Dorota Chwieduk - Czysta Energia

advertisement
Nowoczesne rozwiązania systemów
z kolektorami słonecznymi
Dorota Chwieduk
1
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
 Zastępowanie typowych konstrukcji budowlanych elementami
systemów słonecznych
 Instalacja słoneczna jest uznawana za zintegrowaną z budynkiem
jeśli stanowi ona integralny jej element, bez tego elementu
budynek traci swoją funkcjonalność
Ref. COST TU1205 BISTS
2
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Dach
3
www.icax.co.uk
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Okna
Balustrada
www.ise.fraunhofer.de
4
„A building integrated solar collector: All-ceramic solar collector”
Y.Yanga, Q. Wanga, D. Xiua, Z. Zhaob, Q. Sunb
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Systemy semi - pasywne
„Solar wall”
Wyzwania związane z stosowaniem
rozwiązań zintegrowanych:
• Konieczność wprowadzania nowych
rozwiązań technologicznych:
 inne wymagania wytrzymałościowe,
 inna żywotność instalacji,
http://renewablesnb.ca/
5
….
• nowy rynek rozwiązań dedykowanych dla
BISTS/BIPV
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Systemy hybrydowe: aktywno - pasywne
6
Ref. COST TU1205 BISTS
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Systemy aktywne – podgrzewanie wody - dachy słoneczne
Ref. COST TU1205 BISTS
7
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Systemy aktywne – podgrzewanie wody - fasady słoneczne
Ref. COST TU1205 BISTS
8
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Zalety rozwiązań zintegrowanych:
• Pozytywny wpływ na wygląd budynku
• Obniżenie kosztów instalacyjnych
• Zintegrowane projektowanie - uwzględnianie rozwiązań instalacyjnych w strukturze
budynku na etapie koncepcji architektonicznej i od pierwszych etapów projektowania
budynku
• Instalowanie wielkogabarytowych kolektorów słonecznych – wyższa wydajność instalacji
Dach szklarni
9
http://www.solarbuildingtech.com/
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Chłodzenie słoneczne
10
Systemy słoneczne zintegrowane z obudową budynku
Systemy wspomagające ogrzewanie budynków są w naszych warunkach
klimatycznych zaprojektowane na całkowite zaspokojenie wymagań grzewczych
wiosną i jesienią – są przewymiarowane w stosunku do obciążeń grzewczych
latem.
Nowe wyzwania - konieczność magazynowania ciepła lub jego wykorzystania do
innych celów
 Nowe magazyny ciepła wykorzystujące materiały zmiennofazowe (PCM)
 Magazynowanie ciepła w gruncie
 Nadmiar ciepła wykorzystany do innych celów
Systemy współpracujące z pompą ciepła
i gruntowymi wymiennikami ciepła
11
PVT – kolektor hybrydowy
 PVT (Photovoltaic thermal hybrid solar collector) – kolektor
hybrydowy: moduł fotowoltaiczny + kolektor słoneczny
energia elektryczna + ciepło
 Głównym celem jest produkcja energii elektrycznej,
odzyskiwane swoiste ciepło odpadowe
12
PVT – kolektor hybrydowy
Tripanagnostopulos et al(2012)
http://www.solarserver.com/
13
http://www.craftgreenenergy.co.uk/
PVT – kolektor hybrydowy
14
PVT – kolektor hybrydowy
15
Buker M.S., Mempouo B., Riffat Saffa B.: Performance evaluation and
techno-economic analysis of a
novel building integrated PV/T roof collector: An experimental
validation, Energy and Buildings 76 (2014) 164-175
Nowoczesne rozwiązania systemów z kolektorami
słonecznymi
Motte F., Notton G., Cristofari C., Canaletti J-L.: A building integrated
solar collector: Performances characterization and first stage of
numerical calculation. Renewable Energy 49 (2013) 1-5
16
Dziękuję za uwagę
17
Download