Dysze zraszające

advertisement
Dysze zraszające
Model: 1703, 1707, 1713
Rozpylacze firmy Vortec stosowane są do chłodzenia, nawilżania
i rozpylania cieczy. Wykorzystanie sprężonego powietrza pozwala
na uzyskanie bardzo drobnych kropel wielkości od 20 do 200 mikronów.
W przeciwieństwie do tradycyjnych dysz hydraulicznych i piezoelektrycznych
powietrze przyśpiesza przepływ cieczy i pozwala na pełną i prostą regulację
długości i szerokości strugi
Dysze dostępne są w trzech wersjach :
-- Model : 1703BSP - do wytwarzania mgły (dysza pozwala na wytworzenie
strugi o dużej szybkości, stosowana do cieczy o lepkości do 1100 CPS),
-- Model : 1713BSP - do rozpylania cieczy ( struga o dużej szybkości, lepkość
cieczy rozpylanej do 1100 CPS),
-- Model : 1707BSP - do nawilżania (dysza pozwala na wytworzenie szerokiej
strugi o małej prędkości, stosowana do cieczy o lepkości do 100 CPS).
Jako ciecz robocza wykorzystane mogą byc również chemikalia, woda,
rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje i wiele innych.
1703BSP
1707BSP
1713BSP
Przyłącze powietrza
Rozpylanie Mgła,
nawilżanie
Rozpylony
strumień
Regulacja
Strumień
powietrza
Przyłącze cieczy
www.vortec.pl
Zastosowanie :
-- Chłodzenie,
-- Zmniejszenie działania ładunków elektrostatycznych,
-- Dezynfekcja, odświeżanie,
-- Rozpylanie, nawilżanie,
-- Czyszczenie ciśnieniowe,
-- Smarowanie,
-- Powlekanie powierzchni.
Dysze zraszające
Model: 1703, 1707, 1713
Model: 1703 (dysza do wytwarzania mgły)
Wielkość kropel : 20-60 mikronów.
Maksymalna lepkość cieczy : 1100 Cps
Średnica B
Średnica A
305mm
2440mm
Model: 1707 (dysza do nawilżania)
Wielkość kropel : 20-200 mikronów.
Maksymalna lepkość cieczy : 100 Cps
Średnica C
305mm
Model: 1713 (dysza do rozpylania)
Wielkość kropel : 60-200 mikronów.
Maksymalna lepkość cieczy : 1100 Cps
Średnica B
Średnica A
305mm
2440mm
Przepływ wody ( L/min)
Średnice
Model
0.37
1703
1713
1707
0.75
1.13
1.51
5
1.89
A
cale
5
5
5
5
mm
127
127
127
127
127
B
cale
mm
30
762
30
762
30
762
30
762
30
762
C
cale
mm
0.37
0.56
0.75
0.94
80
2030
48
1218
44
1117
30
761
Parametry przy ciśnieniu : powietrze 90 PSIG (6.3bar), ciecz 15PSIG (1bar)
www.vortec.pl
Download