Temat - Instytut Informatyki

advertisement
XI FORUM FIRM
INFORMATYCZNYCH
Instytut Informatyki 2-07-2014 r.
FORMY WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wykorzystywanie oprogramowania narzędziowego na zajęciach.
Testowanie oprogramowania użytkowego.
Wykłady dla studentów prowadzone przez pracowników firm
zewnętrznych.
Praktyki studenckie.
Projekty informatyczne realizowane przez zespoły studenckie.
Prace dyplomowe realizowane we współpracy z gospodarką.
Szkolenia prowadzone przez pracowników Instytutu w firmach
zewnętrznych.
Pokazy i demonstracje, szkolenia dla pracowników Instytutu.
Doradztwo, ekspertyzy, opinie, recenzje (konsulting).
Wspólne projekty informatyczne.
Wspólne projekty naukowo-badawcze.
Współorganizacja konferencji.
CELE ORGANIZACJI FORUM
• Umożliwienie wrocławskim firmom informatycznym wymianę
doświadczeń.
• Zaprezentowanie własnego dorobku.
• Porównanie metod i narzędzi projektowania systemów
informatycznych.
• Podjęcie w perspektywie wspólnych zadań projektowych.
• Prezentacja prowadzonej działalności dydaktycznej.
• Konfrontacja programów nauczania z potrzebami firm
informatycznych.
• Kontakt firm informatycznych z najlepszymi studentami i
absolwentami Instytutu Informatyki.
Historia FFI – od 2008
I FFI – „Zarządzanie wersjami oprogramowania” - Andrzej Huzar – Huzar
Software
II FFI – „Zarządzanie jakością oprogramowania”- Piotr Poprawski –
Capgemini Polska
III FFI – „Metodologie testowania systemów informatycznych”
Błażej Kotełko – InsERT S.A.
IV FFI – „Automatyzacja procesu testowego” - Tomasz Watras – TestBenefit
V FFI – „Dokumentacja procesu weryfikacji i walidacji oprogramowania
(Software V&V Documentation)” Przemysław Ślepko – medi.com
VI FFI – „Dokumentacja w procesie wytwórczym i utrzymania systemu
informatycznego” Specjaliści z firmy Volvo IT Polska
VII FFI – „Decyzje w realizacji dużych projektów informatycznych”- ITG
VIII FFI – „Testowanie metody automatycznego wyszukiwania optymalnych
rozwiązań IT w ramach projektu plugIT– przyszłość doradztwa IT” –
Specjaliści z firmy Cube.ITG
IX FFI – „Wytwarzanie oprogramowania. Narzędzia i procesy w firmie Huzar
Software” - Marcin Graboń, Andrzej Huzar i Marcin Surkont
X FFI – „Narzędzia informatyczne do modelowania i ewidencji danych z
wykorzystaniem teorii grafów” - Krzysztof Górecki, THB Systemy
Informatyczne
Dotychczasowi uczestnicy FFI
•
•
Pracownicy PWr: Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Wydziału Elektroniki
Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Advatech
((integrator rozwiązań informatycznych)
AION
(firma doradcza)
BI-Technologies
(systemy finansowe)
Capgemini Polska
(konsulting i outsourcing)
DROPTICA
(aplikacje internetowe)
Gisplan
(systemy informacji przestrzennej)
GrabSoft
(oprogramowanie)
Huzar Software
(systemy celne)
InsERT
(oprogramowanie dla firm)
ITG Innovation Technology Group /Cube.IT
(sys. bankowo-fin., dystryb., przem., publ.)
medi.com/Optopol
(programy dla placówek medycznych
PGS Software
(kompleksowa realizacja projektów inf.)
PSI
(oprogramowanie, systemy ERP)
QAD Polska
(systemy ERP)
SQAM
(szkolenia z zakresu inżynierii oprogramowania)
TestBenefit
(testowanie systemów)
THB Systemy Informatyczne
(zarządzanie nieruchomościami)
Toshiba Television
(dział IT producenta telewizorów)
VEGANET
(integracja systemów informatycznych)
Volvo IT
(oprogr., infrastruktura i usługi operacyjne)
Vulcan
(oprogramowanie dla oświaty)
FORUM FIRM INFORMATYCZNYCH
Co dalej?
1.
Kolejne spotkanie o charakterze seminaryjnym
- październik 2014
2.
Specjalne wykłady dla studentów Wydziału Informatyki i
Zarządzania (rok akademicki 2014/2015).
3.
Wspólne projekty.
4.
Aktywizacja pracy zespołu inspirującego dalsze działania i
współpracę w ramach FFI.
Dział serwisu internetowego Instytutu Informatyki: FFI
http://www.ii.pwr.wroc.pl/index.php/pl/badania/forum-firm-informatycznych
SEMINARIUM
„Struktura i własności
systemu zarządzania treścią Drupal
oraz
przykłady zaawansowanych wdrożeń”
Grzegorz Bartman
DROPTICA
Download