Program Sesji Pielęgniarstwo - Podhalańska Państwowa Wyższa

advertisement
Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
„Nowoczesne strategie ochrony i promocji zdrowia”
15.05.2017 r.
Program Sesji
Pielęgniarstwo – Ratownictwo Medyczne
9.00
Rejestracja
10.00-11.00
SESJA INAUGURACYJNA – AULA

Powitanie uczestników przez JM Rektora PPWSZ w Nowym Targu dr hab. Stanisława Gulaka,
prof. nadzw.

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu dr hab. Dariusza Muchy, prof. nadzw.

Wywiad inauguracyjny z mistrzem olimpijskim z Barcelony w 10-boju Robertem Zmelikiem
I sesja pielęgniarska 11.00-12.40 SALA T.1.37
Moderatorzy
Prof. Szczudlik Andrzej
Dr n. med. Zięba Maria
Dr Kopp Bogusław
1. NOSAL GRZEGORZ
Działalność i wyposażenie Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego na przykładzie WOPR województwa opolskiego; Państwowa Medyczna Wyższa
Szkoła Zawodowa w Opolu
2. NOWAKOWSKA SYLWIA, NOWAK DARIA, NOSAL GRZEGORZ Stres w pracy pielęgniarki jako
czynnik wypalenia zawodowego; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
3.
SIKORA JOANNA
Związek ciała i ducha – nadmierna masa ciała a zdrowie psychiczne;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
4. PIĄTEK PAULINA
Mass media a zachowania zdrowotne studentów pielęgniarstwa;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
5. WĘGIEL EWELINA, WÓJTOWICZ ANGELINA, STARZYK PATRYCJA, STAWIARSKA EWELINA
Czy rodzice zaszczepili w sobie chęć szczepienia?; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie
6. WITNIK MONIKA, MICHALIK EDYTA
Dysfunkcje trzewne w koncepcji osteopatycznej (na
przykładzie zaburzeń funkcjonalnych górnego odcinka przewodu pokarmowego); Podhalańska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
7. GORCZOWSKA JOANNA
Wiedza na temat choroby i postawy studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wobec osób chorujących na padaczkę; Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
8. SIEDLECKA MAŁGORZATA
Narażenie na czynniki ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego pacjentów z przychodni rejonowej POZ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej
9. RYBA JUSTYNA Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentką z przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc – studium przypadku; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie
II sesja pielęgniarska 13.10 – 14.50 SALA T.1.37
Moderatorzy
Prof. Naskalski Jerzy
Dr Dębska Grażyna
Dr Jabłońska Paulina
10. PYDYNIAK PAULINA
Zawodowa w Płocku
Pracoholizm i jego konsekwencje; Państwowa Wyższa Szkoła
11. POLCZYK SYLWIA
Nasilenie objawów depresji wśród studentów kierunku pielęgniarstwo
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w latach 2015/2016;
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
12. PIECUCH ARKADIUSZ, SUSKI KACPER Nowoczesne trendy w ratownictwie medycznym;
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
13. KASIAK MARZENA, BROŻEK KATARZYNA
Ocena wiedzy i pobrania kwasu foliowego
przez kobiety w województwie podkarpackim; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Stanisława Pigonia w Krośnie
14. DĄBROWSKA JOLANTA, SZENGERA AGNIESZKA Pierwsza pomoc jako przedmiot obowiązkowy
w szkołach podstawowych; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym
Targu
15. STACHNIK DOMINIKA Zjawisko używania preparatów leczniczych i suplementów diety wśród
studentów kierunków medycznych i niemedycznych Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowe w Nowym Targu; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym
Targu
16. NAWARA SYLWIA
Obciążenia oraz oczekiwania rodzin/opiekunów osób przewlekle
chorych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej; Podhalańska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
17. SŁOWAKIEWICZ AGNIESZKA
Wyższa Szkoła Zawodowa w Sposób postrzegania schizofrenii
i funkcjonowanie społeczne osób chorujących; Podhalańska Państwowa Nowym Targu
18. KAMIŃSKA DOMINIKA, JURYS TOMASZ Aktywność seksualna kobiet a poziom podstawowej
wiedzy na temat budowy i funkcjonowania układu rozrodczego kobiet i mężczyzn – możliwe
konsekwencje podczas wizyty w gabinecie uroginekologicznym; Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
III sesja pielegniarska 13.10 – 14.50 AULA
Moderatorzy
Prof. Kaducakova Helena
Dr Blak Kalata Anna
Dr Ławska Wioletta
1. KWASNIOWSKA KAROLINA
Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez różne grupy społeczna
a jej własny obraz; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
2. FRODYMA NATALIA, WOŹNIAK ANNA, BZDEK KAROLINA
Wpływ rozwoju technologii na
promowanie sportu oraz zmianę nawyków żywieniowych; Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
3. ZASTAWNA AGNIESZKA
Zapotrzebowanie na edukację a zachowania zdrowotne
pacjenta z chorobą wrzodową żołądka; Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4. JAREMA ALEKSANDRA, OLBRECHT ELISABET, LORENC BARBARA, PICA PAULA Poziom
wiedzy mieszkańców Podkarpacia na temat zakażenia HIV i choroby AIDS; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
5. JAREMA ALEKSANDRA, OLBRECHT ELISABET, LORENC BARBARA, PICA PAULA Wiedza kobiet
zamieszkujących województwo podkarpackie na temat raka szyjki macicy; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
6. JANIK PATRYCJA, PIPREK PAULINA, MOTYL AGNIESZKA, FALKIEWICZ KAROLINA, ORCZYK
PAULINA Motywy podjęcia studiów i wizerunek studentów położnictwa; Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach
7. JANIK PATRYCJA, PIPREK PAULINA, MOTYL AGNIESZKA, FALKIEWICZ KAROLINA, ORCZYK
PAULINA Motywy podjęcia studiów i wizerunek studentów pielęgniarstwa; Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach
8. BUDZEL’OVÁ TERÉZIA Zdrovotná dokumentácia ako nevyhnutná súčast’ ošetrovatel’skej
starostlivosti; Katolícka univerzita v Rožomberku
9. NIKOLA SEČIANSKA
v Rožomberku
Potreby diet’at’ s detskou mozgovu obrnou; Katolícka univerzita
Download