Dwutlenek węgla - pożyteczny czy szkodliwy

advertisement
Dwutlenek węgla
–
pożyteczny czy
szkodliwy…?
I. Sposoby otrzymywania
i metody wykrywania
dwutlenku
Wykrywanie obecności
dwutlenku węgla za pomocą
wody wapiennej
OBSERWACJE: Bezbarwna woda
wapienna ulega zmętnieniu.
WNIOSEK: Zmętnienie wody wapiennej
jest dowodem na obecność dwutlenku
węgla.
Jest to reakcja charakterystyczna
służąca do wykrywania CO2.
Otrzymywanie dwutlenku węgla za
pomocą octu i sody
OBSERWACJE: Po dodaniu sody do octu
otrzymuje się dwutlenek węgla, który można
zebrać do balonika.
CH3COOH + NaHCO3 -> CH3COONa + H2O + CO2
soda oczyszczona + ocet → octan sodu +
woda + tlenek węgla (IV)
II. Właściwości dwutlenku
węgla
Zachowanie łuczywa w obecności
dwutlenku węgla
OBSERWACJE: Po wprowadzeniu
zapalonego łuczywa do kolby wypełnionej
dwutlenkiem węgla łuczywo natychmiast
gaśnie.
WNIOSEK: Dwutlenek węgla jest
gazem, który się nie pali i nie podtrzymuje
palenia.
Wlewanie dwutlenku węgla na
palące się świece
OBSERWACJE: Gaz wprowadzony do
zlewki powoduje zgaszenie świeczek.
Najpierw gaśnie świeczka umieszczona
najniżej.
WNIOSEK: Dwutlenek węgla nie
podtrzymuje palenia i jest cięższy od
powietrza
Spalanie magnezu
w atmosferze dwutlenku węgla
OBSERWACJE: Palący się magnez nie gaśnie, pali
się jeszcze jaśniejszym płomieniem. Powstały
dwie nowe substancje: czarna i biała.
WNIOSEK: Powstały dwie nowe substancje:
czarna to węgiel, biała to tlenek magnezu.
W skład tlenku węgla (IV) wchodzą węgiel i tlen.
tlenek węgla(IV) + magnez → tlenek magnezu +
węgiel
CO2 + 2 Mg → 2 MgO + C
Ogrzewanie wody gazowanej
OBSERWACJE: W wyniku
ogrzewania z butelki wydobywają się
pęcherzyki gazu.
WNIOSEK: Dwutlenek węgla dobrze
rozpuszcza się w wodzie, a jego
rozpuszczalność maleje wraz ze
wzrostem temperatury.
Gaśnica pianowa
OBSERWACJE: Po wymieszaniu sody oczyszczonej,
octu i płynu do naczyń zawartość kolby gwałtownie
wydostaje się z naczynia.
WNIOSEK: Po zmieszaniu sody oczyszczonej z octem
zachodzi reakcja chemiczna w wyniku której
powstaje dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest
gazem który się nie pali i nie podtrzymuje palenia, a
jego gwałtowne wydobywanie się z naczynia w
postaci piany powoduje dodatkowo odcięcie
dopływu powietrza do palącej się substancji.
NaHCO3 + CH3COOH + płyn do mycia naczyń →
gaśnica pianowa
III. Dwutlenek węglagaz, który nie tylko
wydychamy.
Oddychanie wewnętrzne
energia
naczynie
krwionośne
komórka
6 O2
6
Przebieg procesu fotosyntezy
CO2
H2O
O2
Rośliny zamieniają CO2 na
tlen w procesie fotosyntezy
IV. Skutki nadmiernej emisji
dwutlenku węgla
Udział dwutlenku węgla w powstawaniu
kwaśnych opadów
Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym. Powstają w
wyniku połączenia pary wodnej z dwutlenkiem siarki, tlenkami
azotu, dwutlenkiem węgla, wyemitowanym w procesach spalania paliw lub
produkcji przemysłowej i innych czynników. Dwutlenek węgla nieznacznie
zakwasza opady dając w reakcji z wodą obniżenie pH do poziomu 5,6.
CO2+ H2O → H2CO3
H2CO3
CO2 + H2O → H2CO3
SO2 + H2O → H2SO3
N2O5 + H2O → 2HNO3
2SO2 + O2 → 2SO3
SO3 + H2O → H2SO4
Efekt cieplarniany
– zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane
obecnością gazów cieplarnianych, np. pary wodnej, dwutlenku węgla
czy metanu w atmosferze.
Przesunięcie
stref
klimatycznych
Ginięcie
gatunków o
małych
zdolnościach
adaptacyjnych
Topnienie lodowców
Parowanie wody
Ochrona przyrody w sytuacji
zwiększonej emisji
dwutlenku węgla
Wstąpienie Polski do UE stawiało liczne zobowiązania
dotyczące standardów w ochronie środowiska.
Niektóre z tych wymogów Polska wypełniła z nadwyżką:
- w 2010 roku nastąpiła redukcja gazów cieplarnianych o
29% w stosunku do roku 1988,
Przepisy Unii Europejskiej określające
limity emisji dwutlenku węgla do
atmosfery
W 2008 roku Parlament Europejski poparł pakiet projektów
legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów
w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
UE chce:
- ograniczyć do 2020r roku emisję gazów cieplarnianych
o 20%,
- zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie
energetycznym do 20%
Sposoby ograniczenia emisji
dwutlenku węgla do atmosfery
Emisję CO2 można ograniczać na wiele sposobów,
np. poprzez oszczędność energii,
wykorzystywanie przyjaznych środowisku
urządzeń i technologii oraz czerpanie energii ze
źródeł alternatywnych.
Domowe sposoby na ograniczenie emisji dwutlenku węgla:
- Gaszenie światła w pokojach, w których aktualnie nikt nie
przebywa,
- Wyłączanie ogrzewania na czas wietrzenia pomieszczenia lub
chwilowego opuszczenia mieszkania,
- Używanie świetlówek energooszczędnych,
- Nie pozostawianie sprzętów elektronicznych w stanie czuwania.
Domowe sposoby na ograniczenie emisji
dwutlenku węgla
Gaś światło i używaj żarówki
energooszczędne!
Samochód
zamień na
rower!
Wybierz
torby
ekologiczne!
Domowe sposoby na ograniczenie
emisji dwutlenku węgla
Oszczędzaj papier!
Oszczędzaj wodę! Zakręcaj kran
gdy myjesz zęby, korzystaj z
perlatorów, sprawdzaj czy kran
jest szczelny.
Urządzenia i technologie przyjazne środowisku:
- Alternatywne źródła energii służące do wytwarzania prądu
elektrycznego i ciepłej wody np. z paneli słonecznych,
wiatraków, biomasy (wierzba energetyczna, słoma) itp.
- Samochody z napędem hybrydowym
- Filtry na kominach odprowadzających opary z zakładów
przemysłowych.
Wierzba energetyczna
Urządzenia i technologie przyjazne środowisku
Filtry na
kominach
Panele
solarne
Wiatraki
prądotwórcze
Samochody
z napędem
hybrydowym
V. Znaczenie dwutlenku
węgla w życiu
człowieka
Dziękujemy za uwagę. ☺
Natalia Kwiatkowska, Justyna Statkiewicz, Karolina Korzeb,
Ewa Kowalczyk, Aleksandra Brzezińska-Soroka
Pod kierownictwem Pani Moniki Duddy
Download