Świat Nauki 4/2015 - E

advertisement
POLSKA EDYCJA
Kwiecień 2015 nr 4 (284)
60
A RT Y KU ŁY
E L E K TRO N I K A M E DYCZ NA
32 Medycyna wstrząsów
Pobudzanie układu nerwowego może zastąpić leki stosowane
w chorobach zapalnych i autoimmunologicznych.
Kevin J. Tracey
PL A N E TO LO G I A
JUSTIN MCMANUS Getty Images (przerwany falochron atolu Tarawa w Rebublice Kiribati)
32 Oceany z nieba
Nowe dowody ponownie rozgrzały debatę, czy to
rzeczywiście komety i planetoidy są jedynym źródłem
wody na Ziemi.
David Jewitt i Edward D. Young
M E DYC YN A
40 Słaby punkt w bakteryjnej twierdzy
Biolodzy ewolucyjni próbują atakować bakterie w nowy sposób:
zakłócając ich życie społeczne.
Carl Zimmer
NEU RO NAU K I
46 Czy i dlaczego mamy wolną wolę
Neurony „zapalają” się w naszych głowach, zanim jeszcze
uświadomimy sobie, że podjęliśmy decyzję. Jednak to odkrycie
nie oznacza, że jesteśmy „biochemicznymi marionetkami”.
Eddy Nahmias
T ECHN I K A
50 Dane do słuchania
Ucho jest tak niewiarygodnie skutecznym narzędziem
zdolnym wychwycić subtelne różnice tonów, że naukowcy
konwertują dane na dźwięk, aby badać cząstki w przestrzeni
kosmicznej i wykrywać komórki nowotworowe.
Ron Cowen
N EURO N AUK I
54 Leczenie depresji u źródeł
Elektryczna stymulacja w głębi mózgu może złagodzić
wyniszczające zaburzenia nastroju.
Andreas M. Lozano i Helen S. Mayberg
K LI M AT
60 Wyspa fantazji
Naprędce podejmowane próby ratowania Kiribati
przed zalaniem przez podnoszące się oceany i medialny
zgiełk wokół tej sprawy mogą wyrządzić więcej złego
niż dobrego.
Simon D. Donner
N AUK A I SPO ŁECZ EŃ ST WO
66 Nasza transparentna przyszłość
W cyfrowym świecie nie ma sekretów. Możliwe implikacje
tego faktu dla instytucji przywodzą na myśl teorię Darwina.
Daniel C. Dennett i Deb Roy
kwiecień 2015, Świat Nauki 1
STAŁE RU B RY K I
6 Wokół nauki
Niezdrowa etyka pracy
Redakcja Scientific American
8 Skaner
Szczepionki na raka. Twarde, ale elastyczne. Jak uciszyć
lodówki. Niszczycielska mikrograwitacja Zaśmiecone niebo.
Jak dziś przeprowadzać sondaże. Elipsa nie sprzyja życiu.
Spróbujmy dorównać karaczanom
12
20 Forum
Kwestia zaufania
Karl Frederick Rauscher
21 TechnoFakty
Czy nadszedł kres e-maili?
David Pogue
22 Zdrowie
Rewolucja w naprawie kolan
Claudia Wallis
74 Głos sceptyka
Wykuwanie znaków zapytania
Michael Shermer
75 Anty(po)waga
Translacja frustracja
Steve Mirsky
22
76 Ex libris
77 Faktograf
Pyły w górę
Mark Fischetti
78 Warto wiedzieć
80 Z archiwum Scientific American
OKŁADKA
74
Bywa, że układ odpornościowy zaczyna niszczyć komórki
własnego organizmu. Kiedy układ nerwowy dostrzeże taką
nadmierną reakcję, próbuje jej przeciwdziałać, często, niestety, bezskutecznie. Ratunkiem dla osób cierpiących na choroby
autoimmunologiczne mogą okazać się implanty generujące
odpowiednie sygnały elektryczne.
Ilustracja: Bryan Christie
Opracowanie polskiej wersji okładki: Zbigniew Larwa
2 Świat Nauki, kwiecień 2015
Download