Stres w pracy? Nie, dziękuję!

advertisement
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 48 22 623 36 77, Fax: 48 22 623 36 93
Internet: http://osha.europa.eu/en/oshnetwork/focal-points/poland
Email: [email protected]
Kalendarium polskiej edycji kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” w 2014 r.
Kwiecień
Otwarcie kampanii, konferencja prasowa (7 kwietnia, Warszawa)
Konferencja „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” (10 kwietnia, Poznań)
Seminarium „Stres w pracy” dla firm i osób indywidualnych zainteresowanych udziałem w kampanii (23
kwietnia, Warszawa)
Ogłoszenie Konkursu Dobrych Praktyk
Maj
Seminarium nt. stresu zawodowego w zawodzie nauczyciela (22 maja, Goraj)
Drzwi otwarte w CIOP-PIB i placówkach Państwowej Inspekcji Pracy (Warszawa i miasta wojewódzkie)
Czerwiec
Konferencja „Stres w pracy” (4 czerwca, Częstochowa, we współpracy z Politechniką Częstochowską)
Seminarium nt. stresu zawodowego w zawodzie nauczyciela (12 czerwca, Czchów)
Wrzesień
Seminarium nt. stresu w sektorze transportu (Muzeum Drogownictwa, Szczucin)
Konferencja nt. stresu zawodowego (19 września, Starogard Gdański, we współpracy z POLPHARMA
SA)
Październik
Rozstrzygnięcie Konkursu Dobrych Praktyk
Konferencja „Stres w pracy” (Wrocław, we współpracy z PIP)
Drzwi otwarte w CIOP-PIB i placówkach Państwowej Inspekcji Pracy (Warszawa i miasta wojewódzkie)
Listopad
Konferencja „Stres w pracy? Nie!” (20 listopada, Katowice, we współpracy z Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP, Oddział Katowice)
Ponadto:
Przedsięwzięcia organizowane przez partnerów kampanii
Wystawy plakatów i fotografii, pokazy filmów, konkursy
Strona internetowa www.stres.ciop.pl
Dystrybucja materiałów informacyjnych
Artykuły w prasie i Internecie
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 48 22 623 36 77, Fax: 48 22 623 36 93
Internet: http://osha.europa.eu/en/oshnetwork/focal-points/poland
Email: [email protected]
Download