pdfZ

advertisement
Gwiazdy
Wszechświat
Oryginalnie - Prawo Hubble’a
v  H r
v - prędkość oddalania się galaktyki
H - stała kosmologiczna
r - odległość galaktyki od nas
1 pc  3.2616 roku świetlnego
1 pc  3.86 1016 m
E. Hubble (1929)
Prawo Hubble’a
Wiek wszechświata:
r
r
1
tw  
  15 mld lat
v Hr H
 km 
H  67.80 ± 0.77 

Mpc

s


Prawo Hubble’a - problemy
1. Skoro zależność v(r) jest liniowa to czy
dalsze galaktyki poruszają się szybciej
niż światło ?
2. Skoro wszystkie galaktyki się od nas
oddalają to czy jesteśmy centrum
Wszechświata?
3. Dlaczego granicą obserwowanego
Wszechświata jest dokładnie Horyzont
Hubble’a
Prawo Hubble’a
R(t )  współczynnik „rozszerzalności” przestrzeni – funkcja skalująca
r (t )  r (t0 )  R(t )
dr (t ) d
dR(t )
v(t ) 
 r (t0 )  R (t )   r (t0 ) 

dt
dt
dt
r (t ) dR(t )
1 dR(t )
 km 


 r (t ) 
H  67.80 ± 0.77 

R (t ) dt
R (t ) dt
 Mpc  s 
„Stała Hubbla” jest funkcją skalującą,
która nie musi być ani stała ani liniowa
Przestrzeń/Galaktyki – Ciasto/Rodzynki
Galaktyki oddalają się na skutek „rozszerzania” się samej przestrzeni
t =10-43 s
x 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
t =10-43 s
t =10-43 s
Najwcześniejszy
moment
w
ewolucji
Wszechświata, o którym możemy snuć wiarygodne
przypuszczenia. Pojęcia przestrzeni i czasu nabrały
obecnego znaczenia, a znane nam prawa fizyki
zaczęły obowiązywać. Wszystkie oddziaływania
fundamentalne są jedną siłą.
grawitacja
silne
Rozmiar : 10-12 m
Temperatura: 1032 K
elektrosłabe
Siła fundamentalna
t do 10-32 s – era inflacji
•
•
•
Kolejno oddzielają się poszczególne oddziaływania.
Przestrzeń powiększa się ok. 1030 razy.
Wszechświat to mieszanka fotonów, kwarków i leptonów
Potwierdzenie: Barrish (2014)Odkrycie fal grawitacyjnych
Rozmiar : 1018 m !!!!
Temperatura: 1027 K
t do 10-4 s – era hadronowa
•
•
•
•
Kwarki łączą się ze sobą tworząc protony i neutrony oraz ich
antycząstki
Wszechświat ostygł na tyle, że fotony nie mają
wystarczająco energii aby je rozbić
Cząstki i antycząstki anihilują
Z nieznanego powodu materii jest trochę więcej – obecny
świat
proton
u
u
d
neutron
u
d
d
t do ok. 20 min. – era nukleosyntezy
n + e+ ↔ anti-νe + p
n + νe ↔ p + e−
(p,n) + 2H → (3He, 3H)
(3He, 3H) + (n,p) → 4He
Temperatura: 109 K
Nukleosynteza
t ok. 300 000 lat – tworzenie atomów
•
•
•
•
•
Elektrony łączą się z jądrami tworząc atomy
Światło w niewielkim stopniu oddziaływuje z
nienaładowanymi cząstkami, może więc teraz pokonywać
duże odległości
Wszechśiat staje się przezroczysty
Powstaje mikrofalowe promieniowanie tła – t.zw.
promiemniowanie reliktowe
Powstają skupiska materii będące zaczątkami gwiazd
Temperatura: 104 K
Mikrofalowe promieniowanie tła – satelita WMAP
(2003)
Mikrofalowe promieniowanie tła
T=2.726 K
A. Penzias & R.W. Wilson
Nobel 1978
G. Smoot & J. Mather
Nobel 2006
„Dark Ages” – t do ~500 mln. lat
•
•
•
Mimo, że wszechświat jest przezroczysty to jedym światłem jest to
emitowane przez wodór : l = 21 cm
Gdyby udało się je zaobserwować to dałoby to jeszcze lepszą mapę
wczesnego wszechświata
Powstały pierwsze galaktyki
21 cm
8x21 cm
Wczesny Wszechświat: t ~ 1 mld. latGłębokie pole Hubble’a
N
S
Głębokie pole Hubble’a
Obserwowany Wszechświat
Obserwowany Wszechświat
Obserwowany Wszechświat
Obserwowany Wszechświat
Obserwowany Wszechświat
Obserwowany Wszechświat
Obserwowany Wszechświat
Obserwowany Wszechświat
Podsumowanie
Układ Słoneczny t ~ 4.6 mld lat
Dziś
t = ok. 13.6 mld lat
Przyszłość: rok ok. 5 000 000 000
Przyszłość: rok ok. 100 000 000 000 000 000
Zderzenia galaktyk
NGC 3169 + NGC 3166
Zderzenia galaktyk
Whirlpool Galaxy + NGC 5195
Zderzenia galaktyk
MICE Galaxies (NGC 4676A + NGC 4676B)
Powstawanie gwiazdy
Mgławica gazowo – pyłowa
(M rzedu kilkuset tysięcy mas Słońca)
Fala uderzeniowa
Fala uderzeniowa może powstać na skutek wybuchu
supernowej lub zderzenia galaktyk
Powstawanie gwiazdy
Powstają zagęszczenia materii o masie rzędu 10 – 100 mas Słońca,
kurczą się pod wpływem grawitacji – powstają protogwiazdy,
Rośnie temperatura i ciśnienie.
Mgławice
Mgławica Orła
Mgławice
Mgławica Eta Carinae
Mgławice
Mgławica Omega
Powstawanie gwiazd – np. S106 w gwiazdozbiorze
Łabędzia
Powstawanie gwiazd
Obłok gwiazdowy
zapada się na skutek
grawitacji. Początkowo
ma średnicę rzędu lat
świetlnych i
temperaturę dziesiątek
Kelvinów.
rok świetlny = 63241 au
Przypomnienie - cykl protonowy
Wymagana temperatura rzędu 15 mln K
p  p2 H  e    e
p2H3 He  g
3
He3He4 He  2 p
p – proton
2H
– deuter
e+ - pozytron
W trakcie cyklu emitowane jest
26.7 MeV energii
e – neutrino elektronowe
g – wysokoenergetyczny foton (kwant gamma)
Źródło energii gwiazd o masie rzędu M Słońca
Przypomnienie – cykl 3a
4
He 4 He8 Be
8
Be 4 He12 C
Najprawdopodobniej cały istniejący we wrzechświecie
węgiel
powstał w procesie 3 alfa.
Przypomnienie – cykl CNO
p12C13 N  g 13 C  e    e  g
p13C14 N  g
p14 N 15 O  g 15 N  e    e  g
p15N 12 C 4 He
• Liczba jąder C i N nie zmienia się
• 4 protony tworzą jądro He
Źródło energii gwiazd o masie większej od M Słońca
Porównanie p-p i CNO
Model gwiazdy
Założenia:
• (1) Gwiazda pozostaje w równowadze hydrostatycznej: Ciśnienie
gazu oraz ciśnienie promieniowania równoważone są przez
grawitację
• (2) Emitowana energia jest równa energii produkowane.
• Transport energii następuje poprzez prominiowanie i konwekcję
• Gaz zawarty w gwieździe w przybliżeniu spełnia równanie gazu
doskonałego
Model gwiazdy
p + p
r + r
r
p
m    S  r
GMm GMr
F 2 
r
r2
GMr
 p
2
r
dla S=1
dp GM
 2
dr
r
Model gwiazdy
p + p
r + r
r
p
L – ilość energii dochodzącej do warstwy r
L + L – ilość energii opuszczającej warstwę r
L    M    4r 2 r  
dL
2
   4r  
dr
 – tempo produkcji energii
Model gwiazdy - transport energii
Model gwiazdy - Twierdzenie Vogt – Russel’a
Jeżeli gwiazda pozostaje w równowadze
hydrostatycznej oraz termicznej, a energia w
jej wnetrzu produkowana jest w trakcje reakcji
termojądrowych, wówczas jej struktura jest
jednoznacznie określona przez całkowitą masę
i skłąd chemiczny.
Diagram HR
Diagram Hertzsprunga – Russela określa zależność jasności
gwiazdy od jej temperatury powierzchniowej
Diagram HR
Diagram HR - masy
Zależność położenia na diagramie od masy gwiazdy leżącej na ciągu głównym
60 MS
Słońce
0.21 MS
Ewolucja gwiazdy - masa
Przebieg ewolucji gwiazdy zależy od jej masy w
momencie rozpoczęcia reakcji termojądrowych
M < 0.08 M Słońca – brązowe karły
• Gwiazda nie jest w stanie zapoczątkować
przemiany wodoru w hel
M < 0.8 M Słońca : Gwiazda nie jest w stanie
zapoczątkować przemiany helu w węgiel
M < 3 M Słońca : Gwiazda nie jest w stanie
zapoczątkować cyklu CNO
Słońce
W momencie
rozpoczęcia
nukleosyntezy
gwiazda przesuwa
się na ciąg główny
Pozycja zależy od
masy
ok. 90% życia
gwiazdy
Gwiazdy małomasywne
Brązowy Karzeł : masy <0.08 MS
WISE 1049-5319 (gwiazdozbiór Żagla)
CFBDSIR 1458+10 (gwizdozbiór Wolarza)
WISE 1828+2650(gwiazdozbiór Lutni)
54 Piscium(gwiazdozbiór Ryb)
Czerwony Karzeł: masy od 0.08 do 0.6 MS
Powoli spalają wodór, 80% gwiazd Drogi Mlecznej to czerwone karły. Po
wypaleniu wodoru stają sie Białymi Karłami
Proxima Centauri (gwizdozbiór Centaura)
Składnik potrójnego układu Alfa Centauri
Gwiazda Barnarda (gwiazdozbiór Wężownika)
Biały Karzeł: masy od 0.08 do 0.4 MS
Gwiazda wypaliła wodór, ale jest za mała aby „zapalić” hel
Syriusz beta (gwiazdozbiór Wielkiego Psa)
Podolbrzym
• Po wypaleniu wodoru w jądrze reakcja termojądrowa wygasa
• Jądro się kurczy, a jego temperatura rośnie zapalając wodór w otoczce
• Wzrasta wydzielanie enrgii co powoduje rozdęcie zewnętrznych warstw
Procyon (gwiazdozbiór Małego Psa)
Jasność 0.38m
Jasności
Max. jasności planet:
Jasności gwiazd:
Słońce: –26,74m
α CMa (Syriusz): –1,46m
Księżyc w pełni: –12,71m
α Car (Canopus): –0,72m
Wenus –4,7m
α Cen (Toliman): –0,27m
Mars: –2,7m
α Boo (Arktur): –0,04m
Jowisz: –2,5m
α Lyr (Wega): 0,03m
Merkury: –1,8m
α Aur (Capella): 0,08m
Saturn: ok. –0,2m
β Ori (Rigel): 0,1m
Uran: ok. 5,5m
α CMi (Procyon): 0,38m
Neptun: ok. 7,5m
α Eri (Achernar): 0,5m
α Aql (Altair): 0,77m
α Tau (Aldebaran): 0,9m
α Cru (Acrux): 0,9m
α Vir (Spica): 1m
Olbrzym
• Obiżenie temperatury warstw powierzchniowych powoduje
ich nieprzezroczystość
• Transport energii przez promienioanie jest niemożliwy, pozostaje konwekcja
• Konwekcja prowadzi do rozrostu (~x100) gwiazdy
Aldebaran (gwiazdozbiór Byka)
Jasność 0.85m
Polux (gwiazdozbiór Bliźniąt)
Jasność 1.16m
Arcturus (gwiazdozbiór Wolarza)
Jasność -0.31m
Superolbrzym
• Jeżeli malaje objętość gwiazdy i rośnie jej gęstość to maleje liczba
wolnych stanów kwantowych dla cząśtek
• Gdy cząstki wypełnią wszystkie wolne stany dalszemu jej zapadaniu
przedziwdziała wielkie ciśnienie
• Gdy temperatura osiągnie 108 K zapala się He w procesie 3a
• Szybkość tej reakcji jest bardzo czuła na temperaturę
• Następuje gwałtowne zapalnie się helu – t.zw. błysk helowy
• Gwiazda gwałtownie się rozrasta
Superolbrzym
Rigel (gwiazdozbiór Oriona)
Jasność -6.7m
Betelgeuse (gwiazdozbiór Oriona)
Jasność -5.14m
Betelgeuse / Rigel
Betelgeuse
Rigel
Gwiazdozbiór Oriona
2
1. Betelgeuse – czerwony superolbrzym
1
3
2. Heka – olbrzym + karzeł
3. Bellatrix - olbrzym
4
4. Pas Oriona:
• Alnilan – superolbrzym
• Alnitak – 3 x superolbrzym
• Mintaka – 4x superolbrzym
5. Saif - superolbrzym
6. Rigel - superolbrzym
6
5
Supernowa
• W jądrze masywnej gwiazdy przestały zachodzić
reakcje termojądrowe
• Pozbawiona ciśnienia promieniowania gwiazda zapada się
• Jądro jest z żelaza
(bardzo sprężyste)
• Zewnętrzne warstwy gwiazdy
opadają z dużą prędkoscią
na jądro i odbijają sie od niego
SN1987A – gwiazdozbiór Złotej Ryby
SN1604 – gwiazdozbiór Wężownika
Mgławice planatarne
IC 4593
Henize 2-47
NGC 5307
NGC 5315
Gwiazdy neutronowe
Gwiazdy neutronowe – Kasjopeja A
Download