Introduction to Renewable Energy Project Analysis

advertisement
Solarne podgrzewanie wody
Wstęp
Mariusz Bogacki
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii w Katowicach
Co zapewniają kolektory słoneczne?
• Ciepła woda użytkowa
• Wspomaganie systemów
ogrzewania
• Ciepło procesowe
• Podgrzewanie wody basenowej
…ale również…
 Zwiększona rezerwa ciepłej wody
 Wydłużenie sezonu pływackiego
(podgrzewanie basenu)
Elementy systemów SPW
Panel PV
Kolektory słoneczne
Schemat systemu solarnego
Termosyfon
podgrzewania wody
Obieg wody
podgrzewanej
Ciepła woda
dla budynku
Wstępny
zasobnik
Obieg glikolowy
wody
podgrzewanej
Pompa glikolu
przez system
solarny
Wymiennik
ciepła
Zawór
Rysunek: NRCan
spustowy
Woda podgrzewana solarnie
Rozdzielacz
Zasobnik
c.w.u.
Zimna
woda
zasilająca
Kolektory słoneczne płaskie - odkryte
• Niska cena
Kolektor solarny nieoszklony
• Niska temperatura
• Trwały
• Lekki
Szczeliny dozujące przepływ
Wlot kanału
Kanały przepływowe
powodują równomierny
przepływ przez kolektor
• Sezonowe podgrzewanie
2” rura zbiorcza
wody basenowej
• Niskie ciśnienie
• Mała wydajność przy
chłodnej i wietrznej
pogodzie
Strumień wody basenowej
Rysunek: NRCan
Kolektory słoneczne płaskie - zakryte
płaskie
Szyba
solarna
1800,0cena
• Umiarkowana
1600,0
1400,0
• Wyższa temperatura
zł/m2
pracy
Obudowa
1200,0
1000,0
• Może pracować
przy
600,0
800,0
ciśnieniu sieciowym
400,0
wody zasilającej
200,0
KS 2000 TP
GAK 2.0, 2.5,
3.0
SX
Sol 27 basic
Izolacja
PIX
4000S,
4000SU
Sol 27 plus
Exellence(FKT)
Vitosol 300-F
na uszkodzenia
Sol 23 plus
• Cięższy i mniej odporny
Wężownica
TopSon F3-1
0,0
Absorber
Rura
zbiorcza
Rysunek: NRCan
Kolektory słoneczne próżniowe
próżniowe
•
4500,0
Wyższe koszty
•
Brak strat 3500,0
konwekcyjnych
3000,0
•
Wysoka temperatura
2000,0
1500,0
Zimniejsze strefy
klimatyczne 1000,0
500,0
lub cieczy
Absorber
PR
ENERGOSOL
HP
Amsol ET-58
KSR 10
Vitosol 200-T
SD2
CRK
Opady śniegu stanowią mniejszy
problemem
Vitosol 300-T
SP3A
Rysunek: NRCan
SUNTI
HTC10,
Przewód cieplny
VTK 570
Mała odporność na
0,0
uszkodzenia
Czynnik grzewczy w postaci pary
VTK 1140
•
2500,0
Dietrisol
POWER
•
zł/m2
•
4000,0
www.topten.info.pl
Certyfikat Solar Keymark
świadczy o zgodności produktu
z europejskimi normami EN
129775 i EN 12976, a także z
normą zarządzania jakością
ISO 9000
RETScreen® Moduł solarnego
podgrzewania wody
• Analiza produkcji energii w dowolnym miejscu na świecie,
koszty w okresie żywotności i redukcja
emisji gazów cieplarnianych
 Kolektory odkryte i zamknięte
 Baseny kryte i otwarte
 Systemy przygotowania ciepłej wody
(z i bez zasobników)
• Tylko 12 danych niezbędnych dla
®
RETScreen w porównaniu z zestawem
8 760 danych potrzebnych w godzinowych
modelach symulacyjnych
• Obecnie model nie ma zastosowania dla:
 Układów o zmiennym dobowym
zapotrzebowaniu c.w.u.
 Układów wspomagania c.o.
• Możliwość montażu kolektorów
 Nachylenie dachu (kąt i kierunek)
 Możliwość montażu na fasadzie
lub gruncie
 Dostępna powierzchnia
 Wytrzymałość konstrukcji dachu
• Czas użytkowania kolektorów
 Czas użytkowania budynku
• Ceny energii i paliw
 Faktury, taryfy
• Sprawności źródeł ciepła w stanie bazowym
Źródło: Viessmann – Zeszyty fachowe, Energetyka słoneczna
 Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku…
 Dokumentacja techniczna
• Dane meteorologiczne
®
 Baza w RETScreen
 Mapy dla Polski
 Automatyczne Stacje Monitoringu
Powietrza
• Zapotrzebowanie na c.w.u.

Wytyczne

Oszacowanie w RETScreen

Rzeczywiste zużycie
®
• Dane techniczne kolektorów
 Baza producentów w RETScreen
 Certyfikaty urządzeń
• Ceny systemów solarnych
®
Źródło: Viessmann – Zeszyty fachowe, Energetyka słoneczna
 Cenniki producentów i dystrybutorów (Internet), zapytania ofertowe
Oszacowanie kosztów
40% kolektory słoneczne
25% rury, zawory itp.
15% zasobnik(i)
10% montaż
5% projekt
5% inne
4500
4000
3500
zł/m 2
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
próżniowe
6
7
8
płaskie
9
10
11
Dziękuję za uwagę
Download