Pobierz ulotkę Kapelan 80 WG + Bufor-X + PHOS 60 EU

advertisement
Czy wiesz, że…
Najlepsze
połączenia
tego sezonu
®® Przy bardzo silnych infekcjach i szybkim
przyroście tkanki liści nawet terminowy
i dobrze wykonany zabieg zapobiegawczy jest
niewystarczający?
®® Nadużywanie fungicydów może prowadzić do
relatywnie szybkiego powstawania odporności?
®® Wiele powszechnie stosowanych fungicydów jest
stabilnych w roztworze wody w zakresie pH 5 – 7?
KAPELAN80 WG
®® Woda używana do zabiegów ochrony ma często
pH wyższe?
1,8 - 1,9 kg/ha
®® Substancja czynna kaptan jest najbardziej
efektywna w środowisku wodnym pH = 5?
+
®® Połowiczny rozpad kaptanu w środowisku
wodnym pH = 7 trwa 7 godzin, natomiast w pH = 8
trwa już tylko 10 minut (wg A. Schilder, 2008)?
®® Sama roślina ma duży potencjał obrony przed
patogenami chorobotwórczymi?
25 - 50 ml/100 litrów wody
®® Aktywując mechanizmy obronne rośliny
można wyraźnie podnieść skuteczność ochrony
fungicydowej?
®® Istnieją sprawdzone metody istotnej poprawy
skuteczności standardowej ochrony?
Dlatego właśnie rekomendujemy zestaw
Kapelan 80 WG + Bufor X + Phos 60 EU.
Połączenie tych trzech produktów jest
odpowiedzią na wszystkie powyższe
pytania.
+
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe
wskutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami
dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych,
niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów zwalczanych gatunków,
niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka).
W razie reklamacji należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.
Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań
tel. 61 842 94 66
www.agrii.pl
1,5 - 2 l/ha
KAPELAN
80 WG
Kondycjoner wody poprawiający właściwości
cieczy roboczej oraz zapobiegający rozkładowi
substancji aktywnej
®® obniża pH cieczy roboczej o ponad 50%
(potwierdzone badaniami UP Wrocław)
®® poprawia jakość wody
®® zawiera indykator pH – specjalny barwnik
ułatwiający dawkowanie preparatu
®® zwiększa przyczepność cieczy roboczej,
minimalizując jej ściekanie
®® podnosi efektywność zabiegów środkami
ochrony roślin
Fungicyd o działaniu kontaktowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni
Znana i ceniona substancja czynna
w najwyższym stężeniu
®® 80 % kaptanu
Wysokiej jakości, najbardziej praktyczna
forma użytkowa
®® granulat do sporządzania zawiesiny
wodnej (WG)
Dobra mieszalność z większością środków ochrony oraz
nawozami dolistnymi, m.in.
®® Phos 60 EU,
®® Kicker 250 EC (difenokonazol),
®® nawozy Foliq
Mocny punkt ochrony przedzbiorczej
®® krótki okres karencji - 14 dni
Zalecenia stosowania:
®® jabłoń - 1,9 kg/ha
®® zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie
wystąpienia pierwszych objawów choroby (BBCH 56 - 85)
®® maksymalna liczba zabiegów w ciągu roku - 10
®® odstęp między zabiegami - 7 do 10 dni
skuteczność fungicydów i ich mieszanek z PHOS 60 EU
wobec parcha jabłoni
89,8
87,2
85
uprawa
50 ml na 100 litrów wody
woda
pH 8,52
woda
pH 4,83
Zalecania stosowania:
®® zalecane stężenie: 0,025 - 0,05% (25-50 ml na każde 100 l
cieczy roboczej)
®® preparat można stosować z większością środków ochrony
roślin, w tym insektycydami fosforoorganicznymi
®® szczególnie zalecany do zabiegów produktami zawierającymi: kaptan, ditianon, mankozeb, tiuram, acetamipryd, glifosat, 2-4 D
82,4
80,3
75
70
70,9
67,4
66,9
64,5
63,8
65
Uwaga! Przedstawione kolory cieczy mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od barw rzeczywistych cieczy
roboczej po dodaniu środka Bufor-X.
55
50
45
40
poglądowy kolor cieczy dla danego pH
60,8
60
2012
2013
2014
liście z długopędów
drzewa
ziarnkowe
2 - 4 zabiegi od fazy opadania płatków,
w odstępach 10 - 14 dni oraz 2 zabiegi przed
zbiorami (łącznie z zabiegami na choroby
przechowalnicze)
1,5 - 2,0 1)
drzewa
pestkowe
2 zabiegi od fazy opadania płatków,
w odstępie 10 - 14 dni
1,5 - 2,0 1)
2 - 3 zabiegi od fazy białego pąka do początku
wybarwiania owoców
truskawki
1 zabieg od końca września do połowy października
przed wysadzeniem: zanurzać korzenie sadzonek
wraz z liściem sercowym przez 10 - 15 min.
w wodnym roztworze
winorośl
1)
3)
2 - 3 zabiegi od początku kwitnienia do osiągnięcia przez jagody wielkości grochu
Captan 80 WG
PHOS 60 + Delan 700 WH
PHOS 60 + Captan 80 WG
1,5 1)
6,0 - 7,0 2)
0,25%
(0,25 l / 100 l
wody)
1,5 - 2,0 3)
zalecana ilość wody 400 - 1000 l 2) zalecana ilość wody 1000 l
zalecana ilość wody 400 - 1500 l
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
77,5
53,5
41,8
33,7
po 1 zabiegu
Delan 700 WH
dawka
(l/ha)
termin zabiegu
skuteczność wyniszczania zarodników konidialnych
89,8
83,1
80
Zalecenia stosowania:
wg badań Instytutu Ochrony Roślin, Sośnicowice, 2016 rok
Niskie ryzyko powstania odporności (wg FRAC code list).
90
Więcej niż nawóz
®® pobudza działanie naturalnego
układu odpornościowego roślin
®® podnosi tolerancję roślin na
patogeny i stresy abiotyczne
®® ogranicza rozprzestrzenianie się
patogenu w roślinie
®® zwiększa skuteczność fungicydów
®® niezwykle przydatny w zwalczaniu wielu chorób: parcha jabłoni, szarej pleśni, mączniaka prawdziwego i rzekomego, gorzkiej zgniliźnie,
zarazie ziemniaka, alternariozie
SCORE 250 EC
po 2 zabiegach
SCORE 250 EC + PHOS 60 EU
Download