ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 1 GRUDNIA

advertisement
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
1 GRUDNIA
Światowy Dzień AIDS zwany również Światowym Dniem Walki z AIDS został
powołany w 1988 r. przez Światową Organizację Zdrowia. Obchody tego Dnia
przypadają corocznie 1 grudnia.
Celem działań podejmowanych z okazji obchodów tego Dnia jest
spopularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat zwalczania AIDS oraz
zapobiegania zakażeniom HIV poprzez akcje edukacyjne i informacyjne.
Krajowe Centrum ds. AIDS od kilku lat w ramach obchodów Światowego Dnia
AIDS prowadzi działania, które mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ciągle
aktualny problem epidemii HIV/AIDS, a także upowszechnienie „czerwonej kokardki”
- symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS.
Wielu Europejczyków nie jest świadomych zakażenia lub test stwierdzający
chorobę wykonują zbyt późno - w momencie znacznego deficytu immunologicznego
i rozwiniętego AIDS. Dane epidemiologiczne przekazane przez SANEPID wskazują
na wysoką i stale rosnącą liczbę niezdiagnozowanych przypadków HIV oraz wysoki
odsetek pacjentów, u których późno zdiagnozowano zakażenie.
Tegorocznym obchodom Światowego Dnia AIDS przyświeca hasło „GETTINNG
TO ZERO – Zero Zakażeń HIV, ZERO ZGONÓW, ZERO DYSKRYMINACJI” - podobnie
jak
w roku ubiegłym. Inicjatywy podejmowane w tym czasie będą kontynuowane do roku
2015. Ten kierunek działań w zakresie profilaktyki i leczenia AIDS został ustalony
przez uczestników Specjalnej Sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ONZ
w Nowym Jorku 10 czerwca 2011 r.
DANE EPIDEMIOLOGICZNE DOTYCZĄCE HIV/AIDS
Według Światowego Raportu 2012 ogłoszonego przez UNAIDS na temat epidemii
HIV/AIDS, na świecie żyje obecnie 34 mln osób zakażonych wirusem HIV.
Na świecie w 2011 roku stwierdzono 2,5 mln nowych zakażeń HIV, z tego:
2,2 mln osób dorosłych
300 000 zakażeń wśród dzieci.
Chorych na AIDS na świecie w 2011 r. odnotowano 1,7 mln
W Europie (Zachodniej i Centralnej) w 2011 r. (zgodnie z raportem UNAIDS) żyje
900 000 osób zakażonych HIV, w tym 1 600 dzieci. W 2011 r. przybyło nowych zakażeń:
30 000 wśród osób dorosłych
200 dzieci
W Polsce od rozpoznania i wdrożenia badań w 1985 roku do 30 września 2012 r.
(wg danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH)
stwierdzono):
16 053 osób zakażonych wirusem HIV
2 802 osoby chore na AIDS
1 177 zgonów z powodu AIDS
Nowych zakażeń wirusem HIV w 2012 r (1.01-do 30.09.2012 r.) stwierdzono 857.
W Małopolsce od 1989 r. do listopada 2012 r. odnotowano*:
416 osób zakażonych
76 chorych na AIDS
58 zgonów na AIDS
Od 1 stycznia do 15 listopada 2012 r.:
86 zakażeń HIV
10 zachorowań na AIDS
2 zgony na AIDS
*dane epidemiologiczne Oddziału Epidemiologii WSSE w Krakowie z 22.11.2012
Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w Polsce w latach 2007 - 2012:
(dane od 1985 r. do 30 września 2012 r.)
Liczba
zakażonych
wirusem HIV
Liczba
chorych na
AIDS
Liczba zgonów
Liczba nowych
przypadków
zakażeń HIV
2007
11259
2028
906
716
2008
12068
2189
962
809
2009
12757
2313
1010
689
2010
13926
2435
1052
169
2011
15196
2704
1136
1270
2012 (do
30.09. 2012)
16053
2802
1177
857
Rok
(wg danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH)
Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w województwie małopolskim
(dane od 1989 r.)
Rok
Liczba
zakażonych
wirusem HIV
Liczba
chorych na
AIDS
Liczba zgonów
Liczba nowych
przypadków
zakażeń HIV
2007
96
28
27
25
2008
203
45
45
42
2009
235
54
48
32
2010
280
63
50
31
2011
330
66
56
64
2012 (do
15.11. 2012)
416
76
58
86
Ogółem od 1989
odnotowano:
r. do
15 listopada 2012 r. w województwie małopolskim
416 osób zakażonych wirusem HIV
76 osób chorych na AIDS
58 zgonów na AIDS
Od 01 stycznia 2012 r. do 15 listopada 2012 r. odnotowano:
86 przypadków zakażeń wirusem HIV
10 zachorowania na AIDS
2 zgony na AIDS
(wg danych epidemiologicznych Oddziału Epidemiologii WSSE w Krakowie z dnia 22.11.2012 r.)
Dane epidemiologiczne opr. Krystyna Niedośpiał - Koordynator Wojewódzkiego Programu
ds. HIV/AIDS
Wszystkie dane epidemiologiczne zostały udostępnione przez Powiatową Stację Sanitarno
– Epidemiologiczną w Myślenicach.
Download