i spustu KFE . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Przyłączenie zabezpieczającego wymiennika ciepła (tylko typy "WT") .
Napełnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelności . . . . . . .
Zabezpieczenie temperatury powrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
13
13
14
14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
16
17
17
18
18
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ustawienie ciśnienia roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż rusztu obrotowego (uchylnego) i włożenie kształtek szamotowych .
Nastawienie przepustnicy w króćcu spalinowym. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie regulatora paleniska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przyklejenie tabliczki znamionowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
20
23
23
23
. . . . . . . . . . . . . 24
Funkcje poszczególnych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika) .
8.1
2
.
.
.
.
.
Wskazówki dotyczące przyłączenia do instalacji doprowadzania powietrza i odprowadzania
spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Uruchomienie instalacji grzewczej
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
.
.
.
.
.
Klapa rozgrzewania . . . . . . . . . . .
Powietrze pierwotne, wtórne i dodatkowe
Klapa powietrza pierwotnego . . . . . .
Otwory powietrza dodatkowego . . . . .
Rozgrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dokładanie paliwa . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozniecanie ognia . . . . . . . . . . . . . . .
Usunięcie popiołu z kotła grzewczego . . . .
Czyszczenie kotła grzewczego . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
25
25
26
26
28
28
29
30
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
8.7
8.8
8.9
Zastosowanie turbulizatora (tylko kotły typu 16, 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wskazówki odnośnie klapy eksplozyjnej (tylko dla kotłów typu 25 i 32) . . . . . . . . . . . . . 32
Wyłączenie kotła z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.9.1
8.9.2
8.9.3
Przejściowe wyłączenie kotła z eksploatacji .
Wyłączenie kotła grzewczego na dłuższy czas
Awaryjne wyłączenie kotła grzewczego . . . .
8.10 Zapobieganie powstawaniu skroplin oraz smoły .
9
Przegląd i konserwacja kotła grzewczego .
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Usuwanie usterek
11
Indeks
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 33
. 33
. 33
. 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Dlaczego regularna konserwacja jest ważna? . . . . .
Czyszczenie instalacji grzewczej . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzenie ciśnienia roboczego instalacji grzewczej .
Sprawdzenie termicznego zaworu bezpieczeństwa . .
Wykonanie analizy gazów spalinowych . . . . . . . . .
Protokoły przeglądów i konserwacji . . . . . . . . . . .
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 34
. 34
. 34
. 35
. 35
. 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
3
Bezpieczeństwo
1
Bezpieczeństwo
1.1
Uwagi do instrukcji
1.4
Należy przestrzegać poniższych
wskazówek przeznaczonych dla
instalatora
W tej instrukcji przedstawiono ważne informacje
dotyczące bezpiecznego i właściwego montażu,
uruchomienia, obsługi oraz konserwacji kotła
grzewczego.
Podczas instalowania i eksploatacji należy przestrzegać
krajowych przepisów i norm:
Kocioł grzewczy na paliwo stałe w wersji DOR (D) i DOR
(D)-WT będzie w dalszej części instrukcji nazywany
ogólnie kotłem grzewczym.
– Krajowe przepisy budowlane dotyczące ustawienia,
sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i
odprowadzania spalin oraz przyłączy do komina.
W tekście wyraźnie zaznaczono różnice pomiędzy
różnymi wariantami urządzenia.
– Przepisy i normy odnośnie wyposażenia
technicznego i zabezpieczającego wodnych
instalacji grzewczych.
Instrukcja montażu i konserwacji przeznaczona jest dla
instalatorów, którzy ze względu na specjalistyczne
wykształcenie i doświadczenie dysponują wiedzą w
zakresie obsługi instalacji grzewczych.
1.2
Należy używać tylko oryginalnych części
zamiennych firmy Dakon. Dakon nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku stosowania części
zamiennych innych producentów.
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Kocioł grzewczy przeznaczony jest do ogrzewania
mieszkań i domów jednorodzinnych.
Aby zapewnić użytkowanie kotła zgodnie z jego
przeznaczeniem, należy uwzględnić informacje zawarte
na tabliczce znamionowej oraz dane techniczne
(Î rozdział 3, strona 7).
1.3
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
1.4.1 Wskazówki dotyczące kotłowni
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wyjaśnienie zastosowanych symboli
W instrukcji obsługi zostały użyte następujące symbole:
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
z Nie wolno zmniejszać ani zamykać
otworów na- i wywiewnych.
Oznacza niebezpieczeństwo, które bez
podjęcia dostatecznych środków
bezpieczeństwa może prowadzić do
ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci.
z Jeżeli nieprawidłowość ta nie zostanie
niezwłocznie usunięta, użytkowanie
kotła grzewczego jest niedozwolone.
z Należy pisemnie poinformować
użytkownika instalacji o istniejącej
sytuacji i ostrzec go, że stwarza ona
zagrożenie.
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA
CIAŁA/USZKODZENIA INSTALACJI
UWAGA!
Znak ten ostrzega przed
niebezpieczeństwem, które może
spowodować średnie lub lekkie obrażenia
ciała lub szkody materialne.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA
POŻARU
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Niebezpieczeństwo zaczadzenia.
Jeżeli kocioł grzewczy korzysta z powietrza
z pomieszczenia, w którym jest
zainstalowany, jego niedostateczny dopływ
może powodować uwalnianie się spalin i w
związku z tym stwarzać zagrożenie dla
życia.
Informacje przeznaczone dla
użytkownika, pozwalające na optymalne
wykorzystanie i nastawienie urządzenia,
jak również inne użyteczne uwagi.
Î Odnośniki
w wyniku zapalenia się materiałów lub
cieczy łatwopalnych.
z W bezpośrednim sąsiedztwie kotła
grzewczego nie wolno składować
łatwopalnych materiałów i cieczy.
z Należy zwrócić użytkownikowi uwagę
na minimalne odstępy od łatwopalnych
lub trudno palnych materiałów.
Odnośniki do innych miejsc w tej instrukcji lub do innych
instrukcji oznaczone są strzałką Î.
4
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Bezpieczeństwo
1.5
Należy przestrzegać poniższych
wskazówek przeznaczonych dla
użytkownika
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo zaczadzenia lub
wybuchu.
Podczas spalania śmieci, tworzyw
sztucznych lub płynów mogą powstawać
trujące spaliny.
z Należy stosować wyłącznie wskazane
paliwo.
z Jeżeli powstanie niebezpieczeństwo
wybuchu, pożaru, tworzenia się
łatwopalnych gazów lub oparów, należy
wyłączyć kocioł grzewczy.
1.6
Minimalne odstępy i palność
materiałów
z Zalecane w poszczególnych krajach minimalne
odstępy mogą się różnić od podanych poniżej.
Należy o to zapytać instalatora lub kominiarza.
z Minimalny odstęp ściany kotła grzewczego oraz rury
odprowadzającej spaliny od trudno lub średnio
palnych materiałów musi wynosić przynajmniej
100 mm.
z Minimalny odstęp od łatwopalnych materiałów musi
wynosić przynajmniej 200 mm. Odstęp 200 mm
należy zachować również wtedy, jeżeli palność
materiałów nie jest znana.
Palność materiałów
A ... niepalne
Azbest, kamienie, cegły, płytki
ceramiczne, wypalona glina, zaprawa,
tynk (bez dodatków organicznych)
B ... nie łatwo
palne
Płyty gipsowo-kartonowe, płyty
bazaltowo-filcowe, włókno szklane,
płyty z AKUMIN, IZOMIN, RAJOLIT,
LIGNOS, VELOX i HERAKLIT
C1 ... trudno
palne
Drewno bukowe i dębowe, drewno
powlekane, filc, płyty z HOBREX,
VERZALIT, UMAKART
C2 ... średnio
palne
Drewno pinii, modrzewiu i świerku i
drewno powlekane
C3 ...
łatwopalne
Asfalt, karton, materiały celulozowe,
papier smołowany, płyty pilśniowe,
korek, poliuretan, polistyren,
polipropylen, polietylen, suche trawy
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA
CIAŁA/USZKODZENIA INSTALACJI
UWAGA!
w wyniku nieprawidłowej obsługi.
z Kocioł grzewczy mogą obsługiwać tylko
osoby dorosłe po zapoznaniu się z
instrukcją obsługi kotła.
z Użytkownik może tylko włączać kocioł
grzewczy, ustawiać temperaturę na
regulatorze paleniska, wyłączać i
czyścić kocioł.
z W pobliżu pracującego kotła nie mogą
przebywać dzieci bez nadzoru
dorosłych.
z Kocioł grzewczy może pracować z temperaturą
maksymalną 95 °C, należy go od czasu do czasu
kontrolować.
z Do rozpalania ognia i podnoszenia mocy kotła
grzewczego nie wolno używać substancji płynnych.
z Popiół należy usunąć do niepalnego pojemnika z
pokrywą.
z Powierzchnie grzewcze kotła należy czyścić
substancjami niepalnymi.
z Na kotle grzewczym lub w jego pobliżu nie powinny
znajdować się łatwopalne przedmioty (zachować
bezpieczną odległość).
z W kotłowni nie można składować łatwopalnych
materiałów (np. drewna, papieru, nafty, oleju).
Tab. 1
1.7
Palność materiałów
Narzędzia, materiały i środki
pomocnicze
Do montazu i konserwacji kotla grzewczego potrzebne
sa standardowe narzedzia uzywane przez instalatorów
wykonujacych instalacje grzewcze, olejowe i wodne.
1.8
Usuwanie/utylizacja
z Opakowania z drewna i papieru można spalić w kotle
grzewczym.
z Pozostałe elementy opakowania należy usunąć
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
z Wymieniane komponenty instalacji grzewczej należy
przekazać odpowiedniej firmie zajmującej się
utylizacją.
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
5
Opis produktu
2
Opis produktu
Kocioł grzewczy składa się z następujących elementów:
– Regulator paleniska
– Klapa powietrza pierwotnego
– Drzwiczki popielnika
– Dźwignia rusztu wstrząsowego
– Dźwignia drzwiczek załadowczych
– Termomanometr
Regulatorem paleniska nastawia się żądaną
temperaturę wody w kotle i ogranicza się jej wartość
maksymalną.
Klapa powietrza pierwotnego (połączona z regulatorem
paleniska) służy do regulacji ilości doprowadzanego
powietrza.
Za drzwiczkami popielnika znajduje się popielnik
(szuflada).
Poruszanie dźwignią rusztu wstrząsowego powoduje,
że popiół spada do popielnika.
Przez drzwiczki załadowcze uzupełnia się paliwo.
Umożliwiają one także czyszczenie kotła po jego
wychłodzeniu.
Termomanometr wskazuje temperaturę oraz ciśnienie
wody w kotle grzewczym.
Rys. 1
1
2
3
4
5
6
7
DOR (D), np. typ 24
Kocioł grzewczy z obudową
Regulator paleniska
Klapa powietrza pierwotnego
Drzwiczki popielnika
Dźwignia rusztu wstrząsowego
Dźwignia drzwiczek załadowczych
Termomanometr
Rysunek obok pokazuje istotne elementy i przestrzenie
znajdujące się wewnątrz kotła grzewczego.
Zabezpieczający wymiennik ciepła
Dostępna jest wersja kotła grzewczego wyposażonego
w zabezpieczający wymiennik ciepła (oznaczenie
"WT"). Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo przegrzania,
zawór termostatyczny powoduje, że przez
zabezpieczający wymiennik ciepła przepływa woda
chłodząca.Powoduje to obnizenie temperatury w kotle.
Paliwa
Kotły grzewcze typu 12, 16, 20, 24, 25 MAX i 32
przeznaczone są do opalania węglem brunatnym
– wielkość 20 do 40 mm o wartości opałowej 16 MJ/kg i
zawartości wody do 28 %.
Kotły grzewcze typu 32D i 45D przeznaczone są do
opalania drewnem o wartości opałowej 13 MJ/kg oraz
zawartości wody do 20 %, maksymalna długość
330 mm lub 500 mm, maksymalna średnica 100 mm.
Możliwe jest opalanie innymi paliwami, jak koks, węgiel
kamienny lub brykiety (Î Tab. 3, strona 8), w takim
przypadku należy dostosować ustawienia i parametry
kotła grzewczego do danego rodzaju paliwa.
6
Rys. 2
1
2
3
4
5
6
7
Przekrój, np. typ 24
Komora załadowcza paliwa
Kształtki szamotowe
Komora spalania
Ruszt obrotowy
Ruszt wstrząsowy
Powierzchnie grzewcze
Klapa rozgrzewania
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Dane techniczne
3
Dane techniczne
DOR
Max
I
K
DOR
Rys. 3
DOR
Przyłącza i wymiary
Przyłącza (wymiary – patrz poniższe tabele):
VK = Zasilanie z kotła grzewczego
RK
EL
= Powrót do kotła grzewczego
= Opróżnianie (przyłącze zaworu do napełniania i spustu)
Wielkość kotła
Wysokość A
Szerokość C / (razem) B
Głębokość D
Rozstaw przyłączy kołnierzowych
zasilania i powrotu E
Wysokość przyłącza
kołnierzowego powrotu F
Wysokość przyłącza
kołnierzowego zasilania H
Wysokość przyłącza
odprowadzania spalin G
Średnica przyłącza
odprowadzania spalin
Otwór do napełniania (I x K)
Waga netto
Przyłącze wody grzewczej
Przyłącze zabezpieczającego
wymiennika ciepła
Tab. 2
1
MV
Typ
mm
mm
mm
mm
12
16
920
424/600
691/730
272
= Punkt pomiarowy – termiczny zawór
bezpieczeństwa (odpływowy)
VL-SWT = Zasilanie – zabezpieczający wymiennik ciepła
RL-SWT = Powrót – zabezpieczający wymiennik ciepła
20
24
25 MAX
1040
526/700
32
32D
1060
730/770
356
830/870
356
45D
1045
688/770
864/980
518
mm
181
224
224
224
mm
831
941
941
941
mm
725
858
858
840
mm
1451
1451
1451
180
mm
kg
-
206x135 260x125
158
166
DN 502
358x150
200
215
358x175
232
240
DN 702
Gwint zewnętrzny G ½"
550x276
320
Wymiary
Z adapterem 150 mm.2 Kołnierz z gwintem zewnętrznym 1 1/2" dostarczany wraz z kotłem (jako osprzet specjalny)
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
7
Dane techniczne
Wielkość kotła
Typ
12
16
20
24
25 MAX
32
32D
45D
Moc cieplna
(wartość minimalna/nominalna)
kW
7/13,5
6/16
6/20
7/24
8/27
9/32
9/28
18/45
Sprawność dla przewidzienego
paliwa
%
78/82
75/82
76/82
Klasa kotła grzewczego zgodnie
z EN 303-5-2
-
Zalecane paliwo
-
Zużycie paliwa na godzinę
kg/h
Paliwo zastępcze
-
Pojemnosc komory spalania
l
Pojemność wodna
l
74/78
2
Węgiel brunatny (20 - 40 mm)
5,3
6,4
8,5
10,0
Drewno
11,2
12,9
1
46
46
46
56
13,8
B, C, D, E, F1
A, B, C, D, E, F
26
8,9
61
57
63
Zakres wartości temperatury
wody kotłowej
o
C
65 do 95
Temperatura spalin
o
C
100 do 250
63
115
64
64
73
Masowy przepływ spalin
Moc znamionowa
g/sek.
12,4
13,2
20,5
24,0
23,2
26,9
22,1
37,7
Moc minimalna
g/sek.
6,4
5,5
6,1
7,0
6,0
7,6
7,1
15,0
Zawartość CO2
%
7,5
9,6
11,0
10,2
9,0
10,3
12,1
11,6
Wymagane ciśnienie
podnoszenia (ciąg)
Pa
12
18
20
26
26
26
26
30
Powierzchnia grzewcza kotła
m2
1,1
1,1
1,7
1,8
1,9
2
2
3
Dopuszczalne nadciśnienie
robocze
bar
2,5
Max. ciśnienie próbne
bar
4
Tab. 3
1
8
Dane techniczne
Paliwa: A = drewno, B = węgiel brunatny (10 - 20 mm), C = węgiel brunatny brykiety, D = paliwa sprasowane, E = węgiel kamienny, F = koks
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Dane techniczne
3.1
Rys. 4
Wykres oporu hydraulicznego
Opór hydrauliczny (straty hydrauliczne) w zależności od strumienia przepływu
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
9
Zakres dostawy
4
Zakres dostawy
z W momencie dostarczenia towaru należy sprawdzić,
czy opakowanie nie jest uszkodzone.
1
z Należy sprawdzić również kompletność dostawy.
Poz.
Część
Ilość
1
Popielnik
1
2
Skrobak do czyszczenia
1
3
Regulator paleniska
1
4
Element stożkowy regulatora paleniska
1
5
Pierścień osłonowy do regulatora
paleniska
1
6-8
Dźwignia z łańcuszkiem regulatora
paleniska
1
9
Śruby, nakrętki, podkładki kołnierzy
16
10
Korek zaślepiający G ½"
1
11
Kołnierz z gwintem G 1 ½"
2
12
Uszczelka kołnierza
2
13
Zawór do napełniania i opróżniania kotła
KFE G ½"
1
14
Kształtki szamotowe, ilość w zależności od
wielkości kotła
15
Pogrzebacz
1
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
1
Skrobak do czyszczenia kanałów
powietrza wtórnego (nie do typów 20, 24,
32D i 45D)
1
Dźwignia drzwiczek załadowczych
1
Dźwignia rusztu wstrząsowego
1
Termomanometr
1
Tab. 4
15
2
3
14
4
13
5
12
11
6
10
7
8
9
Rys. 5
Zakres dostawy
Zakres dostawy
Akcesoria na zamówienie
– Termiczny, odpływowy zawór bezpieczeństwa
do zabezpieczającego wymiennika ciepła
TS 130 3/4" ZD (Honeywell) lub STS 20 (WATTS)
– Zawór odpowietrzający G3/8"
10
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Transport i ustawienie kotła grzewczego
5
Transport i ustawienie kotła grzewczego
W tym rozdziale opisano bezpieczny transport i
ustawienie kotła grzewczego.
z Jeżeli to możliwe, kocioł należy transportować do
miejsca ustawienia w opakowaniu, na palecie.
USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku zamarznięcia.
UWAGA!
z Kocioł należy ustawić w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Materiał opakowaniowy należy usunąć
zgodnie z wymaganiami ochrony
środowiska.
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Należy przestrzegać przepisów o nadzorze
budowlanym, w szczególności
obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych odnoszących się do
wymagań budowlanych w stosunku do
kotłowni oraz ich wentylacji.
5.1
Minimalne odstepy od scian
Kocioł należy ustawić, zachowując odstępy od ścian
podane na (Î Rys. 6).
Niepalne podłoże lub fundament, na którym stoi kocioł,
powinien być równy i wypoziomowany, w razie potrzeby
należy podłożyć kliny z niepalnego materiału. Jeżeli
fundament nie jest odpowiednio wypoziomowany,
strona z przyłączami (tył) może stać 5 mm wyżej, co
zapewni lepsze odpowietrzanie i przepływ.
Fundament musi być większy niż podstawa kotła.
Z przodu przynajmniej 300 mm, z innych stron ok.
100 mm.
Wymiar
Maksymalny odstep od sciany
A
1000
B
600
C
600
Tab. 5
Odstępy od ścian (wymiary w mm)
1
Rys. 6
1
Odstępy od ścian w kotłowni
Fundament lub podłoże niepalne
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
11
Transport i ustawienie kotła grzewczego
5.2
Odstępy od materiałów łatwopalnych
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA
POŻARU
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
w wyniku zapalenia się materiałów lub
cieczy łatwopalnych.
z W bezpośrednim sąsiedztwie kotła
grzewczego nie wolno składować
łatwopalnych materiałów i cieczy.
z Należy zwrócić użytkownikowi uwagę
na minimalne odstępy od łatwopalnych
lub trudno palnych materiałów.
5.3
Montaż regulatora paleniska
Wszystkie typy kotła poza 32D:
z Zamontować i uszczelnić regulator paleniska w
złączce 3/4", tak aby otwór na element stożkowy
znajdował się u góry.
z Regulator paleniska nastawić na 30 °C.
z Zamontować dźwignię z elementem stożkowym do
regulatora paleniska.
z Ustalić położenie elementu stożkowego śrubą M5.
Rys. 7
1
2
Montaż regulatora paleniska
Element stożkowy
Dźwignia
z Przykręcić łańcuch śrubą do klapy powietrznej.
z Ustawić klapę powietrzną śrubą nastawczą w ten
sposób, aby minimalne otwarcie przy luźnym
łańcuchu wynosiło 5 mm.
Regulator paleniska ustawia się dokładnie dopiero
podczas rozruchu (Î rozdział 7.4, strona 22).
Rys. 8
1
12
Przymocowanie łańcucha do klapy powietrznej
Śruba nastawcza
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Transport i ustawienie kotła grzewczego
Kocioł grzewczy typ 32D:
z Zamontować i uszczelnić regulator paleniska w
złączce 3/4", tak aby otwór na element stożkowy
znajdował się u góry.
z Regulator paleniska nastawić na 30 °C.
z Zamontować drążek sześciokątny z elementem
stożkowym do regulatora paleniska.
z Ustalić położenie elementu stożkowego śrubą M5.
z Wsunąć drążek dźwigni z pierścieniem
wewnętrznym i zewnętrznym na drążek
sześciokątny.
z Zaczepić drążek dźwigni o dźwignię klapy
powietrznej.
z Sprawdzić, czy drążek dźwigni znajduje się w
wycięciu pokrywy.
z Ustalić położenie pierścienia wewnętrznego i
zewnętrznego.
Rys. 9
1
2
3
5.4
Montaż regulatora paleniska typ 32D
Drążek dźwigni (z pierścieniem wewnętrznym i
zewnętrznym)
Drążek sześciokątny
Element stożkowy
Montaż dźwigni rusztu wstrząsowego
z Włożyć dźwignię rusztu wstrząsowego w
kwadratowy otwór po lewej stronie kotła grzewczego.
z Zabezpieczyć dźwignię rusztu wstrząsowego
zawleczką.
5.5
Montaż dźwigni drzwiczek załadowczych
Dźwignia służy do otwierania drzwiczek załadowczych,
jest również pomocna przy czyszczeniu.
z Włożyć dźwignię do klamry sprężystej na
drzwiczkach załadowczych i zabezpieczyć.
z W przypadku kotła typu 45D zawias dźwigni
drzwiczek należy przykręcić do króćca.
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
13
Instalacja kotła grzewczego
6
Instalacja kotła grzewczego
W tym rozdziale została opisana instalacja kotła
grzewczego. W szczególności:
– Przyłączenie do instalacji odprowadzania spalin
– Przyłączenie do układu hydraulicznego
– Przyłączenie zaworu do napełniania i spustu KFE
– Przyłączenie zabezpieczającego wymiennika ciepła
– Napełnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie
szczelności
6.1
Wskazówki dotyczące przyłączenia do instalacji doprowadzania powietrza i
odprowadzania spalin
6.1.1 Przyłączenie do instalacji odprowadzania spalin
Przyłączenie kotła grzewczego do komina należy
wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.
Komin z dobrym ciągiem jest podstawowym warunkiem
poprawnego funkcjonowania kotła grzewczego. W dużej
mierze zależy od tego wydajność i ekonomiczność
pracy. Kociol grzewczy mozna przylaczyc tylko do
komina o odpowiednim ciagu – patrz dane techniczne
(Î Tab. 3, strona 8).
Przy doborze należy uwzględnić masowy przepływ
spalin dla całościowej mocy grzewczej. Efektywna
wysokość komina liczy się od wejścia spalin do komina
(Î Tab. 6, strona 15).
USZKODZENIE INSTALACJI
jeżeli komin ma niewystarczający ciąg.
UWAGA!
z Musi być zachowany wymagany ciąg
kominowy podany w danych
technicznych (tolerancja ±3 Pa).
z Należy zainstalować ogranicznik ciągu,
aby ograniczyć maksymalny ciąg.
z Instalacja odprowadzania spalin powinna mieć otwór
rewizyjny do czyszczenia.
z Zamocować rurę odprowadzającą spaliny przy
pomocy nitów 5 mm lub śrub, wykorzystując otwory
wywiercone na kotle grzewczym. Rura
odprowadzająca spaliny powinna być możliwie jak
najkrótsza, należy ją poprowadzić ze wzniosem od
kotła grzewczego do komina.
Rys. 10 Przyłączenie do instalacji odprowadzania spalin
1
Ogranicznik ciągu
z Rurę odprowadzającą spaliny, mocowaną tylko do
komina i wkładaną do króćca spalinowego, należy
zamontować bardzo starannie, tak aby się nie
wysunęła.
z Rury o dlugosci ponad 2 m przymocowac
dodatkowo. Wszystkie części rury odprowadzającej
spaliny muszą być wykonane z materiałów
niepalnych.
14
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Instalacja kotła grzewczego
DOR (D)/
DOR (D) WT
paliwo
moc
ciąg
kW
Pa
zapotrzebowanie SIH16/160 SIH18/180 SIH20/200 SIH25/250 SIH30/300
powietrza
m3/h
m
m
m
m
m
12
węgiel
brunatny
13,5
12
31,8
5
5
5
-
-
16
węgiel
brunatny
16
18
37,7
6
5
5
-
-
20
węgiel
brunatny
20
20
53,3
7
6
5
5
-
24
węgiel
brunatny
24
26
62,4
9
8
8
7
-
25 MAX
węgiel
brunatny
27
26
59,6
10
9
8
8
7
32
węgiel
brunatny
32
26
69,0
10
9
8
8
8
32D
drewno
28
26
56,2
8
7
7
7
7
45D
drewno
45
30
69,0
-
11
10
9
9
Tab. 6
Zalecane minimalne wysokości komina oraz zapotrzebowanie powietrza dla mocy znamionowej
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Dane w Tab. 6 są tylko wielkościami
orientacyjnymi. Ciąg zależy od średnicy,
wysokości, nierówności wewnątrz komina
oraz różnicy temperatur między
produktami spalania a powietrzem na
zewnątrz. Zaleca się zastosowanie
komina z wkładem.
z Zlecic wykonanie dokladnego
obliczenia komina dla instalatora
lub kominiarza.
6.1.2 Instalacja doprowadzania powietrza
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
jeżeli w kotłowni będzie za mało świeżego
powietrza.
z Należy zapewniać dopływ
wystarczającej ilości świeżego
powietrza do kotłowni.
USZKODZENIE INSTALACJI
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niewystarczająca ilość powietrza do
spalania może być przyczyną tworzenia się
smoły i uwalniania się gazów z paliwa
(wytlewania = odgazowania).
z Należy zapewnić dopływ
wystarczającej ilości świeżego
powietrza do kotłowni.
z Należy zwrócić uwagę użytkownikowi
na to, że otwory doprowadzające
powietrze muszą być zawsze otwarte.
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
15
Instalacja kotła grzewczego
6.2
Wykonanie przyłączy hydraulicznych
USZKODZENIE INSTALACJI
jeżeli przyłącza są nieszczelne.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
z Przewody przyłączeniowe należy
zamontować do przyłączy kotła
grzewczego bez naprężeń.
Należy użyć dostarczonych kołnierzy.
z Przyłączyć rurę powrotu instalacji grzewczej do
króćca RK.
z Przyłączyć rurę zasilania instalacji grzewczej do
króćca VK.
z Zamontować i uszczelnić korek zaślepiający
pakułami (jezeli nie jest zamontowany zaden
zabezpieczajacy wymiennik ciepla).
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Aby zmniejszyć kondensację gazów
spalinowych oraz przedłużyć czas
eksploatacji, zaleca się wyposażenie kotła
grzewczego w układ podnoszenia
temperatury na powrocie, który zapobiega
spadkowi temperatury wody grzewczej
poniżej 65 °C (punkt rosy spalin).
6.3
Rys. 11 Wykonanie przyłączy hydraulicznych
Zawór do napełniania i spustu KFE
z Zamontować zawór KFE (zawór do napełniania i
opróżniania kotła) z uszczelką na przyłączu EL.
16
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Instalacja kotła grzewczego
6.4
Przyłączenie zabezpieczającego wymiennika ciepła (tylko typy "WT")
Kotły oznaczone "WT" wyposażone są w
zabezpieczający wymiennik ciepła (obieg chłodzenia).
W krajach, w których obowiązuje EN 303-5, kocioł
grzewczy musi być wyposażony w urządzenie
zapewniające bezpieczne odprowadzenie nadmiaru
ciepła bez użycia dodatkowej energii. W ten sposób
maksymalna temperatura wody 100 °C nie zostanie
przekroczona (ochrona przed przegrzaniem).
Minimalne nadciśnienie wody chłodzącej musi
wynosić 2,0 bar (maksymalnie 6,0 bar). Do dyspozycji
musi byc strumien przeplywu minimum 11 l/min.
z Przyłączyć zabezpieczający wymiennik ciepła z
termicznym zaworem bezpieczeństwa (wyposażenie
dodatkowe) zgodnie z hydraulicznym schematem
przyłączeniowym.
z Na dopływie wody chłodzącej przed zaworem
termostatycznym należy włożyć filtr.
Rys. 12 Przyłączenie zabezpieczającego wymiennika ciepła
1
2
3
4
5
6
6.5
Zawór spustowy
Punkt pomiarowy – termiczny zawór bezpieczeństwa
Termiczny zawór bezpieczeństwa
Dopływ wody chłodzącej
Odpływ wody chłodzącej
Odpływ
Napełnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelności
Przed uruchomieniem instalacji grzewczej należy
przeprowadzić próbę szczelności, aby wykluczyć
nieszczelności podczas pracy. Ciśnienie podczas próby
szczelności powinno być 1,3 razy wyższe od
dopuszczalnego ciśnienia roboczego (uwzględnić
dopuszczalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa).
USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku zamarznięcia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
z Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo
zamarznięcia instalacji grzewczej oraz
rur, to zaleca się napełnienie instalacji
płynem o niskim punkcie zamarzania
oraz z dodatkiem środka
antykorozyjnego i chroniącego przed
zamarzaniem.
Rys. 13 Termomanometr
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
17
Instalacja kotła grzewczego
USZKODZENIE INSTALACJI
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
jeżeli nadciśnienie podczas próby
szczelności jest za wysokie. Wysokie
ciśnienie może spowodować uszkodzenie
urządzeń ciśnieniowych, sterujących i
zabezpieczających.
z Przed przystąpieniem do
przeprowadzania próby ciśnieniowej
należy zadbać o to, aby urządzenia
ciśnieniowe, sterujące i
zabezpieczające, których nie można
odciąć od przestrzeni wodnej, nie były
zamontowane.
z Odciąć ciśnieniowe naczynie wzbiorcze od systemu,
zamykając zawór kołpakowy.
z Otworzyć wodne zawory mieszające i odcinające.
z Przyłączyć wąż do zaworu wodnego. Nałożyć
wypełniony wodą wąż na końcówkę zaworu do
napełniania i spustu KFE, zabezpieczyć obejmą i
otworzyć zawór KFE.
z Odkręcić kołpak odpowietrznika automatycznego o
jeden obrót, tak aby powietrze mogło uchodzić.
z Powoli napełniać instalację. Obserwować przy tym
wskazania ciśnienia na manometrze.
z Zamknąć zawór wodny do napełniania i spustu KFE
po osiągnięciu żądanego ciśnienia roboczego.
z Sprawdzić szczelność przyłączy i przewodów
rurowych.
z Odpowietrzyć instalację grzewczą przez zawory
odpowietrzające grzejników.
z Jeżeli w czasie odpowietrzania ciśnienie robocze
spada, należy uzupełnić wodę.
z Zdjąć wąż z zaworu do napełniania i spustu KFE.
6.6
Zabezpieczenie temperatury powrotu
W celu umożliwienia właściwego działania temperatura
powrotu nie może spaść poniżej 65 ˚C. Z tego względu na
powrocie instalacji grzewczej trzeba zamontować termostatyczny zawór mieszający do podniesienia temperatury
powrotu.
18
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Uruchomienie instalacji grzewczej
7
Uruchomienie instalacji grzewczej
W tym rozdziale opisano sposób uruchomienia instalacji
grzewczej.
z Wyjąć pozostałe akcesoria z popielnika.
7.1
Ustawienie ciśnienia roboczego
Do uruchomienia należy ustawić wymagane ciśnienie
robocze.
USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku naprężeń termicznych.
UWAGA!
z Instalację grzewczą można napełniać
tylko i wyłącznie w stanie zimnym
(temperatura na zasilaniu może
wynosić maksymalnie 40 °C).
z Ustawić czerwoną wskazówkę manometru na
wymagane ciśnienie robocze równe przynajmniej
1 bar nadciśnienia (dla instalacji zamkniętych).
W przypadku instalacji otwartych maksymalny
poziom wody w naczyniu wzbiorczym powinien
znajdować się 25 m nad dnem kotła grzewczego.
Rys. 14 Termomanometr
z Uzupełnić lub spuścić wodę grzewczą przez zawór
do napełniania i spustu KFE, aż do osiągnięcia
żądanego ciśnienia roboczego.
z Podczas napełniania odpowietrzać instalację
grzewczą.
7.2
Demontaż rusztu obrotowego (uchylnego) i włożenie kształtek szamotowych
Włożyć kształtki szamotowe tak, jak pokazano na
rysunku. W tym celu należy zdemontować ruszt uchylny.
Ruszt uchylny i kształtki szamotowe można wyjąć
również do czyszczenia.
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
19
Uruchomienie instalacji grzewczej
Kotły typu 12, 16
Ponieważ kształtki szamotowe mogłyby wypaść, na
czas transportu są one wkładane do popielnika.
z Ruszt uchylny wysunąć z zawiasów ku górze i wyjąć
przez drzwiczki załadowcze lub drzwiczki popielnika.
z Włożyć kształtki szamotowe, przy czym kształtka
środkowa musi się znajdować z boku żebra
chłodzącego na wsporniku, a drugą stroną przylegać
do przedniego żebra chłodzącego.
z Włożyć kształtkę szamotową do komory spalania.
Wspornik służy do przesuwania środkowej kształtki
szamotowej przy czyszczeniu kanału powietrza
wtórnego. Po montażu kształtkę szamotową należy
dosunąć do bocznego elementu oporowego.
z Zawiesić ruszt uchylny na zawiasach.
Rys. 15 Sposób ułożenia kształtek szamotowych w kotłach
typu 12, 16
1
2
3
Boczne kształtki szamotowe
Środkowa kształtka szamotowa
Kanał powietrza wtórnego
Kotły typu 20, 24
z Ruszt uchylny wysunąć z zawiasów ku górze i wyjąć
przez drzwiczki załadowcze lub drzwiczki popielnika.
z Włożyć środkowe kształtki szamotowe do komory
spalania na przewidziane dla nich wsporniki.
z Włożyć górne kształtki szamotowe.
z Zawiesić ruszt uchylny na zawiasach.
Rys. 16 Sposób ułożenia kształtek szamotowych w kotłach
typu 20, 24 (widok z przodu, z boku i z góry)
1
2
3
20
Górne kształtki szamotowe
Środkowe kształtki szamotowe
Kanały powietrza wtórnego
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Uruchomienie instalacji grzewczej
Kotły typu 25 MAX, 32
z Ruszt uchylny wysunąć z zawiasów ku górze i wyjąć
przez drzwiczki załadowcze lub drzwiczki popielnika.
z Włożyć środkowe kształtki szamotowe do komory
spalania na przewidziane dla nich wsporniki.
z Włożyć górne kształtki szamotowe.
z Zawiesić ruszt uchylny na zawiasach.
Kotły typu 32D
z Ruszt uchylny wysunąć z zawiasów ku górze i wyjąć
przez drzwiczki załadowcze lub drzwiczki popielnika.
z Włożyć kształtki szamotowe jak pokazano na
rysunku.
z Zawiesić ruszt uchylny na zawiasach.
Rys. 17 Sposób ułożenia kształtek szamotowych w kotłach
typu 25 MAX (u góry), 32 (u dołu)
1
2
Górne kształtki szamotowe
Środkowe kształtki szamotowe
Rys. 18 Sposób ułożenia kształtek szamotowych w kotlach typu 32D
1
Kanały powietrza wtórnego
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
21
Uruchomienie instalacji grzewczej
7.3
Nastawienie przepustnicy w króćcu spalinowym
Przepustnicę w króćcu spalinowym należy ustawić
odpowiednio do parametrów instalacji odprowadzającej
spaliny oraz rodzaju paliwa. Przy otwartej przepustnicy
(dźwignia wzdłuż rury odprowadzającej spaliny)
zwiększa się temperatura spalin, ale zmniejsza
sprawność kotła.
z Należy objaśnić użytkownikowi sposób ustawienia
przepustnicy.
Rys. 19 Nastawienie przepustnicy w króćcu spalinowym
Z = zamknięta; 0 = otwarta
7.4
Ustawienie regulatora paleniska
z Ustawić regulator paleniska na 85 °C.
z Rozgrzać kocioł grzewczy (Î rozdział 8.2,
strona 25).
z Przestawiając dźwignię (lub skracając łańcuch), tak
nastawić napięcie łańcucha, aby przy temperaturze
wody kotłowej 85 °C klapa powietrza była
przymknięta z minimalną szczeliną (5 mm), a
łańcuch wisiał luźno.
z W przypadku kotła grzewczego typu 32D: Tak
ustawić drążek dźwigni, aby przy temperaturze wody
kotłowej 85 °C znajdował się on tuż przy kotle.
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Jeżeli klapa powietrza jest całkowicie
zamknięta, paliwo nie spala się
całkowicie. Smoła osadza się na
powierzchniach grzewczych, czyszczenie
jest przez to dużo bardziej pracochłonne.
7.5
Rys. 20 Nastawienie napięcia łańcucha
Przyklejenie tabliczki znamionowej
z Przykleić tabliczkę znamionową na kotle grzewczym
w widocznym miejscu, np. z boku kotła.
Rys. 21 Przyklejenie tabliczki znamionowej
22
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
8
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
jeżeli nie będą przestrzegane wskazówki
bezpieczeństwa.
z Należy zapoznać się ze wskazówkami
bezpieczeństwa znajdującymi się w
rozdziale 1 i przestrzegać ich podczas
użytkowania kotła.
8.1
Funkcje poszczególnych elementów
8.1.1 Klapa rozgrzewania
Do rozgrzania zimnego kotła grzewczego klapę
rozgrzewania należy ustawić poprzecznie. Ciąg
spalinowy zostanie w ten sposób skrócony po to, aby
gorące spaliny mogły zostać szybciej odprowadzone do
komina, a komin zaczął szybciej "ciągnąć".
z W tym celu należy nacisnąć dźwignię klapy do tyłu.
Rys. 22 Klapa rozgrzewania w pozycji rozgrzewania kotła
Podczas normalnej eksploatacji (klapa rozgrzewania
poziomo) gorące spaliny nagrzewają kolejny ciąg
spalinowy. Energia jest lepiej wykorzystywana.
z W tym celu dźwignię klapy z tyłu kotła grzewczego
należy ustawić pionowo (po ok. 10 - 15 min.).
Rys. 23 Klapa rozgrzewania w pozycji roboczej
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
23
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
8.1.2 Powietrze pierwotne, wtórne i dodatkowe
Powietrze pierwotne i wtórne zasysane jest przez
regulowaną klapę powietrza w drzwiczkach popielnika.
W kotle typu 32D powietrze pierwotne wprowadzane
jest od góry przez otwór w drzwiczkach zasypowych.
Powietrze wtórne przepływa przez kanał w żebrze
chłodzącym do komory spalania. Powietrza wtórnego
nie ustawia się.
Lepsze spalanie można uzyskać, ustawiając otwory
powietrza dodatkowego na bokach kotła grzewczego.
W zależności od rodzaju paliwa i mocy cieplnej należy je
otwierać więcej lub mniej (ok. 5 - 10 mm). Minimalny
odstęp nie może być mniejszy niż 5 mm.
Rys. 24 Przepływy powietrza do spalania
1
2
3
Powietrze pierwotne
Powietrze wtórne
Powietrze dodatkowe
8.1.3 Klapa powietrza pierwotnego
Przy pomocy łańcucha regulator paleniska zmienia
otwarcie klapy powietrza. Im cieplejszy jest kocioł
grzewczy, tym bardziej otwiera się klapa powietrza,
w ten sposób nastawiona temperatura kotła grzewczego
nie zostanie przekroczona.
Powietrze pierwotne można ustawić ręcznie śrubą
nastawczą lub automatycznie regulatorem temperatury
odpowiednio do temperatury wody w kotle grzewczym.
z Sprawdzić temperaturę wody na termomanometrze.
z Przy temperaturze 85 °C wkręcić śrubę radełkową
z nakrętką zabezpieczającą w klapę powietrza
pierwotnego na tyle, aby przy luźnym łańcuchu
pozostała szczelina powietrzna 5 mm. W ten sposób
nie będą się uwalniały (wytlewały) gazy po
osiągnięciu temperatury kotła.
z Ustawić temperaturę na regulatorze paleniska lub
ręcznie na klapie powietrza pierwotnego w taki
sposób, aby temperatura wody wynosiła
ponad 65 °C.
Rys. 25 Ustawienie otwarcia klapy powietrza pierwotnego
1
Śruba nastawcza
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Minimalna temperatura robocza musi
wynosić ponad 60 °C, ponieważ przy
niższych temperaturach może skraplać
się para wodna. To wpływa negatywnie na
prawidłową pracę kotła grzewczego oraz
jego żywotność.
24
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
8.1.4 Otwory powietrza dodatkowego
Jakość spalania zależy od właściwego ustawienia ilości
powietrza dodatkowego w komorze spalania. Ilość
powietrza można ustawić, otwierając i zamykając klapy
odpowiednio do zastosowanego paliwa.
z Sprawdzić płomień przez wziernik w pokrywie.
z Otwory powietrza dodatkowego można otworzyć
tylko wtedy, jeżeli widoczne są płomienie w komorze
spalania.
Ilość powietrza dodatkowego jest prawidłowa, jeżeli
płomień jest żółty lub jasnoczerwony. Jeżeli jest za mało
powietrza dodatkowego, płomień jest ciemnoczerwony
z czarnym obrzeżem. Jeżeli jest za dużo powietrza
dodatkowego, płomień jest biały lub fioletowy.
z Po jakimś czasie należy ponownie sprawdzić
płomienie przez wziernik w pokrywie, ponieważ
potrzebna ilość powietrza dodatkowego spada wraz
z czasem spalania.
Rys. 26 Ustawienie otworów powietrza dodatkowego
1
8.2
Otwór powietrza dodatkowego
Rozgrzewanie
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo zaczadzenia lub
wybuchu.
Podczas spalania śmieci, tworzyw
sztucznych lub płynów mogą powstawać
trujące spaliny.
z Należy stosować wyłącznie wskazane
paliwo.
z Jeżeli powstanie niebezpieczeństwo
wybuchu, pożaru, tworzenia się
łatwopalnych gazów lub oparów, należy
wyłączyć kocioł grzewczy.
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Stosowanie mokrego paliwa powoduje
straty mocy. Należy używać wysuszonych,
naturalnych szczap drewna (składowane
2 lata, maksymalna zawartość wilgoci
20 %).
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
25
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
Przed każdym rozgrzewaniem:
z Przed rozpaleniem należy sprawdzić, czy otwór
wyczystkowy (Î rozdział Rys. 33, strona 29) w
podłodze popielnika jest zamknięty pokrywą.
Podczas czyszczenia kotła grzewczego przez otwór
wyczystkowy usuwany jest popiół z kanałów
spalinowych.
z Zamknąć otwory powietrza dodatkowego w
bocznych ściankach.
z Aby wyczyścić ruszt wstrząsowy, poruszać nim w
przód i w tył.
z Opróżnić popielnik.
z Ustawić ruszt wstrząsowy pośrodku (pozycja
robocza).
Rys. 27 Dźwignia rusztu wstrząsowego w pozycji roboczej
Rozgrzewanie:
z Otworzyć klapę rozgrzewania (ustawienie poziome),
aby zwiększyć ciąg kotła grzewczego. W tym celu
należy nacisnąć dźwignię klapy do tyłu.
z Ułożyć papier i węgiel na ruszcie wstrząsowym i
napełnić komorę załadowczą węglem. Można też
rozpalić ogień przy pustej komorze załadowczej, a
węglem napełnić ją później, kiedy ogień już będzie
się palił.
Rys. 28 Klapa rozgrzewania w pozycji rozgrzewania
z Odchylić ruszt obrotowy do środka i rozpalić paliwo,
używając przy tym papieru.
z Drzwiczki popielnika pozostawić lekko uchylone.
Po ok. 10 – 15 min. (kiedy ogień się pali):
z Zamknąć drzwiczki popielnika.
z Ustawić regulator paleniska na żądaną temperaturę
maksymalną.
z Uzupełnić paliwo od góry aż do krawędzi paleniska.
z Zamknąć klapę rozgrzewania. W tym celu dźwignię
klapy z tyłu kotła grzewczego należy ustawić
pionowo.
z Ustawić otwory powietrza dodatkowego
odpowiednio do płomienia (Î rozdział 8.1.4,
strona 25).
Rys. 29 Nacisnąć ruszt uchylny do środka i włożyć drewno do
rozpalenia.
1
26
Ruszt uchylny (obrotowy)
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
Dodatkowo dla kotłów typu 32D, 45D:
Można stosować drewno miękkie i twarde o
maksymalnej długości 330 mm (dla kotłów typu 45D
długości 500 mm) oraz średnicy 100 mm. Drewno może
zawierać do 20 % wilgoci. Poniżej tej wartości wilgoć nie
ma wpływu na moc i jakość spalania. Jeżeli wilgoć jest
większa, spada moc i sprawność.
Drewno należy starannie wkładać do kotła grzewczego.
Mniejsze kawałki drewna dają większą moc. Przy
większych kawałkach moc jest mniejsza.
8.3
Dokładanie paliwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA
CIAŁA
UWAGA!
Niebezpieczeństwo spalania
wybuchowego.
z Nie należy stosować paliw płynnych
(benzyny, nafty lub podobnych).
z Nie wolno rozpylać lub wtryskiwać
płynnego paliwa do ognia lub żaru.
z Najpierw ustawić regulator paleniska na 30 °C, aby
klapa powietrza pierwotnego została zamknięta.
z Otworzyć klapę rozgrzewania, aby zmniejszyć ilość
powstającego dymu w kotłowni podczas dokładania.
z Rozgarnąć żar pogrzebaczem.
z Lekko otworzyć drzwiczki załadunkowe, aby spaliny
zostały wciągnięte do komina.
z Dopiero wtedy całkowicie otworzyć drzwiczki
załadowcze i napełnić całą komorę załadowczą
(maksymalnie do dolnej krawędzi przegrody).
z Ponownie zamknąć drzwiczki załadowcze i klapę
rozgrzewania.
z Ponownie ustawić regulator płomienia na żądaną
wartość.
z Sprawdzić płomień przez wziernik w pokrywie, w
razie potrzeby ustawić otwory powietrza
dodatkowego odpowiednio do płomienia (Î rozdział
8.1.4, strona 25).
Rys. 30 Max. wysokość napełniania
1
2
Przegroda
Max. wysokość napełniania
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
27
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
8.4
Rozniecanie ognia
Moc kotła zmniejsza się, jeżeli ruszt jest wypełniony
popiołem. Wtedy trzeba rozniecić ogień. Aby rozniecić
ogień, trzeba poruszać krótko dźwignią rusztu
wstrząsowego do przodu i do tyłu. Dźwignię należy
przesuwać do końca, jeżeli chce się pokruszyć żużel lub
usunąć cały popiół.
z Poruszać krótko dźwignią rusztu wstrząsowego do
przodu i do tyłu, aż spadnie żar.
z Obserwować ten proces przez wziernik w pokrywie.
z Na koniec ustawić dźwignię w pozycji roboczej
(pionowo).
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Jeżeli kocioł jest opalany drewnem, ogień
należy rozniecać bardzo ostrożnie, popiół z
drewna spada bardzo łatwo.
Rys. 31 Dźwignia rusztu wstrząsowego w pozycji roboczej
Zablokowanie rusztu
Jeżeli ruszt wstrząsowy zostanie zablokowany dużymi
kawałkami żaru lub żużlu i nie można go poruszyć, nie
należy przesuwać dźwigni na siłę, ale wykonać
następujące czynności:
z Pozostawić na ruszcie możliwie dużo popiołu.
z Otworzyć drzwiczki popielnika i podnieść ruszt
uchylny do góry, np. nożykiem do usuwania osadów.
z Pogrzebaczem usunąć żar lub żużel.
z Ustawić ruszt uchylny w pierwotnej pozycji.
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Zbyt gwałtowne przegarnianie może
spowodować, że powstanie za dużo
produktów spalania i ogień zgaśnie. W
takim przypadku trzeba zmienić otwarcie
lub zamknąć zupełnie otwory powietrza
dodatkowego. Powietrze dodatkowe
należy ustawić wówczas, kiedy płomienie
ponownie zapłoną w komorze spalania.
Jeżeli w komorze załadowczej zbierze się
dym (np. jeżeli ciąg kominowy jest
niewystarczający lub jest niewielki zapas
paliwa), otwory powietrza dodatkowego
należy pozostawić otwarte.
8.5
Rys. 32 Udrożnienie rusztu
Usunięcie popiołu z kotła grzewczego
Popielnik należy opróżniać, zanim się napełni, tak aby
zapewnić dopływ powietrza z dołu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA
POŻARU
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Gorący popiół może spowodować pożar.
z Jeżeli popiół jest gorący, należy używać
rękawiczek ochronnych.
z Popiół należy usunąć do niepalnego
pojemnika z pokrywą.
28
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
8.6
Czyszczenie kotła grzewczego
Sadza i popiół osadzające się na ściankach ciągów
spalinowych utrudniają wymianę ciepła. Osady,
powstawanie smoły i kondensacja zależą od
zastosowanego paliwa (np. w przypadku drewna są
większe niż w przypadku węgla), ciągu kominowego
oraz sposobu eksploatacji. Zaleca się czyszczenie kotła
grzewczego w stanie zimnym raz w tygodniu.
NIEPRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA
UWAGA!
Niedostateczne czyszczenie powoduje
zwiększone zużycie paliwa oraz
zanieczyszczenie środowiska.
z Kocioł grzewczy należy czyścić
przynajmniej raz w tygodniu.
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Ściany komory spalania należy czyścić
ostrożnie, tak aby nie uszkodzić kształtek
szamotowych.
z Otworzyć drzwiczki załadowcze i pokrywę. W tym
celu w kotłach typu 12 i 16 należy odkręcić dwie
nakrętki M6 z pokrywy.
z Zdjąć klapę rozgrzewania. Umożliwia to dostęp do
ciągów spalinowych oraz bocznych ścian kotła
grzewczego.
z Pogrzebaczem wyjąć pokrywę wyczystki, aby
pozostałości ze spalania spadły do popielnika.
z Jeżeli nie można wyjąć pokrywy wyczystkowej,
oznacza to, że popielnik jest pokryty smołą. Należy
wówczas ostrożnie uderzać młotkiem w pokrywę
wyczystkową.
Rys. 33 Zdjęcie pokrywy wyczystkowej
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
29
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
z Wyczyścić ściany powierzchni grzewczych, komory
spalania i kosza zasypowego skrobakiem.
Rys. 34 Czyszczenie ścian
z Wyczyścić ruszt uchylny nożykiem do usuwania
osadów.
z Sadzę i popiół usunąć do popielnika.
z Tylko dla kotłów typu 12, 16, 25 MAX i 32: W czasie
sezonu grzewczego należy dwa razy przeczyścić
kanały powietrza wtórnego skrobakiem. Aby uzyskać
dostęp do kanału powietrza wtórnego, należy wyjąć
ruszt uchylny i środkowe kształtki szamotowe
(Î rozdział 7.2, strona 19). Po czyszczeniu
ponownie włożyć kształtki szamotowe.
z Po zakończeniu czyszczenia założyć pokrywę
wyczystkową.
z Założyć klapę rozgrzewania. Jej środek powinien
dotykać tylnego żebra chłodzącego. Jeżeli jest ona
zupełnie płaska, należy przekręcić ją o 180°, aby jej
nie odkształcić.
z Zalecamy coroczny przegląd kotła grzewczego, który
powinien przeprowadzić instalator, a także
sprawdzenie parametrów technicznych kotła,
np. temperatury spalin.
Czyszczenie – czynności
Rys. 35 Czyszczenie rusztu uchylnego nożykiem do
usuwania osadów
min. raz w tygodniu
Pogrzebaczem wyjąć pokrywę wyczystki, aby duże
pozostałości spalania spadły do popielnika.
X
Wyczyścić powierzchnie grzewcze, komorę spalania i
komorę załadowczą skrobakiem.
X
Wyczyścić ruszt uchylny nożykiem do usuwania osadów (w
innym przypadku spalanie będzie słabsze, ponieważ
dostęp świeżego powietrza będzie utrudniony).
X
min. raz na kwartał
Wyczyścić kanały powietrza wtórnego, w tym celu należy
wyjąć ruszt uchylny i kształtki szamotowe.
X
Sprawdzić, czy otwory powietrza dodatkowego są czyste, w
razie potrzeby wyczyścić nożem do usuwania osadów.
X
Wyczyścić rurę spalinową przez otwór rewizyjny.
X
Tab. 7
30
Częstotliwość czyszczenia
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
8.7
Zastosowanie turbulizatora (tylko kotły typu 16, 32)
Turbulizator powoduje powstawanie zawirowań w
ciągach spalinowych, a co za tym idzie lepsze
wykorzystanie energii, szczególnie zimą. Na początku
sezonu grzewczego i w okresach przejściowych zaleca
się wyjęcie turbulizatora z kotła grzewczego.
z Turbulizator należy ponownie włożyć do kotła
grzewczego, jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie
poniżej –7°C.
Rys. 36 Turbulizator w instalacji odprowadzającej spaliny
1
8.8
Turbulizator
Wskazówki odnośnie klapy eksplozyjnej (tylko dla kotłów typu 25 MAX i 32)
Kotły tych typów są wyposażone w klapę eksplozyjną,
która chroni przed możliwą eksplozją gazów
spalinowych w komorze załadowczej podczas
wygaszania ognia. Jest ona zawieszona na łożyskach
pośrodku komory załadowczej. Połączona jest
łańcuchem z drzwiczkami załadowczymi i otwiera się
razem z nimi. Drzwiczki załadowcze potrzebne są w
przypadku opalania koksem lub brykietami węgla
brunatnego.
Klapę eksplozyjną można wyjąć do czyszczenia, albo
wówczas jeżeli kocioł opalany jest drewnem lub węglem
brunatnym. W ten sposób można załadować więcej
paliwa.
z Pałąk na końcu łańcucha wyjąć z otworu w trzpieniu
mocującym.
z Zdjąć klapę eksplozyjną.
8.9
Wyłączenie kotła z eksploatacji
Przed wyłączeniem kotła z eksploatacji należy pozwolić
wypalić się resztkom paliwa w kotle. Zaleca się nie
przyspieszać tego procesu.
USZKODZENIE INSTALACJI
w wyniku zamarznięcia.
UWAGA!
Jeżeli instalacja grzewcza nie pracuje
podczas mrozu, istnieje
niebezpieczeństwo jej zamarznięcia.
z Instalacja grzewcza powinna pracować
w trybie ciągłym.
z Należy chronić instalację grzewczą
przed zamarznięciem, opróżniając
przewody wody grzewczej, a w razie
potrzeby przewody wody pitnej w
najniższym miejscu instalacji.
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
31
Obsługa instalacji grzewczej (wskazówki dla użytkownika)
8.9.1
Przejściowe wyłączenie kotła z eksploatacji
z Poruszać rusztem wstrząsowym i opróżnić popielnik.
z Wyczyścić drzwiczki załadowcze i popielnik.
z Zamknąć drzwiczki popielnika i drzwiczki
załadowcze.
8.9.2 Wyłączenie kotła grzewczego na dłuższy czas
Przed wyłączeniem kotła grzewczego na dłuższy czas
(np. po zakończonym okresie grzewczym) należy
starannie wyczyścić kocioł, aby nie korodował.
8.9.3 Awaryjne wyłączenie kotła grzewczego
Jeżeli zaistnieje niebezpieczeństwo wybuchu, pożaru,
powstania łatwopalnych gazów lub oparów, należy
zagasić kocioł grzewczy wodą.
z Ostrożnie otworzyć drzwiczki załadowcze, tak aby
nie narazić się na uderzenie płomieni.
z Zagasić ogień wodą.
8.10 Zapobieganie powstawaniu skroplin oraz smoły
Jeżeli moc grzewcza jest za mała, to na powierzchniach
grzewczych mogą powstawać skropliny. Skropliny
spływają do popielnika.
z Sprawdzić na termomanometrze, czy temperatura
wody wynosi ponad 65 °C.
z Kilkakrotnie rozgrzać kocioł grzewczy. W razie
potrzeby wyjąć turbulizator (Î rozdział 8.7,
strona 31). Osady sadzy powstające podczas
normalnej pracy zmniejszają niebezpieczeństwo
tworzenia się skroplin.
Punkt rosy spalin wynosi 65 °C, w związku z tym
temperatura spalin na styku z powierzchniami
grzewczymi nie może być niższa niż 65 °C.
Jeżeli pojawią się skropliny w komorze załadowczej,
oznacza to, że paliwo ma za dużą zawartość wody
(wilgotne paliwo). W takim przypadku skropliny mogą
się tworzyć, nawet jeśli temperatura kotła
przekracza 65 °C.
Rys. 37 Termomanometr
Smoła tworzy się w podobnych warunkach (niska
sprawność, niskie temperatury), a także jeśli spalanie
jest źle ustawione – za mało powietrza dodatkowego.
Smoła osadza się na dnie ciągów spalinowych i utrudnia
wyjęcie pokrywy wyczystkowej.
Smołę można usunąć tylko na gorąco. W tym celu
należy wykonać następujące czynności:
z Rozgrzać kocioł, najlepiej miękkim drewnem.
z Po osiągnięciu temperatury 90 °C, zakręcić zawory
na wszystkich grzejnikach.
z Pogrzebaczem wyjąć pokrywę wyczystkową, w razie
potrzeby wybić ją młotkiem.
z Skrobakiem usunąć smołę z dna oraz powierzchni
grzewczych.
32
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Przegląd i konserwacja kotła grzewczego
9
Przegląd i konserwacja kotła grzewczego
9.1
Dlaczego regularna konserwacja jest ważna?
Z następujących powodów należy regularnie
wykonywać prace konserwacyjne instalacji grzewczej:
– w celu utrzymania wysokiej sprawności instalacji
grzewczej i jej oszczędnej eksploatacji (niskie
zużycie paliwa),
– w celu uzyskania wysokiego stopnia bezawaryjności
pracy,
– w celu utrzymania sposobu spalania przyjaznego dla
środowiska.
Klientowi należy zaproponować zawarcie rocznej
umowy przeglądowej i serwisowej dostosowanej do
jego potrzeb. Informacje na temat niezbędnego zakresu
takiej umowy przedstawiono w protokole przeglądów i
konserwacji (Î rozdział 9.6, strona 35).
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Części zamienne można zamówić,
korzystając z katalogu części zamiennych.
Należy używać tylko oryginalnych części
zamiennych.
9.2
Czyszczenie instalacji grzewczej
z Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić kocioł
grzewczy (Î rozdział 8.6, strona 29).
z Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić rurę
odprowadzającą spaliny.
9.3
Sprawdzenie ciśnienia roboczego instalacji grzewczej
Wskazówka manometru musi znajdować się powyżej
czerwonej wskazówki.
Czerwona wskazówka manometru musi być nastawiona
na wymagane ciśnienie robocze.
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Należy ustawić ciśnienie robocze
(nadciśnienie) w wysokości co
najmniej 1 bar.
z Sprawdzić ciśnienie robocze w instalacji grzewczej.
Jeżeli wskazówka manometru znajduje się pod
czerwoną wskazówką, oznacza to, że ciśnienie robocze
jest za niskie. Należy uzupełnić wodę.
Rys. 38 Termomanometr
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
33
Przegląd i konserwacja kotła grzewczego
USZKODZENIE INSTALACJI
jeżeli woda będzie często uzupełniana.
UWAGA!
Konieczność częstego uzupełniania wody
w instalacji grzewczej może spowodować,
w zależności od jakości wody, uszkodzenie
instalacji w wyniku korozji lub osadzania
się kamienia.
z Instalacja grzewcza powinna być
odpowietrzona.
z Należy sprawdzić szczelność instalacji
oraz sprawność funkcjonowania
ciśnieniowego naczynia wzbiorczego.
USZKODZENIE INSTALACJI
UWAGA!
w wyniku naprężeń termicznych
powstałych w wyniku różnicy temperatur.
z Instalację grzewczą można napełniać
tylko i wyłącznie w stanie zimnym
(temperatura na zasilaniu może
wynosić maksymalnie 40 °C).
z Wodę należy uzupełniać przez zawór do napełniania
i spustu KFE.
z Odpowietrzyć instalację grzewczą.
z Ponownie sprawdzić ciśnienie robocze.
9.4
Sprawdzenie termicznego zaworu bezpieczeństwa
Termiczny zawór bezpieczeństwa zapewnia bezpieczną
pracę kotła grzewczego w przypadku awarii systemu
grzewczego, jeżeli system nie może odprowadzać
ciepła z kotła grzewczego. Taka sytuacja może mieć
miejsce np. wtedy, gdy system grzewczy zamarznie lub
woda nie będzie cyrkulować w instalacji. Do poprawnej
pracy termicznego zaworu bezpieczeństwa odpływu
konieczne jest wystarczające ciśnienie i woda
chłodząca. Ciśnienie musi wynosić przynajmniej 2 bar,
a strumień przepływu 11 l/min.
z Zawór termostatyczny zabezpieczającego
wymiennika ciepła należy sprawdzać raz w roku
zgodnie z zaleceniami producenta.
Jeżeli zawór termostatyczny nie działa poprawnie
– nie otwiera strumienia wody chłodzącej lub jego
przepustowość jest za mała – należy go wymienić.
9.5
Wykonanie analizy gazów spalinowych
Do pomiaru temperatury spalin, zawartości CO2 i CO
zastosować elektroniczny miernik spalin. Przyrząd
powinien posiadać czujnik CO z czułością minimum
10 000 ppm.
Jeżeli temperatura spalin jest wyższa niż podana w danych technicznych, konieczne jest ponowne czyszczenie kotła. Również ciąg kominowy może być za wysoki
(Î rozdział 6.1.1, strona 14).
34
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Przegląd i konserwacja kotła grzewczego
9.6
Protokoły przeglądów i konserwacji
Protokół należy skopiować, tak aby można go było użyć
podczas kolejnych przeglądów i konserwacji.
z Prace wykonane podczas przeglądu należy
potwierdzić podpisem i datą.
Prace przeglądowe i konserwacyjne uzależnione od potrzeb
1.
Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji grzewczej
2.
Kontrola wizualna oraz kontrola poprawności działania instalacji
grzewczej
3.
Sprawdzenie części instalacji przewodzących paliwo i wodę:
–
Szczelność podczas pracy
–
Próba szczelności
–
Widoczne oznaki korozji
–
Oznaki starzenia się
Strona Data: ______
4.
Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia komory spalania i
powierzchni grzewczych, w tym celu należy wyłączyć instalację
33
5.
Sprawdzenie poprawności działania i bezpieczeństwa układu
doprowadzania powietrza do spalania i odprowadzania spalin
14
6.
Sprawdzenie ciśnienia roboczego, zaworu bezpieczeństwa i
ciśnienia wstępnego naczynia wzbiorczego
33
7.
Sprawdzenie termicznego zaworu bezpieczeństwa
34
8.
Sprawdzenie temperatury spalin
34
9.
Kontrola końcowa prac przeglądowych
Data: ______
Data: ______
Zapisanie wyników pomiarów i kontroli
Potwierdzenie prawidłowego wykonania prac przeglądowych
Pieczątka
Pieczątka
Pieczątka
firmowa/podpis firmowa/podpis firmowa/podpis
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
35
Przegląd i konserwacja kotła grzewczego
Data: ______
Data: ______
Data: ______
Data: ______
Data: ______
Data: ______
Data: ______
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pieczątka
firmowa/podpis
Pieczątka
firmowa/podpis
Pieczątka
firmowa/podpis
Pieczątka
firmowa/podpis
Pieczątka
firmowa/podpis
Pieczątka
firmowa/podpis
Pieczątka
firmowa/podpis
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Jeżeli podczas przeglądu okaże się, że
konieczne są czynności konserwacyjne,
należy je wykonać.
36
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
Usuwanie usterek
10 Usuwanie usterek
Jeżeli wystąpi usterka, należy ją usunąć lub wezwać
serwis. Użytkownik może wykonywać naprawy
polegające na zwykłej wymianie części rusztu, kształtek
szamotowych oraz uszczelek.
WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA
Części zamienne można zamówić,
korzystając z katalogu części zamiennych.
Należy używać tylko oryginalnych części
zamiennych.
Rys. 39 Przekrój
1
2
3
Usterka
Za mała moc.
Nie można wykonać ustawień, ogień nie
pali się przez całą noc.
Wysoka temperatura wody w kotle
grzewczym, ale niska temperatura
grzejników.
Tab. 8
Pokrywa wyczystkowa
Pokrywa
Drzwiczki załadowcze
Przyczyna
Sposób usunięcia
–
Poprawnie włożyć pokrywę
wyczystkową do otworu w dnie
popielnika.
–
Pokrywa wyczystkowa nie jest
poprawnie włożona.
–
Pokrywa i drzwiczki załadowcze nie są –
szczelnie zamknięte.
Sprawdzić uszczelkę, poprawić lub
wymienić.
–
Masa uszczelniająca oderwała się od
dna na obrzeżu komory.
–
Wymienić masę uszczelniającą.
–
Ciąg jest niewystarczający.
–
Dopasować parametry komina.
–
–
Wartość opałowa paliwa jest za mała.
Jeżeli temperatura na zewnątrz jest
niska, użyć paliwa o wyższej wartości
opałowej.
–
Masa uszczelniająca oderwała się od
dna na obrzeżu komory.
–
Wymienić masę uszczelniającą.
–
Drzwiczki popielnika nie są szczelne.
–
Sprawdzić uszczelkę, poprawić lub
wymienić.
–
–
Ciąg jest zbyt duży.
Zmniejszyć ciąg, wykorzystując
przepustnicę w króćcu spalinowym,
dopasować parametry komina.
–
Opór hydrauliczny jest za wysoki, w
szczególności w układach bez
wymuszonej cyrkulacji.
–
Przezwyciężyć opór hydrauliczny, np.
montując pompę obiegową.
–
Ciąg jest za duży lub wartość opałowa
paliwa jest za wysoka.
–
Zmniejszyć ciąg, wykorzystując
przepustnicę w króćcu spalinowym
kotła.
Usuwanie usterek
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
37
Indeks
11 Indeks
A
Awaria
Sprawdzenie termicznego zaworu bezpieczeństwa 34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
C
Częstotliwość czyszczenia . . . . . .
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie powierzchni grzewczych
Czyszczenie rusztu uchylnego . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
29
30
. 30
D
Dane techniczne . . . . . . .
Demontaż rusztu uchylnego. .
Dokładanie paliwa . . . . . .
Drzwiczki popielnika . . . . .
Drzwiczki załadowcze . . . .
Dźwignia rusztu wstrząsowego
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 7, 8
. 19
. . 27
. . 6
. . 37
13, 28
K
Kanały powietrza wtórnego . . . . . .
Klapa eksplozyjna . . . . . . . . . . .
Klapa powietrza pierwotnego . . . . .
Klapa rozgrzewania . . . . . . . . . .
Komin . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja dostosowana do potrzeb
Kotłownia . . . . . . . . . . . . . . .
Kształtki szamotowe . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 20
31
24
23
14
33
. 4
. 19
T
Tabliczka znamionowa . . . . . .
Termiczny zawór bezpieczeństwa
Termomanometr . . . . . . . . .
Turbulizator . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
17
. 6
31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
22
28
37
. 5
33
U
Uruchomienie . . . . . . . . . .
Ustawienie regulatora paleniska.
Usunięcie popiołu . . . . . . . .
Usuwanie usterek . . . . . . . .
Usuwanie/utylizacja . . . . . . .
Uzupełnianie wody . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
W
Wilgotność paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wyłączenie z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . 31
Z
Zabezpieczający wymiennik ciepła . . . . . . . 6, 17
Zablokowanie rusztu . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M
Minimalne odstępy . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Montaż regulatora paleniska . . . . . . . . . 12, 13
Montaż zaworu do napełniania i spustu KFE . . . . 16
N
Narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
O
Odstępy od ścian . . . . . . . .
Opór hydrauliczny . . . . . . . .
Oryginalne części zamienne . .
Otwory powietrza dodatkowego
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
. 9
. 4
. 25
P
Paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 27
Palność materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pogrzebacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pokrywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pokrywa wyczystkowa . . . . . . . . . . . . . 29, 37
Powietrze wtórne . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prace przeglądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Próba szczelności (instalacja wodna) . . . . . . . 17
Protokoły przeglądów i konserwacji . . . . . . . . 35
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Przepustnica w króćcu spalinowym . . . . . . . . 22
Przyłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przyłączenie do instalacji odprowadzania spalin . . 14
R
Regulator paleniska . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rozniecanie ognia. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
S
Skrobak do czyszczenia. . . . . .
Skropliny . . . . . . . . . . . . .
Smoła . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzenie ciśnienia roboczego
Sprawdzenie temperatury spalin .
38
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
. 32
. 32
. 33
34
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
6 720 640 127 (2009/05)
www.intercon.com.pl
39
Bosch Termotechnika s.r.o.
Pod Vi¹òovkou 1661/35
CZ-14000 Praha
www.dakon.cz
INTERCON
ul. 1-go Maja 19
43-300 Bielsko-Biala
[email protected]
www.intercon.com.pl
Download