czwartek

advertisement
CZWARTEK 20.06
MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH
Braliśmy udział w warsztatach zorganizowanych w Muzeum Historii Żydów Polskich, pt.
"Wrogość - obojętność – pomoc", które miały na celu analizę postaw ludności polskiej wobec
Żydów w czasie Holokaustu. Poznanie zachowań, ich uwarunkowań i skutków postępowania
przez pryzmat losów konkretnych osób. "Muzeum jest jednak nade wszystko miejscem
spotkań ludzi, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, chcą
zmierzyć się ze stereotypami i ograniczyć zjawiska zagrażające współczesnemu światu, takie
jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. W tym sensie jest to miejsce dla wszystkich,
promieniujące ideami otwartości, tolerancji i prawdy". (www.jewishmuseum.org.pl/)
Muzeum Historii Żydów Polskich- w zakładce Wycieczki
WIZYTA W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
Zwiedzaliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, która mieści się w Alejach Ujazdowskich
przy Trakcie Królewskim. Sąsiaduje z Belwederem oraz z Łazienkami Królewskimi. Siedzibę
Prezesa Rady Ministrów w 1995 r. uznano za dobro kultury i wpisano do rejestru zabytków.
Zespół budynków powstał na początku XX wieku. Początkowo w gmachu stacjonował
Korpus Kadetów im. Aleksandra Suworowa. W latach 1927-1939 mieścił się tu Generalny
Inspektorat Sił Zbrojnych, którym kierował marszałek Józef Piłsudski. We wrześniu 1939 r.,
podczas oblężenia Warszawy, gmach został zbombardowany. Podczas Powstania
Warszawskiego w ruinach skrzydła południowego oraz w przyległym ogrodzie Niemcy
dokonywali masowych egzekucji ludności Warszawy. Po zakończeniu II wojny światowej
obiekty przeszły na własność państwa. Gruntowna przebudowa trwała do 1948 r.. miał on być
siedzibą Rady Państwa nadano mu charakter reprezentacyjny. Do 1996 r. mieścił się tu Urząd
Rady Ministrów, przekształcony następnie w Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria
zapewnia obsługę premiera i Rady Ministrów, dba również o organizację współpracy rządu z
Parlamentem RP, Prezydentem RP oraz innymi ważnymi instytucjami. Siedziba premiera ma
wiele ciekawych architektonicznie miejsc. Sale: Kościuszkowską, Obrazową, Świetlikową,
Okrągłego Stołu, Zegarową. Prezes Rady Ministrów przyjmuje w Kancelarii gości
zagranicznych, oficjalne delegacje krajowe i spotyka się z przedstawicielami różnych
środowisk. Ważne ceremonie odbywają się w Sali Obrazowej, nazywanej również
Kominkową. Tu podpisywane są umowy międzynarodowe, spotkania premiera i przywódców
innych krajów z prasą. Sala Okrągłego Stołu to miejsce rozmów premiera z oficjalnymi
delegacjami z kraju i zagranicy. (www.premier.gov.pl)
KPRM - w zakładce Wycieczki
MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Zwiedzanie zostało zaplanowane i przygotowane przez młodzież naszej szkoły,
która omawiała historię i przeznaczenie poszczególnych obiektów
Muzeum Łazienek Królewskich - w zakładce Wycieczki
"Muzeum Łazienki Królewskie, letnia rezydencja króla Stanisława Augusta, to niezwykłe i
magiczne miejsce. O ich pięknie stanowi połączenie klasycystycznej architektury i bogatego,
naturalnego otoczenia tworzącego zjawiskowe ogrody. Wśród pereł Łazienek Królewskich
warto wymienić między innymi Pałac na Wyspie, Amfiteatr czy Starą Pomarańczarnię z
Teatrem Stanisławowskim. Zabytkowy Ogród Muzeum liczy aż 76 ha powierzchni, a składają
się na niego trzy ogrody, różne pod względem stylistycznym: Ogród Królewski, Ogród
Belwederski oraz Ogród Modernistyczny. Muzeum Łazienki Królewskie to nie tylko piękne
wnętrza i przestrzenie. To również unikatowe kolekcje sztuki, wśród których można znaleźć
dzieła wielu znamienitych twórców. Łazienki Królewskie, letnia rezydencja króla Stanisława
Augusta, to miejsce pełne bogactwa architektonicznego i wybitna realizacja idei
oświeceniowych, gdzie wysoka kultura spotyka się ze zjawiskową przyrodą." (www.lazienkikrolewskie.pl/O-Lazienkach-Krolewskich)
Download