zarządzanie kosztami leków w szpitalu

advertisement
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LEKÓW W SZPITALU wybrane przykłady Marcin Kuta Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie Gdańsk 1 października 2013
Szpital - podstawowe dane
Średniej wielkości szpital na południu Polski – 412
łóżek
•  14 oddziałów szpitalnych •  12 poradni specjalistycznych • 
• 
• 
• 
875 osób zatrudnionych 16 tys. leczonych w szpitalu 30 tys. porad ambulatoryjnych 6 tys. zabiegów operacyjnych •  Certyfikat ISO 9001-­‐2008 – od 2006 r. •  Certyfikat „Szpital bez bólu” – od 2010 r. •  Certyfikat akredytacji medycznej – od 2011 r. Szpital istnieje od 178 lat, niektóre budynki mają ponad 120 lat Sytuacja finansowa
Rok 2003
Rok 2012
Przychody 35,1 mln zł
Zobowiązania 27,0 mln zł
Przychody 71,2 mln zł
Zobowiązania 11,2 mln zł
w tym wymagalne 18,3 mln zł
w tym wymagalne 0 zł
w tys. zł
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
-10 000,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Zarządzanie lekiem czy zarządzanie leczeniem –
CEL – uzyskanie efektu zdrowotnego i ekonomicznego !
Działania „oczywiste” – niekontrowersyjne np. związane z zakupem leków -­‐  asortyment – czyli jakie leki włączamy do danego przetargu, -­‐  połączenie lub NIE poszczególnych leków w pakiety, -­‐  ewentualnie tworzenie grup zakupowych -­‐  Inne – wielkość zamówienia, czas umowy, warunki płatności ,itd. Działania bezpośrednio związane z leczeniem – z decyzjami lekarzy, z wykonywaniem zleceń przez pielęgniarki – wymagające odpowiedzi na pozornie proste ale jakże nielubiane w polskim szpitalu pytanie: DLACZEGO -­‐ 
-­‐ 
-­‐ 
-­‐ 
dlaczego tak…postanowiłeś postępować ? dlaczego ten…lek wybrałeś ? dlaczego to…wykonałeś ? dlaczego wtedy…podałeś ? „Dobrze” i efektywnie leczymy ?
podstawowe ale „nieprzyzwoite” pytania
1.  Czy mając do wyboru „takie same” leki, sugerowano się ich ceną ? 3.  Czy lek podawano o właściwej porze ? 4.  Czy stosowano właściwą dawkę ? 5.  Czy lek podawano we właściwy sposób ? 6.  Czy lek w ogóle winien być stosowany ? 7. Dlaczego lek nie był stosowany ? Heparyny drobnocząsteczkowe – możliwości wyboru
poziomy cenowe
Lek A dawka X cena 0% dawka Y cena 0% Lek B Lek C dawka X cena + 6,8% dawka X cena + 10% dawka Y cena + 24,2% dawka Y cena + 89,6% dawka Z cena 0% dawka Y cena + 6,8% dawka Y cena + 60,1% dawka Z cena + 32,2% dawka Z cena + 67,1% Monitoring zużycia heparyn drobnocząsteczkowych w oddziałach
CHIRURGIA
Lek A
KARDIOLOGIA
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
Ilość amp.strzyk.
Ilość amp.strzyk.
Ilość amp.strzyk.
Ilość amp.strzyk.
Ilość amp.strzyk.
Ilość amp.strzyk.
Ilość amp.strzyk.
Ilość amp.strzyk.
Dawka X
-
-
-
-
-
-
-
-
Dawka Y
-
-
-
220
-
-
-
-
Dawka Z
-
-
-
20
-
-
-
-
Dawka M
-
-
-
-
-
-
-
-
240
Lek B
Lek C
Dawka X
-
-
-
-
-
-
-
-
Dawka Y
5420
4690
7230
1590
6090
5200
4560
2080
Dawka Z
460
540
880
70
1238
1080
1090
530
Dawka M
50
42
140
44
60
90
-
20
5930
5272
8250
1704
7388
6370
5650
2630
Dawka X
580
110
-
-
-
-
-
180
Dawka Y
460
280
70
330
0
0
0
650
Dawka Z
30
-
-
10
-
-
-
130
Dawka M
-
-
-
490
-
-
-
20
1070
390
70
830
980
Monitoring wskazań
Karta profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Koszty leków w szpitalu – heparyny drobnocząsteczkowe
+8%
450 000,00
400 000,00
+8%
-4%
350 000,00
300 000,00
-29%
250 000,00
-1%
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Liczba badań bakteriologicznych
wykonywanych rocznie w szpitalu
+23% -­‐33% 0% Monitorowanie antybiotykoterapii
- monitorowanie poprawności postępowania
Monitorowanie antybiotykoterapii
- poprawności postępowania
luty-­‐ czerwiec 2012 Nieprawidłowe leczenie 35 % przypadków (64 pacjentów w grupie 180 weryfikowanych) lipiec-­‐ grudzień 2012 Nieprawidłowe leczenie 11 % przypadków (22 pacjentów w grupie 199 weryfikowanych) styczeń -­‐ czerwiec 2013 Nieprawidłowe leczenie 9 % przypadków (27 pacjentów w grupie 275 weryfikowanych) w tym: •  leczenie nieadekwatne do wyniku bakteriologicznego •  odmowa przyjęcia leku przez pacjenta •  brak leczenia •  brak przekazywania informacji odnośnie wyników posiewów przy przenoszeniu pacjentów między oddziałami Monitoring wskazań
Karta okołooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej dla zabiegów planowych
Profilaktyka okołozabiegowa - realizacja
Oddział I półrocze 2012
liczba procedur objętych profilaktyką okołozabiegową / Ilość zgłoszeń II półrocze 2012
liczba procedur objętych profilaktyką okołozabiegową / Ilość zgłoszeń I półrocze 2013
liczba procedur objętych profilaktyką okołozabiegową / Ilość zgłoszeń Ortopedii 141 / 141
201 / 201
263 / 263
Chirurgii Ogólnej i Naczyń Ginekologiczno -­‐ Położniczy 125 / 120
158 / 143
140 / 132
130 / 0
190 / 81
227 / 207
Profilaktyka okołozabiegowa –
wnioski z monitorowania
Oddział Ortopedii -­‐ 15 przypadków zbyt niskiej dawki antybiotyku Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń -­‐ 10 przypadków zwłoki w podaniu antybiotyku Oddział Ginekologiczno – Położniczy -­‐ 15 przypadków nieuzasadnionego odstąpienia od profilaktyki Koszty leków w szpitalu
Antybiotyki
700 000,00
+6%
600 000,00
-17%
500 000,00
400 000,00
-31%
-2%
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Koszty leków w szpitalu – cd.
Środki dezynfekcyjne
Leki przeciwbólowe
250 000,00
350 000,00
250 000,00
+1%
-25%
200 000,00
+51%
200 000,00
+24%
300 000,00
+1%
150 000,00
-20%
150 000,00
-41%
100 000,00
-18%
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
0,00
Rok 2009
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Psychotropy i narkotyki
Płyny infuzyjne
330 000,00
320 000,00
310 000,00
300 000,00
290 000,00
280 000,00
270 000,00
260 000,00
250 000,00
Rok 2010
100 000,00
+8%
-4%
0%
+10%
80 000,00
-10%
+11%
60 000,00
+8%
-23%
40 000,00
20 000,00
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
0,00
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Koszty leków w szpitalu 2009-2013
4 500 000,00
4 000 000,00
-4%
-4%
3 500 000,00
-16%
3 000 000,00
+2%
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Liczba hospitalizacji 2009 - 2013
Liczba hospitalizacji 18 000 16 760 16 000 16 672 -­‐0,5% 16 970 16 192 +1,8% -­‐4,4% 16 200 +0,1% 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 symulacja 2013 Wynik finansowy i zobowiązania szpitala
1999 - 2012
mln zł.
30
25
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jakość usług – ocena pacjentów 100
21
80
60
40
74
88,7
20
0
ogólna ocena pobytu
deklaracja powrotu
dobra %
bardzo dobra %
Dziękuję za uwagę www.ssz.tar.pl 
Download