Padaczka - zestawienie bibliograficzne CZASOPISMA Padaczka

advertisement
Padaczka - zestawienie bibliograficzne
CZASOPISMA
1. Padaczka dziecięca / Urszula Oszwa // Remedium. - 2003, nr 9, s. 10-11
2. Najgorszy jest strach : w Polsce 400 tys. ludzi choruje na padaczkę / Paweł Walewski //
Polityka. - 2002, nr 17, s. 82-83
3. Pionizacja statystyczna w urządzeniu własnej konstrukcji / Zbigniew Bregier, Jadwiga
Karbarska. - Bibliogr. // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. [38]-42
4. Metody terapii dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju / Elzbieta Minczakiewicz. Bibliogr. // Rewalidacja. - 2000, nr 1, s. [68]-89
5. Impuls ulgi : nowa szansa leczenia dla chorych na padaczke / Dorota Romanowska // Wprost.
- 1998, nr 11, s. 78-79
6. Stan nieobecnosci. Dlaczego zdrowi boja sie chorych na padaczke / Pawel Walewski //
Polityka. - 1998, nr 21, s.94-95
7. Padaczka - wybrane aspekty kliniczne i psychospoleczne / Joanna Jedrzjczak, Krzysztof
Owczarek. - Bibliogr. // Problemy Rehabilitacji Spolecznej i Zawodowej. - 1995, nr 4, s. 20-27
8. Pomoc chorym na padaczke w wyborze zawodu / H. Sucharowa // Problemy OpiekunczoWychowawcze. - 1991, nr 5, s.230-232
9. Wycieczka do Wloch - terapia przez sztuke / Malgorzata Janowska // Kultura Fizyczna. 2007, nr 5/6, s. 29-32
10. Pedagogiczne uwarunkowania rehabilitacji dziecka dotknietego epilepsja / Marzena Rorat. Bibliogr. // Nowa Szkola. - 2003, nr 4, s. 28-31
11. Dziecko z epilepsja w szkole. Co to oznacza? / M. Kosciesza, A. Kosciesza. - Bibliogr. //
Scholasticus. - 1994, nr 1/2, s. 49-53
12. Epilepsja a mowa, czytanie i pisanie / M. Kosciesza // Scholasticus. - 1992, nr 2, s.79-92
KSIĄŻKI
1. Wychowanie, profilaktyka, terapia :szanse i zagrozenia /pod red. nauk. Magdaleny
Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielinskiej. -- Krakow : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2012.
2. Dzieci chore, niepelnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju /pod red. nauk. Beaty Cytowskiej,
Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. -- Krakow : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
3. Jak pracowac z dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych /Fintan J. O'Regan ; [tl.
Robert Walis]. -- Warszawa : "Liber", 2005.
4.
Uczen z przewlekla choroba i uczen z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogolnodostepnej
:poradnik dla nauczycieli szkol ogolnodostepnych : praca zbiorowa /pod red. Tadeusza Kotta.
-- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
5. Psychologiczne problemy padaczki u dzieci /Malgorzata Koscielska. -- Warszawa : Panstwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1976.
6. Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu, T. 2 / Maria Pąchalska . – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
7. Neurologia : podręcznik dla studentów medycyny / red. Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
Download