Silniki indukacyjne na prąd trójfazowy dla niskich i wysokich napięć

advertisement
www.weg.net
Silniki | Automatyka | Energia | Transmisja i Dystrybucja | Powłoki
Silniki indukacyjne na prąd
trójfazowy dla niskich i wysokich
napięć
M line - Wirnik klatkowy - horyzontalny
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
1
www.weg.net
2
l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
www.weg.net
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
Nr. dokumentu: 12497928
Rodzaje: MGA, MGP, MGD, MGT, MGV, MGF, MGR, MGI, MGW i MGL
Język: Polski
Rewizja: 0
wrzesień 2013
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
3
www.weg.net
4
l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
www.weg.net
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za nabycie silnika Weg. Jest to produkt opracowany z wysoką jakością i
wydajności, które zapewniają jego doskonałą skuteczność.
Ponieważ silniki elektryczne odgrywają ważną rolę w komforcie i dobrobycie, muszą być
identyfikowane i traktowane jako maszyny napędowe, których funkcje obejmują określone
procedury obsługi takich jak przechowywanie, instalacji i konserwacja.
Dołożyliśmy wszelkich starań by upewnić się, że wszystkie informacje zawrte w tej instrukcji
są zgodne z konfiguracją i zastosowaniem silników.
Dlatego, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed przystąpieniem do
instalacji, obsługi i konserwacji w celu uzyskania bezpiecznego i trwałego działania silnika,
poprzez bezpieczną instalację. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z
WEG. Należy zachować niniejszą instrukcję przez cały czas trzymać w pobliżu silnika by
móc jej użyć, gdy jest to konieczne.
UWAGA
1.
Przestrzeganie zaleceń przewidzianch w niniejszej instrukcji jest obowiązkowe, do utrzymania
ważności gwarancji na produkt;
2.
Procedury montażu, działania i konserwacji muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
PAMIĘTAJ
1.
Całkowite lub częściowe powielanie informacji dostarczonych w niniejszym dokumencie jest
dozwolone pod warunkiem, że źródło jest prawidłowo podane;
2.
Jeśli niniejsza instrukcja zostanie zgubiona, można pobrać wersję PDF ze strony internetowej
http://www.weg.net lub zamówić dodatkową kopię od WEG.
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
5
www.weg.net
6
l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
www.weg.net
Spis treści
1
WSTĘP ............................................................................................................ 11
1.1
1.2
2
INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................... 12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
TERMINOLOGIA ..............................................................................................................................11
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ............................................................................11
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ..................................................................................................12
INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA ............................................................................12
STANDARDY ...................................................................................................................................12
CHARAKTERYSTYKA OTOCZENIA ................................................................................................12
WARUNKI OPERACYJNE ...............................................................................................................13
NAPIĘCIE I CZĘSTOTLIWOŚĆ ........................................................................................................13
ODBIÓR, PRZECHOWYWANIE AND HANDLING ............................................... 14
3.1
3.2
ODBIÓR ..........................................................................................................................................14
PRZECHOWYWANIE ......................................................................................................................14
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
4
Przechowywanie w pomieszczeniu ..................................................................................................... 14
Przechowywanie na zewnątrz ............................................................................................................. 14
Długotrwałe przechowywanie .............................................................................................................. 14
3.2.3.1 Miejsce przechowywania ..................................................................................................... 14
3.2.3.1.1
Przechowywanie w pomieszczeniu ................................................................. 14
3.2.3.1.2
Przechowywanie na zewnątrz ......................................................................... 15
3.2.3.2 Zapasowe części ................................................................................................................ 15
3.2.3.3 Grzejniki przeciwkondensacyjne .......................................................................................... 15
3.2.3.4 Oporność izolacji ................................................................................................................. 15
3.2.3.5 Odkryte, obrobione powierzchnie ........................................................................................ 15
3.2.3.6 Łożyska............................................................................................................................... 15
3.2.3.6.1
Łożyska smarowane smarem.......................................................................... 15
3.2.3.6.2
Łożyska smarowane olejem ............................................................................ 15
3.2.3.6.3
Łożyska śluzowe............................................................................................. 16
3.2.3.7 Skrzynka zaciskowa ............................................................................................................ 16
3.2.3.8 Przygotowanie do uruchomienia .......................................................................................... 16
3.2.3.8.1
Czyszczenia.................................................................................................... 16
3.2.3.8.2
Smarowanie łożysk ......................................................................................... 16
3.2.3.8.3
Sprawdzanie oporności izolacji ....................................................................... 16
3.2.3.8.4
Inne ................................................................................................................ 16
3.2.3.9 Przeglądy i ich rejestrowanie podczas przechowywania ....................................................... 16
3.2.3.10 Plan konserwacji podczas przechowywania......................................................................... 17
PRZEŁADUNEK ..............................................................................................................................18
INSTALACJA ................................................................................................... 19
4.1
4.2
4.3
MIEJSCE INSTALACJI.....................................................................................................................19
KIERUNEK OBROTU .......................................................................................................................19
OPORNOŚĆ IZOLACJI....................................................................................................................19
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
Instrukcje dotyczace bezpieczeństwa.................................................................................................. 19
Uwagi ogólne ...................................................................................................................................... 19
Pomiary uzwojenia stojana .................................................................................................................. 19
Minimum oporności izolacji ................................................................................................................. 20
Wskaźnik polaryzacji ........................................................................................................................... 20
Przeliczanie wartości pomiarowych ..................................................................................................... 20
4.4
OCHRONA ......................................................................................................................................20
4.4.1 Ochrona termiczna ..........................................................................................................................21
4.4.2
4.5
4.4.1.1 Czujniki temperatury ............................................................................................................ 21
4.4.1.2 Limity temperature uzwojenia .............................................................................................. 21
4.4.1.3 Alarm i wyłączenie temperatury ........................................................................................... 21
4.4.1.4 Temperatura i rezystancja omowa Termorezystorów Pt100 ................................................. 22
4.4.1.5 Grzejniki przeciwkondensacyjne .......................................................................................... 22
Czujnik wycieku wody ......................................................................................................................... 22
CHŁODZENIE ..................................................................................................................................23
4.5.1
4.5.2
4.5.3
Silniki zamknięte ................................................................................................................................. 23
Silniki otwarte ..................................................................................................................................... 23
Chłodnica wodna ................................................................................................................................ 24
4.5.3.1 Chłodnice z zastosowaniem wody morskiej ......................................................................... 24
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
7
www.weg.net
4.5.4
4.6
4.6.1
4.6.2
4.7
4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7
ROZRUCH BEZPOŚREDNI ............................................................................................................ 34
ROZRUCH BEZPOŚREDNI CZĘSTOTLIWOŚCI STARTOWEJ ....................................................... 34
PRĄD BLOKUJĄCY WIRNIK (Ip/In) ................................................................................................. 34
ZREDUKOWANY PRĄD ROZRUCHOWY ....................................................................................... 34
URUCHOMIENIE .............................................................................................. 35
6.1
6.2
6.3
WSTĘPNA KONTROLA .................................................................................................................. 35
PIERWSZY ROZRUCH ................................................................................................................... 35
PRACA ........................................................................................................................................... 35
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
7
Ogólne ................................................................................................................................................35
Temperatury .......................................................................................................................................36
Łożyska ..............................................................................................................................................36
Chłodnice ...........................................................................................................................................36
Drgania ...............................................................................................................................................36
Limit drgań wału..................................................................................................................................36
Wyłączenie ..........................................................................................................................................37
KONSERWACJA .............................................................................................. 38
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
OGÓLNE ........................................................................................................................................ 38
OGÓLNE CZYSZCZENIE ................................................................................................................ 38
KONTROLA UZWOJEŃ .................................................................................................................. 38
CZYSZCZENIE UZWOJEŃ ............................................................................................................. 38
KONSERWACJA SYSTEMU CHŁODZĄCEGO ............................................................................... 39
7.5.1
7.6
7.7
7.8
l
Konserwacja chłodnicy........................................................................................................................39
WYŁĄCZENIE SILNIKA ................................................................................................................... 39
URZĄDZENIE DO UZIEMIANIA WAŁU ............................................................................................ 39
KONSERWACJA ŁOŻYSKA ........................................................................................................... 40
7.8.1
8
Fundamenty ........................................................................................................................................28
Naprężenie na fundamenty ..................................................................................................................28
Rodaje baz..........................................................................................................................................28
4.7.3.1 Betonowa podstawa ...........................................................................................................28
4.7.3.2 Posuwista podstawa ...........................................................................................................28
4.7.3.3 Metalowa podstawa ............................................................................................................29
4.7.3.4 Kotwy ..................................................................................................................................29
Zestaw płyt kotwiących .......................................................................................................................30
Częstotliwość drgań fundamentu/częstotliwość własna fundamentu ...................................................31
Dopasowanie i poziomowanie .............................................................................................................31
Sprzęgła .............................................................................................................................................31
4.7.7.1 Bezpośrednie połączenie .....................................................................................................32
4.7.7.2 Sprzęgło zębate ..................................................................................................................32
4.7.7.3 Połączenie kołami pasowymi i pasami ..................................................................................32
4.7.7.4 Sprzęgło silnika wyposażonego w luz łożyska slizgowego ....................................................33
ROZRUCH ....................................................................................................... 34
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Połączenia elektryczne ........................................................................................................................24
4.6.1.1 Główne połączenie ..............................................................................................................24
4.6.1.2 Uziemienie ...........................................................................................................................25
Schemat podłączenia ..........................................................................................................................26
4.6.2.1 Schemat podłączenia IEC60034-8.......................................................................................26
4.6.2.2 Schemat połączenia NEMA MG1 .........................................................................................27
4.6.2.2.1
Kierunek obrotu ..............................................................................................27
4.6.2.3 Schemat podłączenia akcesoriów ........................................................................................27
CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA .......................................................................................... 28
4.7.1
4.7.2
4.7.3
5
Niezależne wentylatory ........................................................................................................................24
CHARACTERYSTYKA ELEKTRYCZNA ........................................................................................... 24
Łożyska toczne smarowane smarem ...................................................................................................40
7.8.1.1 Instrukcje smarowania .........................................................................................................40
7.8.1.2 Procedury ponownego smarowania łożysk ..........................................................................40
7.8.1.3 Smarowanie łożysk urządzeniem z szufladą do usuwania smaru ..........................................40
7.8.1.4 Rodzaj i ilość smaru.............................................................................................................41
7.8.1.5 Alternatywne smary .............................................................................................................41
7.8.1.6 Proces wymiany smaru........................................................................................................43
7.8.1.7 Smary do aplikacji w niskiej temperaturze ............................................................................43
7.8.1.8 Kompatybilność smarów .....................................................................................................43
7.8.1.9 Montaż i demontaż łożyska..................................................................................................44
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
www.weg.net
7.8.2
7.8.3
7.8.4
8
MONTAŻ I DEMONTAŻ SILNIKA ...................................................................... 51
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
Smarowane olejem łożyska toczne ...................................................................................................... 45
7.8.2.1 Instrukcje smarowania ......................................................................................................... 45
7.8.2.2 Rodzaj oleju ........................................................................................................................ 45
7.8.2.3 Wymiana oleju ..................................................................................................................... 45
7.8.2.4 Praca łożyska ...................................................................................................................... 45
7.8.2.5 Montaż i demontaż łożyska ................................................................................................. 46
Łożyska ślizgowe ................................................................................................................................ 46
7.8.3.1 Informacje dot. łożyska ........................................................................................................ 46
7.8.3.2 Instalacja i praca łożyska ..................................................................................................... 46
7.8.3.3 Przepływ wody chłodzącej................................................................................................... 46
7.8.3.4 Wymiana oleju ..................................................................................................................... 46
7.8.3.5 Uszczelnianie ...................................................................................................................... 47
7.8.3.6 Praca łożyska ślizgowego .................................................................................................... 47
7.8.3.7 Konserwacja łożyska ślizgowego ......................................................................................... 47
7.8.3.8 Montaż i demontaż łożyska ................................................................................................. 48
Ochrona łożysk ................................................................................................................................... 49
7.8.4.1 Ustawienia ochronne ........................................................................................................... 49
7.8.4.2 Czujnik tempreatury łożyska – demontaż/montaż ................................................................ 49
DEMONTAŻ ....................................................................................................................................51
MONTAŻ .........................................................................................................................................51
MOMENT DOKRĘCANIA .................................................................................................................51
POMIAR SZCZELINY POWIETRZA .................................................................................................51
CZĘŚCI ZAPASOWE .......................................................................................................................51
PLAN KONSERWACJI ..................................................................................... 52
10 NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA ...................................... 53
10.1
10.2
SILNIKI ............................................................................................................................................53
ŁOŻYSKA ........................................................................................................................................55
11 GWARANCJA .................................................................................................. 56
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
9
www.weg.net
10 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji
www.weg.net
1 WSTĘP
Niniejsza instrukcja zawiera informację o standardowych silnikach.
Do silników z dodatkowymi opcjami mogą być dołączone specjalne dokumenty (wzory, schematy zasilania,
charakterystyczne krzywe itp.). Rzem z instrukcją, tego typu dokumenty muszą być dokładnie sprawdzane przed
przystąpieniem do montażu, obsługi i konserwacji silnika.
W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących niestandardowych prosimy o kontakt z WEG. Wszelkie procedury i
standardy ukazane w niniejszej instrukcji muszą by przestrzegane w celu osiągnięcia prawidłowej pracy silnika i ze względów
bezpieczeństwa osób biorących udział w jego eksploatacji. Zgodność z tymi procedurami ma również duże znaczenie w
utrzymaniu ważności gwaranji.Dlatego, zaleca się dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji zanim przystapi się do instalacji i
eksploatacji silnika. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z WEG.
1.1
TERMINOLOGIA
M
G
F
560
A
MOTOR LINE
M – Linia Główna
RODZAJ WIRNIKA
G – klatkowy
SYSTEM CHŁODZENIA
A – Otwarty, samowentylacyjny – IP23W
P – Otwarty, samowentylacyjny – IP24W
D - Samowentylacyjny, wlot i wylot powietrza przez kanały
T – Wentylacja wymuszona, wlot i wylot powietrza przez kanały
V – Wentylacja wymuszona, wentylacja nad silnikiem i the wylot przez kanały
F - samowentylacyjny z wymiennikiem ciepła powietrze-powietrze na silniku
R - samowentylacyjny z wymiennikiem ciepła powietrze-powietrze wokół silnika
I -Wentylacja wymuszona on the internal and external air circuit, air-air heat exchanger
W – Wymiennik ciepła powietrze-woda
L – wymiennik ciepła powietrze-woda, wymuszona wentylacja w wewnętrznym systemie
powietrznym
RAMA IEC
Wysokość wału w mm (450 to 5000)
OTWORY NA ŁAPY
ABNT / IEC (S, M, L, A, B, C, D, E)
1.2
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W niniejszej instrukcji użyte są poniższe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprzestrzeganie zalecanych procedur tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmierci, poważnych
obrażeń i znacznych uszkodzeń mienia.
UWAGA
Nieprzestrzeganie zalecanych procedur tego ostrzeżenia może doprowadzić do uszkodzeń mienia.
PAMIETAJ
Ten komunikat dostarcza istotnych informacji dla właściwego funkcjonowania produktu i usług.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
| 11
www.weg.net
2 INFORMACJE OGÓLNE
Wszystkie osoby pracujące przy montażu, działaniu i obsługi elektrycznych instalacji są regularnie instruowane o
standardach bezpieczeństwa i są zobligowani do ścisłego ich przestrzegania. Przed rozpoczęciem instalacji nasz personel
jest odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie punkty zostały dokładnie przestrzegane i za powiadomienie
odpowiednich osób o potencjalnym niebezpieczeństwie. Gdy niewłaściwie stosowane, celem wadliwej konserwacji, a nawet
gdy obsługiwane przez osoby niewykwalifikowane, niniejsze silniki mogą spowodować poważne obrażenia i uszkodzenie
ciała i / lub mienia. W związku z tym, zaleca się, aby te usługi zawsze były wykonywane przez wykwalifikowany personel.
2.1
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
Pojęcie wykwalifikowany oznacza osoby, które dzięki
szkoleniu, doświadczeniu, edukacji, znajomości
określonych standardów bezpieczeństwa, wiedzy na
temat zapobieganiu wypadkom i znajomości warunków
pracy, zostały upoważnione do wykonywania wszelkich
niezbędnych czynności by rozpoznać i zapobiec
ewentualnemu zagrożeniu. Wykwalifikowany personel
został również przeszkolony by udzielić pierwszej pomocy
w razie konieczności.
Wszelkie czynności eksploatacyjne, konserwacja i
naprawa są wykonywane przez takowy wykwalifikowany
personel.
2.2
INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZEŃSTWA
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas pracy urządzenie poprzez
kumulację energii lub przez wirujace części
może wytwarzać wysokie natężenie prądu
lub wysoką temperaturę. Dlatego praca przy
otwartych skrzynkach zaciskowych,
niezabezpieczone złączki, nieprawidłowe
użytkowanie lub niestosowanie się do
standardów, mogą doprowadzić do
uszkodzeń ciała i urządzenia.
UWAGA
W przypadku, gdy maszyny i urządzenia
zostaną użyte poza środowiskiem
przemysłowym, odbiorca końcowy musi
zapewnić bezpieczeństwo urządzeń poprzez
działania profilaktyczne i bezpieczeństwo w
trakcie montażu (np.nie dopuszczać ludzi zbyt
blisko, z dala od dziećmi, itp).
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo podczas
instalacji musi się upewnić, że:
 Tylko wykwalifikowane osoby instalują i operują
urządzeniami;
 Taki personel ma natychmiastowy dostęp do niniejszej
instrukcji oraz innych dokumentów załączonych do
silnika w celu stosowania się do zawartych w nich
zaleceń, określonych standardów i specyficznych
informacji na temat produktu;
UWAGA
Niezastosowanie się do standardów
instalacyjnych i bezpieczeństwa może
spowodować utratę gwarancji. Sprzęt
gaśniczy i apteczka pierwszej pomocy musi
być widoczna i łatwo dostępna w miejscu
pracy.
12 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
Wykwalifikowany personel ma obowiązek sprawdzić:
 Wszystkie dane techniczne dotyczące dozwolonych
aplikacji (warunki funkcjonowania, połączenia i
środowisko instalacyjne), zamieszczone w katalogu,
dokumenty potwierdzające nabycie urządzenia,
instrukcje obsługi i inne dokumenty;
 Szczegółowe ustalenia i warunki instalacji lokalnej;
 stosowanie odpowiednich narzędzi i sprzętu do obsługi
i transportu;
 że poszczególne elementy urządzeń ochronnych są
usunięte przed instalacją.
Oddzielone części należy przechowywać z dala od
wszelkich wibracji, obchodzić się z ostrożnością oraz
ochronić przed ostrymi środkami i / lub nie narażać
personelu na niebezpieczeństwo.
2.3
STANDARDY
Silniki są określone, projektowane, produkowane i
testowane zgodnie z następującymi standardami:
Tabla 2.1: Standardy dla trzy fazowych silników indukcyjnych:
IEC
NBR
NEMA
60034-1
7094
MG1-1,10,20
Wymiary
60072
5432
MG1-4,11
Testy
60034-2
5383
MG1-12
Poziomy ochrony
60034-5
9884
MG1-5
Specyfikacja
Chłodzenie
60034-6
5110
MG1-6
Konstruktywne
formy
60034-7
5031
MG1-4
Hałas
60034-9
7565
MG1-9
Mechaniczne
drgania
60034-14
7094
MG1-7
2.4
CHARAKTERYSTYKA OTOCZENIA
Silniki zostały zaprojektowane dla następujących
warunków operacyjnych:
 Temperatura otoczenia-15ºC to +40ºC;
 Wysokość npm: 1,000 m;
 Otoczenie zgodne z poziomem ochrony silnika.
UWAGA
Temperatura otoczenia nie może być poniżej
+5°C dla silników z chłodzeniem wodnym.
Płyn przeciw zamarzaniu należy dodać do
wody o temperaturze poniżej 5 ° C.
Szczególne warunki pracy mogą być udzielane na
życzenie, muszą one być zamówione i określone na
tabliczce identyfikacyjnej i arkuszu danych każdego silnika.
www.weg.net
2.5
WARUNKI OPERACYJNE
Aby gwarancja produktu miała moc, silnik musi być
używany zgodnie z danymi podanymi na tabliczce
informacyjnej, a wszystkie obowiązujące normy i przepisy,
zarówno jak informacje zawarte w niniejszej instrukcji,
muszą być przestrzegane.
2.6
NAPIĘCIE I CZĘSTOTLIWOŚĆ
Jest to niezwykle ważne by zapewnić właściwe zasilanie.
Przewody i cały system ochronny musi gwarantować
jakość prądu według ustalonych parametrów, zgodnych
ze standardem IEC60034-1:
 Napięcie: może się wahać pomiędzy ±10%
znamionowej wartości;
 Częstotliwość: może się wahać między –5% do +3%
znamionowej wartości;
1
2
3
5
4
Rys. 2.1: Zróżniocowane limity napięcia i częstotliwości.
Wyjaśnienie do rys. Rys. 2.1:
1. Napięcie
2. Strefa A
3. Częstotliwość
4. Strefa B (poza strefą A)
5. Napięcie znamionowe
Silnik musi być w stanie wykonywać swoją główną funkcję
ciągle w Strefie A, ale może w pełni nie osiągnąć swojego
napięcie znamionowego i częstotliwości właściwości
użytkowych (patrz właściwości znamionowe
przedstawione na Rys. 2.1), gdy może wykazać pewne
odchylenia. Wzrost temperatury może być większy niż
napięcia i częstotliwości.
Silnik musi być w stanie wykonywać swoją główą funkcję
w strefie B. Jednak, jeśli chodzi o napięcie znamionowe i
właściwości użytkowe częstotliwości, może pokazać
większe odchylenia niż w strefie A. Wzrost temperatury
może być wyższy niż te określone w znamionowym
napięciu i częstotliwości, a najprawdopodobniej większy
niż w strefie A.
Rozszerzona praca w granicach strefy B nie jest zalecana.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
13
www.weg.net
3 ODBIÓR, PRZECHOWYWANIE AND HANDLING
3.1
ODBIÓR
Wszystkie silniki są testowane i dostarczane w idealnym
stanie. Powierzchnie urządzeń są zabezpieczone przed
korozją. Opakowanie należy sprawdzić tuż po jego
otrzymaniu w celu upewnienia się, iż nie zostało
uszkodzone podczas transportu.
UWAGA
Wszelkie usterki należy niezwłocznie
sfotografować, opisać i zgłosić firmie
transportowej, ubezpieczeniowej i WEG. Nie
przestrzeganie tych procedur grozi utratą
gwarancji.
UWAGA
Części dostarczane w dodatkowych
opakowaniach należy sprawdzić tuż po ich
otrzymaniu.






Podczas podnoszenia pakunku (lub kontenera) należy
mieć na uwadzę: odpowiednie punkty podnoszenia,
wagę podaną na opakowaniu lub na tabliczce
znamionowej, a także umiejętność obsługi urządzeń
dźwigowych;
Silniki pakowane w drewniane skrzynie należy
podnosić za specjalne uchwyty lub wózkami
widłowymi, nigdy natomiast za jego drewniane części;
Pakunku nie należy upuszczać. Ostrożnie należy
umieścić je na podłodze (bez uderzenia) aby uniknąć
uszkodzenia łożyska;
Nie usuwaj antykorozyjnego smaru ochronnego z
końca wału, ani nie zamykaj zatyczki od otworów
puszki połączeniowej;
Niniejsze części ochronne muszą pozostać na swoich
miejscach do czasu podłączenia silnika. Całkowity
przegląd musi mieć miejsce po usunięciu opakowania;
Blokadę wału należy usunąć tylko przed instalacją i
przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek
konieczności transport urządzenia.
3.2
3.2.2
Silnik należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od
drgań i wody.
Napraw wszelkie usteki opakowania przed ich użyciem,
jest to niezbędne do wytworzenia odpowiednich
warunków przechowywania silnika.
Ulokuj silnik na podwyższeniu lub platformie, by chronić
urządzenie przed wilgocią podłoża i zapobiec jego
zapadnięciu się w glebę. Upewnij się, że pod silnikiem jest
wystarczająca przestrzeń na swobodny przepływ
powietrza.
Pokrywa lub płócienne okrycie użyte by chronic silnik
przed czynnikami atmosferycznymi nie może dotykać jego
powierzchni. By mieć pewność, że cyrkulacja powietrza
jest możliwa pomiędzy silnikiem a przykryciem użyj
drewnianych klocków.
3.2.3
Długotrwałe przechowywanie
Jesli silnik jest przechowywany przez dłuższy okres
przed użyciem, jest narażonyny na działanie czynników
zewnętrznych, takich jak zmiany temperatur, wilgoć lub
innych szkodliwych czynników.
Puste przestrzenie wewnątrz silnika, takie jak: łożyska,
skrzynki zaciskowe, uzwojenia, są narażone na wpływ
wilgoci, która może doprowadzić do kondensacji i w
zależności od natężenia jej w powietrzu może także
wytworzyć szkodliwe substancje w tych przestrzeniach.
W związku z tym, po długim okresie przechowywania,
odporność izolacji uzwojeń może spaść poniżej
dopuszczalnych wartości. Wewnętrzne komponenty, takie
jak rolki, mogą się utleniać i właściwości smaru środka
smarującego w rolkach mogą stracić swoją moc. mieć
negatywny wpływ. Wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko
uszkodzenia silnika przed jego uruchomieniem silnika.
UWAGA
Wszystkie środki zapobiegawcze opisane w
niniejszej instrukcji, takie jak aspekty
konstrukcyjne, konserwacja, opakowanie,
przechowywanie i okresowe przeglądy, muszą
być przedsięwzięte i rejestrowane, by
utrzymać ważność gwarancji produktu.
PRZECHOWYWANIE
Jakiekolwiek isterki farby lub antykorozyjnej powłoki
urządzenia należy naprawić.
Przechowywanie na zewnątrz
Niniejsza instrukcja dotyczy silników przechowywanych
przez dłuższy okres i/lu urządzeń nieużywanych przez 2
lub więcej miesięcy przed ich eksploatacją.
UWAGA
3.2.3.1
Grzejniki przeciwkondensacyjne muszą być
aktywne w czasie przechowywania, w celu
uniknięcia kondensacji wody w silniku.
Odpowiednie warunki do przechowywania silnika muszą
spełniać poniższe kryteria.
Miejsce przechowywania
3.2.3.1.1 Przechowywanie w pomieszczeniu
3.2.1
Przechowywanie w pomieszczeniu
Jesli silnik nie jest zainstalowany zaraz po jego otrzymaniu
należy go przechowywać w opakowaniu, w miejscu
wolnym od wilgoci, oparów, szybkich zmian temperatury,
gryzoni i owadów. W celu ochrony łożyska zaleca się nie
narażanie silnika na drgania.
14 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
 Pomieszczenie musi być zamknięte i odaszone;
 Musi być wolne od wilgoci, oparów, szkodliwych
środkow, gryzoni i insektów;
 Miejsce magazynowania musi być odizolowane od
gazów korozyjnych, takich jak chlor, dwutlenek siarki,
lub kwasów;
 Otoczenie nie może dostarczać drgań;
 Pomieszczenie musi posiadać system wencylacyjny;
www.weg.net
 Temperatura otoczenia pomiędzy 5°C a 60°C, i nie
mogą wystepować nagłe zmiany temperatury;
 Wilgotność powietrza <50%;
 Ochrona przeciwko gromadzeniu się brudu i kurzu;
 System przeciwpożarowy;
 Pomieszczenie musi posiadać zasilanie by uruchomione
były grzejniki przeciwkondensacyjne.
W przypadku, gdy miejsce przechowywania silnika nie
spełni powyższych wytycznych, WEG zaleca
zastosowanie dodatkowej ochrony pakunku na okres jego
magazynowania:
 Zamknięta drewniana skrzynia lub tego typu pojemnik z
odpowiednią instalacją elektryczną, dostarczającą prąd
do grzejników przeciwkondensacyjnych.
 Jeżeli występuje ryzyko pojawienia się insektów lub
grzybów, pakunek należy zabezpieczyć spray’em lub
farbą odpowiedniego preparatu chemicznego;
 Pakowanie musi być wykonywane z ostrożnością przez
uprawnione osoby.
3.2.3.1.2 Przechowywanie na zewnątrz
Magazynowanie silnika poza pomieszczeniem nie jest
zalecane
W razie, gdy przechowywanie na zewnątrz jest
nieuniknione, silnik musi znajdować się w specjalnym
opakowaniu w następujących warunkach:
 Przechowywanie na zewnątrz, poza tym, że
opakowanie jest przeznaczone do magazynowania w
pomieszczeniu, pakunek należy przykryć odpornym
materiałem lub plastykową powłoką w celu ochrony
przed kurzem, wilgocią i innymi ciałami obcymi.
 Pakunek należy umieścić na podwyższeniu lub
platformie, by zapewnić ochronę przed brudem i
wilgocią oraz by zapobiec zapadnięciu się w glebe;
 Po przykryciu, należy wybudować zadaszenie w celu
ochrony urządzenia przed deszczem, śniegiem i
działaniem słońca.
UWAGA
W przypadku, gdy silnik jest magazynowany
przez dłuższy czas, należy regularnie robić
przeglądy, opisane w rozdziale tej instrukcji pt:
‘Plan konserwacji podczas magazynowania’.
3.2.3.2
Zapasowe części
W przypadku dostarczenia zapasowych części (skrzynki
zaciskowe, okrycia, itp.), ich pakowanie powinno być jak
opisano w rozdziale ‘Przechowywanie w pomieszczeniu’
oraz ‘Przechowywanie na zewnątrz’;
Wilgotność względna powietrza wewnątrz pakunku nie
powinna przekroczyć 50%.
3.2.3.3
Grzejniki przeciwkondensacyjne
Grzejniki przeciwkondensacyjne muszą pozostać
podłączone podczas magazynowania silnika, by zapobiec
kondensacji wilgoci wewnątrz silnika i, by utrzymać
odporność izolacji uzwojeń w dopuszczalnych granicach.
UWAGA
Grzejnik przeciwkondensacyjny musi być
podłączony na czas magazynowania w
temperaturze < 5°C i wilgotności powietrza
>50%.
3.2.3.4
Oporność izolacji
Podczas okresu magazynowania przed instalacją silnika,
należy kwartalnie mierzyć i rejestrować jego oporność
uzwojeń.
Należy sprawdzić każdą ewentualną redukcję oporności
izolacji.
3.2.3.5
Odkryte, obrobione powierzchnie
Wszelkie odsłonięte powierzchnie maszyny (np. Koniec
wału i kołnierze) są chronione fabrycznie tymczasowym
środkiem antykorozyjnym.
Taką ochronę należy stosować co najmniej dwa razy w
roku lub gdy usunięta i / lub uszkodzona.
Zalecane produkty:
Nazwa: Dasco Guard 400 TX AZ, Producent: D.A. Stuart
Ltda
Nazwa: TARP, Producent: Castrol.
3.2.3.6
Łożyska
3.2.3.6.1 Łożyska smarowane smarem
Łożyska są smarowane smarem w celu przetestowania
silnika.
Podczas przechowywania, co dwa miesiące, urządzenie
blokady wału należy wyjąć i ręcznie obracając wał
dostarczyć smaru do wewnątrz łożyska, w celu ich
zabezpieczenia.
Po 6 miesiącach magazynowania i przed eksploatacją
silnika, łożyska należy ponownie posmarować.
Jeśli silnik będzie przechowywany przez ponad 2 lata,
łożyska należy wymontować, wyczyścić, przetestować i
posmarować.
3.2.3.6.2 Łożyska smarowane olejem
 W zależności od położenia, silnik może być przewożony
z lub bez oleju w łożyskach;
 Silnik należy przechowywać w jego oryginalnej pozycji,
w jakiej pracuje i z odpowiednio natłuszczonymi
łożyskami;
 Należy sprawdzać poziom oleju, by był w połowie
poziomu oleju wziernika;
 Podczas przechowywania, co dwa miesiące, urządzenie
blokady wału należy wyjąć i ręcznie obracając wał
dostarczyć oleju do wewnątrz łożyska, w celu ich
zabezpieczenia.
 Po 6 miesiącach magazynowania i przed eksploatacją
silnika, łożyska należy ponownie posmarować.
 Jeśli silnik będzie przechowywany przez ponad 2 lata,
łożyska należy wymontować, wyczyścić, przetestować i
posmarować.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
15
www.weg.net
3.2.3.6.3 Łożyska śluzowe
3.2.3.8
W zależności od położenia, silnik może być przewożony
z lub bez oleju w łożyskach; Silnik należy przechowywać
w jego oryginalnej pozycji, w jakiej pracuje i z
odpowiednio natłuszczonymi łożyskami;
 Należy sprawdzać poziom oleju, by był w połowie
poziomu oleju wziernika;
3.2.3.8.1 Czyszczenia
UWAGA
Podczas przechowywania, co dwa miesiące,
należy wyjąć urządzenie blokujące wał i wał
musi być obracany z prędkością 30 obrotów
na minutę, w celu rozprowadzenia oleju i
utrzymania dobre warunki pracy łożyska.
Przygotowanie do uruchomienia
 Wewnętrzne i zewnętrzne części silnika nie mogą
zawierać oleju, wody, pyłu lub brudu. Wewnętrzna
część silnika należy wyczyścić skompresowany
powietrzem przy zmniejszonym napięciu;
 Usuń środek antykorozyjny z odsłoniętych powierzchni
szmatką zamoczoną w rozpuszczalniku
ropopochodnym;
 Upewnij się, że wszystkie łożyska i widełki kanalików
użyte podczas smarowania nie są brudne, a zatyczki
kanałowe są poprawnie uszczelnione i zakręcone.
Utlenienia i przebarwienia na gniazdach łożysk i wale
należy dokładnie usunąć.
3.2.3.8.2 Smarowanie łożysk
Jeśli nie jest możliwe obrócenia wału silnika, należy
pprzeprowadzić następującą procedura w celu ochrony
wewnętrzną część łożyska i powierzchni zewnętrznych
narazonych na korozję:
 Osącz olej z łożysk;
 Wymontuj łożyska;
 Oczyść łożyska;
 Zaaplikuj antykorozyjny produkt ( np. TECTIL 511
Valvoline lub Dasco Guard 400TXAZ) na górną i dolną
połowę tulei łożyska oraz na zewnętrzną powierzchnię
wału silnika;
 Zamontuj łożyska;
 Zamknij wszystkie gwintowane otwory zatyczkami;
 Uszczelnij przerwy pomiędzy wałem a łożyskami
wodoodporną taśmą klejącą.
 Wszystkie kołnierze (np.: dopływu i odpływu oleju)
należy zamknąć nasadkami;
 Usuń górną połowę łożyska i nałóż antykorozyjny płyn
wewnątrz łożyska;
 Umieść kilka pochłaniaczy wilgoci (z żelem
krzemionkowym) wewnątrz łożyska. Pochłaniacz wilgoci
wchłonie wilgoć I zapobiegnie gromadzeniu się wody w
łożyskach;
 Zamknij górną połowę łożyska.
Jesli magaynowanie przedłuży się do ponad 6 miesięcy:
 Powtórz procedury opisane wyżej;
 Wymień pochłaniacze wilgoci (z żelem krzemionkowym)
wewnątrz łożyska.
Jesli magazynowanie przedłuży sie do ponad 2 lat:
 Wymontuj łożysko;
 Zabezpiecz i przechowuj wszystkie części łożyska.
3.2.3.7
Skrzynka zaciskowa
Podczas pomiaru oporności izolacji w uzwojeniach silnika,
należy skontrolować główną skrzynkę połączeniową i inne
skrzynki zaciskowe biorąc pod uwagę następujące
aspekty:
 Część wewnętrzna musi być sucha, czysta i bez
jakiegokolwiek pyłu;
 Styki nie mogą być skorodowane;
 Uszczelnienie musi być w odpowiednich warunkach;
 Wloty przewodów muszą być odpowiednio
uszczelnione.
Jeśli którykolwiek z powyższych części jest
nieodpowiednia, należy ją wyczyścić lub wymienić. nie
został spełniony,
16 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
Należy używać specjalnego smaru do natłuszczenia
łożysk. Informacje o łożyskach i smarach znajdują się na
tabliczce opisowej łożysk a smar musi być nałożony
według opisu zawartego w punkcie pt. Konserwacja
łożysk. Zawsze należy brać pod uwagę odpowiedni rodzaj
łożysk.
PAMIĘTAJ
Łożyska ślizgowe, w których zastosowano
antykorozyjny materiał i odsysacz wilgoci,
należy wymontować, umyć, a odsysacze
wyjąć. Zamontuj łożyska i posmaruj smarem.
3.2.3.8.3 Sprawdzanie oporności izolacji
Przed użyciem silnika należy sprawdzić oporność izolacji
opisanej w części pt. Oporność izolacji.
3.2.3.8.4 Inne
Przed eksploatacją silnika należy przestrzegać
pozostałych procedur opisanych w ‘Uruchomianie części’
tej instrukcji.
3.2.3.9
Przeglądy i ich rejestrowanie podczas
przechowywania
Przechowywane silniki należy regularnie sprawdzać a owe
przeglądy rejestrować.
Należy dokonać przeglądu następujących punktów:
1. Fizyczne usterki;
2. Czystość;
3. Oznaki kondensacji wody;
4. Stan otoki ochronnej;
5. Stan farby;
6. Znaki pojawienia się szkodników lub insektów;
7. Sprawne działanie grzejników
przeciwkondensacyjnych. Zaleca się zainstalowanie w
pomieszczeniu problem systemu syngalizacyjnego lub
alarmu w celu zidentyfikowania usterek w zasilaniu
grzejników przeciwkondensacyjnych;
8. Zapisywanie temperatury otoczenia i zawartość
wilgotności w powietrzu w pobliżu silnika, temperature
uzwojenia (używając RTD), oporność izolacji i
wskaźnik;
9. Miejsce przechowywania należy sprawdzać w celu
upewnienia się, że odpowiada ona wytycznym
opisanym w ‘części Plan przechowywania”.
www.weg.net
3.2.3.10 Plan konserwacji podczas przechowywania
Podczas przechowywania, należy dbać o silnik i zapisywać ten proces według planu opisanego w Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Plan przechowywania
Co
miesiąc
Co 2
miesiące
Co 6
miesięcy
Co 2
lata
Przed
uruchomi
eniem
Miejsce przechowywania
Kontrola warunków czystości
X
Kontrola warunków wilgotności i temperatury
X
Sprawdzenie oznak pojawienia się insektów
X
Pomiar poziomu drgań
X
X
Opakowanie
Kontrola fizycznych usterek
X
Inspect the Kontrola wilgotności względnej wewnątrz silnika
X
1
Wymiana odsysaczy wilgoci (jesli się takowe znajdują)
X
Grzejnik przeciwkondensacyjny
Kontrola działania
X
Cały silnik
Czyszczenie zewnętrznych części
X
Kontrola stanu farby
X
Kontrola inhibitoru utleniania na zewnętrznych obrobionych częściach
X
Wymiana inhibitoru utleniania
X
X
Uzwojenia
Pomiar oporności izolacji
X
X
Pomiar wskaźnika polaryzacji
X
X
Skrzynka zaciskowa i zacisk uziemiający
Czyszczenie wewnętrznych części skrzynek
X
X
Kontrola uszczelek i uszczelnienia
X
X
Łożyska smarowane smarem i olejem
Obracanie wału
X
Smarowanie łożysk
X
Wymontowanie i czyszczenie łożysk
X
X
Łożyska śluzowe
Obracanie wału
Zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego i osuszacza
X
X
Czyszczenie i smarowanie łożysk
Wymontowanie i przechowywanie części łożyska
1)
X
X
W miarę potrzeby
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
17
www.weg.net
3.3
PRZEŁADUNEK
Rys. 3.1: Przeładowywanie silników
1.
2.
3.
Nigdy nie używaj śrób oczkowych lub uchwytów wmiennika ciepła w celu podniesienia silnika (jeśli jest taka potrzeba);
Podnoszenie silnika powinno odbywać się według tabliczki informacyjnej lub dokumetacji silnika. Jeśli jest taka
potrzeba, usuń wymiennik ciepła przed podniesieniem silnika.
Jeżeli środek ciężkości nie jest usytuowany w środku śrób oczkowych/uchwytów, należy użyć jedną z 3 metod
ukazanych na rysunku 3.1.
PAMIĘTAJ
 Należy wziąść pod uwagę ciężar silnika. Nie należy potrząsać podczas podnoszenia, ani upuszczać
raptownie, gdyż może to spowodować uszkodzenie łożysk;
 Aby podnieść silnik, użyj specjalne śróby oczkowe/ uchwyty przeznaczoe w tym celu. W razie potrzeby użyj
belkę poprzeczną, by ochronić części silnika;
 Śruby oczkowe/ wieszaki w wymienniku ciepła, osłony, łożyska, chłodnica, skrzynki zaciskowe są specjalnie
zaprojektowane tylko dla swoich komponentów;
 Nigdy nie podnoś silnika za wał;
 Aby przenieść silnik, nalezy zabezpieczyć wał specjalnym urządzeniem blokującym, dołączonym do silnika.
UWAGA
Liny stalowe, widełki i urządzenia dźwigowe muszą być dostosowane do wagi silnika.
18 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
4 INSTALACJA
4.1
MIEJSCE INSTALACJI
Silniki należy instalować w łatwo dostępnych miejscach,
dzięki czemu możliwe są okresowe przeglądy,
konserwacja, a także w miarę potrzeby, usunięcie w celu
zewnętrznych czynności serwisowych.
Następująca charakterystyka otoczenia musi opisywać
miejsce instalacji:
 Czysta i dobrze wentylowana lokalizacja;
 Inne urządzenia czy budynki nie mogą blokować
wentylacji;
 Przestrzeń wokół i nad silnikiem musi być wystarczająca
by pozwalała na wykonywanie czynności
konserwacyjnych lub na przeniesienie silnika;
 Otoczenie musi spełniać wymogi ochrony silnika.
4.2
KIERUNEK OBROTU
Kierunek obrotu silnika jest oznaczony na tabliczce,
zamocowanej na ramie strony napędu.
UWAGA
Silniki, na których jest oznaczony kierunek ich
obrotu nie mogą być obracane w przeciwną
stronę.
W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba obrotu
silnika w przeciwnym niż zalecany kierunek
prosimy o kontakt z WEG.
4.3
4.3.1
OPORNOŚĆ IZOLACJI
Ocena okresowych odczytów jest przydatna do okreslenia
czy silnik nadaje się do pracy.
4.3.3
Pomiary uzwojenia stojana
Oporność izolacji należy mierzyć megaomomierzem.
Napięcie probiercze dla uzwojenia silnika musi być zgodne
z tabelą 4.1 oraz normą IEEE43.
Tabela 4.1: Napięcie probiercze oporności izolacji uzwojenia
Napięcie
znamionowe
uzwojenia (V)
< 1000
1000 - 2500
2501 - 5000
5001 - 12000
> 12000
Probiercze napięcie oporności
izolacji - stałe (V)
500
500 - 1000
1000 - 2500
2500 - 5000
5000 - 10000
Przed mierzeniem oporności izolacji uzwojenia stojana,
należy zweryfikować czy:
 Wtórne połączenia przekładnika prądowego są
zamknięte (jeśli dotyczy);
 Wszystkie kable zasilające są odłączone;
 Rama silnika jest uziemiona;
 Temperatura uzwojenia została zmierzona;
 Wszystkie czujniki temperatury są uziemione;
Pomiary oporności izolacji uzwojenia stojana należy
przeprowadzać w głównej skrzynce zaciskowej.
Urządzenie (megaomomierz) należy podłączyć do ramy
silnika i uzwojenia. Rama musi być uziemiona.
Instrukcje dotyczace bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W celu pomiaru rezystancji izolacji, silnik musi
być wyłączony.
Testowanie uzwojenia musi być połączony z
ramą i uziemieniem aż wszystkie ładunki
elektrostatyczne zostaną usunięte.
Kondensatory muszą także być uziemione
(jeśli są takowe) przed odłączeniem i
oddzieleniem zacisków, i zmierzeniem
oporności izolacji megaomomierzem.
Nieprzestrzeganie tych procedur może
spowodować uraz zdrowia.
4.3.2
Uwagi ogólne
Gdy silnik nie zostanie od razu podłaczony, należy go
chronic przed wilgocią, wysokimi temperaturami, brudem,
aby zapobiec ich wplywu na oporność izolacji.
Oporność izolacji uzwojenia należy zmierzyć przed
uruchomieniem silnika.
W przypadku, gdy otoczenie jest zbyt wilgotne, oporność
izolacji należy mierzyć regularnie podczas
magazynowania. Trudno jest ustalić stałe zasady
rzeczywistej wartości oporności izolacji silnika, ponieważ
jest ona zmienna w zależności od warunków otoczenia
(temp., wilgotności), czynników czystości maszyn (kurz,
olej, smar, brud) oraz jakości i stanu materiału
izolacyjnego.
Rys. 4.1: Połączenie Megaomomierza
Jeśli łączny pomiar uzwojenia przedstawia wartość poniżej
zalecanej, neutralne połączenia muszą być otwarte i
oporność izolacji w każdej fazie musi być oddzielnie
mierzone.
UWAGA
Znacznie wyższe wartości mogą często
występować u silników, które były używana przez
dłuższy okres czasu. Porównanie z wartościami
uzyskanymi w poprzednich testach w tym samym
silniku, o podobny obciążeniu, temperaturze i
wilgotności, mozę być doskonałym parametrem
do oceny warunków uzwojenia izolacji, zamiast
wyłącznie w oparciu o uzyskaną wartość w
jednym teście. Znaczące lub nagłe redukcje należy
zbadać .
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
19
www.weg.net
Wartość oporności izolacji
Ocean izolacji
2M lub mniej
< 50M
50...100M
100...500M
500...1000M
> 1000M
Zła
Niebezpieczna
Standardowa
Dobra
Bardzo dobra
Doskonała
4.3.4
Zmienność wspólczynnika Kt40ºC oporności izolacji
Tabela 4.2: Wzorcowe limity oporności izolacji w urządzeniach
elektrycznych
Minimum oporności izolacji
Jeśli zmierzona odporność izolacji jest mniejsza niż
100M przy temperaturze 40°C przed uruchomieniem
silnika, uzwojenie musi być suszone zgodnie z
następującą procedurą:
 Zdemontuj silnik i wyjmij wirnik i łożyska;
 Podgrzej ramę z uzwojeniem stojana do 130°C w piecu
przemysłowym przez co najmniej 8 godzin ( dla silników
ponad 630 IEC lub 104 ramy serii NEMA, przez co
najmniej 12 godzin). Prozimy o kontakt z WEG przed
użyciem innych metod;
 Sprawdź czy oporność izolacji mieści się w granicach
normy, zgodnie z tabelą 4.2. Jeśli nie, skontaktuj się z
WEG.
4.3.5
Wskaźnik polaryzacji
Wskaźnik polaryzacji jest tradycyjnie określony przez
stosunek między opornością izolacji mierzona przez 10
minut i opornością izolacji mierzona przez 1 min. Ta
procedura pomiaru jest zawsze przeprowadzana w
relatywnie stałych temperaturach.Wskaźnik polaryzacji
pozwala na ocenę warunków izolacji silnika zgodnie z
tabelą 4.3.
W celu przeliczenia oporność izolacji
mierzonej (Rt) do 40°C, należy ją pomnożyć
przez współczynnik temperatury (kt)
Tabela 4.3: Wskaźnik polaryzacji (zależność pomiędzy 10 min. a 1
min.)
Wskaźnik polaryzacji
Ocena izolacji
1 lub mniej
< 1.5
1.5 do 2.0
2.0 do 3.0
3.0 do 4.0
> 4.0
Zła
Niebezpieczna
Marginalna
Dobra
Bardzo dobra
Doskonała
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W celu uniknięcia wypadków, uzwojenie
silnika musi być uziemione natychmiast po
zmierzeniu oporności izolacji.
4.3.6
Przeliczanie wartości pomiarowych
Oporność izolacji należy utrzymywać w 40°C. Jeśli pomiar
ma miejsce w innej temperaturze, należy poprawić odczyt
do 40°C, używając krzywej zmienności oporności izolacji
odpowiadającej tej temperaturze uzyskanej z tego samego
silnika. Jeśli krzywa nie jest dostępna, szacunkowe
korekty mogą być oparte na krzywej przedstawionej na
Rys. 4.2., zgodnie z normą NBR 5383 / IEEE43.
20 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
Temp. uzwojenia °C
R40ºC = Rt x Kt40ºC
Rys. 4.2: Wskaźnik zmiennej oporności izolacji względem temp.
4.4
OCHRONA
Przede wszystkim, układy silnikowe mają dwa rodzaje
ochron: ochrona silnika przed przeciążeniem /
zablokowaniem wirnika oraz układ ochrony (zacisk i
dystrybucja) przed zwarciem.
Silniki używane w sposób ciągły muszą być chroniony
przed przeciążeniem przez urządzenie zintegrowane z
silnikiem, lub niezależne urządzenie zabezpieczające,
którym zazwyczaj jest przekaźnik elektryczny o prądzie
znamionowym równym lub mniejszy od wartości
uzyskanej przez pomnożenie dopływ prądu
znamionowego przy pełnym obciążenia silnika przez:
 1.25 dla silników o wspólczynniku wiekszym lub
równym od 1.15;
 1.15 dla silników o współczynniku równym 1.0.
Silniki posiadają również ochronne urządzenia przed
przegrzaniem ( w razie przeciążenia, blokady silnika,
niskiego natężenia prądu, braku wentylacji).
www.weg.net
Tabela 4.4: Klasy izolacji
4.4.1 Ochrona termiczna
Urządzenia zabezpieczające przed przegrzaniem są
zainstalowane w głównym stojanie, łożyskach i innych
elementach, które wymagają monitorowania temperatury i
termicznej ochrony.
Takie urządzenia muszą być podłączone do zewnętrznego
systemu ochrony i monitorowania temperatury.
4.4.1.1
Klasy izolacji
Temperatura otoczenia
T = wysokość tepmeratury (Metoda pomiaru
temperatury przez zmienność oporności)
Różnica pomiędzy najgorętszym punktem i
średnią temp.
Razem: najwyższy punkt temp.
H
°C
40
40
°C
105 125
°C
10
°C
155 180
15
Czujniki temperatury
UWAGA
Termostat (bimetaliczny) - czujki termiczne bimetalowe,
zwykle z zamkniętymi srebrnymi stykami, które otwierają
się w określonej temperaturze. Termostaty są połączone
szeregowo lub niezależnie, zgodnie ze schematem
połączeń.
Termostat (typu PTC lub NTC) - Detektory termiczne
składające się z półprzewodników, które nagle zmieniają
swoją odporność po osiągnięciu określonej temperatury.
Termostat jest połączony szeregowo lub niezależnie,
zgodnie ze schematem połączeń.
PAMIĘTAJ
Termostaty i termistory muszą być połączone
do urządzenia sterującego, by wyłączyć
zasilanie silnika lub uruchomić jednostki
sygnalizujące.
Odporność termiczna (Pt100) - skalibrowany element
oporowy. Jego działanie opiera się na zasadzie, że
odporność metalowego przewodnika elektrycznego
zmienia się liniowo w zależności od temperatury. Zaciski
detekcyjne muszą być podłączone do centrali z
miernikiem temperatury.
Jeśli silnik pracuje w temperaturze powyżej
wartości dopuszczalnych wg klas izolacji
termicznej, okres użytkowania izolacji oraz, w
konsekwencji, okres użytkowania silnika
będzie znacznie zmniejszony lub nawet może
wysadzić zawór silnika.
4.4.1.3
Alarm i wyłączenie temperatury
Poziom temperatury do wywołania alarmu i wyłączenia
musi być parametryzowany w najniższej możliwej
wartości. Niniejszy poziom temperatury można określić na
podstawie wyników testów lub przez temperaturę pracy
silnika. Alarmowa temperatura może być ustawiona na
10°C, powyżej temperatury pełnego obciążenia
operacyjnego maszyny, zawsze biorąc pod uwagę lokalną
temperaturę otoczenia.Temperatura wyłączenia nie może
przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury dla
klasy izolacji uzwojeń stojana i dla łożysk (biorąc pod
uwagę rodzaj smaru i system smarowania).
Tabela 4.5: Maksymalna temperature stojana
Klasa temperatury
PAMIĘTAJ
Termooporniki BRT pozwalają na
monitorowanie poprzez bezwzględną
temperaturę dzieki informacji o jej ciągłej
wartości oporu. Z tych danych, przekaźnik
może wykonać odczyt temperatury, jak
również parametryzację alarmu i zamykania, w
zależności od z góry określonych temperatur.
4.4.1.2
F
Limity temperature uzwojenia
Temperatura uzwojenia w najgorętszym punkcie musi być
utrzymywane poniżej limitu izolacji termicznej. Całkowita
temperatura składa się z temperatury otoczenia
powiększonej przez Wzrost temperatury (T), a także na
różnicę między średnią temperaturą uzwojenia i
najgorętszym punktem uzwojenia.
Temperatura otoczenia to maksymalnie, zgodnie z
zasadą, 40°C. Warunki pracy powyżej tej wartości są
uważane za szczególne.
Tabela 4.4 pokazuje wartości liczbowe i skład
dopuszczalnej temperatury w najgorętszym punkcie
uzwojenia.
F
H
Maksymalna regulacja temperatur
dla ochrony (°C)
Alarm
130
155
Wyłączenie
155
180
Tabela 4.6: Maksymalna temperature łożyska
Maksymalna regulacja temperatur dla ochrony (°C)
Alarm
Wyłączenie
110
120
UWAGA
Wartości dla alarmu i wyłączenia mogą być
określone na podstawie doświadczenia.
Jednak nie mogą one przekroczyć
maksymalnych wartości podanych w tabeli
4.5 i tabeli 4.6.
UWAGA
Ochronne urządzenia silnika są wymienione w
schemacie WEG - Schemat połączeń
specyficznych dla każdego silnika.
Użytkownik jest odpowiedzialny za
niewykorzystywanie tych urządzeń, co w
przypadku usterki, może spowodować utratę
gwarancji.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
21
www.weg.net
4.4.1.4
Temperatura i rezystancja omowa Termorezystorów Pt100
Tabela 4.7 przedstawia wartości temperatury w zależności od rezystancji omowej mierzonej na Termorezystorach Pt100.
Formuła:  - 100 = C
0.386
Tabela 4.7: Temperatura X Rezystancji (Pt100)
ºC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
100.00
100.39
100.78
101.17
101.56
101.95
102.34
102.73
103.12
103.51
10
103.90
104.29
104.68
105.07
105.46
105.95
106.24
106.63
107.02
107.40
20
107.79
108.18
108.57
108.96
109.35
109.73
110.12
110.51
110.90
111.28
30
111.67
112.06
112.45
112.83
113.22
113.61
113.99
114.38
114.77
115.15
40
115.54
115.93
116.31
116.70
117.08
117.47
117.85
118.24
118.62
119.01
50
119.40
119.78
120.16
120.55
120.93
121.32
121.70
122.09
122.47
122.86
60
123.24
123.62
124.01
124.39
124.77
125.16
125.54
125.92
126.31
126.69
70
127.07
127.45
127.84
128.22
128.60
128.98
129.37
129.75
130.13
130.51
80
130.89
131.27
131.66
132.04
132.42
132.80
133.18
133.56
133.94
134.32
90
134.70
135.08
135.46
135.84
136.22
136.60
136.98
137.36
137.74
138.12
100
138.50
138.88
139.26
139.64
140.02
140.39
140.77
141.15
141.53
141.91
110
142.29
142.66
143.04
143.42
143.80
144.17
144.55
144.93
145.31
145.68
120
146.06
146.44
146.81
147.19
147.57
147.94
148.32
148.70
149.07
149.45
130
149.82
150.20
150.57
150.95
151.33
151.70
152.08
152.45
152.83
153.20
140
153.58
153.95
154.32
154.70
155.07
155.45
155.82
156.19
156.57
156.94
150
157.31
157.69
158.06
158.43
158.81
159.18
159.55
159.93
160.30
160.67
4.4.1.5
Grzejniki przeciwkondensacyjne
Gdy silnik jest wyposażony w grzałki, zapobiegające
skraplaniu się wody do jego wnętrza w dłuższym okresie
spoczynku, należy włączyć ów grzejnik natychmiast po
wyłączeniu silnika, a wyłączyć, gdy tylko silnik powraca
do pracy.
Napięcie zasilania zainstalowana odporność i moc
wartości są informacjami na schemacie zasilania silnika i
na specjalnej tabliczce przymocowanej do silnika.
4.4.2
Czujnik wycieku wody
Silniki z powietrzno-wodnymi wymiennikami ciepła
posiadają czujniki wycieku wody, który wykrywa
ewentualne wycieki wody z chłodnicy do wewnętrznej
części silnika. Czujnik ten musi być połączony z panelem
sterowania zgodnie ze schematem połączeń silnika.
Sygnał niniejszego czujnika jest stosowany w celu
wywołania alarmu.
Gdy ochrona ta staje się aktywna, należy przeprowadzić
kontrolę wymiennika ciepła, natomiast w przypadku
zweryfikowanego wycieku wody w chłodnicy, silnik musi
zostać odłączony na czas rozwiązania problemu.
22 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
4.5
CHŁODZENIE
Tylko właściwa instalacja silnika i sytemu chłodzącego zapewni jego ciągła pracę bez ryzyka przegrzania się.
4.5.1
Silniki zamknięte
1
2
MGD
3
MGF
Wymiennik ciepła
powietrzpowietrze,
samowentylacyjny
samowentylacyjny,
wlot i wylot
powietrza przez
przewody
1. Zanieczyszczone środowisko
2. Nieskażony obręb
3. Nieskażony obręb
1
2
3
MGW
MGT
Wymiennik ciepła
powietrze-woda,
samowentylacyjny
Niezależna
wentylacja, wlot i
wylot powietrza
przez przewody
1. Zanieczyszczone środowisko
2. Nieskażony obręb
3. Nieskażony obręb
MGR
MGL
samowentylacyjny,
z wymiennikiem
ciepła powietrzepowietrze, wokół
silnika
wymiennik ciepła
powietrze-woda, z
niezależną
wentylacją
MGI
Air-air wymiennik
ciepła powietrzepowietrze, z
niezależną
wentylacją
4.5.2
Silniki otwarte
1
2
3
MGV
MGA or MGP
Niezależna
wentylacja
samowentylacyjny
1. Gorące powietrze
2. Zimne powietrze
3. Zimne powietrze
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
23
www.weg.net
4.5.3
Chłodnica wodna
Chłodnica wodna (jeśli stosowana) jest przetwornikiem
powierzchni ciepła przeznaczonym do pośredniego
odprowadzenia ładunków ciepła elektrycznych urządzeń,
w taki sposób, że powietrze przepływające w obiegu
zamkniętym jest chłodzone w chłodnicy, po usunięciu
ciepła generowanego przez urządzenia, które wymagają
chłodzenia.
W związku z tym, ciepło przepływa z urządzeń do
powietrza, i z powietrza do wody.
Anody protektorowe
PAMIĘTAJ
Urządzenia ochronne system chłodzącego
należy okresowo sprawdzać.
Rys. 4.3: Chłodnica z anodami protektorowymi
PAMIĘTAJ
PAMIĘTAJ
Wloty i wyloty powietrza i wody nie mogą być
zasłonięte, ponieważ mogą one spowodować
przegrzanie lub nawet silnik zgasić.
Czysta woda o następujących właściwościach może być
stosowana jako płyn chłodzący:
 PH: pomiędzy 6 a 9
 Chlorki: max. 25.0 mg/l;
 Siarczany: max. 3.0 mg/l;
 Mangan: max. 0.5 mg/l;
 Zawieszenie ciał stałych: max. 30.0 mg/l;
 Amoniak: bez śladu
Typ, pozycja ilość anod protektorowych zależy
od aplikacji.
4.5.4
Niezależne wentylatory
Niezależne wentylatory (jak stosowane) zwykle posiadają
trójfazowe sterowniki silników asynchronicznych. Skrzynka
zacisków silnika znajduje się zwykle na jego ramie.
Charakterystyczne dane (częstotliwość, napięcie) są
przedstawione na tabliczce znamionowej silnika, podczas
gdy kierunek obrotu jest oznaczony na płycie obudowy
wentylatora lub w jego pobliżu.
UWAGA
PAMIĘTAJ
Dane chłodnicy związane z powietrznowodnym wymiennikiem ciepła są oznaczone
na schemacie zasilania silnika i na tabliczce
znamionowej.
Takie informacje muszą być sprawdzane, by
zapewnić właściwą pracę system
chłodzacego silnika i zapobiec przegrzaniu.
4.5.3.1
Chłodnice z zastosowaniem wody
morskiej
UWAGA
W przypadku chłodnicy z aplikacją wody
morskiej, materiały będące w kontakcie z
wodą (rury i płyty spłukiwania) muszą być
odporne na korozję.
Dodatkowo, chłodnice mogą być wyposażone
w anody protektorowe (np.: cynku lub
magnezu), jak ukazane na Rys. 4.3. W tej
aplikacji, anody ulegają korozji podczas pracy,
ochroniąc wymienniki.
W celu utrzymania integralności głowic
chłodnicy, anody należy okresowo wymieniać,
zawsze bierz pod uwagę bieżący poziom
korozji.
24 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
Wizualnie sprawdź niezależny kierunek
obrotów wentylatora przed uruchomieniem
maszyny.
Jeśli wentylator pracuje w złym kierunku,
połączenie między 2 fazami musi być
odwrócone.
Filtry powietrza chroniące wewnętrzne partie silnika przed
zanieczyszczeniem muszą także być okresowo
kontrolowane. Filtry należy utrzymywać w doskonałej
kondycji, w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania systemu chłodzenia i bezpieczeństwa
mechanicznych części wewnętrznych.
4.6
CHARACTERYSTYKA
ELEKTRYCZNA
4.6.1
4.6.1.1
Połączenia elektryczne
Główne połączenie
W zależności od konstrukcji silnika, zaciski stojana są
przymocowane do izolatorów lub poprzez zaciski miedzi w
głównej skrzynce zaciskowej.
Lokalizacja elektrycznych skrzynek zaciskowych i wirnika
jest ukazana na rysunku specyficznych wymiarów silnika.
Połączenia zacisków muszą być wykonane zgodnie ze
schematem specyficznych połączeń w stojanie silnika.
Upewnij się, że przekrój kabli zasilającychi izolacja są
odpowiednie dla napięcia prądu silnika.
www.weg.net
Stojan i identyfikacja zacisków wirnika i odpowiednich
połączeń są przedstawione w schemacie specyficznych
połączeń w zgodzie ze standardami IEC60034-8 lub
NEMA MG1.
Kierunek ten może być zmieniony przez obrócenie dwóch
faz. Jednakże, silnik musi być obrócony w kierunku
wskazanym na tablicy połączeń i na tabliczce
znamionowej przymocowanej do silnika.
PAMIĘTAJ
Kierunek obrotu wyznacza się patrząc na
końcu wału po stronie napędowej silnika.
Silniki z jednym kierunkiem obrotów należy
tylko skręcić we wskazanym kierunku,
ponieważ wentylatory i inne urządzenia są
jednokierunkowe.
Aby silnik pracował w odwrotnym kierunku,
skontaktuj się z WEG.
UWAGA
Przed podłączeniem silnika do zasilania, jest
niezwykle istotne by dokonać pomiaru
oporności izolacji uzwojenia.
W celu podłączenia kabli zasilających do silnika odkręć
pokrywę zaciskowej skrzynki stojana, odetnij pierścienie
uszczelniające (normalne silniki bez dławików) zgodnie ze
średnicą kabli i umieść je w pierścienie uszczelniające.
Odetnij kable zasilające nadając im żądaną długość, Cut
the power supply cables to the desired length, odizoluj
końce i umieść w zaciskach.
4.6.1.2
Uziemienie
Rama silnika i główna skrzynka zaciskowa musi być
uziemiona przed podłączemiem przewodów zasilających
do silnika.
Podłącz kabel powlekany metalicznie (jesli taki wystepuje)
do wspólnego przewodu uziemiającego. Odetnij żądaną
długość przewodu uziemiającego i podłącz go do
wystepujacego zacisku w skrzynce zaciskowej i/lub
znajdującego się w ramie.
Mocno zainstaluj wszystkie połączenia.
UWAGA
Nie należy używać podkładek stalowych lub
podkładek wykonanych z materiałów o niskiej
przewodności elektrycznej podczas regulacji
zacisków.
Przed podłączeniem, należy zastosować smar ochronny
smar we wszystkich stykach połączeń.
Włóż wszystkie pierścienie uszczelniające w odpowiednie
rowki. Zamknij pokrywę skrzynki przyłączeniowej
upewniając się, że pierścienie uszczelniające są
umieszczone prawidłowo.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
25
www.weg.net
4.6.2
Schemat podłączenia
4.6.2.1
Schemat podłączenia IEC60034-8
Poniższy schemat połączenia ukazuje zaciski w skrzynce zaciskowej oraz wszelkie możliwe połączenia do stojana (fazy) i
wirnika w trójfazowym pierścieniu silnika indukcyjnego. Numery opisane w każdym schemacie pozwalają na zidentyfikowanie
Schematu połączeń przez tabliczkę informacyjną zamontowaną na silniku zawierającą numeryczny kod odpowiadający
schematom połączeń dla stojana i akcesoriów.
3 ELEKTRYCZNE
ZŁĄCZA
9100
6 ELEKTRYCZNYCH
ZŁĄCZ
9101
Δ
9115
9102
Δ
9103
YY
9104
Y
9105
YY
9106
Δ
NAJWYŻSZA
PRĘDKOŚĆ
NAJNIŻSZA
PRĘDKOŚĆ
NAJNIŻSZA
PRĘDKOŚĆ
NAJWYŻSZA
PRĘDKOŚĆ
Y
3 ELEKTRYCZNE
ZŁĄCZA + BIEG
JAŁOWY
9121
9107
ΔΔ
6 ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZ - DAHLANDER
NAJNIŻSZA
PRĘDKOŚĆ
9 ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZ
9108
9109
Δ
YY
9110
Y
9111
ΔΔ
12 ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZ
9112
9113
YY
Δ
9114
Y
12 ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZ - (część uzwojenia)
9116
9117
9118
DO
DO
Y DO
URUCHOMIENIA URUCHOMIENIA URUCHOMIENI
Y
WΔ
A
DLA PRĘDKOŚCI
ZNAMIONOWEJ
PAMIĘTAJ
Gdy 2 lub więcej przewody przyłączeniowych są stosowane równolegle w celu podziału prądu elektrycznego,
będą one oznaczone dodatkowym sufiksem oddzielone łącznikiem, jak przedstawiono w poniższym
przykładzie:
26 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
4.6.2.2
Schemat połączenia NEMA MG1
3 ELEKTRYCZNE
ZŁĄCZA
9200
6 ELEKTRYCZNYCH
ZŁĄCZ
9201
Δ
6 ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZ - DAHLANDER
9202
Δ
9203
YY
9204
Y
9205
YY
9206
Δ
NAJNIŻSZA
PRĘDKOŚĆ
NAJWYŻSZA
PRĘDKOŚĆ
NAJNIŻSZA
PRĘDKOŚĆ
NAJNIŻSZA
PRĘDKOŚĆ
NAJWYŻSZA
PRĘDKOŚĆ
9210
Y
9211
ΔΔ
Y
3 ELEKTRYCZNE
ZŁĄCZA + BIEG
JAŁOWY
9221
9207
ΔΔ
9215
9 ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZ
9208
9209
Δ
YY
12 ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZ
9212
9213
YY
Δ
9214
Y
12 ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZ - (część zwojenia)
9216
9217
9218
NA
NA
NA
URUCHOMIENIE URUCHOMIENIE URUCHOMIENI
Y
IN Δ
E TYLKO Y
DLA PRĘDKOŚCI
ZNAMIONOWEJ
PAMIĘTAJ
Gdy 2 lub więcej przewody przyłączeniowych są stosowane równolegle w celu podziału prądu elektrycznego,
będą one oznaczone dodatkowym sufiksem oddzielone łącznikiem, jak przedstawiono w poniższym
przykładzie:
4.6.2.2.1 Kierunek obrotu




Kierunek obrotów jest wskazany na tabliczce informacyjnej, zobaczysz go patrząc na koniec wału po stronie napędowej
silnika.Kierunek obrotów musi być sprawdzony przed połączeniem silnika do urządzenia napędowego;
Silniki z połączeniem i łączami opisanymi w pkt 4.6.2.1 i 4.6.2.2 niniejszej instrukcji mają prawoskrętny kierunek obrotów;
W celu odwrócenia kierunku obrotów, połączenie z jedną z dwóch faz może być odwrócone;
Silniki z jednym kierunkiem obrotów, jak wskazano na tabliczce znamionowej i płytce przymocowane do ramy, posiadają
wentylator jednokierunkowy i musi on być obsługiwany wyłącznie w określonym kierunku obrotu. Aby zmienić kierunek
obrotów silników jednokierunkowych, skontaktuj się z WEG.
4.6.2.3
Schemat podłączenia akcesoriów
W celu poprawnego zamontowania akcesoriów, należy zapoznać się ze rysunkiem scheatu szczegółowych polączeń silnika.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
27
www.weg.net
4.7
4.7.1




CHARAKTERYSTYKA
MECHANICZNA
Fundamenty
Fundamenty lub strukturę, w której silnik jest
zainstalowany muszą być wystarczająco sztywne,
płaskie, wolne od zewnętrznych drgań i odporne na
naprężenia mechaniczne, które powstaną podczas
rozruchu lub w przypadku zwarcia w silniku.
Wybór fundamentów zależy od rodzaj podłoża miejsca
montażu lub odporności podłogi.
Jeśli wymiary fundacji nie są starannie wykonane,
mogą pojawić się poważne problemy w związku z
drganiami w bloku fundamentu, silniku i maszyną
zasilającą.
strukturalne wymiary fundamentu należy wykonać na
podstawie rysunku wymiarowego, informacj
dotyczących naprężenia mechanicznego na
fundamenty i na montaż silnika.
UWAGA
Należy umieść podkładki o różnej grubości
(całkowita grubość około 2 mm) między
nogami silnika i powierzchnią oparcia
fundamentowego, w celu przeprowadzenia
dokładnego wyrównania w pionie.
PAMIĘTAJ
Użytkownik jest odpowiedzialny za pomiary
fundamentowe oraz konstrukcje.
4.7.2
Naprężenie na fundamenty
Bazując na Rys. 4.4, natężenie na fundamenty może być
wyliczone w nastepujący sposób:
( 4C max)
F1  0.5.m.g . 
( A)
( 4C max)
F2  0.5.m.g . 
( A)
Gdzie: F1 i F2 – siły nacisku na podłoże(N)
t – przyspieszenie grawitacyjne (9.81m/s2)
m – masa silnika (kg)
Cmax – maksymalny moment siły (Nm)
A - Uzyskane na rysunku z wymiarami silnika (m)
4.7.3
4.7.3.1
Rodaje baz
Betonowa podstawa
Betonowe podłoża są najczęściej używane do instalacji
silników.
Typ i rozmiar fundamentów, śruby i płyty kotwiące zależą
od rodzaju i rozmiaru silnika.
Przykładowe przygotowanie:
 Usunąć brud z fundamentów, aby zapewnić
odpowiednie zakotwiczenie między blokami
fundamentowmi i silnikiem.
 Umocuj śrubami bloki fundamentowe do nóg silnika.
 Umieść podkładki o różnej grubości (całkowita
grubość około 2 mm) między nogami silnika i
powierzchnią oparcia fundamentowego, w celu
przeprowadzenia dokładnego wyrównania w pionie.
 W celu wyśrodkowania śruby w stosunku do otworów
nożnych, użyj blachy lub sztywnego papieru (prespan),
umożliwiając dokładne poziome ustawienie.
 Umieść podkładki do poziomowania lub śruby pod
blokami fundamentowymi w celu zapewnienia
odpowiedniego wypoziomowania i idealne
dostosowanie silnika z maszyną napędową. Po
dodaniu cementu, konieczne jest, aby dokładnie
kontrolować ustawienie. Ewentualne drobne korekty
mogą być wykonywane w użyciu podkładek lub
arkuszy metalowych, lub przez dokręcenie śruby
mocującej.
 Mocno dokręcić wszystkie śruby mocujące. Należy
zwrócić uwagę, aby powierzchnie wspierające nogi
silnika były jednolicie wsparte bez zniekształcania ramy
silnika.
Do prawidłowego zamocowania, wprowadź dwie
stożkowe pineski po zakończeniu testu. Należy użyć
gwintowanych otworów na łapy silnika.
4.7.3.2
Posuwista podstawa
W przypadku użycia kół pasowych silnik musi być
zamontowany na podstawie przesuwnej (szyny), z
naprężoną dolną częścią pasa.
Szynę najbliżej koła napędowego należy zamontować w
taki sposób, że śruba pozycjonowania leży pomiędzy
silnikiem a maszyną napędową. Druga szyna musi być
montowana za pomocą śruby umieszczonej na przeciwko,
jak pokazano na Rys. 4.5.
Przykręcony do szyn silnik należy umieścić na
fundamencie.
Koła pasowe jest następnie ustawiony w taki sposób, że
jego środek znajduje się na tej samej płaszczyźnie co
środek ruchomego koła pasowego, podczas gdy silnik i
wał maszyny są idealnie równoległe do siebie.
Pas nie może być nadmiernie rozciągnięty. Po ustawieniu,
szyny należy przymocować..
Rys. 4.4: Naprężenie na fundamenty
Rys. 4.5: posuwista podstawa
28 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
4.7.3.3
Metalowa podstawa
Łapy silnika muszą być równomiernie osadzony na
metalowej podstawie, w celu uniknięcia odkształceń na
ramie. Ewentualne błędy wysokości w powierzchni
zabezpieczającej łapy silnika mogą być poprawione przez
podkładki (maksymalna zalecana wysokość to 2mm).
Nie usuwać urządzeń ze wspólnej podstawy w celu
wyrównania. Podłoże musi być wyrównane na
fundamencie za pomocą poziomicy lub innych
instrumentów wyrównywania.
Kiedy metalowa podstawa służy do regulacji wysokości
końca wału silnika z końcem wału napędzanej maszyny,
musi to być wykonane na betonowej podstawie.
Po wyrównaniu podstawy, należy dokręcić kotew i
sprawdzić sprzęgła, by metalowa podstawa i kotwy
zostały zamocowane.
4.7.3.4
Kotwy
Kotwy to urządzenia do mocowania silników bezpośrednio
do podłoża, gdy silniki są wyposażone w elastyczne
sprzęgło. Ten rodzaj sprzężenia charakteryzuje się
brakiem obciążenia na łożyska, poza wykazywaniem
niższych kosztów inwestycyjnych.
Kotwy nie mogą być pomalowane i muszą być wolne od
rdzy, ponieważ byłoby to szkodliwe dla przyczepności
betonu i spowodować ich poluzowanie.
Nie należy malować kotew i muszą być one wolne od
rdzy, ponieważ byłoby to szkodliwe dla przyczepności
betonu i mogło spowodować ich poluzowanie.
Rys. 4.6: Kotwy
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
29
www.weg.net
4.7.4
Zestaw płyt kotwiących
Zestaw płyt kotwiących płytę kotwiącą, składa się z płyty kotwiącej, śruby do poziomowania, podkładek poziomujących,
śrub do wyrównywania i kotwy.
Gdy użycie płyty jest konieczne do mocowania silnika i jego ustawienia, dostarczona zostanie ona razem z silnika.
Procedura montowania, poziomowania i ustabilizowania płyt kotwiących
1
Krok 1
Zbuduj fundamenty (1) z użyciem z prętów
kotwiących (2) według rysunku z wymiarami, biorąc
pod uwagę naprężenia podłoża.
2
3
4
Krok 2
Zamocuj kotwy (3) na prętach kotwiących i
zabezpiecz śruby poziomowania na powierzchni
betonu.
Krok 3
Zabezpiecz płyty kotwiące (5) na śrubach
poziomowania (4).
5
Krok 4
Wypoziomuj płyty kotwiące używając odpowiednich
narzędzi, zostawiając do 2mm wolnej przestrzeni
pomiędzy płytami kotwiącymi a podstawą silnika na
umieszczenie podkładek niezbędnych do pionowego
dostosowania silnika pionowej.
6
Motor
7
8
Krok 5
Po wypoziomowaniu płyt kotwiących, należy je
zainstalować (6) z użyciem kotw ostatecznie je
utrwalając.
Krok 6
Po utwardzeniu spoinowania, zabezpiecz silnik na
płytach mocujących, wyrównaj go horyzontalnymi
śrubami do wyrównywania (7 i 8), i zainstaluj go do
kotew przez otwory w podstawie.
7
8
Poziomowanie i spoinowanie płytami kotwiącymi
przymocowanymi do silnika.
Poziomowanie i spoinowanie płytami kotwiącymi
może być również wykonane po ich przymocowany
do podstawy silnika z podkładkami do 2 mm
pomiędzy podstawą silnika i płytami kotwiącymi.
Dlatego silnik z płytami kotwiącymi musi być
wspierany przez śruby poziomujące (4). Kontynuuj
procesy poziomujące, ze śrubami poziomującymi i
wyrównaj wykorzystując śruby wyrównania (7 i 8).
Rys. 4.7: Zestaw płyt kotwiących
30 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
4.7.5
Częstotliwość drgań
fundamentu/częstotliwość własna
fundamentu
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy, oprócz stabilnego
fundamentu, silnik musi być dokładnie połączony ze
sprzętem połączeniowym i komponentami
zamontowanymi na wale, które muszą być odpowiednio
wyważone.
Po zmontowaniu i podłączeniu silnika, relacja pomiędzy
częstotliwością drgań fundamentów jest:
 Częstotliwość obrotu silnika;
 Dwa razy tyle, ile częstotliwość obrotów;
 Dwa razy tyle, ile częstotliwość linii
Te częstotliwości własne muszą być jak określono poniżej:
 Częstotliwość drgań fundamentu  +25% lub  -20%
odnoszaca się do częstotliwości ukazanych wyżej.
 Częstotliwość drgań większa niż częstotliwość własna
 +10% or  -10% odnoszaca się do częstotliwości
ukazanych wyżej.
4.7.6
Dopasowanie i poziomowanie
Silnik należy właściwie dostosowana do maszyny
napędowej, zwłaszcza gdy jest używane bezpośrednie
połączenie.
Nieprawidłowe ustawienie może spowodować
uszkodzenie łożyska, generować nadmierne drgania, a
nawet do pęknięcia wału.
Wyrównanie należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami
producenta sprzętu podłączeniowego.
Do bezpośredniego podłączenia, wały silnika i maszyny
napędowej muszą być osiowo i promieniowo wyrównane,
jak pokazano na Rys. 4.8 i Rys. 4.9.
Równoległe przesunięcie
Pomiar promieniowy
Rys. 4.8: Równoległe dopasowanie
Rys. 4.8 przedstawia równoległe przesunięcie po obu
końcach wału i praktyczną procedurę pomiarową
używając odpowiedniego czujnika zegarowego.
Pomiar odbywa się w 4 punktach z przesunięciem od
siebie o 90° i z dwoma pół-sprzęgłami wirującymi razem w
celu wyeliminowania skutków zabezpieczenia nierówności
na krańcu czujnika zegarowego. Wybierając pionowy
punkt większy niż 0°, połowa z czujnikiem różnicy pomiaru
w 0° i 180° punktach, reprezentuje pionowy
koncentryczny błąd. W przypadku odchyleń, stosowne
korekty muszą być zrobione przez dodanie lub usunięcie
podkładek montażowych. Połowa z czujnikiem różnicy
pomiaru w 90° i 270º punktach reprezentuje poziomy
koncentryczny błąd.
Pomiar ten wskazuje, kiedy jest to konieczne, aby
podnieść lub opuścić silnik, lub przesunąć w prawo lub w
lewo na stronie napędzanej, aby wyeliminować
koncentryczny błąd.
Połowa z czujnikiem maksymalnej różnicy pomiaru w
pełnym obrocie stanowi maksymalne znalezione
przesunięcie.
Przemieszczenie w pełnym obrocie wału nie może być
większe niż 0,03 mm.
Gdy używane są elastyczne sprzęgła, wartości, które są
większe niż te, wskazane powyżej, są dopuszczalne pod
warunkiem, że nie przekraczają dopuszczalnej wartości
producenta sprzęgła. Zachowanie marginesu
bezpieczeństwa dla tych wartości jest zalecane.
Przesunięcie kątowe
Pomiar osiowy
Rys. 4.9: Dopasowanie kątowe
Rys. 4.9 ilustruje przesunięcie kątowe i praktyczną formę
przeprowadzenia procedury pomiarowej.
Pomiar odbywa się w 4 punktach z przesunięciem 90° od
siebie i z dwoma pół-sprzęgłami wirującymi razem w celu
wyeliminowania skutków zabezpieczenia nierówności na
krańcu czujnika zegarowego. Wybierając pionowy punkt
większy niż 0°, połowa z czujnikiem różnicy pomiaru w 0° i
180° punktów oznacza wyrównania w pionie. W
przypadku odchylenia, należy je odpowiednio
skorygować przez dodanie lub usunięcie podkładek
gromadzenia pod łapami silnika.
Połowa z czujnikiem różnicy pomiaru w 90° i 270°
punktach oznacza poziomą rozbieżność, którą należy
odpowiednio skorygować poprzez przemieszczenie silnika
poprzecznie / kątowo.
Połowa z czujnikiem maksymalnej różnicy pomiaru w
pełnym obrocie stanowi maksymalną kątową znalezioną
rozbieżność.
Niewspółosiowość w pełnym obrocie wału dla sztywnego
lub pół-elastycznego sprzęgła nie może być większa niż
0,03 mm.
Gdy używane są elastyczne łączniki, wartości, które są
większe niż te wskazane powyżej, są dopuszczalne pod
warunkiem, że nie przekraczają dopuszczalnej wartości
dostarczonych przez producenta sprzęgieł.
Zalecane jest zachowanie marginesu bezpieczeństwa dla
tych wartości.
W procesie wyrównania / poziomowania należy
uwzględnić wpływ temperatury na silnik i maszynę
napędzającą. Różnie rozszerzalności cieplnej w częściach
składowych mogą zmienić stan wyrównania /
poziomowanie stanu podczas pracy.
4.7.7
Sprzęgła
Należy stosować tylko właściwe sprzęgła transmitujące
moment obrotowy bez generowania sił poprzecznych.
Dla obu elastycznych i sztywnych sprzęgieł, silniki i ośrodki
wału maszyny napędowej muszą być umieszczone w
jednej linii.
Elastyczne sprzęgło umożliwia łagodzenie skutków
odchyłek i zapobiega wibracj transmitowanych między
sprzężonymi maszynami, co nie ma miejsca, gdy
stosowane są sztywne.
Sprzęgło należy montować lub usuwać za pomocą
odpowiednich urządzeń, nigdy przez ciężki sprzęt, taki jak
młoty, pałki, itp.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
31
www.weg.net
4.7.7.3
UWAGA
Kołki, nakrętki, wkładki i podkładki regulacyjne
mogą być dostarczone razem z silnikiem, jeśli
takowa opcja została zaznaczona podczas
zamówienia.
Poprawne
PAMIĘTAJ
Niepoprawne
Użytkownik odpowiada na instalacji silnika.
WEG nie ponosi odpowiedzialności za szkody
w silniku, urządzeń i instalacji, powstałe
wskutek:
 Nadmierna transmisja drgań;
 Nieprawidłowe instalacje;
 Nieprawidłowe ustawienie;
 Nieprawidłowe warunki przechowywania;
 Nieprzestrzeganie instrukcji przed
rozruchem;
 Nieprawidłowe połączenia elektryczne.
4.7.7.1
Połączenie kołami pasowymi i pasami
Bezpośrednie połączenie
Ze względu na koszt, oszczędność miejsca, brak taśmy
przesuwnej i zwiększonych środków ostrożności,
bezpośrednie połączenie byłoby zalecane, gdy jest to
możliwe. Ponadto, w przypadku transmisji przez turbo
bieg, bezpośrednie połączenie jest właściwym wyborem.
UWAGA
Ostrożnie ustaw końcówki wału i, w miarę
możliwości, użyj elastyczego sprzęgła,
pozostawiając minimalną przestrzeń 3mm
pomiędzy sprzęgłami.
Niepoprawne
Rys. 4.11: Połączenie kołami pasowymi i pasami
Gdy wymagane jest zmniejszenia prędkości lub wzrostu,
skrzynia pasowa jest wskazana.
W celu uniknięcia niepotrzebnego promieniowego
naprężenia na łożyska, wały i koła muszą być idealnie
dostosowane do siebie nawzajem.
Stronnicze pasy robocze przekazują na przemian kierunek
uderzeń na wirniku, które mogą spowodować
uszkodzenie łożyska.
Przesuwanie pasa można uniknąć przez zastosowanie
materiału żywicznego, takiego jak smoła.
Naprężenie paska musi być wystarczające by zapobiec
jego przesuwaniu w czasie pracy.
PAMIĘTAJ
Pasy z nadmiernym napięciem zwiększają
naprężenie wywierany na kocówce wału,
powodując wibracje i zmęczenie materiału, co
może doprowadzić do pęknięcia wałów.
Należy unikać stosowania zbyt małych kół pasowych,
ponieważ powodują one zagięcia na wale silnika, ze
względu na przyczepność pasa, co zwiększa się gdy
średnica kół pasowych maleje.
UWAGA
Luz osiowy
W specjalnym przypadku wymiarowania koła
pasowego, należy skontaktować się z WEG w
celu zagwarantowania prawidłowego
zastosowania.
Rys. 4.10: luz osiowy
4.7.7.2
Sprzęgło zębate
Źle ustawione sprzęgła zębate generują drgania podczas
transmisji silnika. Dlatego należy upewnić się, że wały są
idealnie dopasowane, i, w przypadku transmisji przez
stożek lub kóła zębatych, ściśle równolegle w przypadku
transmisji przez narzędzia, które są proste i pod
prawidłowo skorygowanym kątem.
Zazębione zęby sprzęgła mogą być kontrolowane przez
wprowadzenie taśmy papierowej, na której po obrocie
przekładni, pojawi się odbiciewszystkie zębów.
32 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
PAMIĘTAJ
Zawsze należy stosować odpowiednio
wyważone koła pasowe. Należy unikać
nadmiar klina, ponieważ Oznacza to wzrost
masy asymetrii. Nieprzestrzeganie tej instrukcji
może spowodować wzrost poziomu drgań.
www.weg.net
4.7.7.4
Sprzęgło silnika wyposażonego w luz
łożyska slizgowego
1
 Przed pracą, zweryfikuj czy wiał silnika pozwala na

1

swobodny ruch osiowy w przewidzianych warunkach
luzu.
Podczas pracy, strzałka musi być wskazywać na
środkowy znak (czerwony) oznajmiając, że silnik jest w
centrum magnetycznym;
Podczas rozruchu lub pracy, silnik może swobodnie
poruszać się między dwoma zewnętrznych znakami
granicznych;
UWAGA
2
Pod żadnym pozorem, silnik nie może stale
pracować z naprężeniem wału na łożyska.
3
 Łożyska ślizgowe nie są zaprojektowane by wspierać
Rys. 4.12: Łożysko ślizgowe
ciągłe naprężenie wału.
Po ustawieniu i po zapewnieniu idealnego wyrównania
(zarówno na zimno i na gorąco), proces mocowania silnika
musi być wykonywany na płycie kotwiącej lub podłożu, jak
pokazano na Rys. 4.14.
Objaśnienie do Rys. 4.12:
1. Luz osiowy
2. Wał
3. Panewka
Silniki wyposażone w łożyska ślizgowe muszą
pracować bezpośrednio połączone do maszyny
napędowej lub poprzez reduktor. Ten rodzaj łożyska
uniemożliwia połaczenie przez koła pasowe i pasy.
Silniki wyposażone w łożyska ślizgowe mają trzy znaki na
końcu wału, środkowy znak wskazuje centrum
magnetyczne, a a dwie zewnętrzne znaki dopuszczalne
limity osiowych ruchów wirnika.
Spawać w 4 punktach
Rys. 4.14: Mocowanie silnika
Luz osiowy
Rys. 4.13: Oznakowanie centrum magnetycznego
Należy wziąść pod uwagę następujące czynniki:
 Luz osiowy łożyska ;
 przemieszczenia wału w napędzanej maszynie (jeśli
istnieje);
 Maksymalny luz osiowy zalecany dla sprzęgła
UWAGA


Przesuń wał do przodu, a następnie
prawidłowo zmierz luz osiowy;
Dokładnie wyrównaj końcówki wału i,
jeśli to możliwe, skorzystaj z giętkiego
złącza pozostawiając minimalnie 3 do 4
mm luzu osiowego między sprzęgłami.
PAMIĘTAJ
W razie, gdy nie jest mozliwe
przemieszczenie wału, weź pod uwagę jego
pozycję, przesunięcie wału do przodu
(zgodnie ze znakami na wale) i luz osiowy
zalecany dla sprzęgła.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
|
33
www.weg.net
5 ROZRUCH
5.1
ROZRUCH BEZPOŚREDNI
Gdy to możliwe, uruchomienie trójfazowego silnika z
wirnikiem indukcyjnym musi być bezposrednie (przy
pełnym napięciu) przez stycznik. Taka metoda
uruchomiania jest najprostsza i najbardziej opłacalna,
chociaż może być stosowana, gdy prąd rozruchu nie
zakłóci zasilania.
Ważne jest, by pamiętać, że prąd rozruchu (lp) w silnikach
indukcyjnych osiąga wartości o wysokości 6 do 7 razy
prądu znamionowego. Ważne jest, aby zapewnić, że taki
prądu (Ip) nie wpływa na zaopatrzenie innych
konsumentów energii, ze względu na wyższy spadek
napięcia w sieci zasilającej.
Taki scenariusz jest identyfikowany w jednym z trzech
następujących warunkach:
a) Kiedy sieć zasilająca jest wystarczająco "silna" a
prąd rozruchowy silnika niewystarczający względem
mocy zasilacza.
b) Rozruch motoru jest zawsze wykonywany bez
jakiegokolwiek obciążenia, redukującego czas
rozruchu, co w konsekwencji obniża napięcie i czas
trwania prądu rozruchu, co jest tolerowane przez
innych konsumentów.
c) Kiedy bezpośredni rozruch jest odpowiednio
autoryzowany przez lokalnego dostawcę prądu.
Bardzo wysokie prądy rozruchowe podczas uruchamiania
mogą powodować następujące niebezpieczne
konsekwencje:
a) Wysoki spadek napięcia w sieci elektroenergetycznej
energii systemu zaopatrzenia, powodując zakłócenia
w sprzęcie zainstalowanym w tym systemie;
b) Elektryczne elementy instalacji (kable, styczniki)
muszą być na wymiary, co powoduje wysokie koszta;
c) Kary stosowane przez zakład energetyczny prądu za
spadek napięcia w sieci energetycznej.
5.2
ROZRUCH BEZPOŚREDNI
CZĘSTOTLIWOŚCI STARTOWEJ
Ponieważ silniki indukcyjne mają podwyższony prąd
rozruchowy, czas przyspieszenia wysokich inercyjnych
pobrań powoduje szybki wzrostem temperatury silnika.
Jeśli przerwa między kolejnymi rozruchami jest zbyt
krótka, może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu
temperatury uzwojenia, zmniejszając ich żywotność lub
nawet spalenie uzwojeń. Norma NBR 7094 ustala
minimalny system rozruchu, które silniki muszą spełnić.
a) Dwa kolejne rozruchy, z czego pierwszy stanowi
uruchomienie zimnego silnika, np. z jego uzwojeniami
w temperaturze otoczenia, a drugi, zaraz po
pierwszym ale tylko po spoczynku aż odpoczął;
b) Ciepły rozruch, tj. z uzwojeniami w temperaturze
reżimu.
Pierwszy warunek symuluje scenariusz, w którym
pierwsze uruchomienie silnika jest przerwana, na przykład,
ze względu na jego wyłączenie przez ochronę silnika,
wówczas drugi rozruch silnika jest natychmiast
akceptowany.
Drugi warunek symuluje scenariusz przypadkowego
wyłączenia silnika w czasie normalnego działania, na
przykład, z powodu braku energii w sieci
elektroenergetycznej, wówczas rozruch silnika zaraz po
odzyskiwaniu energii jest dozwolony.
34 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
5.3
PRĄD BLOKUJĄCY WIRNIK (Ip/In)
Zgodnie z normą NBR 7094, tabliczka znamionowa silnika
musi wskazywać wartość IP/In , która jest zależnością
między prądem blokującym wirnik i prądem
znamionowym..
5.4 ZREDUKOWANY PRĄD
ROZRUCHOWY
W przypadku, gdy bezpośredni rozruch nie jest możliwy,
następujące pośrednie systemy uruchomienia mogą być
stosowane w celu zmniejszenia prądu rozruchu:
 Z rozrusznika gwiazda-trójkąt;
 Z szeregowo-równoległego przełącznika;
 Z kompensacyjnego przełącznika lub automatycznego
transforatora;
 Ze statycznego lub miękiego rozrusznika;
 Z przetwornicy.
www.weg.net
6 URUCHOMIENIE
6.1
WSTĘPNA KONTROLA
Przed pierwszym uruchomieniem silnika lub po długim
okresie spoczynku, należy zweryfikować co następuje:
1. Dokręcić śruby mocowania silnika.
2. Zmierzyć oporność izolacji uzwojeń, upewniając się, że
jest w zalecanych granicach;
3. Sprawdź, czy silnik jest czysty i czy opakowanie,
przyrządy pomiarowe i urządzenia ustawiania zostały
usunięte z terenu pracy silnika;
4. Sprzęgające elementy łączące muszą być w
doskonałych warunkach operacyjnych, odpowiednio
dokręcone i nasmarowane (jeśli to wymagane);
5. Silnik musi być odpowiednio dostosowane;
6. Upewnij się, że łożyska są odpowiednio
nasmarowane.Stosowany smar musi być
rekomendowany na tabliczce znamionowej. Sprawdź
poziom oleju w silnikach z łożyskiem smarowanymi
olejem. Przymusowe smarowanie łożysk musi
przedstawiać ciśnienie oleju i wartości przepływu
opisane na tabliczce znamionowej;
7. Sprawdź połączenia kablowe akcesoriów (termiczne
ochrony, uziemienia, grzejniki, itp.);
8. Sprawdź, czy wszystkie połączenia elektryczne są
zgodne ze schematem połączenia silnika;
9. Upewnij się, że przewody są podłączone do głównych
zacisków silnika, i odpowiednio dokręcone, aby
zapobiec ich obluzowania lub w celu uniknięcia
wystąpienia zwarcia;
10. Sprawdzić układ chłodzenia. Sprawdzić
funkcjonowanie systemu dostaw wody chłodnicy w
silnikach chłodzonych wodą. Sprawdzić kierunek
obrotów wentylatorów w silnikach z niezależną
wentylacją;
11. Wlot i wylot wody silnika nie może być zastawiony;
12. Ruchome części silnika należy chronic by zapobiec
wypadkom;
13. Pokrywy skrzynki zaciskowej muszą być dokładnie
umocowane;
14. Wszystkie śruby silnika muszą być dokładnie
dokręcone;
15. Sprawdź, czy napięcie zasilania i częstotliwość są
zgodne z tabliczką znamionową silnika.
6.2
PIERWSZY ROZRUCH
Po wykonaniu wszelkich czynności wg powyższych
instrukcji, by po raz pierwszy uruchomić silnik należy
uczynić co następuje:
1. Odłączyć wszystkie grzejniki przeciwkorozyjne;
2. Ureguluj wszystkie zabezpieczenia w panelu
sterowania;
3. Sprawdź poziom oleju w łożyskach smarowanych
olejem;
4. W łożyskach z wymuszonym smarowaniem, włącz
system cyrkulacji oleju i sprawdź poziom oleju,
przepływ i ciśnienie, upewniając się, że są zgodne z
danymi na tabliczce znamieniowej.
5. W przypadku, gdy system zawiera urządzenie
wykrywania przepływu oleju, należy czekać na sygnał
zwrotny przepływu oleju w obiegu obu łożysk, który
zapewnia, że olej dotarł do łożysk;
6. Włącz układ chłodzenia wody przemysłowej,
weryfikujący niezbędny przepływ i ciśnienie (silniki z
wymiennikiem ciepła powietrze-wody);
7. Włącz wentylatory (silniki z wymuszoną wentylacją);
8.
Powoli obrócić wał silnika, aby sprawdzić, czy są
jakieś przeciągane części i czy wydaje on nietypowe
dzwieki;
9. Po wykonaniu poprzednich kroków można uruchomić
silnik;
10. Sprawdzić kierunek obrotów silnika niesprzęgniętego;
11. W celu odwrócenia kierunku obrotów, należy
odwrócić połączenie jednej z dwóch faz;
UWAGA
W celu odwrócenia kierunku rotacji silnika
jednokierunkowego, należy skontaktować się
z WEG.
12. Obracaj silnik przy znamionowej prędkości obrotowej
i zanotuj temperatury łożysk płytowych w 1minutowych odstępach, dopóki nie będzie stała.
Każdy nagły wzrost temperatury łożyska wskazuje
smarowanie lub problem powierzchni tarcia;
13. Monitoruj temperaturę, poziom oleju w łożyskach i
poziom drgań. W przypadku, gdy istnieje znaczna
zmiana jakiejkolwiek z tych wartości, wyłącz proces
uruchamiania silnika, określ potencjalne przyczyny i
wdroż odpowiednie korekty;
14. Gdy temperatura łożysk ustabilizuje się, proces pracy
silnika może być wznowiony.
UWAGA
Nieprzestrzeganie procedur przewidzianych
powyżej może uniemożliwić działanie silnika,
uszkodzenia a nawet doprowadzić do jego
zwarcia, unieważniając tym samym gwarancji.
6.3
PRACA
Procedury działania różnią się znacząco w zależności od
używanych aplikacji i rodzaju urządzeń sterowania.
Ta instrukcja opisane jedynie ogólne procedury. Po
procedury systemu kontroli operacyjnej, odnieś się do
instrukcji obsługi urządzenia.
6.3.1
Ogólne
Po udanym pierwszym testowym uruchomieniu testu,
połącz silnik do napędzanego obciążenia i wznów
procedurę rozruchu silnika, jak opisano poniżej:
 Utrzymaj pracę sprzężonego silnika pod obciążeniem
do chwili się jego ustabilizowania termiczną i sprawdź,
wystepowanie nietypowych odgłosów, drgań lub
nadmiernego nagrzewania. Jeśli wystąpią znaczące
różnice drgań między początkowymi warunkami pracy a
stanem po osiągnięciu stabilności termicznej, należy
sprawdzić wyrównanie i wypoziomowanie;
 Zmierz wchłaniany prąd elektryczny i porównaj go z
wartością wskazaną na tabliczce znamionowej;
 W systemie ciągłym, bez zmiany obciążenia, aktualna
wartość pomiaru nie może przekraczać wartości
podanej na tabliczce znamionowej pomnożonej przez
współczynnik przeciążalności;
 Wszystkie instrumenty pomiarowe i kontrola urządzeń
należy okresowo monitorować i rejestrować w celu
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
| 35
www.weg.net
wykrycia sporadycznych zmian i ustalenia ich przyczyn
oraz wdrożenie odpowiednich poprawek.
6.3.2
Temperatury
 Temperaturę łożyska, uzwojeń stojana i chłodzenia
powietrza należy monitorować podczas pracy silnika;
 Temperatury łożyska, uzwojeń stojana muszą być
stabilne w czasie od 4 do 8 godzin pracy;
 Temperatura uzwojeń stojana zależy od obciążenia.
Dlatego, aktywna moc obciążenia też musi być
monitorowana podczas pracy silnika.
 zmniejszenie wydajności lub uszkodzenie chłodnicy
może również wskazywać na jej zapowietrzenia. Jeśli
tak nastąpi, usuń powietrze z chłodnicy i rur wodnych;
 zróżnicowane ciśnienia po stronie wody może być
traktowane jako wskaźnik, że grzejnik musi być
oczyszczony.
 Zaleca się również, aby mierzyć i rejestrować różnice
ciśnienia wody przed i po chłodnicy. Nowe pomiary
muszą być rutynowo porównywane w stosunku do
pomiaru początkowego. Gdy różnica ciśnień rośnie,
grzejnik musi być oczyszczony.
6.3.5
6.3.3
System rozruchu, tak jak w pierwszych godzinach pracy
musi być kontrolowany.
Przed uruchomieniem silnika, należy sprawdzić:
 czy zewnętrzny system smarowania (jeśli obecny) jest
sprawny;
 czy używany smar spełnia wszystkie warunki;
 właściwości smaru;
 poziom oleju (łożyska smarowane olejem);
 czy alarm temperatury łożysk i ich zamykanie są
ustawione;
 w trakcie pierwszego systemu uruchamiania, ważne
jest, aby sprawdzić, występowanie nietypowych drgań
lub odgłosów;
 jeśli łożysko nie pracuje cicho i płynnie, silnik musi być
natychmiast wyłączony;
 silnik musi pracować przez kilka godzin, aż temperatura
łożysk się ustabilizuje w ciągu wyżej wymienionych
limitów
 jeżeli temperatura wzrośnie powyżej limitów, silnik musi
być natychmiast wyłączony; łożyska i czujniki
temperatury muszą być sprawdzane i odpowiednie
zmiany wprowadzone;
 Po ustabilizowaniu się temperatur łożyska, sprawdź, czy
nie ma wycieków w zatyczkach, uszczelkach i na końcu
wału.
6.3.4
Silniki są wyważone przez producenta w zależności od
progów drgań określonych w normach IEC60034-14,
NEMA MG1 - Parte 7 i NBR 11390 (z wyjątkiem, gdy
umowa zakupu wyraźnie przewiduje różne progi).
Drgania mierzone są pionowo, poziomo i w kierunku
osiowym na końcu i początku łożysk.
Gdy klient wysyła półsprzęgła do WEG, silnik jest
wyważone z półsprzęgłem dołączonym do wału. Jeśli nie,
w zależności od wyżej wspomnianych standardów, silnik
jest wyważony za pomocą pół-klina (czyli prętu tej samej
szerokości, długości i wysokości stosowanego do
wypełnienia rowków klina podczas wyważania).
Maksymalne poziomy drgań pracy silnika spełniane przez
WEG podano w Tabeli 6.1. Te wartości są ogólnych i
stanowią jedynie wskazówki, szczególne warunki
stosowania muszą być uwzględnione.
Tabela 6.1: Vibration (RMS)
Poziomy drgań (mm/s RMS)
Nominalna
prędkość obrotów
(rpm)
600 ≤ n ≤ 1800
Rama
< 355
355 to
630
> 630
Alarm
4.5
4.5
5.5
Wyłączenie
7.0
7.0
8.0
Alarm
3.5
4.5
5.5
Wyłączenie
5.5
6.5
7.5
1800 < n ≤ 3600
Chłodnice
 Kontrola temperatury wlotu i wylotu i regulacja przepływ
wody, w razie potrzeby;
 Regulacja ciśnienia wody na tyle, aby pokonać opór
rurociągu i chłodnicy;
 Instalacja termometrów w wlotach i wylotach powietrza
chłodnicy i rejestrowanie temperatury w określonych
ramach czasowych są zalecane do sterowania pracą
silnika;
 Wraz z termometrami, w niektórych miejscach można
zainstalować urządzenia rejestrujące i sygnalizujące
(sygnalizatory i lampy).
Najczęstsze przyczyny drgań:
 Rozbieżności pomiędzy silnikiem i urządzeń
napędzanych;
 Nieodpowiednie zamocowanie silnika do podstawy, z
"luźnych podkładek" w ramach jednej lub więcej łap
silnikowych i luźnych śrub mocujących;
 Niedostateczna lub niewystarczająco silna baza;
 Zewnętrzne drgania pochodzące z innych urządzeń.
UWAGA
Eksploatacja silnika z poziomem wibracji
powyżej wartości podanych w Tabela 6.1
może uszkodzić jego żywotność i / lub
wydajność.
Weryfikacja pracy chłodnicy
 Dla lepszej kontroli pracy chłodnicy, zaleca się
okresowo mierzyć i rejestrować wlotu i wylotu
temperatury powietrza chłodnicy.
 Wydajność chłodnicy mierzona jest różnicą temperatur
pomiędzy wodą zimną a zimnym powietrzem w czasie
normalnej pracy. Różnica ta musi być stale
monitorowana. Wzrost tej różnicy po długim czasie
normalnej pracy może wskazywać, że należy wyczyścić
chłodnicę.
36 l
Drgania
Łożyska
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
6.3.6
Limit drgań wału
W silnikach wyposażonych lub zaprogramowane do
montażu czujnika zbliżeniowego (zwykle używane w
łożyskach ślizgowych), powierzchnie wału mają specjalne
wykończenia w obszarach przylegających do łożyska, w
celu zapewnienia poprawnego pomiaru drgań wału.
Drgania wału mierzone w tych silników muszą być zgodne
z normą IEC 60034-14 lub NEMA MG 1.
www.weg.net
Wartości alarmowe i wyłączenie w Tabeli 6.2
przedstawiają wartości dopuszczalnych drgań wałów dla
połączonych maszyn elektrycznych, zgodnie z normą
ISO7919-3.
Są to wartości referencyjne i ogólne, w określonych
warunkach, szczególnie diametryczny luz pomiędzy
wałem a łożyskiem.
Tabela 6.2: Drgania wału
Nominalne
obroty (rpm)
1800
3600
Drgania wału (wierzchołek do
wierzchołka μm)
280 to
355 to
Rama
> 450
315
450
Alarm
110
130
150
Wyłączenie
140
160
190
Alarm
85
100
120
Wyłączenie
100
120
150
UWAGA
Praca silnika z wartościami drgań wału bliska
wartości alarmowych lub wyłączenia może
uszkodzić panew osłonną łożyska.
Główne przyczyny wzrostu drgań wału to:
 Asymetria sprzęgła lub inne problemy, które mogą
wywołać drgania w urządzeniu;
 Problemy z kształtem wału w obszarze pomiarowym,
minimalizowane podczas procesu produkcji;
 Napięcie szczątkowe lub magnetyzm na powierzchni
wałka, na którym pomiar jest wykonywany;
 Rysy, stłuczki lub zróżnicowania na wykończeniach
wału w zakresie pomiarowym.
6.3.7
Wyłączenie
Wyłączenie silnika zależy od jego aplikacji, ale główne
zalecenia to:
 Zmniejszenie obciążenia napędzanej maszyny, o ile
jest to możliwe;
 Otwórzenie głównego wyłącznika obwodu;
 Włączenie grzejników przeciwkorozyjnych (jeśli
wystepują) w przypadku, gdy nie jest automatycznie to
wykonywane przez urządzenia kontrolne;
 Zamknięcie systemu obiegu oleju łożyska (jeśli
występuje);
 Wyłączenie systemu dostarczania wody wymiennika
ciepła chłodnicy (jeśli wystepuje)
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas pracy wirnika, a nawet po jego
wyłączeniu, dotykania jakichkolwiek jego
aktywnych części zagraża życiu.
UWAGA
Skrzynki zaciskowe silników wyposażone w
kondensatory nie mogą być otwarte przed
całkowitym rozładowaniem.
Capacitor discharge time: 5 minutes after the
motor is shutdown.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
| 37
www.weg.net
7 KONSERWACJA
7.1
OGÓLNE
Gdy stosowany właściwie, odpowiedni program
konserwacji silników elektrycznych obejmuje następujące
zalecenia:
 Utrzymuj w czystości silnik i wszelki sprzęt z nim
związany;
 Rutynowo mierz poziomy instalacji;
 Rutynowo mierz wzrost temperatury (uzwojenia, łożysk
i układu chłodzenia);
 Okazjonalnie sprawdzaj efekty zużycia, działanie
układu smarowania i użytkowanie łożysk;
 Sprawdzaj system wentylacyjny by mieć pewność, że
powietrze przepływa prawidłowo;
 Sprawdzaj wymiennik ciepła;
 Mierz poziomy drgań maszyny;
 Sprawdzaj wszystkie powiązane urządzenia (agregat,
hydraulikę, itp.)
 Sprawdzaj wszystkie akcesoria silnika, zabezpieczenia
i połączenia, upewniajac się, że działają bez zarzutu.
 W celu ułatwienia system wymiany ciepła z
otoczeniem, zewnętrzna strona ramy musi być czysta i
wolna od tłuszczu i kurzu;
UWAGA
 Niestosowanie się do jednego z
powyższych punktów może spowodować
uszkodzenie maszyny.
 Okresowe kontrole zależą od lokalnych
warunków aplikacji.
 Jeśli silnik wymaga naprawy lub wymiany
jakiejkolwiek z uszkodzonych części,
prosimy o kontakt z WEG.
 By przesunąć lub przewieść silniki z
łożyskami walcowymi oraz skośnymi
łożyskami kulkowymi, należy zawsze użyć
blokadę wału dołączoną do silnika, nawet
jeśli do jego montażu wymagane jest
odłączenie maszyny napędzanej.
7.3
KONTROLA UZWOJEŃ
Oporność izolacji uzwojeń należy regularnie mierzyć,
zwłaszcza w wilgotnych warunkach pogodowych lub po
dłuższej przerwie w pracy mechanicznej.Uzwojenie musi
regularnie przechodzić kompletny przegląd a jego
naprawy za każdym razem rejestrowane.
Niskie wartości lub nagłe zmian rezystancji izolacji muszą
być dokładnie zbadane.
W miejscach, w których oporność izolacji może być niska
(ze względu na nadmiar pyłu i wilgoci), może być
zwiększona z powrotem do wymaganych wartości przez
usunięcie pyłu i wysuszenie wilgotności na uzwojeniach..
7.4
CZYSZCZENIE UZWOJEŃ
Dla prawidłowego działania i długiego okresu użyteczności
izolowanych uzwojeń, zaleca się przechowywać je wolne
od brudu, oleju, pyłu, zanieczyszczeń itp.
W związku z tym, że uzwojenia muszą być regularnie
czyszczone i sprawdzane, i muszą działać w czystym
powietrzu. Jeśli wymagana jest re-impregnacja, prosimy o
kontakt z WEG.
Uzwojenia można czyścić odkurzaczem przemysłowym
wyposażonym w wąską, niemetaliczną końcówkę lub po
prostu suchą szmatką.
Bardziej zabrudzone miejsca mogą być czyszczone
odpowiednim ciekłym rozpuszczalnikiem. Procedura ta
musi być szybko wyonana aby zapobiec wystawieniu
uzwojenia na długotrwałe działanie efektów
rozpuszczalnika.
Po oczyszczeniu rozpuszczalnikami, uzwojenia muszą być
całkowicie wysuszone.
Pomiar rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji, by
upewnić się, że uzwojenia są całkowicie suche.
Czas schnięcia uzwojenia po myciu zmienia się w
zależności od warunków atmosferycznych, takich jak
temperatura, wilgotność, itp.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
7.2




OGÓLNE CZYSZCZENIE
W celu ułatwienia procesu wymiany ciepła z
otoczeniem, zewnętrzna strona rama musi być czysta i
wolna od oleju lub pyłu; Wnętrze silnika musi być
czyste, wolne od kurzu, gruzu i oleju.
Do czyszczenia użyj szczotek lub czystych
bawełnianych ścierek. Jeśli pył się nie ściera, użyj
odkurzacza przemysłowego do usunięcia brudu z
pokrywy wentylatora i pyłu z patek wentylatora i ramy.
Gruz impregnowany z olejem lub wilgocią można
usunąć szmatką nasączoną odpowiednimi
rozpuszczalnikami.
Czyszczenie skrzynek zaciskowych jest również
zalecane. Zaciski i złącza należy utrzymywać w
czystości, wolne od rdzy i w idealnej kondycji
operacyjnej. Unikaj kontaktu pomiędzy częściami
łączącymi i tłuszczami lub patyną.
38 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
Najczęściej stosowane rozpuszczalniki są
wysoce toksyczne i/lub łatwopalne.
Rozpuszczalniki nie mogą być stosowane
do płaskich części wysokiego napięcia
silnika, ponieważ może to wpłynąć na ich
ochronę przed ulot.
Kontrole
Poniższe kontrole należy przeprowadzić po oczyszczeniu
uzwojeń:
 Sprawdź połączenia i izolację uzwojeń.
 Sprawdź, czy przekładki, wiązania, kliny zwykłe i
podpory zostały zamontowane prawidłowo.
 Sprawdź, czy nie ma żadnych pęknięć, czy spoiny nie
są uszkodzone, czy wystąpiły zwarcia między
obrotami, uziemienia na cewkach i połączenia. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, natychmiast
skontaktować się z WEG.
 Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo
podłączone i że elementy mocowania zaciskowe są
odpowiednio dokręcone. W razie potrzeby je dokręcić.
www.weg.net
Re-impregnacja
Jeśli jakakolwiek warstwa żywicy na uzwojeniach jest
uszkodzona podczas czyszczenia lub kontroli, musi to
zostać skorygowane odpowiednim materiałem (w tym
przypadku prosimy o kontakt WEG).
Oporność izolacji
Oporność izolacji należy zmierzyć zaraz po czyszczeniu.
UWAGA
Przed ponownym podłączeniem silnika, jeśli
nie pracował przez długi okres, należy
zmierzyć oporność izolacji uzwojeń stojana i
upewnić się, że odczyty mieszcza się w
okreslonych ramach..
7.5


KONSERWACJA SYSTEMU
CHŁODZĄCEGO
Rury wymiennika ciepła powietrze-powietrze (jesli
występują) należy utrzymywać w czystości i drożne by
zapewnić idealną wymianę ciepła. W celu usunięcia
brudu z rur, należy użyć okrągłą szczotkę dołączoną
do końcówki drążka.
Dla wymienników ciepła powietrze-woda, zalecane jest
okresowe czyszczenie dla rurociągów grzejnikowych w
celu całkowitego usunięcia wszelkich zanieczyszczeń.
7.5.1
czyszczenia, nastapi uszkodzenie rury chłodnicy,
należy je niezwłocznie naprawić;
5. Połącz ponownie głowicę cylindra, wymieniając
uszczelki w razie potrzeby.
7.6
WYŁĄCZENIE SILNIKA
Nastepująca procedura musi mieć miejsce, gdy silnik jest
wycofywany z eksploatacji na długi czas:
 Uaktywnij grzejniki przeciwkorozyjne w celu utrzymania
temperatury wewnątrz silnika, niewiele większą od
temperatury otoczenia, by zapobiec kondensacji
wilgoci i utraty oporności izolacji uzwojenia oraz
utlenieniu części metalowych.
 Chłodnica i wszystkie rury wodne (jeśli występują)
należy osuszyć, by zmniejszyć ryzyko korozji oraz
zawiesin w wodzie chłodzącej.
Przestrzegaj pozostałycg procedur opisanych w części
ininiejszej instrukcji pt. Przechowywanie na dłuższy czas.
Przechowywanie chłodnicy
Jesli chłodnica jest wycofana z eksploatacji na dłuższy
czas, należy ją odwodnić i wysuszyć. Do procesu
osuszania można użyć podgrzanym skompresowanym
powietrzem. Podczas zimy, jesli istnieje ryzyko
zamrożenia, chłodnica musi być odwodniona, nawet jeśli
nie jest w stanie użytku przez krótki okres, w celu
zapobiegnięcia uszkodzeń i deformacji.
PAMIĘTAJ
PAMIĘTAJ
Jeśli silnik jest wyposażony w filtry na wlotach
i wylotach, nalezy je także wyczyścić
skompresowanym powietrze.
Jesli cięzko jest usunąć kurz, umyj filtry zimną
woda z neutralnym detergentem, a nastepnie
wysusz w pozycji poziomej.
Podczas krótkich okresów wyłączenia,
korzystne jest, aby utrzymywać przepływ
wody z małą prędkością, niż przerywanie
przepływu przez wymiennik ciepła bez
opróżniania go, zapewniając w ten sposób, że
produkty szkodliwe, takie jak związki
amoniowe i siarkowodór są odprowadzane
poza grzejnikiem i nie pozostają w jego
wnętrzu.
Konserwacja chłodnicy
W przypadku użycia czystej wody, chłodnica może działać
przez lata bez potrzeby jej czyszczenia. W przypadku
użycia wody zanieczyszczonej, chłodnica musi być
czyszczona co 12 miesięcy.
Brud w chłodnicy może być wykryty, gdy podnieise się
temperature powietrza w wylocie. Gdy temperature
zimnego powietrza, w podobnych warunkach
operacyjnych wzrośnie powyżej akceptowanej wartości,
może to oznaczać, że rura jest brudna.
W przypadku wykrycia korozji, odpowiednia ochrona
przed korozją musi być zastosowana (tj. anody cynkowe,
plastikowa osłona, farba epoksydowa lub inne podobne
środków ochrony), aby zapobiec dalszym szkodom dla
zagrożonych części.
Zewnętrzna powierzchnia części chłodnicy musi być
zachowana w czystości i dobrej kondycji operacyjnej.
Instrukcje usuwania i konserwacji chłodnicy
Usunięcie wymiennika ciepła w celu jego wyczyszczenia
musi być uczynione w nastepujący sposób:
1. Zamknij wszystkie wloty i wyloty wody po wyłączeniu
wentylacji;
2. Wypuść wodę przez korki soustowe;
3. Odkręć głowice cylindrów, trzymając śruby, nakrętki,
podkładki i uszczelki w bezpiecznym miejscu;
4. Dokładnie wyczyść wnętrze rur nylonowymi
szczotkami by usunąć resztki. Jeśli podczas procesu
7.7
URZĄDZENIE DO UZIEMIANIA
WAŁU
W niektórych silnikach asynchronicznych, zwłaszcza gdy
konieczne jest użycie przetwornicy częstotliwości do
sterowania prędkością, Szczotka służy do uziemienia
wału. Takie urządzenie pozwala na uniknięcie przepływu
prądu elektrycznego przez łożyska, które są bardzo
szkodliwe dla jego funkcjonowania.Szczotka jest w
kontakcie z wałem i połączona za pomocą przewodu do
ramy silnika, która musi być uziemiona. Upewnij się, że
uchwyt na szczotki i utrwalenie połączenia do ramy są
wykonawane prawidłowo.
Shaft
Shaft
Rys. 7.1: Szczotka uziemiająca wał
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
| 39
www.weg.net
W celu uniknięcia uszkodzenia wałów silników podczas
transportu, należy je chronić olejem syntetycznym. Aby
zapewnić doskonałe działanie szczotki uziemienia,
zarówno olej, jak również wszelkie pozostałości między
wałem a szczotką, muszą być usunięte przed pracą
silnika. Szczotka musi być stale nadzorowana podczas jej
działania, a gdy osiągnie koniec okresu użytkowania,
może być zastąpiona przez inną szczotkę tej samej jakości
(granulat).
7.8
PAMIĘTAJ
Dane łożyska tocznego, rodzaj i ilość smaru i
częstotliwość smarowania znajdują się na
tabliczce znamionowej przymocowanej do
silnika. Sprawdź te informacje przed
rozpoczęciem procesu smarowania.

KONSERWACJA ŁOŻYSKA
7.8.1
Łożyska toczne smarowane smarem

1





Częstotliwość smarowania oznaczona na tabliczce
znamionowej ukazuje temperaturę roboczej łożyska o
wysokości 70°C.
Na podstawie wartości temperatury pracy
wymienionych poniżej, stosuje się następujące
współczynniki korekcyjne do smarowania łożysk
tocznych w odstępach czasu:
Temperatura pracy ponad 60 ° C: 1,59.
Temperatura pracy od 70 º C do 80 º C: 0,63.
Temperatura pracy od 80 º C do 90 º C: 0,40.
Temperatura pracy od 90 ° C do 100 ° C: 0,25
Temperatura pracy od 100 ° C do 110 ° C: 0,16.
7.8.1.2
2
Rys. 7.2: Łożyska toczne smarowane smarem
Objaśnienie Rys. 7.2:
1. Wlot smaru
2. Wylot smaru
7.8.1.1
Instrukcje smarowania
System smarowania został zaprojektowany tak, aby w
trakcie procesu dosmarowywania łożyska, wszystkie stare
smary zostały usuwane z ras kulkowych i wydalone przez
drenażu umożliwiający odprowadzenie smaru, ale trzyma
pył lub inne szkodliwe zanieczyszczenia z dala od wnętrza
łożyska. Ten odpływ również pomaga uniknąć uszkodzeń
łożysk tocznych przez dobrze znany problem
nadmiernego dosmarowywanie. Zaleca się, aby
przeprowadzić proces smarowania podczas pracy silnika,
w celu zapewnienia odnowy smaru kwater łożyska
tocznego. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na
obecność obracających się kawałków w pobliżu praski
(koła pasowe, itp.), które mogą ryzykować integralności
fizycznej operatora, należy postępować w następujący
sposób:
 Po wyłączeniu silnika, wstrzyknąć około połowy
całkowitej ilości smaru do wykorzystania i uruchomić
silnik by pracował przez około 1 minutę w pełnej
prędkości obrotowej;
 Następnie wyłącz silnik i wstrzyknij pozostały smar.
Wtryskiwanie całej ilości smaru w stanie bezczynności
silnika może spowodować przeniknięcie części środka
do wnętrza silnika z wewnętrznego uszczelnienia
pokrywy łożyska.
UWAGA
Ważne jest, aby oczyścić końcówki do
smarowania przed procesem smarowania w
celu uniknięcia wciągnięcia obcych
materiałów do wnętrza łożyska tocznego.
Do smarowania należy używać tylko ręcznej
smarownicy.
40 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
Procedury ponownego smarowania
łożysk
1. Zdejmij pokrywę spustu;
2. Za pomocą bawełnianej szmatki, aby oczyścić otwór
smarownicy;
3. Podczas pracy wirnika należy wstrzyknąć smar przez
ręczną smarownicę aż smar zacznie wychodzić przez
spust, i ilość smaru zgodnie z Tabelą 7.2 zostanie
osiągnięty;
4. Utrzymaj pracę silnika tak długo, jak to konieczne aby
nadmiar smaru przeciekał przez odpływ;
5. Sprawdzić temperaturę łożysk, w celu zapewnienia, że
nie było znaczącej zmiany;
6. Umieść spowrotem pokrywę spustowy.
7.8.1.3
Smarowanie łożysk urządzeniem z
szufladą do usuwania smaru
W celu ponownego smarowywania, usuwanie starego
smaru jest wykonywane przez urządzenia szufladowego
do usuwania smaru zainstalowanego w każdym łożysku.
Procedury smarowania:
1. Przed rozpoczęciem procesu smarowania łożysk,
oczyścić smarownicy bawełnianą szmatką;
2. Wyjmij pręt szuflady, aby usunąć stary smar, oczyścić
szufladę i umieścić ją spowrotem;
3. Podczas gdy silnik pracuje, wstrzyknąć taką ilość
smaru jaka określona na tabliczce znamionowej
łożyska tocznego używając ręczną smarownicę;
4. Nadmiar smaru wychodzi przez dolny drenaż i osadza
się w szufladzie;
5. Utrzymaj silnik włączony, tak długo, jak to konieczne
by nadmiar smaru został osuszony;
6. Taki smar musi być usunięty przez pociągnięcie
małego prętu szuflady i jej oczyszczeniu. Procedura ta
musi być powtarzana tak nie wiele razy, aż w
szufladzie nie zachowa się smar;
7. Sprawdzić temperaturę łożysk, aby upewnić się, że
nie było znaczącej zmiany.
www.weg.net
7.8.1.4
Rodzaj i ilość smaru
Ponowne smarowanie łożyska musi zawsze przebiegać z
użyciem oryginalnego smaru, sprecyzowanego na
tabliczce łożyska oraz w dokumentacji silnika.
UWAGA
WEG nie poleca użycia innych typów smarów
niż oryginalne smary silnika.
7.8.1.5
Alternatywne smary
Jeśli nie jest możliwe użycie oryginalnego smaru,
preparaty z listy alternatywnych smarów w Tabeli 7.2 may
być użyte pod nast. warunkami:
1. Konieczne jest, aby sprawdzić, czy kierunek obrotów
silnika nie przekracza limitu ustalonego dla każdego
rodzaju smaru łożyska, według Tabeli 7.2;
2. Częstotliwość smarowania łożyska należy
skorygować mnożąc interwał znajdujący się na
tabliczce znamionowej łożyska przez mnożnik zTabeli
7.1;
3. Stosuj właściwą procedurę zmiany smaru zgodnie z
częścią tej instrukcji pt. Proces Zmiany Smaru.
Tabela 7.1: Alternatywne opcje smarów i cechy
charakterystyczne dla normalnych aplikacji
Producent
Exxon Mobil
Shell
Petrobras
Shell
SKF
Smar
UNIREX N3
(Lithium
Complex Soap)
ALVANIA RL3
(Lithium Soap)
LUBRAX
INDUSTRIAL
GMA-2
(Lithium Soap)
STAMINA RL2
(Diurea Soap)
LGHP 2
(Poliurea Soap)
Stała temp.
pracy (°C)
mnożnik
(-30 to +150)
0.90
(-30 to +120)
0.85
(0 to +130)
0.85
(-20 to +180)
0.94
(-40 to +150)
0.94
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
| 41
www.weg.net
Tabela 7.2 wyświetla najczęściej używane rodzaje łożysk w silnikach horyzontalnych, ilość smaru, oraz limity obrotów
opcjonalnego użycia smaru.
Tabela 7.2: Opcjonalna aplikacja smaru
Limit obrotów smarów [rpm]
Dla silników horyzontalnych*
Łożysko
Ilość smaru (g)
Stamina
RL2
LGHP 2
Unirex
N3
Alvania
RL3
Lubrax
Industrial
GMA-2
6220
30
3000
3000
1800
1800
1800
6232
70
1800
1800
1500
1200
1200
6236
85
1500
1500
1200
1200
1200
6240
105
1200
1200
1200
1000
1000
6248
160
1200
1200
1500
900
900
6252
190
1000
1000
900
900
900
6315
30
3000
3000
3000
1800
1800
6316
35
3000
3000
1800
1800
1800
6317
40
3000
3000
1800
1800
1800
6319
45
1800
1800
1800
1800
1800
6320
50
1800
1800
1800
1800
1800
6322
60
1800
1800
1800
1500
1500
6324
75
1800
1800
1800
1500
1500
6326
85
1800
1800
1500
1500
1500
6328
95
1800
1800
1500
1200
1200
6330
105
1500
1500
1500
1200
1200
NU 232
70
1500
1500
1200
1200
1200
NU 236
85
1500
1500
1200
1000
1000
NU 238
95
1200
1200
1200
1000
1000
NU 240
105
1200
1200
1000
900
900
NU 248
160
1000
1000
900
750
750
NU 252
195
1000
1000
750
750
750
NU 322
60
1800
1800
1800
1500
1500
NU 324
75
1800
1800
1500
1200
1200
NU 326
85
1800
1800
1500
1200
1200
NU 328
95
1500
1500
1200
1200
1200
NU 330
105
1500
1500
1200
1000
1000
NU 336
145
1200
1200
1000
900
900
* dla pionowych silników, skontaktuj się z WEG
42 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
7.8.1.6
Proces wymiany smaru
UWAGA
Aby zmienić smar POLYREX EM103 na jeden z
alternatywnych rodzajów smarów, łożyska muszą być
otwarte, aby usunąć stary smar i napełnić je nowym. Jeśli
nie jest to możliwe, aby otworzyć łożysko, cały starey
smar musi być oczyszczony, stosując nowy smar, aż
zacznie pojawiać się w szufladzie wylotu, podczas pracy
silnika.
Aby zmienić smar STABURAGS N12MF na jeden z
alternatywnych rodzajów smarów, konieczne jest
otwarcie łożyska i całkowite usunięcie starego smaru, a
następnie dodanie nowego smaru.
1. Gdy łożysko jest otwarte, wprowadź nowy
smar przez smarownicę w celu wydalenia
starego smaru znajdującego się w rurce
wlotowej i posmaruj łożysko nowym
smarem, na wewnętrzne i zewnętrzne
pierścienie mocujące, wypełniając ¾ z
pustych przestrzeniami. W przypadku
podwójnych łożysk (łożyska kulkowe +
łożysko toczne), wypełnij 3/4 z pustych
przestrzeni między pierścieniami
pośrednimi.
2. Nigdy nie czyścić łożyska tkaninami
bawełnianymi, gdyż mogą one zostawiać
kłaczki, będące cząstką stałą.
3. Ważne jest, aby dokonać prawidłowego
smarowania, tj. stosować odpowiednią
ilości smaru, ponieważ jego
niewystarczająca lub nadmierna ilość ma
szkodliwy wpływ na łożysko.
4. Nadmierne smarowanie prowadzi do
wzrostu temperatury, ze względu na dużą
odporność dostarczaną do obrotowych
części i, przede wszystkim ze względu na
bicie smaru, co prowadzi do całkowitej
utraty jego właściwości smarnych.
UWAGA
Ponieważ nie ma kompatybilnego smaru z
STABURAGS N12MF, żadne inne smary nie
mogą być stosowane w celu jego
oczyszczenia. Nie jest to możliwe, aby usunąć
cały stary smar przez tę procedurę, co niesie
ryzyko mieszania starych smarów, które mogą
prowadzić do uszkodzenia łożysk.
7.8.1.7
Smary do aplikacji w niskiej
temperaturze
Tabela 7.3: Smary do aplikacji w niskiej temperaturze
Producent
Exxon Mobil
Smar
MOBILITH SHC
100
(Lithium
Complex Soap
and synthetic
oil)
Stała temp.
robocza (°C)
(-50 to +150)
Aplikacja
PAMIĘTAJ
WEG nie odpowiada za wymianę smaru ani
ewentualne szkody spowodowane tym
procesem.
Niska temp.
PAMIĘTAJ
UWAGA
Zanim zastosujesz alternatywny smar do
aplikacji w niskiej temperaturze, inny niż
MOBILITH SHC 100, prosimy o kontakt z
WEG.
Smar z różnymi podstawowymi składnikami
nigdy nie powinien być mieszany. Np.: smar
na baize litu nigdy nie może być mieszany ze
smarem na baize sodu lub wapna
7.8.1.8
Kompatybilność smarów
Kompatybilność pomiędzy kilkoma rodzajami smarów
może stanowić problem. Można powiedzieć, że różne typy
smarów są kompatybilne kiedy właściwości mieszanki są w
poszczególnych kategoriach własności smaru.
Ogólnie, smary tego samego rodzaju na bazie mydła są
zgodne, jednak w zależności od proporcji mieszanki, mogą
być niekompatybilne. Dlatego mieszanie różnych rodzajów
smaru nie jest zalecany bez wcześniejszego kontaktu z
dostawcą smaru lub WEG.
Pewne środki zagęszczające i oleje podstawowe nie mogą
być mieszane, ponieważ nie tworzą jednorodnej
mieszaniny. W tym przypadku, tendencja do hartowania,
lub, inaczej, zmiękczania smaru lub spadek wynikowy
punktu topnienia mieszanki nie mogą być ignorowane.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
| 43
www.weg.net
7.8.1.9
Montaż i demontaż łożyska
Montaż
1. Dogłębnie wyczyść łożyska i przejrzyj rozmontowane
części oraz wnętrze pierścienia mocowania;
2. Upewnij się, że powierzchnie łożysk, wałów i
pierścieni mocowania są doskonale gładkie;
3. Wypełnij ¾ zbiornika wewnętrznego i zewnętrznego
pierścienia mocowania polecanym smarem (Rys.
7.4) I nasmaruj łożysko przed złożeniem;
4. Przed złożeniem łożyska na wale, podgrzej je do
temperatury pomiędzy 50ºC a 100ºC;
5. W celu kompletnego montażu łożyska, kieruj się
instrukcjami demontażu w przeciwnym kierunku;
Rys. 7.3: Smar do łożysk tocznych
Objaśnienie do Rys. 7.3:
1. Wewnętrzna nasadka łożyska
2. Biały filc
3. Śruba mocująca pierścień
4. Śruba mocująca tarczę
5. Zewnętrzny pierścień mocujący
6. Uszczelnienie z taconitu
7. /odrzutnik mocowania śrubowego
8. Smar odrzutnika
9. Zbiornik na smar
10. Łożysko
11. Smarownica
12. Zabezpieczenie termiczne
13. Zamknięcie zwenętrznego dysku.
Rys. 7.4: Zewnętrzny pierścień mocujący łożysko
Zmiana Łożyska
Demontaż łożyska powinien zawsze odbywać się z
użyciem odpowiedniego narzędzia(wyciągacza do
łożysk). Zaciski wyciągacz powinny być nałożone na
wewnętrzną czołową część pierścienia, lub na sąsiednią
część.
Przed demontażem:
1. Usuń wlot smaru i przedłużenie rury wylotowej;
2. Dokładnie wyczyścij zewnętrzne części łożyska;
3. Usuń uziemienie szczotki (jeśli jest);
4. Usuń czujniki temperatury z łożyska i żeby uniknąć
uszkodzenia łożyska, przygotuj wsparcie dla trzonka
Demontaż
Bądź ostrożny, żeby nie uszkodzić kulek, wałków i
powierzchni łożyska i wału. W celu demontażu łożyska,
kieruj się poniższymi instrukcjami, zachowując wszystkie
cześći w czystym i bezpiecznym miejscu.
1. Usuń śruby (4) mocujące płytę zamykającą(13);
2. Wyjmij uszczelnienie z taconitu(6);
3. Usuń śrubę (3) z pierścieni mocujących (1 i 5);
4. Usuń zewnętrzny pierścień mocujący (5);
5. Usuń śrubę (7) mocujący odrzutnik smaru (8);
6. Usuń odrzutnik smaru (8);
7. Usuń przednią osłonę;
8. Usuń łożysko (10);
9. W razie konieczności usuń wewnętrzne łożysko (1).
44 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
Rys. 7.5: Wyciągacz do łożysk
www.weg.net
7.8.2
Smarowane olejem łożyska toczne
7.8.2.3
Wymiana oleju
Zmiana oleju musi odbywać się w warunkach
określonych w tabeli:
1
2
Poniżej 75ºC = 20,000 godz.
pomiędzy 75º a 80ºC = 16,000 godz.
pomiędzy 80º a 85ºC = 12,000 godz.
pomiędzy 85º a 90ºC = 8,000 godz.
pomiędzy 90º a 95ºC = 6,000 godz.
pomiędzy 95º a 100ºC = 4,000 godz.
3
Rys. 7.6: Smarowane olejem łożyska toczne
Objaśnienia do Rys. 7.6:
1. Wlew oleju
2. Wskaźnik poziomu oleju
3. Wylew oleju
7.8.2.1
Instrukcje smarowania
Usunięcie oleju: W celu wymiany oleju w łożysku, usuń
zewnętrzną pokrywę odpływu (3) i całkowicie spuść olej
Żywotność łożyska zależy od warunków operacyjnych,
warunków w silniku i procedur konserwacyjnych.
Poniższe zalecenia muszą być przestrzegane:
 Lepkość wybranego smaru musi być wybrana do
odpowiedniej temperatury łożyska. Rodzaj oleju
rekomendoway przez WEG bierze te kryteria pod
uwagę;
 Niewystarczająca ilość smaru może prowadzić do
uszkodzenia łożyska;
 Minimalna rekomendowana ilość oleju jest osiągnięta
gdy lubrykant jest widoczny w dolnej wskaźnika
poziomu oleju, podczas gdy silnik nie pracuje.
Wlew oleju w łożysku:
 Zamknij odpływ oleju (3);
 Usuń wlew oleju lub filtr (1);
 Wlej określony olej do poziomu określonego na
wskaźniku poziomu oleju
PAMIĘTAJ
1. Wszystkie otwory gwintowane muszą
być uszczelnione zatyczkami i nie może
być zadnych przecieków w
połączeniach;
2. Poziom oleju jest osiągnięty gdy
lubrykant osiągnie około połowy
wskaźnika poziomu oleju;
3. Nadmiar oleju nie uszkodzi łożyska, ale
może powodować przecieki przy
uszczelnieniu wału
4. Olej hydrauliczny nigdy nie może być
używany lub mieszany ze smarem do
łożysk
7.8.2.2
Rodzaj oleju
Smar rodzaj i ilość są określone na tabliczce
przyczepionej do silnika
UWAGA
Poziom oleju musi być sprawdzany
codziennie i powinien być ponad połową
wskaźnika poziomu oleju
7.8.2.4
Praca łożyska
Uruchomienie silnika, oraz pierwsze godziny pracy,
muszą być dokładnie obserwowane.
Przed uruchomieniem sprawdź:
 Czy użyty olej jest zgodny z zaleceniami na tabliczce na
silniku;
 Opis lubrykantu;
 Poziom oleju;
 Czy alarm i temeperatura wyłączenia są określone dla
danego łożyska.
Podczas pierwszego uruchomienia należy sprawdzić, czy
są niespodziewany wibracje lub dźwięki. Jeśli silnik nie
pracuje cicho i płynnie powinien być natychmiastowo
wyłączony.
Silnik musi pracować kilka godzin zanim temperature w
łożyskach ustabilizuje się. Jeśli temperature rośnie
powyżej limitów, silnik musi być wyłączony, a łożyska i
czujniki sprawdzone.
Gdy temperature operacyjna łożysk jest osiągnięta,
sprawdź czy nie ma przecieków przy zatyczkach,
uszczelkach i na końcu wału.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
| 45
www.weg.net
7.8.2.5
Montaż i demontaż łożyska
Składanie łożyska
Dokładnie wyczyść tulejki i zbiorniki oleju i sprawdź, czy
pozostałe części nie są popsute.
 Upewnij się, że powierzchnie kontaktowe łożysk są
gładkie i wolne od korozji.
 Przed montażem łożyska na wale podgrzej je do
temperatury pomiędzy 50ºC a 100ºC;
 W celu kompletnego złożenia łożyska, podążaj za
instrukcjami demontażu w przeciwnym kierunku.
UWAGA
Poziom oleju musi być sprawdzany
codziennie i powinien być ponad połową
wskaźnika poziomu oleju
7.8.3
7.8.3.1
Rys. 7.7: Komponenty smaru łożyska tocznego
Objaśnienia do Rys. 7.7:
1. Zewnętrzny zbiornik oleju;
2. Wewnętrzny zbiornik oleju;
3. Zewnętrzny pierścień utrwalający;
4. Wirówka oleju;
5. Sruba;
6. Wewnętrzny pierścień utrwalający;
7. Łożysko;
8. Uszczelnienie z taconitu;
9. Śruba;
10. Odpowietrznik;
11. Zewnętrzny zbiornik śruby mocującej;
12. Wewnętrzny zbiornik śruby mocującej;
13. Przykrywka śruby mocującej;
14. Osłona łożyska.
W celu demontażu łożyska, kieruj się poniższymi
instrukcjami:
Przed demontażem:
 Wyczyść zewnętrzne powierzchnie łożysk;
 Całkowicie usuń olej z łożyska;
 Usuń czujnik temperatury z łożyska (10);
 Usuń tuleję uziemienia (jeśli istnieje);
Zorganizuj podtrzymanie wału w trakcie demontażu
Wymontowywanie łożysk:
Bądź szczególnie ostrożny by nie uszkodzić kulek, tulejek
i powierzchni łożyska i wału.
W celu demontażu łożyska kieruj się poniższymi
instrukcjami, trzymając wszystkie części w czystym i
bezpiecznym miejscu:
1. Usuń śrubę (9) chroniąc uszczelnienie z taconitu (8);
2. Usuń uszczelnienie z taconitu (8);
3. Usuń śruby (11) mocujące osłonę łożyska (14);
4. Usuń osłonę łożyska (14);
5. Usuń śruby (5) mocujące odrzutnik oleju (4) i usuń
odrzutnik
6. Usuń śruby (11) z zewnętrznego pierścienia
mocującego (3);
7. Usuń zewnętrzny pierścień mocujący (3);
8. Odkręć śruby (12 and 13);
9. Usuń zewnętrzny zbiornik oleju (1);
10. Usuń łożysko (7);
11. Jeśli całkowity montaż łożyska jest konieczny, usuń
wewnętrzną nasadkę łożyska (6) i wewnętrzny
zbiornik oleju (2).
46 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
Łożyska ślizgowe
Informacje dot. łożyska
Informacje jak typ oleju czy ilość są określone na
tabliczce na łożysku i muszą być dokładnie przestrzegane
w celu zapobiegnięcia przegraniom lub uszkodzenioom
łożyska.
Użytkownicy są odpowiedzialni za instalację hydrauliczną
i dostarczanie oleju do łożsyk silnikowych.
7.8.3.2
Instalacja i praca łożyska
Informacje o komponentach, montażu, demontażu i
konserwacji są zawarte w instrukcji obsługi
7.8.3.3
Przepływ wody chłodzącej
Łożyska z przepływem wody chłodzącej mają cewkę,
przez którą płynie woda.
W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia, woda
musi być w temperaturze pokojowej lub niższej.
Ciśnienie wody musi wynosić 0.1 Bar, a przepływ 0.7 l/s.
Odczyn pH powinien być neutralny.
PAMIETAJ
Pod żadnym pozorem nie może być
przecieków wody w zbiorniku oleju,
ponieważ może zanieczyścić lubrykant
7.8.3.4
Wymiana oleju
Łożyska samosmarujące
Zmiana oleju w łożysku musi odbywać sie z
uwzględnieniem informacji zawartych w tabeli poniżej:
poniżej 75ºC = 20,000 hours
pomiędzy 75º and 80ºC = 16,000 hours
pomiędzy 80º and 85ºC = 12,000 hours
pomiędzy 85º and 90ºC = 8,000 hours
pomiędzy 90º and 95ºC = 6,000 hours
pomiędzy 95º and 100ºC = 4,000 hours
www.weg.net
Łożyska z (zewnętrzną) cyrkulacją oleju
Zmiana oleju musi się odbywać co 20,000 godzin pracy
lub gdy charakterystyka lubrykantu się zmieni. Lepkość
oleju i odczyn pH musi być sprawdzany regularnie.
PAMIĘTAJ
Poziom oleju musi być sprawdzany
codziennie i powinien być ponad połową
wskaźnika poziomu oleju
 Łożyska muszą być smarowane odpowiednim olejem,
zawsze sprawdzaj specyfikacje na tabliczce.
 Wszystkie otwory gwintowane należy uszczelnić
korkami i nie może być żadnych nieszczelności w
żadnym z połączeń.
 Poziom oleju jest osiągnięty gdy lubrykant osiągnie
około połowę wskaźnika poziomu oleju. Nadmiar oleju
nie uszkodzi łożyska, ale może powodować przecieki
przy uszczelnieniach wału.
UWAGA
Żywotność łożyska oraz bezpieczeństwo
silnika, zależy od odpowiedniego lubrykantu.
Dlatego jest istotne by stosować się do
poniższych zaleceń:
 Wybrany smar musi mieć odpowiednią
lepkość dobraną do temperatury łożyska.
Musi to być sprawdzone podczas
wymiany oleju lub prac konserwacyjnych.
 Nigdy nie używaj lub mieszaj oleju
hydraulicznego z olejem do smarowania.
 Niedobór lubrykantu może spowodawać,
uszkodzenie łożyska.
 Minimalna rekomendowana ilość oleju jest
osiągnięta gdy lubrykant jest widoczny w
dolnej wskaźnika poziomu oleju, podczas
gdy silnik nie pracuje.
7.8.3.5
Przed uruchomieniem sprawdź:
 Czy olej jest zgodny ze specyfikacjami;
 Opis oleju;
 Poziom oleju;
 Czy alarm i temperature wyłączenia są ustawione.
Podczas pierwszego uruchomienia należy sprawdzić czy
nie ma żadnych niespodziewanych dźwięków i wibracji.
Jeśli łożysko nie pracuje płynnie i cicho, należy
natychmiast wyłączyć silnik.
Silnik musi pracować kilka godzin zanim temperature w
łożyskach ustabilizuje się. Jeśli temperature rośnie
powyżej limitów, silnik musi być wyłączony, a łożyska i
czujniki sprawdzone.
Gdy temperature operacyjna łożysk jest osiągnięta,
sprawdź czy nie ma przecieków przy zatyczkach,
uszczelkach i na końcu wału.
7.8.3.7
Konserwacja łożyska ślizgowego
Konserwacja łożyska ślizgowego zawiera:
 Regularne sprawdzanie poziomu oleju;
 Sprawdzanie czy nie ma podejrzanych dzwięków i
wibracji;
 Obserwacja temperatury pracy i zakręcanie
poluzowanych śrub;
 Utrzymywanie obudowy czystej, wolnej od oleju i
kurzu;
 Koniec łożyska jest elektrycznie izolowany. Okrągłe
krawędzie są pokryte materiałem izolacyjnym. NIgdy go
nie usuwaj;
 Przeciwobrotowa blokada jest również izolowana, a
wszystkie uszczelnienia są zrobione z
nieprzewodzaćych materiałów.
 Przyrządy do sprawdzania temperatury muszą również
być izolowane.
Uszczelnianie
Podczas konserwacji łożyska, w trakcie regulacji, obie
połówki uszczelnienia z taconitu muszą być połączone
sprężyną zaciskową.
Sprężyna musi być umieszczona w pokrywie pierścienia
tak blokujące wgłębienie szpilki jest przymocowane do
górnej części ramy. Niedokładna instalacja może popsuć
uszczelnienie.
Przed montażem uszczelek, ostrożnie wyczyść
powierzchnie kontaktowe pierścienia, i nałóż kolejną
warstwę z nietwardniejącego uszczelniacza. Dziury
odpływowe są umieszczone w dolnej części pierścienia i
muszą być czyste. Podczas instalacji tej części
uszczelnienia, delikatnie nacisnij ją w kierunku dolnej
części wału.
7.8.3.6
Praca łożyska ślizgowego
Pracujące silniki z łożyskami ślizgowymi są podobne do
pracujących silników z łożyskami tocznymi.
Uruchomienie silnika i pierwsze godziny pracy muszą być
ściśle obserwowane.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
| 47
www.weg.net
7.8.3.8
Montaż i demontaż łożyska
4
3
5
19
6
22
8
9
13
20
14
11
21
15
7
16
17
18
10
13
14
1
2
12
Rys. 7.8: Komponenty łożysk ślizgowych
Objaśnienia do Rys. 7.8:
1. Korek spustowy;
2. Obudowa łożyska;
3. Obudowa motoru;
4. Śruby mocujące;
5. Powłoka obudowy łożyska;
6. Śroby pokrywy łożyska dzielonego;
7. Uszczelka maszyny;
8. Śruby do uszczelki maszyny;
9. Śruba oczkowa;
10. Śruby osłony zewnętrznej;
11. Osłona zewnętrzna;
12. Dolna panew łożyskowa;
13. Górna panew łożyskowa;
14. Ruchomy pierścień zgarniający;
15. Wlew oleju;
16. Złącze czujnika temperatury;
17. Wziernik kontrolny oleju lub or wylot oleju smarowego;
18. Zatyczka do tuby;
19. Zewnętrzne śruby ochronne;
20. Wkręt uszczelki labiryntowej ;
21. Uszczelka labiryntowa;
22. Tuba odpowietrzająca.
Demontaż
Aby rozmontować łożsko i uzyskać dostęp do panewek
łożyskowych, jak również innych komponentów, postępuj
według instrukcji poniżej. Wszystkie rozmontowane
części przechowuj w bezpiecznym miejscu (Rys. 7.8).
Strona napędowa:
 Wyczyść dokładnie obudowę z zewnątrz. Odkręć i
zdejmij korek spustowy oleju (1) znajdujący się w dolnej
części obudowy i poczekaj, aż środek smarny
wyschnie.
 Odkręć śruby (4) przytrzymujące górną połowę
obudowy do motoru (3).
 Odkręć śruby (6) od dzielonych stron obudowy (2 i 5).
 Użyj śrub oczkowych (9) aby podnieść górną połowę
obudowy (5), oddzielając ją całkowicie od dolnych
połówek osłony zewnętrznej (11), uszczelniającego
takonitu, uszczelki obudowy (20) oraz panewki
łożyskowej (12).
 Rozmontuj górną połowę obudowy na stole
warsztatowym. Odkręć śruby (19) i zdejmij górną
 połowę osłony zewnętrznej. Zdejmij śruby (10) i oddziel
górną połowę obudowy z takonitu (20).
48 l
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
 Następnie zdejmij górną połowę panewki łożyskowej
(13).
 Zdejmij śruby łączące dwie połowy ruchomego
pierścienia zgarniającego (14), po czym uważnie je
odseparuj i zdejmij.
 Zdejmij sprężyny pierścieniowe z uszczelek
takonitowych i zdejmij górną część pierścieni. Wykręć
ich dolne części z zabudowy i następnie wyjmij.
 Wyjmij z gniazdka czujnik temperatury znajdujący się w
dolnej panewce łożyskowej.
 Podnieś wał silnika przy użyciu wyciągnika lub
podnośnika o kilka milimetrów, by odkręcić dolną
połowę obudowy łożyska z gniazda. Aby to zrobić,
należy poluzować śruby 4 i 6 drugiej połowy łożyska.
 Uważnie odkręć dolną połowę obudowy łożyska I
następnie ją zdejmij.
 Odkręć śruby (19) i zdejmij dolną połowę osłony
zewnętrznej (11).
 Odkręć śruby (10) i zdejmij dolną połowę obudowy
uszczelki takonitowej (20);
 Zdejmij śruby (4) a następnie zdejmij dolną połowę
obudowy (2).
 Odkręć śruby (8) i zdejmij uszczelkę maszyny (7).
Zarówno części zdjęte, jak i wnętrze obudowy, należy
oczyścić i dokładnie sprawdzić.
 Aby złożyć ponownie łożysko, kieruj się instrukcjami
powyżej w odwrotnej kolejności.
PAMIĘTAJ
Moment dokręcenia śruby mocującej motor
łożyska = 10 Kgfm.
www.weg.net
Strona przeciwnapędowa:
 Oczyść dokładnie powierzchnie zewnętrzne pokrywy.
Odkręć i zdejmij korek spustowy oleju (1) znajdujący się
w dolnej części obudowy i poczekaj, aż środek smarny
wyschnie.
 Odkręć śruby (19) i zdejmij osłonę łożyska (11).
 Odkręć śruby (4) przytrzymujące górną połowę
obudowy (5) do motoru. (3). Odkręć śruby (6) od
dzielonych stron obudowy łożyska (2 i 5)
 Użyj śrub oczkowych (9) aby podnieść górną połowę
obudowy (5), oddzielając ją całkowicie od dolnych
połówek obudowy (2), uszczelniającego takonitu oraz
panewki łożyskowej (12).
 Oddziel i zdejmij górną połowę panewki łożyskowej (13).
 Zdejmij śruby łaczące dwie połowy ruchomego
pierścienia zgarniającego (14), po czym uważnie je
odseparuj i zdejmij.
 Zdejmij sprężyny pierścieniowe z uszczelek
takonitowych i zdejmij górną część pierścienia. Wykręć
jego dolną połowę z zabudowy a następnie zdejmij.
 Wyjmij z gniazdka czujnik temperatury znajdujący się w
dolnej panewce łożyskowej.
 Podnieś wał silnika przy użyciu wyciągnika lub
podnośnika o kilka milimetrów, by odkręcić dolną
połowę obudowy łożyska z gniazda.
 Uważnie przekręć dolną połowę obudowy łożyska (12),
po czym ją zdejmij.
 Zdejmij śruby (4), a następnie zdejmij dolną połowę
obudowy (2).
 Odkręć śruby (8) i zdejmij uszczelkę maszyny (7).
 Zarówno części zdjęte, jak i wnętrze obudowy, należy
oczyścić i dokładnie sprawdzić.
 Aby złożyć ponownie łożysko, kieruj się instrukcjami
powyżej w odwrotnej kolejności.
pierścienia. Śruby muszą być nieco ciaśniej dokręcone,
a graty uważnie wyjęte, aby umożliwoć gładką i płynną
pracę pierścienia. Podczas konserwacji należy dołożyć
szczególnej staranności, by geometria pierścienia
pozostała bez zmian..
 Na dolnych i górnych częściach panewki łożyska
znajdują się numery identyfikacyjne lub oznakowania
odnośnie ich ułożenia. Połóż górną część panewki
łożyska dopasowując widoczne oznaczenia do
oznaczeń znajdujących się na dolnej połowie.
Niepoprawny montaż może doprowadzić do
poważnych uszkodzeń panewki.
 Upewnij się, że pierścień zgarniający obraca się
swobodnie. Gdy dolna część panewki zostanie
poprawnie dopasowana, zamontuj uszczelkę po stronie
kołnierza od łożyska (zobacz: Uszczelnianie części);
 Po powleczeniu podzielonych powierzchni osłony
niekrzepnącym szczeliwem, złóż górną część osłony (5)
upewniając się, że uszczelki są dokładnie dopasowane
do swoich gniazd. Zwróć też uwagę, czy
przeciwrotacyjna sprężyna jest przyłączona i czy nie
dotyka odpowiadającemu zgłębienu panewki.
7.8.4
Ochrona łożysk
7.8.4.1
UWAGA
Należy ustawić następujące temperatury w
systemie ochrony łożyska:
Alarm 110ºC – Wyłączenie 120ºC
Temperatura alarmu musi być ustawiona na
10ºC wyżej niż temperatura robocza I nie
może nigdy przekroczyć 110ºC.
PAMIĘTAJ
Moment dokręcenia śruby mocującej motor
łożyska = 10 Kgfm
Ustawienia ochronne
7.8.4.2
Czujnik tempreatury łożyska –
demontaż/montaż
6
Montaż
 Sprawdź powierzchnie kołnierze kielichowe upewniając
się, że są czyste, płaskie i gładkie.
 Upewnij się, że wymiary wału silnika oraz szorstkość ((<
0.4m) są zgodne z wymaganiami producenta.
 Zdejmij górną połowęobudowy (2) oraz panewki
łożyskowe (12 i 13), upewniwszy się, że podczas
transport nie powstały żadne uszkodzenia, a następnie
dokładnie oczyść powierzchnie styczne.
 Podnieś wał o kilka milimetrów i przyczep kołnierz dolnej
połowy łożyska do wnęki maszyny na pokrywie, a
następnie przykręć je w tym miejscu.
 Użyj oleju na okrągłe gniazdo obudowy oraz na sam
wał. Połóż na nim dolną panew łożyska (12) i przykręć ją
uważając, by nie naruszyć powierzchni pozycyjnych
wału. Po dokładnym upewnieniu się, że powierzchnie
dolnej połowy panewki łożyska i obudowy są
równoległe, powoli opuść wał na pozycję operacyjną.
Użyj młotka by delikatnie wklepać obudowę tak, aby
panew łożyska znalazła się w odpowiedniej pozycji
względem zamocowania z gnieździe wału. Ten proces
wymaga wibracji i dużej częstotliwości, która zmniejszy
tarcie pomiędzy panewką a obudową i ułatwi ich
poprawne ustawienie.
 Możliwość samoustawienia się łożyska jedynie
kompensuje normalne odgięcie się wału podczas
montażu. Następnie należy zainstalować ruchomy
pierścień zgarniający, ponieważ poprawne
funkcjonowanie łożyska zależy od naoliwienia
6
4
4
1
5
5
3
3
1
7
2
8
Rys. 7.9: Pt100 na łożyskach
Objaśnienia do Rys. 7.9
1. Złącze redukcyjne
2. Adapter izulacyjny
3. Nakrętka kontrująca
4. Umocowanie gruszkowe
5. Przewód ruchomy
6. Pt100
7. Nieizolowane łożysko
8. Izolowane łożysko
Instrukcje demontażu:
Jeśli Pt100 musi być usunięte na potrzeby konserwacji
łożyska, należy postępować według instrukcji poniżej:
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji l
49
www.weg.net
 Należy ostrożnie usunąć P100, unieruchamiając
nakrętkę kontrującą (3) i odkręcając jedynie
umocowanie gruszkowe (4);
 Część (2) i (3) nie mogą być rozmontowywane.
Instrukcje montażu:
Przed montażem Pt100 w łożysku należy upewnić się, czy
nie ma na nim żadnych uszkodzeń, które mogłyby
przeszkodzić w operacji.
 Włóż Pt100 do łożyska;
 Zamknij nakrętkę kontrolującą (3) za pomocą klucza;
 Wkręć żarówkę (4) w ten sposób, aby końcówka Pt100
dotykała zewnętrznej części łożyska.
PAMIĘTAJ
 Pt100 powinno być montowane
bezpośrednio na nie izolowanym łożysku,
które nie wymaga adapterów izolacyjnych
(2).
 Moment dokręcania Pt100 i montażu
adaptera nie powinien przekraczać 10Nm.
50 I
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
8 MONTAŻ I DEMONTAŻ SILNIKA
UWAGA
Wszystkie czynności opisane w niniejszym dokumencie powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i
doświadczonych pracowników, w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu i urazów zdrowia personelu. W razie
wątpliwości, prosimy o kontakt z WEG.
Sekwencja demontażu i montażu zależy od typu silnika. Zawsze należy używać odpowiednich narzędzi i
urządzeń do demontażu silnika. Każda uszkodzona część (pęknięcia, wgniecenia w obrabianych częściach,
wadliwe gwinty), należy preferencyjnie zastąpić, zawsze unikając naprawy.
8.1
DEMONTAŻ
Lista środków ostrożności, które należy zachować przy
demontażu elektrycznych silnikó klatkowych znajduje się
poniżej:
1. Przed demontażem silnika, odłączyć chłodzenie
wodne i rury smarowania (jeśli występują);
2. Odłączyć połączenia elektryczne i akcesoria;
3. Usuń wymiennik ciepła i eliminator szumów (jeśli
występuje);
4. Usuń czujniki temperatury z łożysk i szczotki
uziemienia;
5. W celu uniknięcia uszkodzenia wirnika, ustawić wspornik
do wspierania wału zarówno z przodu jak i z tyłu;
6. Do demontażu łożysk, postępuj zgodnie z
procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji;
7. Usuwanie wirnika musi być wykonywane za pomocą
odpowiedniego urządzenia, ostrożnie, jak to tylko
możliwe, aby nie zarysować wirnika przez pakiet
płytek stojana lub przez głowice cewek, w celu
uniknięcia uszkodzeń.
8.2
MONTAŻ
W celu montażu silnika, użyj od końca powyższą procedurę.
8.3
MOMENT DOKRĘCANIA
Tabela 8.1 przedstawia zalecane momenty dokręcania
śrub dla montażu silnika i jego części:
Tabela 8.1: Momenty dokręcania śrub
Tworzywo /
Klasa dporności
Rodzaj
mocowania
% Plastyczność
skok
Diam.
(mm)
M3
0.5
M4
0.7
M5
0.8
M6
1
M8
1.25
M10
1.5
M12
1.75
M14
2
M16
2
M18
2.5
M20
2.5
M22
2.5
M24
3
M27
3
M30
3.5
M33
3.5
M36
4
M42
4.5
M48
5
Stal węglowa /
8.8 lub powyżej
Metal /
Metal
60%
Metal /
Izolacja
33%
PAMIĘTAJ
Klasa odporności jest zazwyczaj podana
łbach śrub imbusowych.
8.4
POMIAR SZCZELINY
POWIETRZA
Po demontażu lub montażu silnika należy zmierzyć
szczelinę powietrza w celu sprawdzenia współosiowości
silnika.
Różnica pomiędzy pomiarami szczeliny powietrza w
dwóch średnicowo przeciwległych punktach musi być
mniejsza niż 10% średniej szczeliny powietrza.
8.5
CZĘŚCI ZAPASOWE
WEG zaleca, aby przechowywać następujące zapasowe
części:
 Przednie i tylnie łożysko (silnik z łożyskami tocznymi);
 Panewka przedniego i tylniego łożyska (silnik z
łożyskami ślizgowymi);
 Czujniki temperatury dla każdego łożyska;
 Grzejnik przeciwkondensacyjny;
 Filc filtracyjny (jeśli wystepuj);
 smar łożysk.
Części zamienne muszą być przechowywane w
czystych, suchych miejscach i dobrze wentylowanych, i
jeśli to możliwe, w stałej temperaturze.
Stal nierdzewna /
A2 – 70 lub
powyżej
Metal /
Metal /
Metal
Izolacja
70%
33%
Momemt dokręcania śruby (Nm)
0.9
2.1
4.2
8
19.5
40
68
108
168
240
340
470
590
940
1170
1730
2060
3300
5400
0.5
1
2
4.4
10.7
21
37
60
92
132
187
260
330
510
640
950
1130
1800
2970
0.75
1.8
3.6
6.2
15
30
52
84
130
180
255
350
440
700
880
1300
1540
2470
4050
0.4
1
1.7
3.4
8.3
16.5
28
46
72
100
140
190
240
390
480
710
840
1360
2230
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji l
51
www.weg.net
9 PLAN KONSERWACJI
Plan konserwacji został przedstawiony w Tabela 9.1 jest tylko wzorem, biorąc pod uwagę, że odstępy między każdymi
czynnościami konserwującymi mogą się różnić w zależności od lokalizacji i warunków pracy silnika.
Dla urządzeń dodatkowych, takich jak system doprowadzania wody lub system kontrolny i ochrony, obowiązują specjalne
instrukcje, które należy skonsultować. szczegółowe instrukcje muszą być konsultowane.
Tabela 9.1: Plan konserwacji
SPRZĘT
Raz w
Raz w
Co 3
Co 6
Co 3
Raz do roku
tygodniu miesiącu miesiące miesięcy
lata
STOJAN
Ogólne oględziny stojana
x
Kontrola czystości
x
Kontrola klinów rówkowych
x
Kontrola zacisków stojana
x
Pomiar oporności instalacji uzwojeń
x
WIRNIK
Kontrola czystości
x
Ogólne oględziny
x
Kontrola wału (uzwojenia, inkrustacja)
x
ŁOŻYSKA
Controla szumów, drgań, przepływ oleju i temperatury.
x
Kontrola jakości smaru.
x
Kontrola panewek łożyska i wału
(łożysko ślizgowe).
x
Wymiana smaru.1
WYMIENNIK CIEPŁA POWIETRZE-WODA
Kontrola chłodnicy
x
Czyszczenie chłodnicy
x
Kontrola anod protektorowych chłodnicy (jeśli występują)2
x
Wymiana uszczelki głowicy chłodnicy.
x
WYMIENNIK CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE
Czyszczenie przewodów wentylacyjnych
x
Kontrola wentylacji
x
FILTER/FILTRY POWIETRZA
Kontrola i wymiana w razie potrzeby
x
SPRZĘT KONTROLI I OCHRONY
Próba sprawności działania
Rejestrowanie odczytów
x
x
Demontaż i sprawdzenie działania
x
POŁĄCZENIE
Kontrola wyrównania.3
x
3
x
Kontrola monowania.
CAŁY SILNIK
Czyszczenie i kontrola drgań.
Skondensowane odprowadzanie wody.
x
x
Dokręcanie śrub.
x
Czyszczenie skrzynki zaciskowej.
x
Dokręcanie połączeń elektrycznych i uziemienia.
x
1)
2)
3)
Zgodnie z wytycznymi tabliczki znamionowej łożyska.
Anody protektorowe są używane w chłodnicach na wodę morską. W razie nadmiernego utleniania anod protektorowych, częstotliwość ich kontroli musi być
częstsza by ustalić czas uttleniania i stworzyć plan harmonogramu wymiany.
Sprawdzić po pierwszym tygodniu użytkowania.
52 I
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
10 NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA
10.1 SILNIKI
PAMIĘTAJ
Tabela 10.1 ukazuje podstawową listę nieprawidłowości, ich przyczyn i środków zaradczych. W razie
wątpliwości skontaktuj się z WEG.
Tabela 10.1: Podstawowa lista nieprawidłowości, przyczyn i środków zaradczych.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY
 Co najmniej dwa kable zasilające są
Silnik nie uruchamia się,
podłączony lub nie z
elementem napędzanym
przerywane, bez napięcia.
 Odblokuj wirnik.
 Wymień łożyska.
 Moment obciążenia jest za wysoki podczas
 Nie stosować obciążenia względem
maszyny podczas rozruchu.
 Napięcie zasilania jest zbyt niskie.
 Zmierz napięcie zasilania i ustaw
poprawne wartości.
 Sprawdź wymiarowanie instalacji
 Duży spadek napięcia w kablach zasilających.
 Jeden z kabli zasilania został zerwany po
uruchomieniu.
Bardzo wysoki prąd bez
obciążenia.
zasilające, terminale i umiejscowienie
szczotki.
 Uszkodzone łożysko.
 Wirnik z wadliwymi lub przerwanymi prętami.
Po zastosowaniu obciążenia,
prąd stojana zmienia się dwa
razy więcej niż narastająca
częstotliwość.Szumy silnika
podczas rozruchu.
Silnik uruchamia się bez
obciążenia, ale nie przy
obciążeniu. Zaczyna pracę
bardzo powoli i nie osiągnie
nominalnych obrotów.
 Sprawdź panel sterowania, kable
 Zablokowany wirnik.
rozruchu
Silnik uruchamia się bez
obciążenia, ale nie przy
obciążeniu. Zaczyna pracę
bardzo powoli i nie osiągnie
nominalnych obrotów.
ŚRODKI ZARADCZE
 Uzwojenia wirnika są przerwane.
 Moment obciążenia jest zbyt duży podczas
(transformator, odcinek przewodu,
sprawdzić przekaźniki, wyłączniki, itp.).
 Sprawdź i napraw uzwojenia wirnika
 Sprawdź kable zasilające
 Sprawdź I napraw uzwojenie wirnika.
 Nie stosuj obciążenia względem
maszyny podczas rozruchu.
 Zmierz zasilanie i ustaw poprawne
 Napięcie jest zbyt wysokie.
wartości.
 Zwarcie pomiędzy zwojami.
Zlokalizowane gorących
punktów na uzwojeniu stojana.
Zlokalizowane gorących
punktów na wirniku.
 Przerwanie faz uzwojeń stojana lub
 Przewiń w tył.
równoległych drutów
 Słabe połączenie.
 Połącz ponownie.
 Przerwanie uzwojeń wirnika.
 Napraw lub wymień uzwojenia wirnika.
 Hałas zwykle się zmniejsza gdy
Nietypowe dzwięki podczas
pracy z obciążeniem,
 Przyczyny mechaniczne.
 Przyczyny elektryczne.
 Wadliwa transmisja lub element maszyny
napędzanej.
 Wada przekładni.
Po połączeniu, pojawia się
hałas. Po odłączeniu,
zakłócenia znikają.
 Niewyrównanie/niedopasowanie bazy.
 Nieprawidłowe wyważenie elementów
maszyny napędzanej.
prędkość obrotowa silnika maleje,
zobacz także: "hałaśliwa praca przy
odłączonym układzie".
 Hałas znika po wyłączeniu silnika.
Skontaktuj się z WEG.
 Sprawdź transmisje prądu, połączenia i
ustawienia.
 Wyrównaj napęd.
 Wyrównaj/wypoziomuj silnik i maszynę
napędzaną.
 Wykonaj nowy process równoważenia.
 Wadliwe sprzężenia.
 Napraw połączenia.
 Zły kierunek obrotów silnika.
 Odwróć 2-fazowe połączenie.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji l
53
www.weg.net
ABNORMALITY
POSSIBLE CAUSES
 wentylatory z odwróconym kierunkiem
obrotów
 Niewystarczające chłodzenie z
powodu zatkanych rur.
 Przeciążenie.
 Wysoka liczba rozruchów lub bardzo
wysoki moment bezwładności
 Wysokie napięcie z późniejszym
CORRECTIVE MEASURE
 Popraw kierunek obrotów wentylatorów.
 Otwórz i wyczyść przewody powietrza..
 Zmierz prąd stojana oraz zmniejsz
obciążenie. Analiza aplikacji silnika.
 Zredukuj ilość rozruchów.
 Nie przekraczaj nominalnego napięcia o
wzrostem strat żelaza.
Uzwojenie stojana nagrzewa się
podczas pracy pod obciążeniem.
 Bardzo niskie natężenie i bardzo

wysokie napięcie.
 Zerwanie kabla zasilającego lub fazy
uzwojenia

 Wirnik przeciąga stojana.
 Warunki operacyjne nie odpowiadają
informacjom podanym na tabliczce
informacyjnej.
 Asymetria w napięciu zasilania
(spalony bezpiecznik, nieprawidłowa
komenda).
 Brudne uzwojenia.
 Zatkane przewody powietrza.


110%, chyba, że tabliczka znamionowa
pokazuje inaczej.
Sprawdź naapięcie zasilania i spadek
napięcia silnika.
Zmierz prąd we wszystkich fazach i je
popraw w miarę potrzeby
Sprawdź przestrzeń powietrza, warunki
operacyjne (drgania itp.) i stan łożyska.
Utrzymaj warunki operacyjne w zgodzie
z tabliczką informacyjną. the operating
conditions according to the nameplate
or reduce the load.
 Sprawdź asymetrie napięcia lub operuj
tylko na dwóch fazach i napraw usterkę.
 Wyczyść.
 Brudne filtry powietrza.
 Wyczyść urządzenie filtrujące.
 Kierunek rotacji nie jest kompatybilny
 Zanalizuj wentylator względem kierunku
z wentylatorem.
obrotów silnika.
 Szmery utrzymują się podczas
 Asymetria.
 Zerwanie jednej fazy w uzwojeniach
stojana.
 Luźne śruby.
hałaśliwa praca przy odłączonym
układzie.
 Dokręć i zablokuj śruby.
 Warunki równowagi wirnika
pogorszyły się po zamontowaniu
sprzęgła.
 Zrównoważ sprzęgło.
 Rezonans fundamentu.
 Regulacja podstawy.
 Zdeformowana rama silnika.
 Sprawdź płaskość podstawy.
 Wał może być wygięty;
 Sprawdź równowagę wirnika i wylotu.
 Wygięty wał.
 Niejednolita szczelina powietrza.
54 I
zmniejszania prędkości po wyłączeniu
napięcia.

Wykonanie nowy proces
równoważenia..
 Zmierz wszystkie połączenia kabli
zasilających.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
 Sprawdź czy nie ma wygięć wału.
www.weg.net
10.2 ŁOŻYSKA
PAMIĘTAJ
Tabela 10.2 przedstawia podstawową listę problemów dotyczących łożysk. W szczególnych przypadkach
zalecana jest analiza łożyska od producenta w celu potwierdzenia przyczyny usteki.
Tabela 10.2: Podstawowa lista usterk łożysk.
USTERKA
Silnik dudni podczas pracy
POTENCJALNE PRZYCZYNY
 Uszkodzone łożyska.
 Wymień łożyska.
Umiarkowane szumy w łożyskach,
 Łozyska zamontowane w ukośnym
matowe punktów, tworzenie rowków na
połozeniu.
przewodach.
 Korozja klatki, małe uszczerbki w
Łożyska wydają głośne dźwięki i ciepło.
WYKRYCIE I ELIMINACJA
smarze, pęknięcia przewodów
spowodowane brakiem smaru lub inne
nieodpowiednie braki w łożysku.
 Odzyskaj ustawienie wału i wymień
łożysko.
 Wyczyść i zaaplikuj ponownie smar
zgodnie z wytycznymi.
 Wymień łożyska
 Wyjąć korek spustu smaru i uruchomić
 Nadmiar smaru.
silnik, aż nadmiar smaru zostanie usunięty.
 Nadmiar osiowe lub promieniowe
naprężenia paska.
 Zmniejszyć obciążenie paska.
 Correct the shaft and check the rotor
 Usunięty wał/nadmierne wibracje.
Łożyska się nagrzewają
 Brak smaru.
 Dodaj smaru do łożysk.
 Utwardzony smar powodujący blokadę
łożysk kulkowych.
Ciemne plamy na jednej stronie bieżni
kulkowej.
Ciemne linie blisko siebie lub
poprzeczne rowki na bieżni;
Punktowe oznaczenia w przypadku
łożysk kulkowych.
balancing. Check the cause of the vibration
and correct it.
 Wymień łożyska.
 Ciała obce w smarze.
 Umyj i nasmaruj łożyska.
 Nadmiar plam osiowych.
 Jazda próbna i połączenia sprzędła.
 Wyczyść i wymień instalacje łożyska. Nałóż
 Przepływ prądu przez łożyska.
instalację, w razie możliwości.
 Zmień kierunek prądu by zapobiec jego
przejście przez łożyska.
 Zewnętrzne wibracje, przede wszystkim
Rówki na bieżniach. Wygięcie w
podziale celementów cylindrycznych.
.
wtedy, gdy silnik nie został wycofany z
obiegu przez dłuższy okres.
 Brak konserwacji podczas
 Okazjonalnie obróć wirnik w inną pozycję,
szczególnie na zamiennych silnikach.
przechowywania.
UWAGA
Silniki opisane w tej instrukcji są bez przerwy udoskonalane, dlatego, niniejsze informacje mogą być
modyfikowane bez uprzedniego uprzedzenia.
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji l
55
www.weg.net
11 GWARANCJA
Te produkty, które w przypadku pracy w warunkach przewidzianych przez WEG w instrukcji obsługi dla takiego
produktu, są objęte gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwunastu (12) miesięcy od
początkowej daty lub osiemnastu (18) miesięcy od daty wysyłki producenta, w zależności co nastąpi
wcześniej.
Jednakże, ta gwarancja nie ma zastosowania do jakiegokolwiek produktu, który był przedmiotem nadużycia,
niewłaściwego zastosowania, zaniedbania (w tym nieodpowiedniej konserwacji, wypadku niewłaściwej instalacji,
modyfikacji, regulacji, naprawy lub innych przypadków pochodzących z nieodpowiednich zastosowań).
Firma nie jest również odpowiedzialna za jakiekolwiek koszta instalacji, usunięcia, finansowe straty, takie jak
koszta transportu, bilet lub zakwaterowanie techników, gdy ma to miejsce na życzenie klienta.
Naprawy i / lub wymiany części lub elementów, gdy dokonane przez WEG w okresie gwarancji nie oznaczają
rozszerzenia gwarancji, chyba że jest to przedstawione na piśmie przez WEG.
Poprzez gwarancję rozumie się tylko produkty w sprzedaży i zastępuje wszystkie inne gwarancje,
sformuowanych lub dorozmianych, w formie pisemnej lub ustnej.
Nie uznaje się dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, które
mają zastosowanie do tej sprzedaży.
Żaden pracownik, agent, dealer, warsztat lub żadna inna osoba nie jest upoważniona do udzielania
jakichkolwiek gwarancji w imieniu WEG, ani nakładania na WEG dodatkowej odpowiedzialności w związku z
którymkolwiek z jej produktów.
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, bez zezwolenia Weg, owa gwarancja jest automatycznie anulowana.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Poza tym co opisano w poprzednim rozdziale zatytułowanym "Warunki gwarancji dla urządzeń mechanicznych",
firma nie ma żadnego obowiązku ani zobowiązań w stosunku do kupującego, wliczając, wszelkie roszczenia za
szkody lub koszty pracy, z powodu jakiegokolwiek wyraźnego naruszenia gwarancji opisanej powyżej.
Nabywca ponadto wyraża zgodę na rekompensatę i na niewyrządzanie firmie szkód jakimikolwiek działaniami
(innymi niż koszt wymiany lub naprawy wadliwego produktu, jak określono w poprzednim rozdziale
zatytułowanym "Warunki gwarancji dla urządzeń mechanicznych"), wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
działania, zaniechania lub zaniedbania ze strony nabywcy w związku z lub powstałe w wyniku testowania,
eksploatacji, obsługi, naprawy lub wymiany jakiegokolwiek produktu opisanego w "Warunki gwarancji dla
urządzeń mechanicznych sprzedawanego lub dostarczanego przez firmę do nabywcy.
WEG Group - Energy Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: 55 (47) 3276-4000
[email protected]
www.weg.net
56 I
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
NOTATKI
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji l
57
www.weg.net
58 I
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji
www.weg.net
WEG Group - Energy Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: 55 (47) 3276-4000
[email protected]
www.weg.net
12497928 - Instrukcja montażu, obsługi i instalacji l
59
Download