promienie_i_kolektory_sloneczne

advertisement
Promienie słoneczne
kolektory słoneczne
Promienie słoneczne
Zagrożenia
- oparzenia skóry
- rak skóry
Korzyści
- zwalcza trądzik
- poprawia odporność
- udar cieplny
- wzmacnia kości
- zapalenie spojówek
- poprawia nastrój
Energia słoneczna docierająca do ziemi to fale
elektromagnetyczne. Fale te mają różną długość.
W zależności od długości fal wyróżniamy promieniowanie
ultrafioletowe, promieniowanie widzialne i promieniowanie
podczerwone.
Spektrum promieniowania słonecznego
Kolektory słoneczne- urządzenie do konwersji
energii promieniowania słonecznego na ciepło.
Energia słoneczna docierająca do kolektora
zmieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła,
którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np.
powietrze).
Kolektory można podzielić na:
 płaskie:
- cieczowe,
- gazowe,
- dwufazowe,
 płaskie próżniowe,
 próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w
których rolę izolacji spełniają próżniowe rury),
 skupiające (prawie zawsze cieczowe),
 specjalne (np. okno termiczne, izolacja
transparentna)
Działanie kolektora słonecznego
Szacunkowy stopień pokrycia zapotrzebowania na CWU energią
słoneczną przy wykorzystaniu prawidłowo dobranej instalacji solarnej
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards