zakażenia DNA-wirusowe u zwierząt Plik

advertisement
Kryteria klasyfikacji wirusów
Typ kwasu nukleinowego
Klasa kwasu nukleinowego
Występowanie odwrotnej
transkryptazy
Występowanie otoczki
Segmentacja genomu
DNA lub RNA
ss, ds, (+), (-)
RT
dsDNA wirusy
Adenoviridae
Asfaviridae
Baculoviridae
Herpesviridae
Iridoviridae
Poxviridae
Papillomaviridae
Polyomaviridae
Rodzina: Adenoviridae
Rodzaj: Mastadenovirus
Aviadenovirus
Nagi, dwudziestościenny, 80-110 nm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/em_adeno.gif
dsDNA 20-25x106 (Mast), 30x106 (Avi),
ludzki a. 2 ok. 36 kbp z 1 sekwencją
odwróconą
Ok. 40 polipeptydów, wczesne wpływają modulująco
na aparat transkrypcyjny komórki
Helpery dla AAV
ZAKAŻENIA ADENOWIRUSOWE
CAdV-1 i CAdV-2
CAdV-1 – zapalenie wątroby (choroba Rubartha)
Apatia, wyniszczenie, zwiększone pragnienie,
zapalenie spojówek, wyciek z nosa i worka
spojówkowego
Objaw „błękitnego oka” znajdziesz
TU: http://www.gopetsamerica.com/dog-health/anterior_uveitis.aspx
CAdV-2
Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli –
kaszel „psiarniowy”:
CAdV-2
Wirus nosówki
Wirus psiej parainfluenzy
Chrapliwy, suchy kaszel, odruchy wymiotne;
czasem wyniszczenie
Gorączka, ropny wyciek z nosa, wyniszczenie
i mokry kaszel, szczególnie u szczeniąt,
świadczą o zakażeniu wikłającym
Rodzina: Baculoviridae
Rodzaj: Nucleopolyhedrovirus
Granulovirus
dsDNA kolisty, superskręcony, 90-160 kbp, jest zakaźny!
http://meds.queensu.ca/~carstens/baculovirus/Negstain.html
http://www.mardre.com/homepage/mic/tem/samples/bio/virus/bac2.htm
Wiriony mogą tworzyć tzw. okluzje - zespoły otoczone
warstwą polihedryny lub granuliny (lipoporoteiny) i
amorficzną otoczką
Rodzina: Asfarviridae
Asfivirus
http://www.virustaxonomyonline.com/virtax/lpext.dll/vtax/agp-0013/dd13/dd13-fg?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0
dsDNA 170-190 kbp
70-100 nm rdzeń otoczony warstwą lipidową i
dwudziestościennym kapsydem, średnica wraz z
otoczką - 170-190 nm
Warstwa lipidowa pochodzi z błon retikulum
endoplazmatycznego, otoczka - z błony
cytoplazmatycznej
WIRUS AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
W Afryce występuje w kilku wariantach serologicznych,
w Europie - 1
Jedynym gospodarzem jest świnia domowa i dzika
Stabilny w środowisku zewnętrznym, występuje we krwi,
płynach tkankowych, narządach wewnętrznych,
wydalinach i wydzielinach;
w temp. +40C we krwi może przetrwać kilka lat!
W temp. pokojowej - kilka tygodni, w przetworach
mięsnych - 5-6 miesięcy
Stabilny w szerokim zakresie pH, 2% NaOH niszczy go
dopiero po 24 godzinach
Szczepy różnią się zjadliwością – bardziej zjadliwe śmiertelność nawet do 100%; mniej zjadliwe – 60-70%
Najbardziej wrażliwe są świnie domowe i dzikie
europejskie
Szczepy różnią się zjadliwością – bardziej zjadliwe śmiertelność nawet do 100%; mniej zjadliwe – 60-70%
Objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne
możesz zobaczyć TU: http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesASF.htm
węzły chłonne
śledziona
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/015.php
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/014.php
nerka i węzły chłonne
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/016.php
wybroczyny
nerka
http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/rd279.html
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/017.php
Szczepy różnią się zjadliwością – bardziej zjadliwe śmiertelność nawet do 100%; mniej zjadliwe – 60-70%
Woreczek żółciowy
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/018.php
Limfoadenopatia w zakażeniu przewlekłym –
węzły chłonne oskrzelowe
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/020.php
Konsolidacja płuc
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/019.php
Martwica skóry
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/022.php
Rodzina: Poxviridae
Podrodzina: Chordopoxvirinae
Podrodzina: Entomopoxvirinae
Morfologię pokswirusów poznasz
TU: http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNApox.html
Podrodzina: Chordopoxvirinae
Orthopoxvirus (ospy i krowianki)
Parapoxvirus (orf i inne)
Avipoxvirus (ospy ptaków)
Capripoxvirus (ospy kóz)
Leporipoxvirus (myksomatozy i fibromatozy)
Suipoxvirus (ospy świń)
Molluscipoxvirus (mięczaka zakaźnego)
Yatapoxvirus (wirusy Tana i Yaba)
Duże - 300x170 do 450x260 nm, otoczka i
kompleksowy płaszcz
dsDNA 130-375 kbp, 150-300 białek, w tym
DNA-zależna DNA-transkryptaza, (Ortho - HA),
ok. 100 białek obecnych w wirionie
Replikacja w cytoplazmie, powstają ciałka
wtrętowe http://biology.usgs.gov/pierc/imagesPM/tn_IMG0066.jpg
Wirus ospy kóz (Capripoxvirus)
Antygenowo spokrewniony z wirusem ospy owiec
Odporny na wysychanie, w wysuszonych
wykwitach skórnych może przetrwać kilka
miesiecy
Wrażliwy na eter i chloroform, 550C przez 30 min.
Obraz zakażenia
Ospa kóz
http://www.vet.uga.edu/vpp/gray_book02/images/104.php
Ospa owiec
http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/sheeppox.html
Guzowata choroba bydła
http://vein.library.usyd.edu.au/links/exoticdiseases/lumpyskindisease.html
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/imagesLSD.htm
http://www.spc.int/rahs/Manual/images/LSD.htm
Rodzina: Herpesviridae
Podrodzina: Alphaherpesvirinae
Simplexvirus
Varicellovirus
Podrodzina: Betaherpesvirinae
Cytomegalovirus
Muromegalovirus
Roseolovirus
Podrodzina: Gammaherpesvirinae
Lymphocryptovirus
Rhadinovirus
100-200 nm, dwudziestościenny kapsyd i otoczka
zawierająca amorficzny tegument; otoczka
powstaje podczas wypączkowywania z jądra
dsDNA 124-235 kbp, 6 klas genomu, zależnie od
aranżacji tzw. sekwencji powtarzających sie
70 do ponad 200 ORF, w tym dla DNA-polimerazy,
białek wiążących DNA, proteazy, TK, RRA, kinaz i
innych
3 klasy genów - natychmiastowe wczesne (alfa,
indukowane przez α-TIF), wczesne i późne
morfologię herpeswirusów znajdziesz
TU: http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAherpes.html#alpha
WIRUS ZAKAŹNEGO RONIENIA
KLACZY - EHV-1
Alphaherpesvirinae
Rodzaj:
Varicellovirus
EHV-1 powoduje ronienie, EHV-4 - zakażenia
górnych dróg oddechowych
Obserwuje się reakcje krzyżowe między tymi
typami wirusa
Wrażliwy na eter i chloroform, stabilny w pH 4-10,
hemaglutynuje erytrocyty konia
Powoduje powstawanie wewnątrzjądrowych ciałek
wtrętowych (Dimocka)
W hodowli komórkowej zakażonej dużą ilością
wirusa powstają tzw. defektywne cząstki interferujące
(DIP) mające zdolność do transformacji komórek i
biorące udział w ustalaniu zakażenia przetrwałego
Powoduje zakażenia latentne OUN i leukocytów skąd
może być reaktywowany
Zakażeniom często ulegają zwierzęta z wysokim
poziomem przeciwciał
Kliniczny obraz zakażenia znajdziesz TU:
http://www.vetpro.co.nz/Vet%20Talk_Equine/equine_herpes_virus_infections.htm
ZAKAŻENIA HERPESWIRUSOWE
PSÓW
U zwierząt powyżej 2 tygodnia życia
przebiegają bezobjawowo
U noworodków śmiertelność jest wysoka; u
szczeniąt zakażonych w wieku 2-3 tygodni niska
Wyniszczenie, duszność, ból podczas
palpacji jamy brzusznej, często żółtozielony kał
Zakażone ciężarne suki mogą ronić lub
rodzić martwe szczenięta; żywo urodzone
padają zwykle krótko po porodzie
http://www.vetmed.wsu.edu/MedSci520/images/cd/cd9.jpg
WIRUS CHOROBY AUJESZKY
Alphaherpesvirinae
Rodzaj:
Varicellovirus
Wrażliwe są świnie, krowy, konie, owce, psy, koty, szczury
i myszy
Do zakażenia dochodzi przez uszkodzoną skórę, i drogą
alimentarną, zwłaszcza u ssących prosiąt
Starsze zwierzęta często chorują bezobjawowo (ronienia),
u prosiąt dochodzi do objawów nerwowych ze
śmiertelnością sięgającą 100%
U psów i kotów kliniczne objawy nerwowe przypominają
wściekliznę
Obraz zakażenia znajdziesz
TU: http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/notifiable/aujeszkys/photo.htm
https://www.msu.edu/~ramosjo/14552.htm
Martwicowe zapalenie wątroby
Dla dociekliwych:
http://www.thepigsite.com/pighealth/article/442/aujeszkys-disease-ad-pseudorabies-pr
http://www2.vetmed.uni-muenchen.de/med2//skripten/b8-5.html
WIRUS ZAKAŹNEGO ZAPALENIA
NOSA I TCHAWICY BYDŁA
Alphaherpesvirinae
Rodzaj:
Varicellovirus
IBR-IPV - Infectious
Bovine Rhinotracheitis Infectious Pustular Vulvovaginitis
Wrażliwe na zakażenie jest bydło - dwie postacie
choroby:
- płciowa - otręt
- oddechowa - zapalenie nosa i tchawicy
WIRUS CHOROBY MAREKA
Alphaherpesvirinae
Rodzaj: „Marek’s disease-like
viruses”
Stabilny przy pH 4-10, 560C przez 30 min., niewrażliwy na
zamrażanie
Wrażliwe są kury, wirus powoduje zmiany wytwórcze i
nowotworowe układu limfoidalnego ze szczególną
predylekcją do układu nerwowego
W formie kompletnej wirus występuje tylko w nabłonku
brodawek piór
W naturze obok szczepów zjadliwych występują również
szczepy słabo patogenne, stanowiące rodzaj „naturalnej
szczepionki”
http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=103&FID=502&PID=939&IID=938
paraliż
Paraliż i proliferacja tkanki limfoidalnej w
narządach wewnętrznych http://www.vet.uga.edu/vpp/IVM/ENG/EDP/scenario02c.htm
http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=103&FID=502&PID=939&IID=943
asymetryczne powiększenie splotu
krzyżowego
http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=103&FID=502&PID=939&IID=940
http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=103&FID=502&PID=939&IID=941
http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=103&FID=502&PID=939&IID=942
nacieki transformowanych limfocytów T
Rodzina: Papillomaviridae
Rodzaj: Papillomavirus
http://web.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/papillo.html
Nagie, 55 nm., kolisty dsDNA ok. 8 kbp
W dojrzałym wirionie DNA tworzy kompleks z
białkami histonowymi gospodarza
Powoduje brodawczycę u zwierząt i człowieka
http://www2.vetmed.uni-muenchen.de/med2//skripten/b1-7.html
http://www.caninepapillomavirus.com/canine-papilloma-photos
http://fl.biology.usgs.gov/posters/Manatee/Manatee_Papilloma_Virus/papilloma_graphic6a.jpg
Niektóre typy odpowiedzialne są za raka szyjki
macicy u kobiet
Rodzina: Polyomaviridae
Rodzaj: Polyomavirus
Nagie, 40 nm., kolisty dsDNA ok. 5 kbp
5-10 białek, niektóre z nich (E5, E7) określane
jako onkoproteiny działają tumorogennie
2 typy replikacji:
- wegetatywna - bezpośrednio po
wniknięciu do komórki, po czym genom
przechodzi w formę plazmidową
- „plazmidowa” - raz na cykl podziału
komórki
ssDNA wirusy
Parvoviridae
Circoviridae
Rodzina: Parvoviridae
Parvovirinae
Rodzaj: Parvovirus
Erythrovirus
Dependovirus
Densovirinae
Rodzaj: Densovirus
Iteravirus
Contravirus
Nagie, dwudziestościenne, 18-26 nm.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/em_parvo.gif
ssDNA, 4-6 kb, 2 główne geny - REP (kodujący funkcje
niezbędne do transkrypcji i replikacji DNA) i CAP
(kodujący białka strukturalne); u niektórych członków
rodziny występują dodatkowe ORFs
Enkapsydacji ulegają zarówno nici ssDNA „+” jak i „-”, z
różną efektywnością
Densovirus kodują REP i CAP na komplementarnych
niciach
Wirusy autonomiczne mają ssDNA „-” - komplementarny
do mRNA
dependowirusy - AAV - ssDNA”+” lub”-” z delecjami - do
replikacji wymagają zakażenia helperem - adeno lub herpes
parwowiroza psów
http://www.bobmckee.com/Resources/Image10.gif
parwowiroza świń
obumarcie i mumifikacja płodów
http://imgsrc.baidu.com/baike/pic/item/3bb22487eb897239c75cc349.jpg
http://www2.vet-lyon.fr/ens/expa/microbio_immuno/agents_infectieux/images/parvovirus3.jpg
Rodzina: Circoviridae
Rodzaj: Circovirus
17-22 nm., nagie, dwudziestościenne
http://www.pcvd.org/
ssDNA kolisty 1.7-2.3 kb
Wirus niedokrwistości kurczat i cirkowirus prosiąt mają
po jednym białku, wirus choroby dzioba i piór - 3
Replikacja zależy od enzymów komórkowych
Download