Bazy danych

advertisement
Bazy danych - relacje
Zadanie 1
Ze strony www.magda.eims.pl pobierz i otwórz bazę danych szkola_zeglarska.
Zadanie 2
Ze wstążki wybierz kartę Narzędzia bazy danych oraz narzędzie Relacje. Z otrzymanego okna wybierz
tabele: TypKursu, Kursanci, Grupy, Kurs. Stwórz relację pomiędzy tabelami TypKursu a Kursanci:
ID_Kurs – Kurs. Stwórz relację pomiędzy tabelami Kursanci a Grupy: Grupa – NrGrupy. Stwórz
relację pomiędzy tabelami Kurs a Grupy: DataRozpoczecia – DataKursu.
Zadanie 3
Wprowadź przykładowe dane do swoich tabel. Kolejno, zaczynając od Pracownicy, Kurs, Jachty,
Grupy.
Zadanie 5
W lewym pasku zaznacz tabelę Kursanci. Ze wstążki wybierz kartę Tworzenie oraz narzędzie
Formularz. Upiększ formularz i zapisz go. Korzystając z formularza wprowadź dziesięciu kursantów.
Utwórz formularze dla pozostałych tabel.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards