Slajd 1

advertisement
Systemy Monitorowania Produkcji
EDOCS
Kim jesteśmy?
• 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania
do monitorowania produkcji,
• W pełni autorskie oprogramowanie,
• Firma korzysta z profesjonalnego sprzętu PLC,
• Współpraca z Politechniką Rzeszowską ,
• Obecnie system EDOCS monitoruje prace ponad 100 maszyn w 6 różnych
zakładach produkcyjnych.
Czym się zajmujemy?
Firma specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych wspomagających
zarządzanie procesami produkcyjnymi:
•
•
•
•
•
monitorowanie zasobów produkcyjnych: maszyny, ludzie,
wsparcie w zakresie egzekwowania procedur technologicznych,
monitorowanie produkcji w toku,
śledzenie i egzekwowanie marszrut technologicznych,
wsparcie procesu planowania i harmonogramowania dostaw.
Cel – wzrost konkurencyjności
Rzetelna wiedza o
wydajności parku
maszynowego
•Wydajność parku
maszynowego
•Wykrywanie i raportowanie
przestojów
•Monitorowanie na bieżąco
stanu maszyn oraz postępu
produkcji
Korzyści
•Skracanie czasu przestojów
•Zwiększenie wydajności
produkcji
•Informacja o faktycznym
stanie produkcji
•Automatyczne raporty oraz
przekazywanie danych do
systemu ERP
Monitorowanie i
egzekwowanie procesów
technologicznych
•Egzekwowanie technologii
•Zarządzenie zasobami
magazynowymi
•Śledzenie produkcji w toku
•Generowanie ścieżki
produkcyjnej
•Traceablity
Korzyści
•Wykrywanie wąskich gardeł
•Lepsze zarządzenie
materiałami i zasobami
•Wykrywanie usterek poprzez
analizę procesów
technologicznych
•Zarządzenie produkcją w toku
Planowanie produkcji
•Automatyczne generowanie
zleceń produkcyjnych z
zamówień handlowych
•Układanie harmonogramu
produkcji z uwzględnieniem
wielu kryteriów
•Algorytmy automatycznego
harmonogramowania
Korzyści
•Wspomaganie procesu
planowania
•Analiza danych
•Optymalizacja obciążenia
maszyn oraz zasobów
•Automatyczna integracja z
systemem ERP
Wsparcie procesów
produkcyjnych
•Automatyczna komunikacja
pomiędzy służbami QC,
Narzędziownią, Utrzymaniem
Ruchu, oraz pracownikami przy
maszynach
•Motywacja pracowników
•Komunikaty na sterownik
Korzyści
•Zmniejszenie czasów
oczekiwania na służby
pomocnicze
•Optymalizacja czasu
przezbrojeń
•Łatwiejsza komunikacja z
pracownikami
Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych
EDOCS-MONITORING
EDOCS-PLANNER
EDOCS-SSK
EDOCS-MSP
EDOCS-KOOPERACJA
EDOCS-MEDIA HSI
Monitorowanie zasobów produkcyjnych
Potrzeby
Rozwiązanie
• Rzeczywista wydajność parku maszynowego,
• Postęp zleceń produkcyjnych,
• Powody postoju maszyn,
• Aktualny stan parku maszynowego,
• Rzeczywisty czas pracy operatorów.
EDOCS-MONITORING
Monitorowanie zasobów produkcyjnych
Sterowniki przemysłowe PAC/PLC
Mobilne kolektory danych (handheld)
Stacje HSI
EDOCS-MONITORING
Monitorowanie zasobów produkcyjnych
Mobilne kolektory danych (handheld)
EDOCS-MONITORING
Monitorowanie maszyn
Dane
Funkcjonalności główne
Komunikaty
dla operatorów
•
•
•
•
•
•
Aktualna i historyczna wydajność parku maszynowego,
Historia realizacji zleceń – wydajności dla zleceń,
Czas pracy operatorów,
Powody postojów,
Przezbrojenia,
Inne statystyki .
Wizualne motywowanie
Operator
Automatyczne
statystyki
(e-mail)
Wsparcie zarządzania i nadzoru
pracowników
EDOCS-MONITORING
Statystyki i Raporty
•
Maszyny
•
Operatorzy
•
Czas pracy
•
Czas pracy
•
Struktura czasu pracy
•
Struktura czasu pracy
•
Historia zdarzeń
•
Punktualność
•
Awarie
•
•
•
Zlecenia
•
Asortymenty
Struktura realizacji
•
Struktura produkcji
zleceń
•
Czasy realizacji
Czasy realizacji
•
Wydajność
zleceń
•
Wydajność
EDOCS-MONITORING
EDOCS-MONITORING
EDOCS-MONITORING
EDOCS-MONITORING
PLANOWANIE PRODUKCJI
Potrzeby
Rozwiązanie
• Efektywne planowanie zleceń produkcyjnych,
• Zgodność planu z technologią,
• Pełna integracja z systemem ERP,
• Informacje o przesunięciach w planie.
EDOCS-PLANNER
PLANOWANIE PRODUKCJI
System ERP
System ERP
Wprowadzenie
zamówienia od
klienta
Funkcjonalności główne
•
•
•
•
Harmonogramowanie produkcji,
Informacje o realizacji harmonogramu – postęp realizacji
zleceń,
Komunikacja z Działem Sprzedaży (ustalanie kolejki),
Komunikacja ze Służbami Pomocniczymi (narzędziownia,
generowanie dokumentów).
EDOCS-PLANNER
EDOCS-PLANNER
EDOCS-PLANNER
EDOCS-PLANNER
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W TOKU
Potrzeby
Rozwiązanie
• Realny przebieg realizowanego zlecenia,
• Śledzenie przebieg materiału (traceability),
• Wielkość produkcji w toku,
• Zarządzanie stanami magazynowymi.
EDOCS-SSK
EDOCS-SSK
EDOCS-SSK
EGZEKWOWANIE TECHNOLOGII
Potrzeby
Rozwiązanie
• Egzekwowanie technologii,
• Definiowanie kolejności przetwarzania zleceń,
• Lokalne zarządzanie procesami.
EDOCS-MSP
Egzekwowanie marszruty technologicznej
Pobranie zlecenia
Synchronizacja
produkcyjnego
zleceń
Egzekwowanie
technologii
Funkcjonalności główne
Informacja dla operatora
o planowanym
zleceniu/pojemniku do
przetworzenia
Operator
• Egzekwowanie zgodności z technologią,
• Przydzielanie zasobów dla operacji, dla których nie zdefiniowano zasobów w technologii,
• Tworzenie kolejki pojemników dla operacji/zasobów.
EDOCS-MSP
WSPARCIE SŁUŻB POMOCNICZYCH
Potrzeby
Rozwiązanie
• Automatyzacja planów kontroli jakości,
• Wdrożenie SCP,
• Automatyzacja komunikacji pomiędzy służbami,
• Informacje o czasie reakcji służb pomocniczych.
EDOCS-QCONTROL
EDOCS-MAINTENANCE
Obsługa przezbrojeń i wsparcie dla służb
kontroli jakości
Operator
Funkcjonalność:
• przywołanie pracownika kontroli jakości,
• zezwolenie na produkcję ,
• informacja o pobraniu próbek,
• możliwość wprowadzenia pomiarów.
EDOCS-QCONTROL
KOORDYNACJA ZAMÓWIEŃ
Rozwiązanie
Problem
• Egzekwowanie procedur formalnych,
• Informacje o aktualnym postępie produkcji u poddostawców,
• Informacje z hali produkcyjnej poddostawców,
• Integracja ERP z systemami poddostawców.
EDOCS-KOOPERACJA
System
ERP
Kooperanci - obsługa zamówień
Klient
• Negocjacje warunków zamówienia,
• Generowanie dokumentów,
• Przygotowanie wysyłki,
Dostawca
• Informacje o postępie realizacji,
• Automatyczne przypomnienia.
Dokumenty
Raporty
Postęp realizacji
EDOCS-KOOPERACJA
MOTYWACJA PRACOWNIKÓW
Problem
Rozwiązanie
• Narzędzie do motywowania pracowników,
• Filmy instruktażowe,
• Komunikaty.
EDOCS-MEDIA HSI
Problem
• Koszty wdrożenia
• Czas wdrożenia
• Zatrudnienie dodatkowej obsługi,
• Przestarzały park maszynowy
• Infrastruktura IT
• Dedykowane rozwiązanie
Rozwiązanie
EDOCS Production Monitoring
System
EDOCS Production Monitoring System
• Niskie koszty wdrożenie dzięki usługowej formule, klient nie musi kupować drogiego
sprzętu,
• Brak konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników,
• Dzięki wykorzystaniu dodatkowych czujników i sygnałów, możliwość monitorowania
każdej maszyny,
• Brak konieczności posiadania specjalnej infrastruktury,
• wystarczy połączenie z Internetem, usługodawca dostarcza cały sprzęt potrzebny do
działania systemu,
• Wszystkie rozwiązania są własnością firmy Żbik, więc system można dowolnie rozwijać i
zmieniać jego funkcjonalności,
• Możliwość próbnej instalacji systemu w celu wypróbowania funkcjonalności.
EDOCS-SYSTEM
Przykładowe instalacje
EDOCS-SYSTEM
Przykładowe instalacje
EDOCS-SYSTEM
Dziękuję za uwagę
Więcej informacji o systemie można znaleźć na stronie :
www.zbiksoft.pl
EDOCS-SYSTEM
Download