System zapisu na konferencje WPiA UW

advertisement
HIV/AIDS A PRAWA CZŁOWIEKA
– współczesne problemy i wyzwania
Seminarium naukowe
28 listopada 2008 r. godz. 16.00–20.00
WPiA UW, ul. Lipowa 4, s. A 2 (poziom minus 1)
Zakład Praw Człowieka
Wydziału Prawa i Administracji UW
we współpracy z:
Sekcja Polska
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Nauk
Prawnych (IALS)
Polskie Stowarzyszenie
Edukacji Prawnej
HIV/AIDS A PRAWO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ
MEDYCZNYCH
Moderator: prof. Roman Wieruszewski
Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
LECZENIE HIV/AIDS W POLSCE
– WYBRANE PROBLEMY
dr Anna Marzec-Bogusławska
Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS
ZAKAŻENIA HIV JAKO REZULTAT BŁĘDNEJ POLITYKI
NARKOTYKOWEJ
Kasia Malinowska-Sempruch
Dyrektor Global Drug Policy Program,
Open Society Institute
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA W PRZYPADKU
BRAKU REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA DO BADAŃ NA
ODPORNOŚĆ ORAZ TERAPII ANTYRETROWIRUSOWEJ
dr Zbigniew Banaszczyk
Instytut Prawa Cywilnego WPiA
PA NEL 2
PA NEL 1
Projekt www.prawaczlowieka.edu.pl
ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE, TRANSGRANICZNE
I PRAWNOKARNE
Moderator: prof. Mirosław Wyrzykowski
Zakład Praw Człowieka UW
TERAPIA ANTYRETROWIRUSOWA DLA CUDZOZIEMCÓW I OSÓB
STARAJĄCYCH SIĘ O STATUS UCHODŹCY – UWAGI NA TLE
WYROKU W SPRAWIE N PRZECIWKO WIELKIEJ BRYTANII
Dorota Pudzianowska
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
doktorantka w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW
PROBLEMATYKA PRAWA DO LECZENIA OSÓB Z HIV/AIDS W
UKŁADZIE TRANSGRANICZNYM
dr Tomasz Koncewicz
Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej,
Uniwersytet Gdański
STANDARDY POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI Z HIV/AIDS W ŚWIETLE
ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA
dr Anna Śledzińska-Simon / dr Adam Bodnar
Zakład Praw Człowieka WPiA UW
PRAWO DO PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH PACJENTÓW Z HIV/AIDS
Piotr Drobek
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych
KOMENTARZ
prof. Marek Safjan
Instytut Prawa Cywilnego, WPiA UW
KRYMINALIZACJA ZAKAŻENIA HIV/AIDS
– PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII CZY STYGMATYZACJA
dr hab. Monika Płatek
Instytut Prawa Karnego WPiA UW,
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
prof. Mirosław Wyrzykowski
Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony praw osób z HIV/AIDS
prosimy o zgłaszanie interwencji, komunikatów, pytań, obserwacji i sugestii oraz innych uwag
na adres: [email protected]
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o przesłanie potwierdzenia udziału
na adres: [email protected]
Download