programy stop™: od przeszło 30 lat ograniczamy liczbę

advertisement
PROGRAMY STOP™:
OD PRZESZŁO 30 LAT OGRANICZAMY LICZBĘ WYPADKÓW
ROZWIJAJĄC UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE OBSERWACJI I
KOMUNIKACJI
PROGRAMY STOP™:
OD PRZESZŁO 30 LAT OGRANICZAMY LICZBĘ WYPADKÓW ROZWIJAJĄC
UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE OBSERWACJI I KOMUNIKACJI
PROGRAM OBSERWACJI BEZPIECZEŃSTWA STOP™
Wielokrotnie nagradzany program DuPont STOP™
zapewnia drogę do doskonałości w dziedzinie
bezpieczeństwa pracy poprzez włączenie bezpiecznego
zachowania i warunków pracy do kultury organizacji –
zapobiegając w ten sposób urazom i incydentom. W
ciągu ponad 30 lat setki firm i organizacji rządowych na
całym świecie zdały sobie sprawę z korzyści płynących z
tego programu, nie tylko w wymiarze ludzkim, ale także
finansowym.
Program STOP™ został opracowany przez pięć zakładów
DuPont i od tamtej pory jest stosowany na całym świecie
zarówno przez firmę DuPont, jak i wiele innych organizacji.
Celem programu jest zapobieganie wypadkom poprzez
doskonalenie umiejętności obserwacji bezpieczeństwa
i poprzez pomaganie ludziom w rozmowach z innymi
na temat bezpieczeństwa. Program uczy pracowników
rozpoznawać bezpieczne i niebezpieczne warunki oraz
bezpieczne i niebezpieczne zachowania.
Programy STOP™ wykorzystują sprawdzone projekty
instruktażowe w połączeniu ze skuteczną metodologią,
w celu przekazania niezbędnych informacji i
umiejętności oraz zaszczepienia w ludziach chęci
pracowania w sposób bardziej bezpieczny, a także w
celu maksymalizacji efektów nauki i zastosowania jej w
praktyce.
PROGRAMY OBEJMUJĄ TRZY ELEMENTY
• Praca indywidualna. Podręczniki służą wprowadzeniu
podstawowych koncepcji i zapoczątkowaniu rozwoju
umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.
• Ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy programu
STOP™ ćwiczą zdobyte umiejętności w swoich
miejscach pracy.
• Spotkania grupowe. Po obejrzeniu DVD, uczestnicy
omawiają to, czego się nauczyli i zastanawiają się, w
jaki sposób można to zastosować.
STOP™ BAZUJE NA SPRAWDZONYCH ZASADACH,
KTÓRE OKAZAŁY SIĘ SKUTECZNE W ZMNIEJSZANIU
LICZBY URAZÓW I INCYDENTÓW
• Wszystkim wypadkom można zapobiec
• Niezbędne jest zaangażowanie pracowników
• Kierownictwo odpowiada za zapobieganie wypadkom
• Wszystkie zagrożenia związane z wykonywaną pracą
można odpowiednio zabezpieczyć
• Konieczne jest szkolenie pracowników w zakresie
bezpiecznego wykonywania pracy
• Bezpieczna praca jest warunkiem zatrudnienia
• Audyty prowadzone przez kierownictwo są
koniecznością
• Wszystkie nieprawidłowości należy jak najszybciej
skorygować
• Promowane będzie także bezpieczeństwo poza
miejscem pracy.
Od przeszło 30 lat program STOP™ firmy DuPont
pomaga organizacjom zapobiegać wypadkom. Dołącz
do grona tysięcy firm i organizacji rządowych, które
doświadczyły korzyści płynących z tego programu.
Przekonaj się, w jaki sposób DuPont Sustainable
Solutions pomaga zapewnić ludziom jak
najbezpieczniejsze miejsca pracy.
DOSTĘPNE PROGRAMY STOP™
STOP™ DLA KIEROWNICTWA
Kompleksowy behawioralny program szkoleniowy
STOP™ Dla Kierownictwa ustanawia ramy dla całej
serii STOP™. Uczy kierowników i liderów zespołów,
jak obserwować ludzi podczas pracy, a także jak z nimi
rozmawiać, aby wyrazić uznanie dla bezpiecznych
zachowań bądź skorygować zachowania niebezpieczne.
Dostępna jest też wersja programu opracowana dla
przemysłu naftowego i gazowego.
STOP™ DLA PRACOWNIKÓW
Skupiając się na wzajemnym zapewnianiu bezpieczeństwa,
program STOP™ Dla Pracowników uczy uczestników, jak
powinny przebiegać interakcje z ich współpracownikami,
jak uwzględnić bezpieczeństwo w swoich codziennych
czynnościach i jak sprawić, aby stało się ono drugą naturą.
Dostępna jest też wersja programu opracowana dla
przemysłu naftowego i gazowego.
STOP™ DLA ERGONOMII
W oparciu o zasady i umiejętności wprowadzone w
STOP™ Dla Kierownictwa oraz STOP™ Dla Pracowników,
STOP™ Dla Ergonomii znajduje zastosowanie tych zasad
i umiejętności w ergonomii, która stanowi istotny element
bezpieczeństwa pracy.
KAŻDY PROGRAM STOP™ OBEJMUJE
NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
• Warsztaty w ramach wsparcia wdrożeniowego
• Poglądowy film DVD
• Pięć podręczników oraz płyty DVD
• Podręcznik utrwalający
STOP™ DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I
GAZOWEGO
• Przewodnik administratora
Zarówno STOP™ Dla Kierownictwa, jak i STOP™ Dla
Pracowników, dostępne są w wersjach opracowanych
specjalnie dla miejsc pracy związanych z przemysłem
naftowym i gazowym. Programy te pozwalają pracownikom
zastosować zdobytą wiedzę w swoim środowisku pracy,
zwiększając ich świadomość i umożliwiając rozwój
skutecznych umiejętności obserwacyjnych i
komunikacyjnych w kwestiach bezpieczeństwa.
• Płyta z materiałami pomocniczymi do dyskusji
• Przewodnik lidera
• Karty obserwacji
• Listy kontrolne obserwacji
• Kursy e-learning – dostępne dla programu STOP™
Dla Pracowników
• STOP DataPro™
PROGRAMY STOP™:
OD PRZESZŁO 30 LAT OGRANICZAMY LICZBĘ WYPADKÓW ROZWIJAJĄC
UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE OBSERWACJI I KOMUNIKACJI
STOP DATAPRO™
Aplikacja online, która optymalizuje wartość programów
STOP™, ułatwiając rejestrowanie i analizę danych
dotyczących bezpieczeństwa, a także generowanie
raportów. Szybko i łatwo pozwala uzyskać dogłębne
zrozumienie stanu bezpieczeństwa na podstawie danych
z obserwacji STOP™, w celu dokonania oceny wniosków,
identyfikacji tendencji, śledzenia działań naprawczych
oraz monitorowania częstotliwości i skuteczności
prowadzonych obserwacji bezpieczeństwa.
WARSZTATY W RAMACH WSPARCIA
WDROŻENIOWEGO STOP™
Prowadzone przez ekspertów STOP™ z ramienia DuPont
przed rozpoczęciem wdrożenia programu. Warsztaty te
pomagają stworzyć solidne fundamenty dla programu
STOP™ oraz zwiększają zaangażowanie wewnątrz
organizacji.
ZASOBY WSPOMAGAJĄCE WDROŻENIE STOP™
Zapewniają doradztwo i fachowe wsparcie w siedzibie
klienta, w celu dokonania obiektywnej oceny wdrożenia
każdego z programów: STOP™ Dla Kierownictwa,
STOP™ Dla Pracowników czy też STOP™ Dla Ergonomii.
OCENA WDROŻENIA STOP™
Przeprowadzana jest w zakładzie klienta, aby ocenić
powodzenie procesu wdrożenia STOP™, zidentyfikować
braki i zalecić dalsze kroki w kierunku poprawy
programu obserwacji bezpieczeństwa.
DuPont Sustainable Solutions jest jedną z 13 spółek
firmy DuPont. Dostarczając klientom korzyści ze
zintegrowanych usług globalnych oraz
przedsiębiorstwa dostarczającego technologie,
DuPont korzysta z rzeczywistych doświadczeń, historii
innowacji, sukcesów w rozwiązywaniu problemów oraz
silnych marek, pomagając organizacjom przekształcić
ich miejsca i kulturę pracy, aby stały się bezpieczniejsze,
bardziej wydajne oraz bardziej przyjazne dla
środowiska.
DuPont (NYSE: DD) przenosi światowej klasy naukę
i technikę na rynek globalny w formie innowacyjnych
produktów, materiałów oraz usług od 1802 roku. Firma
uważa, że poprzez współpracę z klientami, rządami,
organizacjami pozarządowymi i wiodącymi umysłami
możemy pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich
globalnych wyzwań jak zapewnienie wystarczającej
ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie,
zmniejszenie zależności od paliw kopalnych oraz
ochrona życia i środowiska.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ
Tel: + 48 22 320 09 00
[email protected]
www.training.dupont.co.uk
www.sustainablesolutions.dupont.co.uk
Copyright © 2012 Coastal Training Technologies Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Owalne logo DuPont, DuPont™ oraz The miracles of science™ są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub jej podmiotów powiązanych.
Download