Podstawowe działania Cech - Pup

advertisement
http://www.pup-rybnik.pl/informacje_dla_pracodawcow/Podstawowe_działania_Cech.html
Grafika : drukuj / nie drukuj
Podstawowe działania Cech
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku został założony w 1922 r. Zrzesza ponad 400
zakładów rzemieślniczych. Kształci pracowników młodocianych w 10 branżach i 36 zawodach. Zrzesza zakłady na
terenie całego powiatu rybnickiego. Codzienna działalność koncentruje się na wspieraniu rzemiosła i handlu regionu
rybnickiego. Jest to realizowane poprzez współpracę z samorządami terytorialnymi, rozwijanie działalności
szkoleniowej i kursowej, a przede wszystkim umożliwianie zdobywania kwalifikacji w różnych dziedzinach rzemiosła
oraz wiedzy niezbędnej do rzetelnego wykonywania zawodu, prowadzenie działalności szkoleniowej w sferze wiedzy
teoretycznej i praktycznej. Cech posiada własny ośrodek szkolenia, gdzie dysponuje ogromnym zapleczem
technicznym w postaci zrzeszonych zakładów rzemieślniczych, w których kursanci zdobywają umiejętności praktyczne.
Cech jako organizacja zrzeszająca profesjonalistów, dba o jakość świadczonych usług w swoich zakładach
rzemieślniczych.
Download