Kurdowie a Stronnictwo Wojny w USA-Israel

advertisement
Kurdowie a Stronnictwo Wojny w Osi USA-Israel
Iwo Cyprian Pogonowski
www.pogonowski.com
Ostatnio były zatargi w sprawie wywieszania flagi Kurdistanu w północnym Iraku z
pominięciem flagi Iraku. Churchill po pierwszej wojnie światowej po upadku Imperium
Ottomńskiego pozostawił Kurdów bez ich państwa, jako mniejszości w Turcji, Syrii,
Iraku, Iranie i Armenii. Takie rozłożenie Kurdów w kilku państwach, nadaje się do
wykorzystania przez Izrael, w celu zmian reżymów w państwach nie podporządowanych
osi USA-Izrael. Radykalni sjoniści używają kurdyjskie ruchy niepodległościowe, w celu
destabilizacji Bliskiego Wschodu, w procesie obrony izraelskiego monopolu nuklearnego
i budowy hegemonii Izraela „od Nilu do Euftratu.”
Obecnie jest nasilenie ruchów niepodległościowych Kurdów w Iraku, w ramach
Kurdyjskiej Demokratycznej Partii (KDP) i Patriotycznej Unii Kurdystnu (PUK), które
obiecały swoim członkom zdobycie niepodległości. Szef autonomicznej prowincji
Kurdystanu w Iraku, usunął flagę Iraku z tej prowincji, co spowodowało protest
marionetkowego rządu w Bagdadzie, premiera Nouri Maliki i żądanie wywieszania flagi
Iraku obok flagi kurdyjskiej. Żydzi z Izraela wcześniej proponowali nową flagę dla Iraku,
bardzo podobną do flagi izraelskiej, ale nie udało im się zmienić flagi Iraku na wzór i
podobieństwo flagi Izraela.
Jednym z ważnych a mało znanych skutków podboju i pacyfikacji Iraku, było duży
wzrost wpływów Izraela wśród Kurdów, głównie za pomoca dostaw broni. Seymour
Hersh pisał o tym w The New Yorker jak też dziennik francuski Le Figaro.
Manipulowanie Kurdów przez Żydów, komplikuje pacyfikacje Iraku przez Amerykanów,
co z koleji jest wygodne dla Izraela, dla którego jaknajdłuższy pobyt wojsk USA w Iraku
ułatwia politykę ekspansji Żydów na ziemie Arabów.
Turcja była jedynym muzułmańskim sojusznikiem Izraela, który pozwalał na loty
ćwiczebne samolotów wojskowych izraelskich i do dziś dostarcza statkami wodę, której
Izraelowi jest brak. Teraz wobec popierania Kurdów przez Izrael, stosunki między
Ankarą i Tel Awiwem pogarszają się. Marc Champion ogosił 6go września, 2006, w The
Wall Street Journal artykuł pod tytułem „Iran Zdobywa Tureckie Serca i Umysły;
Popieranie USA i UE Zmniejsza się a Przynależność do Islamu Wzrasta; Poparcie dla
NATO Spada [w Turcji].” Izrael może szantażować Turcję możliwością buntu Kurdów w
Turcji gdzie stanowią oni 25% ludności.
Po zamianowaniu dowódcy frontu Izraela przeciwko Iranowi, w osobie generała
lotnictwa, Żydzi chcą mieć bazę wśród Kurdów, w północnym Iraku, niedaleko granicy z
Iranem, w celach spiegowskich i dywersyjnych, w przygotowaniu ataku na Iran przez oś
USA-Izrael. John D. McKinnon napisał w tej samej stonie tejże gazety artykuł pod
tytułem: „Iran Jest w Ogniskowej Strategi Bush’a w Zwalczaniu Terroru.”
Izrael chce użyć Kurdów do zaczepek i prowokacji przeciwko Iranowi i przeciwko Syrii,
pod hasłem zjednoczonego Kurdystanu, 30 milionów Kurdów w Turcji, Syrii, Iranie i w
Iraku na terenie blisko 400,000 km. kw. Właśnie rozmaite stadia procesu budowy
nowego Bliskiego Wschodu, za pomocą jakoby jednoczenia Kurdystanu, dają Żydom
rządzącym w Tel Awiwie, okazją do destabilizacji całego regionu, którą to destabilizację
Żydzi europejscy zaczęli od konfliktu przeciwko Arabom w Palestynie.
Strategia Izraela polega na sprowokowaniu regionalnej wojny, która zmieniłaby mapę
Bliskiego Wschodu i obaliła nieprzyjazne Izraelowi rządy od Bejrutu do Teheranu za
pomocą gry kartą Kurdów. Sprawa Kurdystanu może być kluczem do zmian reżymów w
całym regionie.
Tel Awiw ma inicjatywę w osi USA-Izrael i niby popiera niepodległość Kurdów, gdy
faktycznie chodzi mu o doprowadzenie do ataku na Iran. W rezultacie, Irakowi grozi
rozpad, co może ułtwić Żydom grę kartą kurdyjską. Szczucie jednych na drugich,
szyitów i sunitów w Iraku, jest częścią gry kartą kurdyjską, przez stronnictwo wojny w
osi USA-Izrael.
Już widzi się ogłoszenia w telewizji w USA propagujące wakacje w wolnym Kurdystanie
i zaproszenia inwestorów, w celu przekonania Amerykanów, że Kurdowie są ich
najlepszymi przyjaciółmi na Bliskim Wschodzie i że na Kurdach można polegać, żeby
cały region bliksko-wschodni uczynić „bezpiecznym dla Izraela.”
Machinacje tego rodzaju rozniecają antysemityzm na świecie, ale to nie szkodzi rządowi
w Izraelu, który potrzebuje osiedleńców żydowskich z zagranicy. Faktycznie napad na
Iran i ziązany z tym napaden kryzys gospodarki światowej, uderzyłby we wszystkich
Amerykanów, włącznie z Żydami amerykańskimi, ale megalomania rządu Izraela i lobby
izraelskiego, byłaby zaspokojona jeśli USA zniszczyłoby Iran, który ogłosił, że
należałoby wymazać Izrael z mapy Bliskiego Wschodu.
Download