stymulatora wzrostu

advertisement
Nowoczesne nawozy
Nowoczesne dokarmianie dolistne
Biostymulatory
• biostymulatory, jako elementy nowoczesnego i efektywnego dokarmiania
dolistnego:
• stosowane głównie w celu przeciwdziałania skutkom występowania stresów
biotycznych i abiotycznych (aplikacje zapobiegawcze)
• stosowane w celu naprawy skutków powodowanych przez czynniki stresowe
(zastosowanie interwencyjne)
• narzędzie służące lepszemu wykorzystaniu możliwości roślin w warunkach
bezstresowych
Portfolio nawozów
płynne nawozy
makroelementowe
płynne i zawiesinowe
nawozy mikroelementowe
nawozy specjalne
Portfolio nawozów
produkty o działaniu biostymulacyjnym
Portfolio nawozów
wysoko skoncentrowany specjalistyczny preparat zawierający naturalne,
biologicznie czynne substancje zwiększające odporność roślin na choroby
i stresy fizjologiczne oraz wspomagające procesy regeneracyjne
Siła L-aminokwasów pochodzenia roślinnego dla
biostymulacji metabolizmu roślin uprawnych
makroelementy
Fosfor ( P2O5)
Potas (K2O)
pozostałe składniki
Aminokwasy total
Alanina
Arginina
Kwas asparaginowy
Cysteina
Kwas glutaminowy
Glicyna
Histydyna
Izoleucyna
Leucyna
Lizyna
Fenyloalanina
Prolina
Seryna
Treonina
Walina
% wagowy
2,00
2,00
% wagowy
13,80
1,08
0,64
0,83
0,45
2,02
0,65
0,41
0,41
1,19
0,49
0,47
1,14
0,60
0,54
0,68
% objętościowy
2,22
2,22
% objętościowy
15,32
1,20
0,71
0,92
0,50
2,24
0,72
0,46
0,46
1,32
0,54
0,52
1,27
0,67
0,60
0,75
g/l
22,2
22,2
g/l
153,2
12,0
7,1
9,2
5,0
22,4
7,2
4,6
4,6
13,2
5,4
5,2
12,7
6,7
6,0
7,5
• FoliQ® Aminovigor z uwagi na swój skład - w tym zawartość aminokwasów - jest
produktem o cechach stymulatora wzrostu i rozwoju oraz stymulatorem
naturalnej odporności roślin na stresy abiotyczne
• FoliQ® Aminovigor jest szczególnie polecany do wspomagania procesów
regeneracyjnych roślin, na które działały niekorzystne czynniki środowiskowe,
np.: przymrozki, susza, gradobicie, chłody i wysokie temperatury
• FoliQ® Aminovigor dzięki właściwościom zwilżającym oraz zwiększającym
przyczepność, a także optymalizującym pH roztworu, może być używany w celu
podniesienia efektywności zabiegów środkami ochrony roślin
uprawa
zboża
rzepak
buraki cukrowe
dawka l/ha
termin aplikacji
2-3
3 zabiegi: jesienią - jeden zabieg od fazy 3 liści; wiosną - 2
zabiegi po ruszeniu wegetacji do początku kłoszenia
2-3
2 - 3 zabiegi: jesienią - jeden zabieg od fazy 8 liści; wiosną
- 1 - 2 zabiegi od początku wydłużania pędu głównego do
początku rozwoju pąków kwiatowych
2
3 zabiegi: od fazy 4 - 6 liści do zwarcia międzyrzędzi
kukurydza
2-3
1 zabieg: w fazie 4 - 8 liści
drzewa ziarnkowe
2-3
1 - 3 zabiegi: w okresie kwitnienia oraz wzrostu
zawiązków i owoców
drzewa pestkowe
2-3
2 zabiegi: od początku kwitnienia do końca wzrostu
zawiązków
inne uprawy sadownicze oraz
warzywa
2-3
1 - 2 zabiegi: od wczesnych stadiów rozwoju w celu
stymulowania wzrostu i podniesienia odporności
Portfolio nawozów
specjalistyczny nawóz zawierający wyciąg z alg morskich,
bogaty w mikroelementy i naturalne substancje wzrostowe roślin
Siła oceanu dla zdrowia upraw rolniczych i ogrodniczych
składnik pokarmowy
zawartość w % objętościowych
Azot całkowity - N
3,08
Potas - K2O
1,85
Magnez - MgO
4,35
Wapń - CaO
0,17
Siarka - SO3
0,25
Bor - B
3,6900
Miedź - Cu
0,0004
Żelazo - Fe
0,0062
Mangan - Mn
0,9840
Jod - J
0,0037
Cynk - Zn
0,6150
gęstość nawozu - 1,23 kg/l, odczyn – pH 6,5 - 7,2
• FoliQ® Ascovigor dzięki swojemu składowi - zawartości naturalnych:
•
•
•
•
•
•
hormonów wzrostu: auksyn, giberelin, cytokinin
betainy, laminaryny
witamin
kwasów organicznych
boru, jodu, manganu, cynku, żelaza i magnezu
szczególnie korzystnie wpływa na przebieg procesów życiowych, stymuluje
wzrost oraz rozwój roślin, pozytywnie reguluje przebieg kwitnienia i zapylenia
oraz wzrost zawiązków
• przyspiesza podziały komórkowe, poprawia wielkość i jakość plonów
• FoliQ® Ascovigor zaleca się stosować zapobiegawczo, w okresach gdy rośliny
są potencjalnie narażone na występowanie stresów
• FoliQ® Ascovigor zaleca się także stosować interwencyjnie:
• po ustąpieniu stresu
• w celu regeneracji upraw, na które zadziałały niekorzystne czynniki, np.
przymrozki, susza, gradobicie, nadmierna wilgotność gleby
• FoliQ® Ascovigor zaleca się stosować w okresach regeneracji roślin po zimie,
w okresie wczesnej wiosny, w celu stymulacji wzrostu systemu korzeniowego
i szybkiej odbudowy części nadziemnej
• FoliQ® Ascovigor może być stosowany dolistnie, doglebowo oraz poprzez systemy
nawadniające (fertygację)
uprawa
dawka l/ha
termin aplikacji
2-3
3 zabiegi: jesienią - jeden zabieg od fazy 3 liści; wiosną - 2
zabiegi po ruszeniu wegetacji do początku kłoszenia
rzepak
2-3
2 - 3 zabiegi: jesienią - jeden zabieg od fazy 8 liści; wiosną
- 1 - 2 zabiegi od początku wydłużania pędu głównego do
początku rozwoju pąków kwiatowych
buraki cukrowe
2-3
1 zabieg: od fazy 4 - 6 liści do zwarcia międzyrzędzi
kukurydza
2-3
1 zabieg: w fazie 4 - 8 liści
drzewa ziarnkowe
2-3
1 - 3 zabiegi: w okresie kwitnienia oraz wzrostu
zawiązków i owoców
drzewa pestkowe
2-3
2 zabiegi: pierwszy - od początku kwitnienia do opadania
płatków, drugi - po pierwszym opadaniu zawiązków
3
2 zabiegi: po ruszeniu wegetacji (przed kwitnieniem) oraz
od pękania pierwszych pąków do zawiązywania owoców
zboża
truskawki
uprawa
winorośl
dawka l/ha
3
pomidory, papryka, ogórki,
dynia
2,5
lub 0,25 %
marchew, cebula, por, rzepa
2,5
termin aplikacji
2 zabiegi: od fazy 5 - 6 liści do pękania pąków oraz od
początku zawiązywania owoców
2 zabiegi: pierwszy - w fazie pękania pąków kwiatowych,
drugi - po 14 dniach
2 zabiegi: pierwszy - od fazy 4 liści, następny - po 14
dniach
Więcej niż nawóz
Więcej niż nawóz
• PHOS 60 ® EU jest zarejestrowanym w Polsce
płynnym nawozem dolistnym
• producentem jest niemiecka firma ProAgro GmbH
• wyłącznym dystrybutorem preparatu w Polsce
jest Kazgod
Unikalny skład
skład produktu
% objętościowe
Azot - ogólny
10
Potas - K2O
5
Fosfor - P2O5
43
w formie fosforynu (P+3)
Zastosowanie fosforynów
•
znane od lat i szeroko stosowane w: USA, Australii, Hiszpanii,
Francji, Niemczech, Holandii, Belgii, Afryce Południowej, itd.
•
powszechnie wykorzystywane do ograniczania chorób
wywoływanych przez różne patogeny:
• Phytophtora, Pythium – zaraza ziemniaka na ziemniaku
i pomidorze, zgorzele siewek, fytoforozy
• Bremia, Peronospora i Plasmopara – mączniak rzekomy
Jak działa PHOS 60 EU?
• PHOS 60 EU nie jest klasycznym fungicydem, ale w roślinach
indukuje:
• powstawanie naturalnych fitoaleksyn
• powstawanie naturalnych elicitorów
• związków fenolowych i lignin
• ogranicza wytwarzanie supresorów – substancji
„maskujących” obecność patogenu, których zadaniem jest
opóźnienie reakcji obronnych rośliny
• może prowadzić także do zjawiska nadwrażliwość
porażonych komórek, prowadzącej do śmierci
zainfekowanych komórek i patogenu
Jak działa PHOS 60 EU?
• PHOS 60 EU ogranicza straty wynikające z działania stresów
biotycznych i abiotycznych, wpływa na harmonijny wzrost
i rozwój roślin
• systemiczna odporność indukowana przez PHOS 60 EU
stymuluje wzrost i może poprawić plonowanie i jakość plonów
Dawki i terminy stosowania
uprawa
termin stosowania
dawki
drzewa ziarnkowe
2 – 4 zabiegi od fazy opadania płatków, w odstępach
10 – 14 dni oraz 2 zabiegi przed zbiorami (łącznie
z zabiegami na choroby przechowalnicze)
1,5 – 2,0 1)
drzewa pestkowe
2 zabiegi od fazy opadania płatków, w odstępie
10 – 14 dni
1,5 – 2,0 1)
2 – 3 zabiegi od fazy białego pąka do początku
wybarwiania owoców
1,5 1)
1 zabieg od końca września do połowy października
6,0 – 7,0 2)
przed wysadzeniem: zanurzać bezpośrednio przed
wysadzeniem korzenie sadzonek wraz z liściem
sercowym przez 10 – 15 min. w wodnym roztworze
0,25 %
(0,25 l/100 l wody)
winorośl
2 – 3 zabiegi od początku kwitnienia do osiągnięcia
przez jagody wielkości grochu
1,5 – 2,0 3)
ziemniaki
3 – 4 zabiegi od początku zawiązywania bulw, łącznie
z fungicydami do zwalczania zarazy ziemniaka
1,5 – 2,0 4)
truskawki
Dawki i terminy stosowania
uprawa
termin stosowania
dawki
warzywa
korzeniowe
2 zabiegi od fazy 4 – 6 liści
0,5 – 1,0
warzywa
strączkowe na
nasiona
1 – 2 zabiegi w fazie intensywnego wzrostu do końca
kwitnienia
0,5 – 0,75
chmiel
3 – 5 zabiegów: w okresie wzrostu wegetatywnego do
osiągnięcia przez rośliny wysokości podpórek,
w odstępach 10 dni
1,0 – 1,5 l
(max 0,25 %)
zboża
w fazie 4 – 8 liści, w fazie 1 kolanka oraz od fazy liścia
flagowego do początku kwitnienia
0,5 – 0,75
kukurydza
1 – 2 zabiegi w fazie 4 – 8 liści
0,75 – 1,0
rzepak
2 zabiegi: w fazie 6 – 8 liści oraz od początku wzrostu
pędu głównego do początku kwitnienia
0,75 – 1,0
1)
3)
Zalecana ilość wody: 400 – 1000 l, 2) Zalecana ilość wody: 1000 l
Zalecana ilość wody: 400 – 1500 l, 4) Zalecana ilość wody: 400 – 600 l
Możliwości mieszania
Chlorotalonil
+
Phos 60
Tebukonazol
+
Phos 60
Cymoksanil
+
Phos 60
Dimetomorf
+
Phos 60
Ditianon
+
Phos 60
Piraklostrobina
+
Phos 60
Captan
+
Phos 60
Boskalid
+
Phos 60
Tiofanat metylu
+
Phos 60
Cyprodynil
+
Phos 60
Difenokonazol
+
Phos 60
Fludioksonil
+
Phos 60
Mankozeb + Phos 60
Kto stoi za omawianymi rozwiązaniami?
Download