konspekt-polityka

advertisement
Wykład: Polityka lekowa
L. Bartkowiak
Plan wykładu
1. Polityka lekowa – definicja, charakterystyka, podmiot i przedmiot polityki lekowej.
Teza: Polityka lekowa odnosi się do wszelkich zagadnień obrotu lekiem, w których
aktywnie uczestniczy państwo.
2. Cele i narzędzia polityki lekowej
Rejestracja
Refundacja
Ceny leków
Limity cenowe
Teza: Udostępnianie leków jest ważnym elementem polityki zdrowotnej. Rynek leków
nie jest rynkiem konkurencyjnym i regulacyjny udział państwa jest nieodzowny.
3. Rynek leków – charakterystyka obrotu
Leki oryginalne
Leki generyczne
Leki kongeneryczne
Import równoległy
Teza: Lek generyczny jest pełnoprawnym równoważnikiem leku oryginalnego. Leki
kongeneryczne są pseudonowościami.
4. Uczestnicy rynku leków
Producenci
Dystrybutorzy
Lekarze i pacjenci
Państwo
Teza: Rynek leków jest rynkiem znacząco zmonopolizowanym i dominującą rolę
odgrywają producenci.
5. Podsumowanie tez wykładu.
Download