Energia słoneczna

advertisement
Zderzenia galaktyk
NGC 3169 + NGC 3166
Zderzenia galaktyk
Whirlpool Galaxy + NGC 5195
Zderzenia galaktyk
MICE Galaxies (NGC 4676A + NGC 4676B)
Powstawanie gwiazdy
Mgławica gazowo – pyłowa
(M rzedu kilkuset tysięcy mas Słońca)
Fala uderzeniowa
Fala uderzeniowa może powstać na skutek wybuchu
supernowej lub zderzenia galaktyk
Powstawanie gwiazdy
Powstają zagęszczenia materii o masie rzędu 10 – 100 mas Słońca,
kurczą się pod wpływem grawitacji – powstają protogwiazdy,
Rośnie temperatura i ciśnienie.
Mgławice
Mgławica Orła
Mgławice
Mgławica Eta Carinae
Mgławice
Mgławica Omega
Powstawanie gwiazd – np. S106 w gwiazdozbiorze
Łabędzia
Powstawanie gwiazd
Obłok gwiazdowy
zapada się na skutek
grawitacji. Początkowo
ma średnicę rzędu lat
świetlnych i
temperaturę dziesiątek
Kelvinów.
rok świetlny = 63241 au
Przypomnienie - cykl protonowy
Wymagana temperatura rzędu 15 mln K
p  p2 H  e    e
p2H3 He  g
3
He3He4 He  2 p
p – proton
2H
– deuter
e+ - pozytron
W trakcie cyklu emitowane jest
26.7 MeV energii
e – neutrino elektronowe
g – wysokoenergetyczny foton (kwant gamma)
Źródło energii gwiazd o masie rzędu M Słońca
Przypomnienie – cykl 3a
4
He 4 He8 Be
8
Be 4 He12 C
Najprawdopodobniej cały istniejący we wrzechświecie
węgiel
powstał w procesie 3 alfa.
Przypomnienie – cykl CNO
p12C13 N  g 13 C  e    e  g
p13C14 N  g
p14 N 15 O  g 15 N  e    e  g
p15N 12 C 4 He
• Liczba jąder C i N nie zmienia się
• 4 protony tworzą jądro He
Źródło energii gwiazd o masie większej od M Słońca
Porównanie p-p i CNO
Model gwiazdy
Założenia:
• (1) Gwiazda pozostaje w równowadze hydrostatycznej: Ciśnienie
gazu oraz ciśnienie promieniowania równoważone są przez
grawitację
• (2) Emitowana energia jest równa energii produkowane.
• Transport energii następuje poprzez prominiowanie i konwekcję
• Gaz zawarty w gwieździe w przybliżeniu spełnia równanie gazu
doskonałego
Model gwiazdy
p + p
r + r
r
p
m    S  r
GMm GMr
F 2 
r
r2
GMr
 p
2
r
dla S=1
dp GM
 2
dr
r
Model gwiazdy
p + p
r + r
r
p
L – ilość energii dochodzącej do warstwy r
L + L – ilość energii opuszczającej warstwę r
L    M    4r 2 r  
dL
2
   4r  
dr
 – tempo produkcji energii
Model gwiazdy - transport energii
Model gwiazdy - Twierdzenie Vogt – Russel’a
Jeżeli gwiazda pozostaje w równowadze
hydrostatycznej oraz termicznej, a energia w
jej wnetrzu produkowana jest w trakcje reakcji
termojądrowych, wówczas jej struktura jest
jednoznacznie określona przez całkowitą masę
i skłąd chemiczny.
Diagram HR
Diagram Hertzsprunga – Russela określa zależność jasności
gwiazdy od jej temperatury powierzchniowej
Diagram HR
Diagram HR - masy
Zależność położenia na diagramie od masy gwiazdy leżącej na ciągu głównym
60 MS
Słońce
0.21 MS
Ewolucja gwiazdy - masa
Przebieg ewolucji gwiazdy zależy od jej masy w
momencie rozpoczęcia reakcji termojądrowych
M < 0.08 M Słońca – brązowe karły
• Gwiazda nie jest w stanie zapoczątkować
przemiany wodoru w hel
M < 0.8 M Słońca : Gwiazda nie jest w stanie
zapoczątkować przemiany helu w węgiel
M < 3 M Słońca : Gwiazda nie jest w stanie
zapoczątkować cyklu CNO
Słońce
W momencie
rozpoczęcia
nukleosyntezy
gwiazda przesuwa
się na ciąg główny
Pozycja zależy od
masy
ok. 90% życia
gwiazdy
Gwiazdy małomasywne
Brązowy Karzeł : masy <0.08 MS
WISE 1049-5319 (gwiazdozbiór Żagla)
CFBDSIR 1458+10 (gwizdozbiór Wolarza)
WISE 1828+2650(gwiazdozbiór Lutni)
54 Piscium(gwiazdozbiór Ryb)
Czerwony Karzeł: masy od 0.08 do 0.6 MS
Powoli spalają wodór, 80% gwiazd Drogi Mlecznej to czerwone karły. Po
wypaleniu wodoru stają sie Białymi Karłami
Proxima Centauri (gwizdozbiór Centaura)
Składnik potrójnego układu Alfa Centauri
Gwiazda Barnarda (gwiazdozbiór Wężownika)
Biały Karzeł: masy od 0.08 do 0.4 MS
Gwiazda wypaliła wodór, ale jest za mała aby „zapalić” hel
Syriusz beta (gwiazdozbiór Wielkiego Psa)
Podolbrzym
• Po wypaleniu wodoru w jądrze reakcja termojądrowa wygasa
• Jądro się kurczy, a jego temperatura rośnie zapalając wodór w otoczce
• Wzrasta wydzielanie enrgii co powoduje rozdęcie zewnętrznych warstw
Procyon (gwiazdozbiór Małego Psa)
Jasność 0.38m
Jasności
Max. jasności planet:
Jasności gwiazd:
Słońce: –26,74m
α CMa (Syriusz): –1,46m
Księżyc w pełni: –12,71m
α Car (Canopus): –0,72m
Wenus –4,7m
α Cen (Toliman): –0,27m
Mars: –2,7m
α Boo (Arktur): –0,04m
Jowisz: –2,5m
α Lyr (Wega): 0,03m
Merkury: –1,8m
α Aur (Capella): 0,08m
Saturn: ok. –0,2m
β Ori (Rigel): 0,1m
Uran: ok. 5,5m
α CMi (Procyon): 0,38m
Neptun: ok. 7,5m
α Eri (Achernar): 0,5m
α Aql (Altair): 0,77m
α Tau (Aldebaran): 0,9m
α Cru (Acrux): 0,9m
α Vir (Spica): 1m
Olbrzym
• Obiżenie temperatury warstw powierzchniowych powoduje
ich nieprzezroczystość
• Transport energii przez promienioanie jest niemożliwy, pozostaje konwekcja
• Konwekcja prowadzi do rozrostu (~x100) gwiazdy
Aldebaran (gwiazdozbiór Byka)
Jasność 0.85m
Polux (gwiazdozbiór Bliźniąt)
Jasność 1.16m
Arcturus (gwiazdozbiór Wolarza)
Jasność -0.31m
Superolbrzym
• Jeżeli malaje objętość gwiazdy i rośnie jej gęstość to maleje liczba
wolnych stanów kwantowych dla cząśtek
• Gdy cząstki wypełnią wszystkie wolne stany dalszemu jej zapadaniu
przedziwdziała wielkie ciśnienie
• Gdy temperatura osiągnie 108 K zapala się He w procesie 3a
• Szybkość tej reakcji jest bardzo czuła na temperaturę
• Następuje gwałtowne zapalnie się helu – t.zw. błysk helowy
• Gwiazda gwałtownie się rozrasta
Superolbrzym
Rigel (gwiazdozbiór Oriona)
Jasność -6.7m
Betelgeuse (gwiazdozbiór Oriona)
Jasność -5.14m
Betelgeuse / Rigel
Betelgeuse
Rigel
Gwiazdozbiór Oriona
2
1. Betelgeuse – czerwony superolbrzym
1
3
2. Heka – olbrzym + karzeł
3. Bellatrix - olbrzym
4
4. Pas Oriona:
• Alnilan – superolbrzym
• Alnitak – 3 x superolbrzym
• Mintaka – 4x superolbrzym
5. Saif - superolbrzym
6. Rigel - superolbrzym
6
5
Supernowa
• W jądrze masywnej gwiazdy przestały zachodzić
reakcje termojądrowe
• Pozbawiona ciśnienia promieniowania gwiazda zapada się
• Jądro jest z żelaza
(bardzo sprężyste)
• Zewnętrzne warstwy gwiazdy
opadają z dużą prędkoscią
na jądro i odbijają sie od niego
SN1987A – gwiazdozbiór Złotej Ryby
SN1604 – gwiazdozbiór Wężownika
Mgławice planatarne
IC 4593
Henize 2-47
NGC 5307
NGC 5315
Gwiazdy neutronowe
Gwiazdy neutronowe – Kasjopeja A
Download