Temat: Wytrzymałość elektryczna. 1. Wytrzymałością elektryczną

advertisement
Temat: Wytrzymałość elektryczna.
1. Wytrzymałością elektryczną dielektryka nazywamy największą wartość
natężenia pola elektrycznego Emax , która nie wywołuje jeszcze przebicia
w cieczy albo w dielektryku stałym, lub przeskoku iskry w gazie.
2. W dielektryku wyładowanie zupełne, a w następstwie przeskok lub
przebicie zależy od natężenia pola elektrycznego.
3. W polu elektrycznym nierównomiernym, które charakteryzuje się
różnymi wartościami natężenia pola elektrycznego w różnych miejscach,
wielkie znaczenie ma maksymalne natężenie pola zwane też
maksymalnym naprężeniem elektrycznym.
4. W zwykłych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych wytrzymałość
elektryczna:
a) powietrza – 30 kV/cm
b) porcelany elektrotechnicznej - 200÷300 kV/cm
c) lakieru izolacyjnego 500 kV/cm
5. W kondensatorach płaskich pole elektryczne jest równomierne i na
podstawie wartości Emax obliczamy wartość Umax = Emax · d
6. W kondensatorach cylindrycznych pole elektryczne jest nierównomierne
i największa wartość natężenia pola elektrycznego występuje przy
okładzinie wewnętrznej
Download