transport świń

advertisement
Podstawy naukowe dla
właściwego postępowania ze
świniami podczas transportu
Fizjologia i zachowanie świń
Na podstawie materiałów ze szkolenia w Teramo, Włochy
w dniach 26-30 stycznia 2009r.
Wstęp
PRZEWÓZ
ZAŁADUNEK
ROZŁADUNEK
PRZEMIESZCZENIE
Czynniki wpływające negatywnie na dobrostan zwierząt w transporcie:
BRAK DOSTĘPU
DO WODY I
POŻYWIENIA
WYMUSZONY
WYSIŁEK
FIZYCZNY
ZACHOWANIE
LUDZI
DOBROSTAN
ŁĄCZENIE
STAD
NOWE
ŚRODOWISKO
RUCH
POJAZDU
WARUNKI
KLIMATYCZNE
Wymagania dotyczące dobrostanu
w transporcie
Kategoria
Opis
Karmienie
Brak długotrwałego odczucia głodu
Brak długotrwałego odczucia pragnienia
Środowisko
Odpowiednie warunki utrzymania podczas transportu
Komfort termiczny
Możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się
Zdrowie
Brak zranień i innych urazów mechanicznych
Brak chorób
Brak bólu spowodowanego czynnościami technicznymi
związanymi z transportem
Zachowanie
Możliwość ekspresji zachowań społecznych
Możliwość ekspresji innych zachowań
Poprawna relacja człowiek – zwierzę
Brak lęku
Karmienie przed podróżą
Możliwość choroby lokomocyjnej i wymiotów, gdy:
- zwierzęta są karmione niedługo przed podróżą
- zawieszenie pojazdu nie jest odpowiednie
Układ pokarmowy świń
Nie karmienie zwierząt przed transportem zapobiega wymiotom świń w jego trakcie
i zmniejsza ryzyko rozwinięcia się hipertemii,
ALE:
Wydłużony okres pozbawienia pokarmu powoduje głód i wzrost agresywności lub,
w przypadku długotrwałego głodzenia: osłabienie, otępienie i wzrost wrażliwości na zimno
Warunki fizjologiczne:
- 52 – 70% treści pokarmowej jest usuwane z żołądka w ciągu 4 godz.
- Świnie zaczynają mobilizację rezerwy tłuszczowej po około 16 godzinach głodówki
Odpowiednie warunki transportu
• W przypadku, gdy transport przebiega bez zakłóceń, świnie
znajdują się w pozycji leżącej.
• W przypadku, gdy transport przebiega z zakłóceniami, świnie
pozostają w pozycji stojącej.
Zwierzęta powinny mieć wystarczająco dużo miejsca, by móc wstać,
położyć się i obrócić.
Minimalna powierzchnia zależy od wagi:
m2/zwierzę =
0,0192 W 0,67
(0,42m2 na 100 kg)
W przypadku pojenia i karmienia w pojeździe:
m2/zwierzę =
0,0274 W 0,67
(0,60m2 na 100 kg)
Odpowiednie warunki transportu c.d.
Reakcja na warunki termiczne:
• Zbyt zimno: pozycja leżąca na mostku, skupianie się w grupy, drżenie.
• Zbyt ciepło: pozycja leżąca boczna, odsuwanie się od siebie, ziajanie.
Warunki termiczne
Fizjologia:
• Świnie się nie pocą
•Zachowanie związane z potrzebą ochłodzenia: tarzanie się,
ziajanie i pokładanie zwierząt.
Możliwość swobodnego i bezpiecznego
przemieszczania się
Bardzo ważne przy załadunku i wyładunku zwierząt.
Charakterystyka gatunku:
• świnie są zwierzętami wykazującymi mniejszą aktywność
i zwinność niż inne gatunki
• duży stosunek masy ciała do wielkości serca
Liczba uderzeń serca na minutę
podczas transportu zwierząt
Załadunek i wyładunek zwierząt
Niewłaściwe warunki w miejscu wyładunku
i załadunku mogą doprowadzić do urazów oraz
zwiększyć poziom stresu u zwierząt.
Parametry dotyczące załadunku:
•Rampy: 8-10° (<20)
•Odległości pomiędzy
ogranicznikami < 15 cm
Transport zwierząt, a choroby zakaźne
• Transport → zwiększona intensywność
i częstotliwość kontaktów pomiędzy zwierzętami.
• Stres związany z transportem przyczynia się do
obniżenia odporności zwierząt.
Transport zwierząt, a salmonelloza
Efekt przegłodzenia przed transportem:
• Wzrost pH w jelicie ślepym – warunki korzystne dla
rozwoju Salmonella spp.
Efekt stresu:
• Zwiększone wydalanie bakterii
do środowiska
Zespół hipertermii złośliwej
Czynniki sprzyjające wystąpieniu zespołu hipertermii złośliwej
WZMOŻONA
AKTYWNOŚĆ
RUCHOWA
PRZEGRZANIE
ZESPÓŁ
HIPERTERMII
ZŁOŚLIWEJ
CZYNNIKI
GENETYCZNE
STRES
Zespół hipertermii złośliwej
Schemat ilustrujący powstawanie skurczy mięśniowych w mięśniach szkieletowych
Zespół hipertermii złośliwej
Zaburzenia na poziomie komórkowym prowadzące do hipertermii złośliwej
Urazy podczas transportu
Obrażenia skórne - nawet na 46% tusz zwierząt z jednego
transportu:
• ślady walki między osobnikami
• nieprawidłowa konstrukcja środka transportu
• niewłaściwe obchodzenie się ze zwierzętami
Bolesne zabiegi związane z obsługą
techniczną transportu
Wpływ zastosowania
elektrycznych poganiaczy
na pracę serca u świń
Prawidłowe zachowanie
Charakterystyka gatunku:
• Gatunek zamieszkujący las
• Oportunistyczny wszystkożerca
• Padlinożerca
• Gatunek ofiary (z pewnością nie drapieżnik)
• Wokalizacja
Zachowanie w społeczeństwie:
•Hierarchia
•Obrona przed drapieżnikiem
•Dostęp do pożywienia
Agresja zwierząt w transporcie
Przyczyny agresji:
•
•
•
•
Mieszanie zwierząt z różnych stad
Ograniczony dostęp do pożywienia i wody
Efekt urazów, bólu
Efekt stresu
Jak zmniejszyć poziom agresji?
•Transport zwierząt bez
łączenia stad
•Mieszanie podczas
załadunku, a nie w zagrodach
•Ograniczenie zagęszczenia
zwierząt w transporcie
Prawidłowe zachowanie – charakterystyka
narządów zmysłu
Wzrok
•
•
•
•
•
Widzenie w kolorach
Widzenie obrazu wyraźnie skontrastowanego
Widzenie na krótki dystans
Widzenie obuoczne o wąskim zakresie (50°)
Widzenie panoramiczne o szerokim kącie (330°)
Węch
•Bardziej czuły niż u ludzi
•Potrafią wyczuć feromony strachu
Słuch
•Bardzo wrażliwe na dźwięki o wysokiej
częstotliwości (7 000 – 8 000 Hz)
•Bardzo stresujące są dla nich dźwięki
przerywane
Strach
Przyczyny strachu:
• To, co nieznane; wszystko, co nowe
• Skojarzenia z doświadczeniami z przeszłości
Czynniki zwiększające poziom strachu:
•Niewłaściwie zaprojektowane pomieszczenia
i urządzenia do obsługi zwierząt
•Niewłaściwa obsługa zwierząt
Warunki utrzymania, a strachliwość
Warunki utrzymania, a reakcja zwierzęcia na bodźce stresowe
Strach, a niewłaściwie zaprojektowane
pomieszczenia i urządzenia do obsługi zwierząt
Najczęściej spotykane błędy dotyczą:
•
•
•
•
•
•
Nieciągłości w strukturze i kolorze podłogi
Możliwości powstawania przeciągów
Ścian
Światła i cieni w pomieszczeniu
Kanalizacji
Poziomu hałasu
Zachowania świń związane z przepędzaniem
Charakterystyka gatunku:
• Tendencja do poruszania się w stronę światła
• Podążanie za innymi świniami – tendencja do utrzymania
kontaktu wzrokowego i fizycznego z innymi osobnikami
z grupy
• Odpowiednie traktowane podczas przepędzania znacznie
zmniejsza reakcję stresową świń
Stres zmniejszają:
•Przemieszczanie w grupach
•Tempo przepędzania dostosowane do
naturalnej prędkości poruszania się
Przepędzanie świń
Reakcja na złe warunki dotyczące drogi przepędzania:
• Niechęć do przemieszczania się, zatrzymywanie się
• Zawracanie
• Wokalizacja
Przepędzanie świń
Prawidłowo zaprojektowana droga przepędzania:
• Zagrody: wąskie i długie z wejściem i wyjściem położonymi
po przeciwległych stronach
• Korytarze: szerokie, proste z dużymi kątami, dobrze
oświetlone, z możliwie niewielką ilością zakrętów
• Bramy i ściany zagród: solidnej konstrukcji
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Opracowano na podstawie
materiałów z prezentacji
autorstwa Antonio Velarde,
IRTA
Download