Agrokon Sp. z oo, Ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin

advertisement
Dystrybutor:
Agrokon Sp. z o.o.,
Ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin
DEFOMA
Adiuwant odpieniający.
Likwiduje pianę w cieczach użytkowych agrochemikaliów.
Zawiera polydimetylosiloksan.
Atest Nr PZH/HT-3030/2015
ZASTOSOWANIE
Adiuwant do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi,
herbicydami, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu). Powoduje zbicie piany
powstającej podczas mieszania cieczy roboczej. Preparat wykazuje bardzo wysoką skuteczność w
rozbijaniu piany, tworzącej się przy napełnianiu zbiornika, nawet przy silnie pieniącym się środku.
DAWKOWANIE
Przy sporządzaniu cieczy roboczej wlać preparat do zbiornika w dawce 5-10 ml na każde 100 l cieczy.
UWAGI
Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z
którymi stosuje się adiuwant DEFOMA.
Nie palić podczas stosowania.
PRZECHOWYWANIE
Sposób przechowywania i zastosowanie preparatu leży poza naszym wpływem. Odpowiedzialność za
nieprawidłowe zastosowanie ponosi użytkownik. Producent i dystrybutor nie odpowiadają za
następstwa niewłaściwego zastosowania produktu.
Przechowywać w chłodnym i dobrze przewietrzanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
otwartego ognia, iskier i innych źródeł zapłonu.
Chronić preparat przed przemarznięciem.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU
Unikać jakiegokolwiek niepotrzebnego kontaktu z preparatem. Stosowanie niezgodne z
przeznaczeniem może być przyczyną problemów zdrowotnych.
Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, z dala od żywności i pasz oraz w
miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie dopuścić do przedostania się preparatu, jego pozostałości oraz opróżnionych opakowań do
zbiorników/cieków wodnych.
Nie używać opróżnionych opakowań do innych celów. Puste opakowanie przekazać do uprawnionych
podmiotów, zajmujących się ich odbiorem oraz utylizacją.
Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Okres ważności – 18 miesięcy
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .....
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards