ulotka - Agrosimex

advertisement
AMIGO
HIPERION
DOGLEBOWE
AMIGO
HERBICYDY
Adiuwant olejowy przeznaczony do łącznego stosowania
z cieczą użytkową środków chwastobójczych.
Adiuwant zwilżający i zwiększający przyczepność.
Przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą
użytkową środków ochrony roślin w uprawach
rolnych, leśnych, sadowniczych, warzywniczych
i roślin ozdobnych.
SPOSÓB DZIAŁANIA
AMIGO 95 EC powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy
użytkowej środków ochrony roślin, poprawia równomierności pokrycia
cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni, zwiększa skuteczność
działania środków chwastobójczych.
ACTIV5
HIPERION
FLIPPER
HIPERION powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej, poprawę równomierności pokrycia powierzchni
roślin, zwłaszcza roślin trudnozwilżalnych np. pokrytych nalotem woskowym (kapustne, goździk) lub włoskami, zwiększenie
skuteczności środków ochrony roślin w zwalczaniu np. mączniaków właściwych, chowacza podobnika, szkodników pokrytych
włoskami i nalotem woskowym (mszyce) oraz tworzących oprzędy (przędziorki, gąsienice).
DAWKOWANIE
Zalecana dawka: 50 ml na 100 l cieczy użytkowej. HIPERION można stosować ze środkami grzybobójczymi,
owadobójczymi oraz chwastobójczymi.
SPOSÓB DZIAŁANIA
Formuła preparatu tworzy membranę chroniącą łuszczynę przed
przedostawaniem się kropel deszczu, skracając w ten sposób czas
schnięcia łuszczyny. Zmniejsza podatność łuszczyn rzepaku, grochu
i innych strączkowych na pękanie oraz zwiększa stopień ich wypełnienia.
Adiuwant odpieniający. Likwiduje pianę w cieczach
użytkowych agrochemikaliów.
ZASTOSOWANIE
Zastosować w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju roślin. Unikać aplikacji w warunkach silnego nasłonecznienia oraz przy
wysokich temperaturach w ciągu dnia. Preparat należy zastosować, gdy większość łuszczyn zmienia intensywnie zielony kolor
z ciemnozielonego na jasnozielony.
ZALETY PREPARATU FANTASTICK
•
•
•
•
Ogranicza problemy z pękaniem i poprawia zawartość strąków
Zapewnia wydajność podczas złej pogody
Zabezpiecza wzrost w ostatnim okresie wegetacji
Optymalne połączenie z glifosatem w zabiegu desykacji
DAWKOWANIE I APLIKACJA
1. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do ¾ jego pojemności
2. Dodać FANTASTICK przy zachowaniu stężenia 0,25-0,3% do zbiornika z włączonym mieszadłem
3. Zalecana ilość cieczy robaczej: 200-300 l
FLIPPER
ŚRODKI OCHRONY ROŚŁIN
Adiuwant zapobiegający pękaniu łuszczyn i osypywaniu
nasion. Minimalizuje straty nasion, zwiększa równomierność dojrzewania, poprawia jakość nasion.
SPOSÓB DZIAŁANIA
INSEKTYCYDY
miodówka
PROLONGER
ZOOCYDY
AKARYCYDY
FUNGICYDY
substancje
wrażliwe na pH
ACTIV5
Adiuwant do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, herbicydami, insektycydami,
fungicydami oraz regulatorami wzrostu). Likwiduje pianę powstającą podczas mieszania cieczy roboczej. DEFOMA wykazuje
bardzo wysoką skuteczność w rozbijaniu piany, tworzącej się podczas mieszania cieczy roboczej. DEFOMA likwiduje pianę
pojawiającą się przy napełnianiu zbiornika, nawet przy silnie pieniącym się środku.
•
•
•
•
•
•
Środek gotowy do użycia
Wysoka skuteczność w usuwaniu piany przy niskich stężeniach środka
Natychmiastowe działanie
Długotrwała wydajność
Dzięki niskiej lepkości doskonale rozprasza się w cieczy roboczej
Łatwe stosowanie
DAWKOWANIE
Przy sporządzaniu cieczy roboczej wlać preparat bezpośrednio do zbiornika w dawce 5-10 ml na każde 100 l cieczy
roboczej.
PROLONGER
REGULATORY
WZROSTU
ZALETY ODPIENIACZA DEFOMA
FLIPPER
PROLONGER
ZASTOSOWANIE
NAWOZY
FANTASTICK
Rozwiązania
dla inteligentnego
rolnictwa
DOLISTNE
ZASTOSOWANIE
AMIGO należy stosować łącznie ze środkami chwastobójczymi zgodnie z zaleceniami producenta. Zalecana dawka:
1-1,5 L/ha.
REMIX
ACTIV5
DOLISTNE
PROLONGER
www.agrigent.pl
FLIPPER
PROLONGER
DEFOMA
HIPERION
ACTIV 5
Niejonowy adiuwant silikonowy. Poprawia zwilżenie i pokrycie Preparat poprawiający właściwości
Zapewnia szybkie zwilżenie,
roślin, zapewnia odporność
fizykochemiczne wody używanej
penetrację i pokrycie roślin.
na zmywanie przez deszcz i
do przygotowania roztworów w
powolne uwalnianie substancji zabiegach dokarmiania dolistnego
aktywnych.
i ochrony roślin.
Adiuwant likwidujący pianę
w cieczach użytkowych
agrochemikaliów.
Adiuwant wzilżający
i poprawiający przyczepność,
do łąćznego stosowania
z cieczą użytkową środków
ochrony roślin.
REMIX
FANTASTICK
Chroni łuszczunę przed wnikaniem
kropel deszczu i zmniejsza
ich podatność na pękanie.
AMIGO
Adiuwant doglebowy redukuje
Adiuwant olejowy przeznaczony
znoszenie cieczy podczas
do łącznego stosowania z cieczą
opryskiwania, zwiększa tempo
użytkową środków chwastobójczych.
wnikania cieczy do gleby lokując ją
Obniża napięcie powierzchniowe
w górnych warstwach, tworząc
cieczy, gwarantuje równomierność
barierę dla kiełkujących chwastów. pokrycia powierzchni opryskiwanej
rośliny, poprawia reaktywność
substancji aktywnej herbicydów.
www.agrigent.pl
REMIX
Niejonowy adiuwant silikonowy do stosowania łącznie
z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami
dolistnymi, herbicydami, insektycydami, fungicydami
oraz regulatorami wzrostu roślin). Zapewnia szybkie
zwilżenie, penetrację i pokrycie roślin.
SPOSÓB DZIAŁANIA
Preparat FLIPPER poprawia pokrycie cieczą roboczą, zwiększa pobranie substancji aktywnej przez roślinę oraz zwiększa
odporność na zmywanie przez deszcz. Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, poprawiając skuteczność zabiegu.
Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania
się umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony
zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami itp.
Poprawia zwilżenie i pokrycie roślin cieczą roboczą,
zapewnia odporność na zmywanie przez deszcz
i powolne uwalnianie substancji aktywnych.
ZASTOSOWANIE
Adiuwant PROLONGER jest preparatem poprawiającym skuteczność działania środków ochrony roślin oraz nawozów poprzez
zwiększenie kontaktu cieczy roboczej z powierzchnią rośliny oraz spowolnionemu uwalnianiu substancji do tkanek rośliny.
PROLONGER jest przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych, warzywnych i polowych. Ogranicza straty substancji
aktywnej podczas zabiegu. Ogranicza zmywanie agrochemikaliów przez deszcz lub deszczowanie.
SPOSÓB DZIAŁANIA
DAWKOWANIE
• Uprawy polowe (opryskiwacze z belką herbicydową):
50-200 ml/ha
• Uprawy sadownicze i warzywne, uprawy pod
osłonami (opryskiwacze sadownicze i specjalistyczne
z dodatkowym nadmuchem powietrza): 150-200 ml/ha
Preparat PROLONGER wiąże substancje aktywne lub składniki nawozów na powierzchni roślin. Zapewnia ich systematyczne
uwalnianie do tkanek rośliny, poprawiając ich wykorzystanie, a także ogranicza fitotoksyczność pestycydów. Intensyfikuje
wykorzystanie nawozów dolistnych. Zwiększa dokładność pokrycia blaszki liściowej, poprawiając skuteczność zabiegów.
Zmniejsza szybkość parowania kropli oprysku. Powstała błona związana z naturalnym woskiem jest elastyczna i zwiększa
się wraz ze wzrostem roślin. Wzmacnia woskową ochronę rośliny, zapobiegając wnikaniu patogenów, nie blokując przy tym
wymiany gazowej rośliny.
Szczególnie polecany do: akarycydów, insektycydów,
herbicydów.
DAWKOWANIE
80
Zwalczanie miodówki gruszowej
(skuteczność w %)
Zawartość wapnia w jabłkach (wapń mg Ca/kg s.m.)
50
15
10
27,8
64,8
73,0
73,0
500
100
40
400
80
300
60
30
20
Ortus
+ FLIPPER
0
49,3
50,7
200
36,5
10
10
Ortus
Cząsteczki herbicydu
są wymywane przez
wodę i pozostają
poza optymalną
strefą aktywności.
Nasiona chwastów
Nasiona rośliny prawnej
Zwiększona
chłonność gleby
Herbicyd
z adiuwantem
utrzymuje się
w górnej
warstwie gleby
44,5%
Zakwasza i homogenizuje mieszaninę zbiornikową. Większość
substancji jest bardziej efektywnych w środowisku kwaśnym.
ACTIV 5 zakwasza wodę i homogenizuje mieszanki zbiornikowe
(zwłaszcza produktów w formie proszku). Zapobiega też zatykaniu
dysz oraz poprawia kąt rozpylania.
4,3%
P2O5
N
Korektor wody
Emulgator + surfaktant
13,9%
Wskaźnik pH: ACTIV 5 ma w składzie kolorometryczny wskaźnik pH. Zmienia on zabarwienie cieczy w zależności od jej odczynu.
Pomaga to w precyzyjnym określeniu odczynu cieczy wody i dopasowaniu pH cieczy roboczej do wymagań środków ochrony
roślin w mieszance zbiornikowej.
Ochrona substancji aktywnej: Efekt kompleksujący składników ACTIV 5 pozwala na sekwestrację jonów takich, jak Ca++, Mg++,
Fe+++, Na+ i inne, zabezpieczając aktywność substancji w zbiorniku.
Jakość oprysku: Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy, zmniejsza znoszenie przez wiatr oraz straty spowodowane
parowaniem i spływaniem. Zapewnia równomierne pokrycie pryskanej powierzchni i spowalnia proces parowania kropel. Dzięki
poprawie zwilżenia i pokrycia, zwiększa penetrację substancji aktywnych.
DAWKOWANIE
ACTIV 5 zaleca się stosować we wszystkich uprawach rolniczych, warzywach, sadach, stężeniu od 0,1 do 0,25%, w zależności
od twardości wody, w okresie intensywnego wzrostu roślin. Szczególnie polecany do: herbicydów, fungicydów, regulatorów
wzrostu.
Efekt: Poprawka skuteczności zwalczania chwastów i bezpieczeństwa roślin uprawnych
Teppeki
Teppeki
+ Silwet Gold
Teppeki
+ FLIPPER
0
437
367
350
308
100
40
Acaramik
Acaramik
+ FLIPPER
88,3
48,5
Saletra wapniowa Saletra wapniowa Saletra wapniowa Saletra wapniowa
+ Prolonger
+ FLIPPER
+ Activ5
Delan 0,55 kg/ha
Delan 0,55 kg/ha
+ Prolonger
100
30
20
31
19
10
0
0
0
Acaramik
+ Silwet Gold
80,6
40
20
Skuteczność Remixu z herbicydami przedwschodowymi
Ograniczona fitotoksyczność po deszczu
Zwalczanie parcha jabłoni (skuteczność w %)
50
20
5
0
40
30
17,16
Równe rozłożenie oprysku
Herbicyd
Szczególnie polecany do: fungicydów, regulatorów wzrostu, nawozów dolistnych.
60
20
Zalecana dawka: 0,2-0,4 l/ha
Maksymalne stężenie: 1,0%
(1 litr środka REMIX w 100 l cieczy użytkowej)
KONTROLA + REMIX
SPOSÓB DZIAŁANIA
60
70
25
KONTROLA
Nierówne rozłożenie oprysku
DAWKOWANIE I APLIKACJA
0
1
Delan 0,75 kg/ha
0
11
17
0
% zwalczanie wyczyńca polnego
30
Najnowszej generacji środek zwilżający i zwiększający przyczepność (adiuwant), specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do
stosowania z herbicydami doglebowymi (takimi jak np. Terbutylazyna, Diflufenikan, Flufenacet, Metrybuzyna, Metazachlor,
Napropamid, Oksyflurofen, Pendimetalina, Chinomerak, Chlomazon.) w uprawach ozimych i jarych. Zapobiega znoszeniu cieczy
użytkowej podczas wykonywania oprysków, poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa
adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów oraz
zwiększa bezpieczeństwo roślin uprawnych (zmniejsza ryzykofitotoksyczności).
• Uprawy polowe: 200-250 ml/ha
• Uprawy sadownicze i warzywne: preparaty kontaktowe – 300-400 ml/ha, preparaty systemiczne – 200-300 ml/ha,
nawożenie dolistne – 250-300 ml/ha
• Zabezpieczanie przed fitotoksycznością herbicydów w cebuli: 600 ml/ha (stosować maksymalnie 36 godzin przed
zastosowaniem herbicydów)
Zwalczanie mszycy jabłoniowej
(skuteczność w %)
Preparat poprawiający właściwości fizykochemiczne
wody używanej do przygotowania roztworów
w zabiegach dokarmiania dolistnego i ochrony roślin.
27%
SPOSÓB DZIAŁANIA
% roślin z przebarwionymi liśćmni
Zwalczanie przędziorków na jabłoni
(skuteczność w %)
Adiuwant doglebowy redukuje znoszenie cieczy podczas
opryskiwania, zwiększa tempo wnikania cieczy do
gleby lokując ją jednak w górnych warstwach, tworząc
destrukcyjną barierę dla kiełkujących wschodzących
chwastów.
80
60
85
40
94,2
20
0
1,25
Kontrola
Kalif Mega
Kalif Mega + Remix 0,3 l/ha
Kalif Mega (chlomazol 33 g/l + metazachlor 250 g)
Kontrola
diflufenikan + flufenacet + REMIX
Woda pH
Dawka
preparatu (ml/l)
7,1
6,3
6,0
4,9
2,7
0,5
1,0
2,0
3,0
Download