Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób

advertisement
Metody finansowania i wydatki na leczenie
chorób reumatycznych w Polsce
2015-06-16
Paweł Nawara
Reumatologia
Brak planu
skoordynowanej
opieki regionalnej
Programy
zdrowotne
(lekowe)
Brak dedykowanego
pakietu
rehabilitacyjnego
Rehabilitacja?
Poradnie
reumatologiczne
Oddziały
reumatologiczne
Reumatologia - poradnie
Oddział Wojewódzki NFZ
Dolnośląski OW NFZ
Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Lubelski OW NFZ
Lubuski OW NFZ
Łódzki OW NFZ
Małopolski OW NFZ
Mazowiecki OW NFZ
Opolski OW NFZ
Podkarpacki OW NFZ
Podlaski OW NFZ
Pomorski OW NFZ
Śląski OW NFZ
Świętokrzyski OW NFZ
Warmińsko-Mazurski OW NFZ
Wielkopolski OW NFZ
Zachodniopomorski OW NFZ
Siedziba
Wrocław
Bydgoszcz
Lublin
Zielona Góra
Łódź
Kraków
Warszawa
Opole
Rzeszów
Białystok
Gdańsk
Katowice
Kielce
Olsztyn
Poznań
Szczecin
Liczba
punktów
790201
654777
647008
157450
423236
1104225
1106277
145005
788512
314242
585914
1386387
465110
301078
732743
342224
Wartość w zł
7 506 910 zł
6 220 382 zł
6 146 576 zł
1 495 775 zł
4 020 742 zł
10 490 138 zł
10 509 627 zł
1 377 548 zł
7 490 864 zł
2 985 299 zł
5 566 183 zł
13 170 677 zł
4 418 545 zł
2 860 236 zł
6 961 059 zł
3251128
Dane z planów na rok 2015. Wartości w zł obarczone błędem statystycznym w granicach 3%.
Wartość na 1
mieszkańca
2,58 zł
2,98 zł
2,86 zł
1,47 zł
1,60 zł
3,12 zł
1,97 zł
1,37 zł
3,52 zł
2,50 zł
2,42 zł
2,87 zł
3,49 zł
1,98 zł
2,01 zł
1,89 zł
2,42 zł
Reumatologia:
poradnie specjalistyczne
w województwach.
1,98 zł
2,98 zł
1,89 zł
2,50 zł
Wartość w zł w przeliczeniu
na 1 mieszkańca.
1,47 zł
1,97 zł
2,01 zł
2,58 zł
1,60 zł
2,86 zł
1,37 zł
3,49 zł
2,87 zł
3,12 zł
3,52 zł
Region
Centralny
Południowo-zachodni
Południowy
Północno-zachodni
Północny
Wschodni
Reumatologia – poradnie specjalistyczne dla dzieci
Wartość w zł na 1 mieszkańca regionu
Wartość w zł
0,04 zł
0,04 zł
0,06 zł
0,03 zł
0,05 zł
0,06 zł
5,22 zł
Reumatologia:
oddziały szpitalne
w województwach.
2,62 zł
5,44 zł
5,14 zł
3,62 zł
Wartość w zł w przeliczeniu
na 1 mieszkańca.
2,51 zł
4,99 zł
7,03 zł
6,00 zł
3,38 zł
6,49 zł
3,74 zł
7,18 zł
5,00 zł
3,36 zł
6,34 zł
Region
Centralny
Południowo-zachodni
Południowy
Północno-zachodni
Północny
Wschodni
Reumatologia – oddziały reumatologiczne dla dzieci
Wartość w zł na 1 mieszkańca regionu
Wartość w zł
0,90 zł
0,44 zł
0,42 zł
0,19 zł
0,47 zł
0,23 zł
Kod
A26
A30
A31
A32
D16
D55
H22
H23
H56C
H56D
H86
H87C
H87D
H88
H89C
H89D
H90
H96C
H96D
H98
J38
J39
J46
J49
K59
P20
S52
S55
S56
S60
Nazwa Jednorodnej Grupy Pacjentów
Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym *
Kompleksowa diagnostyka polineuropatii i chorób mięśni
Choroby nerwów obwodowych
Choroby mięśni
Zator płucny
Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji
Artroskopia lecznicza *
Artroskopia diagnostyczno - lecznicza *
Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni
Zespoły bólowe kręgosłupa > 3 dni
Choroby tkanek miękkich
Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej < 4 dni
Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni
Choroby infekcyjne kości i stawów
Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni
Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni
Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni
Układowe choroby tkanki łącznej
Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni
Krystalopatie
Ciężkie choroby dermatologiczne
Duże choroby dermatologiczne
Duże choroby infekcyjne skóry
Łagodne choroby dermatologiczne
Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego
Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej
Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
Gorączka niejasnego pochodzenia
Posocznica o ciężkim przebiegu
Choroby zakaźne niewirusowe
Wartość
676,00 zł
5 720,00 zł
1 560,00 zł
3 120,00 zł
4 160,00 zł
4 940,00 zł
2 860,00 zł
1 508,00 zł
624,00 zł
1 560,00 zł
1 456,00 zł
1 248,00 zł
3 536,00 zł
3 432,00 zł
624,00 zł
2 184,00 zł
6 240,00 zł
1 560,00 zł
4 420,00 zł
1 924,00 zł
4 264,00 zł
1 716,00 zł
2 080,00 zł
1 404,00 zł
1 924,00 zł
2 132,00 zł
2 548,00 zł
1 404,00 zł
7 280,00 zł
2 080,00 zł
Reumatologia:
możliwości
rozliczeniowe w
oddziałach
szpitalnych
Reumatologia – realizacja w oddziałach szpitalnych (2014 r.)
Kod
Nazwa Jednorodnej Grupy Pacjentów
Wartość - dorośli
A31
Choroby nerwów obwodowych
A32
Choroby mięśni
D55
Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji
5 096 952,00 zł
H56
Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni
1 080 332,00 zł
H56C
Zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni
22 733,64 zł
H56D
Zespoły bólowe kręgosłupa > 3 dni
1 376 375,00 zł
H86
Choroby tkanek miękkich
H87
Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
H88
Choroby infekcyjne kości i stawów
212 647,80 zł
H89C
Choroby niezapalne kości i stawów < 4 dni
479 701,25 zł
H89D
Choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni
23 592 978,72 zł
H90
Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni
H96C
Wartość - dzieci
1 092 223,35 zł
677 950,20 zł
740 273,52 zł
181 800,72 zł
126 957 254,18 zł
11 751 042,75 zł
813 281,32 zł
11 140,84 zł
Układowe choroby tkanki łącznej
12 467 050,50 zł
1 031 161,30 zł
H96D
Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni
25 660 571,72 zł
956 499,46 zł
H98
Krystalopatie
1 288 138,28 zł
P20
Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej
3 023 034,32 zł
S52
Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
Razem
377 173,58 zł
204 958 671,38 zł
13 931 645,07 zł
Reumatologia – najczęstsze schorzenia w leczeniu szpitalnym
Kod
Nazwa
Liczba
hospitalizacji
M05.8
Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
8 866
M15.0
Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów
4 267
M35.9
Nieokreślone układowe zajęcie tkanki łącznej
4 263
M05.9
Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nie określone
2 774
M13.0
Nieokreślone zapalenie wielostawowe
2 438
L40.5
Łuszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0)
2 218
M06.0
Surowiczoujemne rematoidalne zapalenie stawów
2 201
M15.8
Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
2 143
M45
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
1 759
M13.9
Nieokreślone zapalenie stawu
1 495
M12.8
Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej
1 010
2015-06-16
Paweł Nawara
Download