INFORMACJA PRASOWA Bank BPH i GE Money Bank połączone

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Bank BPH i GE Money Bank połączone
WARSZAWA, 31 GRUDNIA 2009 r.
Połączenie Banku BPH i GE Money Banku zostało dzisiaj zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w
Krakowie. Fuzja prawna Banków została sfinalizowana.
Połączony Bank ma wyższy potencjał rozwoju: pełną ofertę produktową, zróżnicowane kanały dystrybucji,
większą bazę Klientów. Połączenie pozwala wykorzystać atuty obydwu spółek.
– Klienci obu Banków zyskali dostęp do większej sieci dystrybucji oraz szerszej palety produktów – powiedział
Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH. – Pragnę podziękować wszystkim, którzy przez wiele miesięcy
pracowali na dzisiejszy sukces. Połączenie otwiera nam drogę do dalszego, stabilnego wzrostu – dodał.
– Pokonaliśmy ostatni krok, teraz będziemy integrować banki tak, aby zwiększać wartość dodaną dla
wszystkich akcjonariuszy oraz dostarczać Klientom jak najlepsze produkty i usługi – powiedział Dmitri
Stockton, Prezes GE Capital Global Banking.
Bank aspiruje do zdobycia pozycji w pierwszej piątce banków w Polsce oraz pozycji banku pierwszego
wyboru dla Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz średniej wielkości Klientów
korporacyjnych. Zgodnie z przyjętą w lipcu strategią Bank dąży do tego, aby do 2012 roku osiągnąć
wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) w wysokości 17% lub więcej oraz wskaźnik kosztów do dochodów
(Cost/Income) poniżej 50%.
Dla Klientów obu banków fuzja prawna nie powoduje zmian w sposobie korzystania z dotychczas
posiadanych produktów i usług:
•
numery rachunków pozostają bez zmian,
•
wszystkie umowy pozostają w mocy i nie wymagają sporządzania aneksów,
•
identyfikatory i hasła używane w systemach [email protected], BusinessNet i GEM24 nie zmieniają się,
•
wszystkie karty płatnicze i kredytowe pozostają ważne, a zasady ich obsługi nie zmieniają się.
Dla Klientów GE Money Banku połączenie z Bankiem BPH oznacza zmianę nazwy i logo, ponieważ
połączony Bank działa pod nazwą Bank BPH oraz marką, która od początku listopada została
wprowadzona w Banku BPH.
Bank BPH dysponuje obecnie ponad 300 oddziałami własnymi oraz siecią placówek partnerskich i agencji
uniwersalnych w całej Polsce.
Połączenie Banku BPH i GE Money Banku nastąpiło na podstawie art. 124 § 1 oraz § 3 Prawa bankowego,
w związku z art. 492 § 1 ust. 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku GE Money Banku na Bank BPH.
***
Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz
Klientom korporacyjnych. Bogata oferta Banku zawiera m.in.: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne, konta osobiste,
rachunki oszczędnościowe i depozytowe oraz karty kredytowe. Bank BPH prowadzi również działalność w zakresie
zintegrowanych usług maklerskich, bankowości skarbowej oraz zarządzania aktywami poprzez spółkę zależną BPH
TFI. Klienci Banku mogą korzystać z sieci ponad 300 oddziałów własnych, a także placówek partnerskich i agencji
uniwersalnych, jak również z nowoczesnej bankowości internetowej oraz telefonicznej.
Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat, a jego dzisiejszy kształt jest wynikiem niedawnego
połączenia z GE Money Bankiem. Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Kraków, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra
operacyjne w Gdańsku i Krakowie.
Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie.
Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Kwiatkowska
Rzecznik prasowy
Bank BPH
e-mail: [email protected]
Download