Informacje nt. Obwodu Wołogodzkiego

advertisement
Informacje nt. Obwodu Wołogodzkiego
Obwód Wołogodzki znajduje się na północy europejskiej części Federacji Rosyjskiej, około 500 km od
Moskwy. Jest jednym z największych obszarów Rosji, o powierzchni 145 700 km², którego stolicą jest
miasto Wołogoda. Jest to typowo przemysłowy obszar, w którym jest skupiony przemysł metalurgiczny
i chemiczny (miasto Czeriepowiec), maszynowy, obróbka metali, przemysł leśny i obróbki drewna oraz
papierniczy (miasta Wołogda i Sokoł). Priorytetem rolnictwa jest przetwórstwo mleka. Obwód
Wołogodzki słynie ze swego historycznego i kulturowego dziedzictwa.
Położenie i powierzchnia
Obwód wołogodzki leży na północy europejskiej części Rosji i zajmuje obszar 145 700 km², co stanowi
ok. 0,85% powierzchni całej Federacji Rosyjskiej.
Obwód graniczy z:

Obwodem archangielskim (na północy)

Obwodem kirowskim (na wschodzie)

Obwodem kostromskim (na południu)

Obwodem jarosławskim (na południu)

Obwodem twerskim (na południowym zachodzie)

Obwodem nowogrodzkim (na południowym zachodzie)

Obwodem leningradzkim (na zachodzie)

Republiką Karelii (na północnym zachodzie)
Przynależność administracyjna
Pod względem administracyjnym obwód wołogodzki wchodzi w skład utworzonego w 2000 r. PółnocnoZachodniego Okręgu Federalnego.
Ludność
W obwodzie wołogodzkim żyje 1.227.800 osób (2007 r.). Liczba mieszkańców regionu spada z powodu
niskiego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. Jeszcze w 2002 r. na terenie obwodu
mieszkało 1.269.568 osób. Gęstość zaludnienia w obwodzie wynosi 8,5 os./km² (2007).
69% populacji żyje w miastach, z czego blisko 3/4 wszystkich mieszkańców miast regionu (tj. ok. połowy
całej ludności obwodu) to populacja 2 metropolii: Czerepowca i Wołogdy.
Narodowości
Zdecydowaną większość mieszkańców regionu stanowią Rosjanie, a obwód wołogodzki zajmuje
pierwsze miejsce wśród podmiotów Federacji Rosyjskiej pod względem udziału przedstawicieli tego
narodu w populacji.
Skład etniczny populacji regionu wg wyników spisu powszechnego z 2002 r. wygląda następująco:
Rosjanie - 96,56%, Ukraińcy - 0,97%, osoby bez poczucia przynależności narodowej - 0,45%,
Białorusini - 0,39%, Azerowie - 0,21%, Ormianie - 0,17%, Cyganie - 0,16%, Tatarzy - 0,15%,
Gruzini - 0,08%, Niemcy - 0,07%, Żydzi - 0,03%, Wepsowie - 0,03, Czeczeni - 0,03%,
Wietnamczycy - 0,02
Zdecydowana większość ludności obwodu wyznaje prawosławie. Po okresie ateizacji
w czasach ZSRR pozostała duża liczba niewierzących. Z mniejszości wyznaniowych żyją tutaj m.in.
nieliczni protestanci, muzułmanie i żydzi.
Władza i administracja
Obwód wołogodzki, podobnie jak inne części Rosji, posiada dość szeroki zakres autonomii. Władzę
prawodawczą sprawuje Zgromadzenie Prawodawcze Obwodu Wołogodzkiego, złożone z 34
posłów. Na czele lokalnej administracji stoi gubernator, będący zarazem "głową" obwodu. Obecnie
funkcję tę sprawuje Vyacheslav Evgenyevich Pozgalyov.
Podział administracyjny
Od 1 stycznia 2006 r. obwód wołogodzki dzieli się na 26 rejonów. Dwa największe miasta regionu
(Czerepowiec i Wołogda) nie wchodzą w skład tego podziału i stanowią wydzielone okręgi miejskie.
Rejony municypalne dzielą się na mniejsze jednostki administracyjne - osiedla wiejskie i miejskie.
Osiedla miejskie obejmują miasto (niekiedy też niewielkie podmiejskie wioski), zaś osiedla wiejskie
składają się z jednej lub kilku wsi. W ramach 26 rejonów istnieją w sumie 344 osiedla, w tym 22 osiedla
miejskie i 322 wiejskie.
Okręgi miejskie:
Nazwa
Nazwa
rosyjska
Liczba
mieszkańców
Czerepowiec Череповец 311.869
Wołogda
Вологда
293.046
Informacja gospodarcza:
Import z Polski: 7,14 mln USD. Do największych pozycji towarowych należały:
- dźwigi i urządzenia dźwigowe - 5,67 mln. USD;
- urządzenia mechaniczne, zawory - 367,5 tys. USD;
- transformatory elektryczne - 321 tys. USD;
- konstrukcje metalowe - 234,6 tys. USD.
Eksport do Polski: 76,88 mln USD. Do największych pozycji towarowych należały:
- nawozy mineralne - 16,30 mln USD;
- metale czarne- 14,73 mln USD;
- wyroby walcowane z żelaza lub stali nierdzewnej - 2,68 mln USD;
- wyroby z drewna - 1,85 mln USD.
W roku 2008 r. obroty handlowe Obwodu z Polską osiągnęły wartość 145 mln USD osiągając 3%
globalnych obrotów w handlu międzynarodowym Obwodu Wołogodzkiego. Wg danych Administracji
Obwodu Wołogodzkiego, handel z Polską i zmniejszenie się obrotów stanowią odzwierciedlenie
ogólnych tendencji w handlu zagranicznym Obwodu zaistniałych w związku z kryzysem gospodarczym.
Perspektywy współpracy:
Władze Obwodu zainteresowane są:
 organizacją prezentacji potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Obwodu Wołogodzkiego dla
polskich przedsiębiorców,
 udziałem polskich przedsiębiorstw w wystawie „Rosyjski Len" i „Rosyjski Las",
 wymianą informacji o rynku towarów i usług,
 wspólnym udziałem w seminariach gospodarczych, okrągłych stołach, wymianą delegacji itd.
Download