historia motoryzacji

advertisement
Motoryzacja – całokształt zagadnień związanych z
zastosowaniem samochodów, motocykli i ciągników (zwłaszcza
napędzanych silnikami spalinowymi).
Potocznie przez motoryzację rozumie się motoryzację samochodową,
związaną z zastosowaniem samochodów
osobowych i ciężarowych, autobusów, ciągników, motocykli, mot
orowerów i skuterów. Eksploatacja tych pojazdów wymaga
odpowiedniej infrastruktury (sieci dróg, stacji benzynowych,
warsztatów naprawczych, miejsc parkingowych oraz
garażowych).
Podstawowym problemem motoryzacji jest zapewnienie
bezpieczeństwa ruchu drogowego (zasady ruchu na drogach,
dbanie o sprawność techniczną pojazdu, oznakowanie dróg itp.).
Motoryzacja ma duże znaczenie gospodarcze (transport) i inne.
Rozwój motoryzacji przyczynił się do znaczących zmian
funkcjonowania transportu drogowego i powstania społeczeństwa
mobilnego.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Zasilane energią chemiczną luub atomową
Elektryczny
Spalinowy
Jonowy
Wodny
Hydrauliczny
Rodzaj silnika rakietowego, w którym czynnikiem nośnym są jony
rozpędzane w wyniku oddziaływania elektromagnetycznego.
Był on najwydajniejszym z silników używanych (na rok 2003) w przestrzeni
kosmicznej; jego impuls właściwy jest około 10 razy większy niż
powszechnie stosowanych chemicznych silników rakietowych.
Silnik elektryczny przetwarza energię elektryczną na energię mechaniczną,
czyli prąd elektryczny dostarczony do silnika powoduje wprawienie go
w ruch.
Silnik składa się z:

szczotek - które dostarczają prąd do silnika,

komutatorów - które zmieniają kierunek prądu w ramce,

magnesów - które wytwarzają pole magnetyczne niezbędne do
wprawienia ramki w ruch,

wirnika (ramki) - dzięki dostarczeniu prądu to właśnie ta część silnika jest
wprawiana w ruch.
Wynalezione w połowie IV tysiąclecia w Mezopotamii. Najstarsze znane pisemne
świadectwa pochodzą z cywilizacji sumeryjskiej(XXXII wiek p.n.e.). Prawie
równocześnie dotarło do Europy. Najstarsze znaleziono w Słowenii datowane na
3200 lat p.n.e. Aby ułatwić transport ciężkich przedmiotów (np. bloków
kamiennych), podkładano pod nie okrągłe belki. Najstarsze wykopaliska
udowadniają, że już starożytni Egipcjanie używali tej metody do budowy piramid.
Najstarszy na świecie wizerunek pojazdu kołowego znaleziono w Polsce podczas
wykopalisk w Bronocicach.



Pierwszy pojazd mechaniczny o napędzie parowym został
skonstruowany we Francji w 1769 roku. Był to eksperymentalny
ciągnik Nicolasa Cugnota.
W 1885 r. został skonstruowany pierwszy samochód trójkołowy
przez Carla Benza
W 1906 r. Vincenzo Lancia założył przedsiębiorstwo produkujące
pierwsze samochody osobowe
Dwaj niemieccy wynalazcy Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach wynaleźli
motocykl w 1885r. Pierwszy motocykl był rowerem z przyłączonym
silnikiem spalinowym, który napędzał tylne koło za pomocą paska
klinowego
POLSKIE PRODUKCJE:





-Lech
-WSK
-WFM
-SHL
-JUNAK
Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu)
duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana
jest:

przez maszynę (silnik cieplny) lub zespół maszyn i urządzeń (siłownia
cieplna) do produkcji energii mechanicznej

przez kocioł do celów grzewczych lub procesów technologicznych.
Najważniejszą cechą paliw jest ich ciepło spalania i wartość opałowa.
Paliwa ze względu na stan skupienia dzielą się na

paliwa stałe

paliwa ciekłe

paliwa gazowe
Prezentacje przygotował Dawid Kosior
Download