TIRSAN Injection 25 g / 100 ml Roztwór do

advertisement
TIRSAN Injection
25 g / 100 ml
Roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
TIRSAN Injection 25 g/100 ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH
Tiamfenikol
25 g/100 ml
WSKAZANIA LECZNICZE
Infekcje bydła i świń wywołane bakteriami wrażliwymi na tiamfenikol.
W szczególności TIRSAN Injection jest zalecany w leczeniu:
•bydło: zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie
z rodzaju Pasteurella, Haemophilus oraz Mycoplasma.
•świnie: zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie
z rodzaju Pasteurella, Actinobacillus oraz Bordetella.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u zwierząt wykazujących nadwrażliwość na tiamfenikol.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić przejściowa bolesność.
DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Bydło i świnie:
10 ml na 100 kg masy ciała (co odpowiada 25 mg tiamfenikolu na kg
masy ciała) domięśniowo, jeden raz dziennie przez 3-5 dni.
ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.
OKRESY KARENCJI
Bydło: tkanki jadalne: 16 dni
mleko: 4 dni
Świnie: tkanki jadalne: 12 dni
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego należy zużyć
w ciągu 28 dni.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Osoby o znanej nadwrażliwości na tiamfenikol powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Podczas wstrzykiwania preparatu postępować zgodnie z przyjętymi
zasadami aseptyki.
Tiamfenikol przenika barierę łożyska. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego
w czasie laktacji nie zostało określone.
Nie przekraczać zalecanych dawek. Przedawkowanie lub zbyt długie
stosowanie preparatu może sprzyjać rozwojowi infekcji grzybiczej lub
przejściowemu obniżeniu odporności organizmu.
INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego
weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:
FATRO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bolońska 1
55-040 Kobierzyce
Tel.071/311 11 11, 311 10 53 Fax 071/311 11 82
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards