Sonet

advertisement
Sonet
System ERP w
mojej praktyce
Teoria cz. 1
Sonet
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
(ang. enterprise resource planning (ERP),
tłumaczone też jako zaawansowane zarządzanie
zasobami) – określenie klasy systemów
informatycznych służących wspomaganiu
zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania
grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw,
poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie
wykonywania operacji na zebranych danych.
Teoria cz. 2
Sonet
• Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub
część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację
wykorzystania zasobówprzedsiębiorstwa oraz
zachodzących w nim procesów.
• Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj.
składają się z niezależnych od siebie choć
współpracujących ze sobąaplikacji i są zaliczane do
klasy zintegrowanych systemów informatycznych.
Teoria cz. 3
Sonet
Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich
elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla
wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują
następujące obszary:
• magazynowanie;
• zarządzanie zapasami;
• śledzenie realizowanych dostaw;
• planowanie produkcji;
• zaopatrzenie;
• sprzedaż;
• zarządzanie relacjami z klientami;
• księgowość;
• finanse;
• zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).
Teoria cz. 4
Sonet
W skład systemów ERP mogą wchodzić również
inne moduły, jak np. moduł zarządzania
transportem, controlling, czy zarządzanie
projektami. Systemy ERP umożliwiają
dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych
przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne
moduły mogą być wzajemnie niezależne od
siebie (tzn. mogą pracować bez obecności
innych modułów).
Teoria cz. 5
Sonet
Systemy te zazwyczaj pozwalają też na ustalenie
uprawnień dostępu dla poszczególnych
użytkowników. Inną cechą charakterystyczną
systemów jest umożliwienie użytkownikom
wykonania procesu planowania „z dołu do góry”
(ang. bottom-up replanning), czyli możliwości
wprowadzania zmian (nanoszenia poprawek,
rozpatrywania alternatywnych rozwiązań) w
rozwiązaniach zaproponowanych przez system
(np. zmiana wielkości partii dostawczej).
Teoria cz. 6
Sonet
W chwili obecnej systemy ERP z tzw. wyższej i średniej
półki posiadają swoją platformę rozwoju aplikacji i logiki
biznesowej. Oznacza to odejście od struktury modułowej
w kierunku spójnego systemu ze zbiorem
funkcjonalności. Inaczej mówiąc system ERP to jedna
całość – nie ma modułów – nie ma integracji. Jest to zbiór
funkcjonalności połączonych ze sobą. Zaletą takiej
struktury jest wydajność, szybkość działania, pełne
współdzielenie informacji (danych) w czasie
rzeczywistym. Dzięki temu najnowsze wersje systemów
ERP mają również wbudowane narzędzia analityczne
typu Business intelligence – nie wymagają one
dodatkowych integracji i wymiany danych.
Teoria cz. 7
Sonet
Powyższe jest zgodne z procesowym podejściem do
działania przedsiębiorstwa. Dział zakupów korzysta
z wiedzy (informacji) z działu magazynu (kartoteki,
stany magazynowe, powierzchnia magazynowa),
często również z działu sprzedaży (rotacja towarów,
zapotrzebowanie, zamówienia klientów) i działu
produkcji (zapotrzebowanie materiałowe (MRP)).
Dział magazynu korzysta z wiedzy działu zakupów
(daty dostawy, ilości). Dział sprzedaży korzysta z
wiedzy działu księgowego (rozliczenia, kredyty
kupieckie, rentowność) itp. itd..
Koniec teorii
Sonet
Przechodzimy do
konkretów 
Sonet
Sonet – kunsztowna kompozycja poetyckiego utworu literackiego,
która złożona jest z 14 wersów zgrupowanych w dwóch
czterowierszach (tetrastychach), rymowanych zwykle abba abba i
dwóch trójwierszach (tercynach). Pierwsza zwrotka zwykle opisuje
temat, druga odnosi go do podmiotu wiersza, a tercyny zawierają
refleksję na jego temat.
Forma ta ukształtowana została we Włoszech w XIII-XIV wieku na
podstawie wzorów z poezji ludowej, głównie w twórczości
Dantego Alighieri i Francesco Petrarki. Twórcą sonetu jest poeta
szkoły sycylijskiej Iacopo (Giacomo) da Lentini…
Sonet
Żeby było jeszcze konkretniej
trzeba rozwiązać
REBUS
Sonet +
ryb = ???
Sonet
SONETA
Sonet
SONETA
Sonet
SONETA
A tak wygląda na żywo…
http://enovagw.vps365.net:8080
/guacamole/client.xhtml?id=eno
va
Dzięki za u

Download