Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

advertisement
Temat: Budowa i działanie
narządu wzroku.
Oko jest narządem wzroku. Umożliwia ono
rozróżnianie barw i widzenie przedmiotów
znajdujących się w różnych odległościach.
Oko jest umiejscowione w kostnym
oczodole. Składa się z gałki ocznej, nerwu
wzrokowego oraz narządów dodatkowych
– aparatu ruchowego i aparatu
ochronnego gałki ocznej.
1. Aparat ochronny.
Powieki – chronią gałkę
oczną i rozprowadzają na
jej powierzchni łzy.
Brwi i rzęsy – zatrzymują
cząsteczki kurzu i pyłu.
Spojówka – przezroczysta
błona, pokrywająca
wewnętrzną stronę powieki
oraz część przedniej
powierzchni gałki ocznej;
wytwarza śluz nawilżający
i chroniący gałkę oczną
przed zanieczyszczeniami.
Narząd łzowy – wytwarza łzy,
płyn złożony z wody, soli
mineralnych i substancji
bakteriobójczej (lizozym);
nawilża i oczyszcza
spojówkę i powierzchnię
oka.
2. Aparat ruchowy oka.
Składa się z sześciu mięśni. Z jednej strony są one
przyczepione do gałki ocznej, z drugiej – do ściany oczodołu.
Mięśnie gałki ocznej umożliwiają ruch oka wewnątrz oczodołu.
Są zbudowane z tkanki mięśniowej poprzecznie
prążkowanej. Ich ruch jest zależny od naszej woli.
Na rysunku jest
uwidocznionych
5 mięśni aparatu
oka.
Szósty mięsień to
mięsień prosty
przyśrodkowy.
3. Budowa gałki ocznej
Budowa gałki ocznej
Gałka oczna – zasadnicza
Przez źrenicę do oka wpada
część narządu wzroku;
światło. Mięśnie gładkie regulują
wypełniona galaretowatym
wielkość otworu w zależności od
płynem – ciałem szklistym.
natężenia światła – adaptacja.
Ściana gałki ocznej –
Ciało rzęskowe – otacza gałkę
zbudowana z trzech warstw:
oczną na kształt pierścienia.
Zawiera mięsień zmieniający
Twardówka (błona włóknista)
kształt soczewki – akomodacja
– odporna na uszkodzenia,
oka.
chroni gałkę oczną przed
urazami. W przedniej części Siatkówka – wewnętrzna błona
oka ma postać przezroczystej
gałki ocznej wrażliwa na światło.
rogówki, bardzo wrażliwej na
Zawiera czopki i pręciki.
dotyk.
Czopki (ok. 6-7mln) – rejestrują
Naczyniówka – zawiera naczynia
barwę światła, jeden z trzech
krwionośne, które zaopatrują
kolorów: czerwony, zielony lub
oko w tlen i substancje
niebieski. Najwięcej czopków
odżywcze. W przedniej części
znajduje się w plamce (żółtej),
oka naczyniówka przechodzi
w której ostrość widzenia jest
w tęczówkę o kształcie
największa.
pierścienia. W tęczówce jest
Pręciki (ok. 120mln) - rejestrują
otwór – źrenica.
natężenie światła oraz ruch.
Czopki i pręciki
Budowa gałki ocznej
Nerw wzrokowy – przekazuje do mózgu impulsy
nerwowe - przetworzone w czopkach i pręcikach, bodźce
świetlne.
Nerw wzrokowy wychodzi z gałki ocznej w tzw. tarczy nerwu
wzrokowego (średnica ok. 1,5mm). Dawniej miejsce to
nazywano plamką ślepą, ponieważ nie ma tam komórek
receptorowych – bodźce świetlne nie są odbierane.
Soczewka – znajduje się tuż za tęczówką, ma kształt dysku
i jest przezroczysta. Załamuje promienie świetlne
i jest odpowiedzialna za zdolność ostrego widzenia.
Komory oka – to przestrzenie wypełnione wodnistym
płynem.
4. Jak powstaje obraz?
Precyzyjne widzenie jest
możliwe dzięki układowi
optycznemu oka.
Układ optyczny oka:
• Rogówka.
• Płyn komory przedniej
oka.
• Soczewka.
• Ciało szkliste.
Podczas przechodzenia
światła przez układ
optyczny oka, promienie
zostają załamane.
Obraz powstający na
siatkówce jest:
• Rzeczywisty.
• Pomniejszony.
• Odwrócony.
Interpretacja wrażeń
wzrokowych z siatkówki
zachodzi w ośrodku
wzroku, w korze mózgu.
Widzenie przestrzenne (stereoskopowe)
Gałki oczne są umieszczone obok siebie i
skierowane w tym samym kierunku. W efekcie
powstają dwa, bardzo podobne do siebie, obrazy
otoczenia.
Mózg składa je w jeden obraz.
Na podstawie różnic w obrazach, mózg tworzy
informacje o odległości przedmiotów (mózg oblicza
odległość na podstawie informacji uzyskanych z
obojga oczu) oraz ich właściwościach.
Zakres widzenia stereoskopowego to około 10m.
Przedmioty znajdujące się dalej mózg lokalizuje na
podstawie cieni i praw perspektywy.
Akomodacja oka
Złudzenie optyczne
Download