pobierz PDF - Telemedycyna Polska SA

advertisement
Telemedycyna Polska S.A. - prezentacja Spółki
(październik, 2015 r.)
© Telemedycyna Polska S.A. – wszelkie prawa zastrzeżone
SPIS TREŚCI
Informacje o Spółce
Usługi dla klientów indywidualnych
Usługi dla zakładów pracy
Informacje
o Spółce
Usługi dla placówek medycznych
Organizacja akcji medycznych
Dodatkowe informacje
Informacje o Spółce
LIDER TELEOPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
Telemedycyna Polska S.A. jest liderem teleopieki kardiologicznej w Polsce. Specjalizuje się
w usługach telekardiologicznych dla podmiotów indywidualnych, zakładów pracy oraz
placówek medycznych. Jako pionier i lider telemedycyny Spółka znacząco wpływa na rozwój
rynku telemedycznego w Polsce.
W 2010 roku Telemedycyna Polska zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą w Polsce publiczną
spółką telemedyczną.
KAMIENIE MILOWE
Marzec 2005 – założenie Spółki
Sierpień 2005 – rozpoczęcie sprzedaży usługi Kardiotele
Październik 2006 – start ogólnopolskiej kampanii bezpłatnych badań serca „Zadbaj o swoje serce”
Sierpień 2010 – debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect
Listopad 2010 – zakup 100% udziałów CNK KARDIOFON Sp. z o.o. (druga co do wielkości, po
Telemedycynie Polskiej, spółka z branży telekardiologicznej w Polsce)
Marzec 2011 – rozpoczęcie świadczenia usług dla placówek medycznych
Styczeń 2012 – start ogólnopolskiej kampanii profilaktyki chorób układu krążenia „Teraz Serce!”
Lipiec 2012 – stworzenie autorskiej aplikacji i rozpoczęcie świadczenia badania Kardiotest
Styczeń 2015 – uruchomienie ogólnopolskiego Programu
Czerwiec 2015 – wydanie premierowego numeru kwartalnika „Telemedyczni” – pierwszego w Polsce
magazynu o telemedycynie
CENTRUM TELEMEDYCZNE 24H
Spółka posiada własne Centrum Telemedyczne 24h, w którym
pracują lekarze posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu
nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, zdobyte podczas
pracy
na
renomowanych
oddziałach
kardiologicznych.
Działalność medyczna prowadzona jest w ramach NZOZ
Telemedycyna Polska, centrum czynne jest przez całą dobę,
siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Centrum Telemedyczne w liczbach (wartości roczne):
50 000
350
50
konsultowanych pacjentów!
wezwanych karetek pogotowia!
interwencji skutkujących uratowaniem życia!
PORTFOLIO USŁUG
Usługi dla klientów
indywidualnych
Usługi dla placówek
medycznych
Usługi dla zakładów
pracy
Organizacja akcji
medycznych
Opieka Telemedyczna
Akcje medyczne
Kardiotele
EKG z opisem
Całodobowa teleopieka
kardiologiczna
Badanie serca
z natychmiastowym
opisem
Opieka dla
pracowników
Przesiewowe eventy
o charakterze
edukacyjnoprofilaktycznym
Magazyn
Telemedyczni
Pierwszy w Polsce
magazyn
o telemedycynie
Holter EKG 24h, Event
Holter 7 dni
Diagnostyka zaburzeń
pracy serca
w zakładzie pracy
Mobilna Poradnia
Kardiologiczna
Badania profilaktyczne
i przesiewowe
Zadbaj o swoje serce
Ogólnopolska
kampania bezpłatnych
badań serca
w zakładach pracy
i teleopiece
Kardiotest
Ocena ryzyka
wystąpienia chorób
serca
VIP Kardiotest, VIP
Kardiotele
Vouchery na badania
i usługi
Teraz Serce!
Ogólnopolska
kampania profilaktyki
chorób układu krążenia
Usługi dla klientów indywidualnych
KARDIOTELE
KARDIOTELE - SCHEMAT DZIAŁANIA USŁUGI
KARDIOTELE - ZAKRES USŁUGI
KARDIOTELE – OPIS USŁUGI
W celu wykonania badania pacjent samodzielnie przykleja do ciała jednorazowe elektrody połączone
z niewielkim aparatem EKG i dzwoni do Centrum Telemedycznego, gdzie wita go konsultant, który prosi
o przesłanie badania.
USŁUGA ANALOGOWA
Pacjent uruchamia aparat EKG
i przykłada go do słuchawki
telefonicznej (tel. stacjonarny
lub komórkowy).
USŁUGA CYFROWA
Pacjent wciska przycisk na
aparacie. Określony fragment
zapisu EKG zostaje przesłany na
serwer przez wbudowany moduł
GSM.
Po zarejestrowaniu badania rozmowa przekazywana jest dyżurnemu lekarzowi, który na ekranie komputera widzi
przesłany przez pacjenta fragment zapisu EKG. Lekarz, po zapoznaniu się z badaniem EKG, dokładnie pyta
o dolegliwości, doradza pacjentowi sposób dalszego postępowania. Jeśli wynik badania zagraża życiu pacjenta,
lekarz wzywa do niego pogotowie ratunkowe, przekazując dyspozytorowi informacje na temat przebiegu choroby,
zażywanych leków i aktualnego stanu zdrowia.
KARDIOTELE - OFERTA DLA PACJENTA
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom
jakie daje telemedycyna,
pacjenci
mogą korzystać ze stałego dostępu do
lekarza specjalisty oraz bez żadnych
limitów przesyłać badania EKG do
konsultacji.
Abonament miesięczny od 85 zł
Cena aparatu od 1 zł
MAGAZYN TELEMEDYCZNI
Telemedyczni to pierwszy w Polsce magazyn o telemedycynie i teleopiece, adresowany do osób z chorobami
układu sercowo-naczyniowego.
MAGAZYN TELEMEDYCZNI - TEMATYKA
Usługi dla placówek medycznych
USŁUGI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH
Telemedycyna Polska posiada unikatową na skalę ogólnopolską ofertę współpracy dla placówek
medycznych, dzięki której mogą one wzbogacić swoją ofertę o nowoczesne usługi z zakresu
diagnostyki kardiologicznej.
USŁUGI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH – ZAKRES I SCHEMAT
Zaopatrzenie w aparaturę medyczną i oprogramowanie (wraz z serwisem)
Przeszkolenie personelu
Wsparcie w marketingu usług oraz działaniach PR
Stałe świadczenie usług przez Centrum Telemedyczne (24h/365 dni w roku)
USŁUGI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH - EKG Z OPISEM
EKG Z OPISEM - ZAKRES I SCHEMAT
Badanie EKG z opisem to klasyczne, 12-odprowadzeniowe, spoczynkowe badanie EKG z tym, że
pacjent otrzymuje natychmiastowy opis badania, wykonany przez lekarza z Centrum
Telemedycznego Telemedycyny Polskiej.
EKG Z OPISEM - OFERTA DLA PACJENTA
Dzięki zastosowaniu telemedycyny pacjent
znajdujący się na drugim końcu Polski,
otrzymuje profesjonalny i przede wszystkim
szybki opis swojego badania EKG – średni czas
opisu nie przekracza 10 minut.
Cena badania: 50 zł
USŁUGI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH - HOLTER EKG 24H/EVENT HOLTER
HOLTER EKG 24H/EVENT HOLTER - ZAKRES I SCHEMAT
Badanie Holter EKG 24h/Event Holter to nieinwazyjne badanie, polegające na ciągłym zapisie pracy serca
(Holter) lub samodzielnym rejestrowaniu odczuwanych incydentów przez pacjenta (Event Holter), w celu
późniejszej szczegółowej analizy.
HOLTER EKG 24H/EVENT HOLTER - OFERTA DLA PACJENTA
Zapis pracy serca jest rejestrowany podczas
Cena badania Holter od 120 zł
Cena badania Event Holter 280 zł
codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na
dobę (Holter) lub 7 dni (Event Holter),
z możliwością przedłużenia, w razie potrzeby,
o kolejne dni.
USŁUGI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH - KARDIOTEST
KARDIOTEST - ZAKRES I SCHEMAT
Kardiotest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, opracowane przez Telemedycynę Polską, określające ryzyko
wystąpienia chorób serca. W trakcie jednorazowej wizyty pacjenta w placówce, pielęgniarka przeprowadza szereg
badań, których łączny czas nie przekracza pół godziny.
Uzyskane wyniki są przetwarzane przez autorską aplikację Kardiotest, opartą na analizie czynników ryzyka i tablicy
SCORE rekomendowanej przez ekspertów z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz analizowane przez
lekarza.
KARDIOTEST - OFERTA DLA PACJENTA
Wynik badania zawiera:
Ocenę ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca i jej powikłań;
Ocenę ryzyka zgonu sercowego w ciągu następnych 10 lat;
Opis morfologiczny badania EKG wraz z interpretacją i zaleceniami;
Wynik badania krwi – profil kardiologiczny;
Wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wzrostu,
obwodu talii;
Wyniki badania tłuszczu podskórnego i trzewnego;
Interpretację wyników, indywidualne zalecenia co do ewentualnego
poszerzenia diagnostyki, zmiany stylu życia i dalszego postępowania;
Dietę zdrową dla serca, przygotowaną przez Polskie Towarzystwo
Cena badania: 390 zł
Dietetyki na potrzeby badania Kardiotest.
Przesłanie wyników w postaci plików PDF na adres email pacjenta jest nieodpłatne, w postaci wydruków
papierowych na adres domowy - koszt wynosi 15 zł.
Pacjent ma także możliwość przeprowadzenia konsultacji
telefonicznej z lekarzem Centrum Telemedycznego.
Usługi dla zakładów pracy
OPIEKA TELEMEDYCZNA
W ramach usługi każdy pracownik zakładu pracy, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, ma możliwość wykonania
badania EKG, pomiaru ciśnienia, sprawdzenia poziomu cukru we krwi oraz skonsultowania wyników
z lekarzem dyżurnym Centrum Telemedycznego Telemedycyny Polskiej.
Badanie może być przeprowadzane w przypadku wystąpienia u pracownika dolegliwości, w sytuacji zagrożenia
życia lub jako badanie przesiewowe, a także jako profilaktyczne badanie okresowe.
MOBILNA PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Dzięki Mobilnej Poradni Kardiologicznej istnieje możliwość
przeprowadzenia badań przesiewowych wśród pracowników
bezpośrednio w zakładzie pracy.
Zależnie od zapotrzebowania, w ramach Mobilnej Poradni
Kardiologicznej możemy zorganizować pojedynczy punkt
badań lub większe przedsięwzięcie w postaci „miasteczka
medycznego”.
Badania przesiewowe mogą być atrakcją podczas różnego
rodzaju imprez pracowniczych organizowanych zarówno
wewnątrz budynku, jak i w plenerze.
MOBILNA PORADNIA KARDIOLOGICZNA - ZAKRES
OTRZYMYWANE WYNIKI
ocena ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną
serca (wieńcową) oraz zawału mięśnia sercowego
ocena ryzyka zgonu sercowego w ciągu następnych 10 lat
zalecenia właściwej diety i zmiany stylu życia
wartość wskaźnika BMI
wiek serca
KONSULTACJE
PRZEPROWADZANE BADANIA
konsultacja lekarska na miejscu
badanie EKG wraz z opisem
telekonsultacja z lekarzem
badania poziomu cholesterolu
wideokonsultacja z lekarzem
badanie poziomu glukozy
porada dietetyka
pomiar ciśnienia tętniczego krwi
pomiar tłuszczu trzewnego
Organizacja akcji medycznych
ORGANIZACJA AKCJI MEDYCZNYCH
Telemedycyna Polska jest liderem na rynku polskim w organizacji przesiewowych akcji medycznych
o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Organizujemy autorskie projekty oraz współpracujemy z wieloma
firmami i instytucjami, w ramach dużych ogólnopolskich kampanii, a także pojedynczych wydarzeń
medycznych. Nasza Mobilna Poradnia Kardiologiczna jest ciekawym punktem programu, który uświetni każdą
imprezę.
AKCJE MEDYCZNE - PRZYKŁADOWE REALIZACJE
Zadbaj o Swoje Serce, styczeń '12
Biała Niedziela w Zabrzu, czerwiec '11
Dni Otwarte Zdrowia, listopad '11
Jarmark Ekologiczny, sierpień '14
Dzień Kobiet w Focus Park, marzec '14
Badania Serca Galeria Turzyn, czerwiec '14
Silesia Marathon Katowice, maj '13
Zadbaj o Swoje Serce, listopad '13
Zadbaj o Swoje Serce, czerwiec '14
Piknik Zdrowia, czerwiec '14
Światowy Dzień Serca, wrzesień '12
Konferencja WallStreet, maj '12
Silesia Marathon Katowice, maj '11
Zadbaj o Swoje Serce, marzec '13
Biała Niedziela Słupsk, marzec '12
Badania Serca CH Victor, październik '11
Jarmark Brodnica, sierpień '13
Dni Głubczyc, czerwiec '09
Bezpłatne badania EKG Sieradz, kwiecień '14
Badania EKG CH Wzgórze, wrzesień '10
Organizujemy projekty na zlecenie agencji eventowych, firm, urzędów miast i gmin oraz centrów handlowych.
ZADBAJ O SWOJE SERCE
Telemedycyna Polska jest inicjatorem i organizatorem największej
ogólnopolskiej kampanii bezpłatnych badań serca „Zadbaj o swoje
serce”, organizowanej w centrach handlowych na terenie całego
kraju. Ta wyjątkowa inicjatywa została doceniona w obszarze
działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki – projekt został
laureatem VII edycji prestiżowego Plebiscytu Liderów Ochrony
Zdrowia oraz laureatem pierwszej nagrody w prestiżowym
plebiscycie „Know Health” w kategorii „Najlepsze działania CSR
w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia”.
Ponad 50
edycji
Ponad 150
odwiedzonych
miast
Ponad 250
akcji
Ponad 34 tys.
przebadanych
osób
TERAZ SERCE!
Kampania „Teraz Serce!” to ogólnopolski program bezpłatnych badań przesiewowych, realizowany
w trybie jednodniowych akcji medycznych, które są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych
punktach miasta, czyli dużych i zaangażowanych społecznie centrach i galeriach handlowych na terenie
całej Polski. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich, którzy zgłoszą się w dniu
akcji.
Ideą całego przedsięwzięcia jest promowanie profilaktyki kardiologicznej, ułatwienie dostępu do badań,
a także uświadomienie wszystkim, jak ważna jest odpowiednio zbilansowana dieta oraz zdrowy styl
życia.
Dodatkowe informacje
TELEMEDYCYNA POLSKA - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG
Jako lider teleopieki kardiologicznej w Polsce oraz spółka odpowiedzialna społecznie, dokładamy
wszelkich starań, aby współpraca z naszymi klientami opierała się na jasnych i czytelnych zasadach.
Gwarantujemy, że:
Dbamy o najwyższą jakość naszych usług;
Chronimy dane naszych klientów;
Chronimy prawa konsumenckie naszych klientów.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Telemedycyna Polska S.A. od początku swojej działalności kieruje się strategią odpowiedzialnego
biznesu. Szczególnie bliskie są nam etyczne, prospołeczne oraz ekologiczne aspekty w działalności
firmy, a także w kontaktach m.in. z naszymi parterami, pracownikami, klientami i akcjonariuszami.
Działania Spółki w ramach CSR:
Aktywne uczestnictwo w działaniach Fundacji Pomocy Dzieciom „Pomagamy z uśmiechem”;
Organizacja akcji bezpłatnych badań serca: Zadbaj o swoje serce oraz Teraz Serce!
Współpraca z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach projektu: „Uniwersytet Partnerem
Gospodarki Opartej na Wiedzy”;
Dziękujemy za uwagę
DaneDane
teleadresowe
teleadresowe
i zapraszamy do współpracy!
Telemedycyna Polska S.A.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
Tel. +48 (32) 376 14 55
[email protected]
www.telemedycynapolska.pl
Download