Komunikat jagodowy nr 6 z dnia 12-05-2015

advertisement
Komunikat jagodowy z dnia 12 maja 2015
(Tomasz Gasparski – Bayer CropScience)
Truskawka:
Należy rozpocząć lustrację plantacji na obecność kwieciaka malinowca. Chrząszcze się już
pojawiają. W uzasadnionych sytuacjach, jeżeli zostanie przekroczony próg szkodliwości, wskazane
będzie wykonanie zabiegu zwalczającego. Można w tym celu użyć preparatu
Decis Mega 50 EW. Zabiegi należy wykonywać wieczorem lub w nocy, tak aby nie szkodzić owadom
zapylającym.
Fot.1) Uszkodzenie pąka truskawki spowodowane przez samicę kwieciaka malinowca (Brzezna 11-05).
Chyba we wszystkich regionach Polski wzrasta zagrożenie przędziorkami. Jest to szczególnie
widoczne na plantacjach, na których stosowano agrowłókniny. Próg zagrożenia to 2 stadia ruchome
na 1 listek liścia złożonego z 4 prób po 50 wyrośniętych liści. Po przekroczeniu progu zagrożenia,
jeżeli plantację jeszcze nie kwitną (region, odmiana) można wykonać zabieg stosując ENVIDOR 240
SC. Jeżeli zachodzi potrzeba zwalczania przędziorków, a dana odmiana już kwitnie, wówczas należy
zastosować fenpiroksymat (po oblocie pszczół).
Fot.2 i 3) Liście truskawki odmiany HONEOYE zasiedlone przez przędziorka chmielowca.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
W czasie kwitnienia truskawek należy zabezpieczyć plantację przede wszystkim przed szarą
pleśnią. Aktualnie pogoda sprzyja chorobie w większości regionów Polski, co obserwuję na modelach
chorobowych. Poniżej przedstawiam zagrożenia dla kilku regionów.
Wyk. 1) Wzrasta zagrożenie na Mazowszu – Kozietuły Nowe, powiat grójecki.
Wyk.2) Zagrożenie dla Polski wschodniej – Rachanie, powiat tomaszowski.
Wyk.3) Zagrożenie dla Małopolski jest również wysokie – Brzezna, powiat nowosądecki.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Do porażenia dochodzi przy ciepłej, wilgotnej pogodzie. W okresie kwitnienia truskawki
zarodniki konidialne grzyba Botrytis cinerea infekują głównie płatki korony, słupki i pręciki. Dogodną
temperaturą do rozwoju patogena jest zakres temperatury 15-25oC. Zabiegi ochrony roślin przeciwko
szarej pleśni należy przeprowadzać co 5-7 dni. W związku z dużym zagrożeniem chorobowym
zalecam stosowanie preparatów o bardzo wysokim poziomie skuteczności np. LUNA SENSATION 500
SC w dawce 0,8 L/ha. Preparat ten należy do grupy SDHI, grupy o stosunkowo wysokim ryzyku
powstania odporności. Dlatego też, stosując preparaty SDHI należy uwzględnić ich ilość zabiegów, tak
by nie stosować ich częściej niż 2 razy w sezonie. Przypominam jednocześnie, że do SDHI należy
również substancja boskalid. Luna Sensation 500 SC (fluopyram+trifloksystrobina) jest preparatem
o bardzo szerokim spektrum zwalczania. Chroni plantację przed szarą pleśnią, białą plamistością
liści truskawek, mączniakiem prawdziwym, antraknozą i skórzastą zgnilizną owoców. Pamiętać
należy, że stosowanie mieszanin zbiornikowych (np. fungicyd + nawóz, insektycyd + nawóz, fungicyd
+ insektycyd + nawóz) dla niektórych odmian, zwłaszcza tych mało popularnych w Polsce (nie
przebadanych), może być niewskazana z uwagi na możliwość wystąpienia fitotoksyczności. Warto
więc zrobić próbę zbiornikową oraz oprysk na małej części plantacji, by mieć pewność, że ciecz
robocza jest bezpieczna dla uprawy.
Malina:
Na odmianie ‘Polka’ można już zaobserwować pierwsze objawy rdzy maliny. Pomarańczowe
skupiska tzw. ecjów widoczne są na dolnych liściach przy gruncie. Po zauważeniu pierwszych
objawów na górnej stronie blaszki liściowej, zalecam wykonanie zabiegu preparatem Zato 50 WG
w dawce 0,2 kg/ha. Przypominam, iż preparat ZATO 50 WG uzyskał wiosną 2015 rejestrację w
uprawie maliny między innymi do ochrony przed rdzą i zamieraniem pędów
Fot.4) Rdza na malinie ‘POLKA’ (11-05-2015).
Na plantacjach malin pojawia się już coraz większa gama szkodników. Poskręcane, sklejone
i podziurkowane wierzchołkowe młode liście świadczą o obecności i żerowaniu zwójkowek. Do
zwalczania tych szkodników szczególnie przydatne są niektóre preparaty chloronikotynylowe. Ich
skuteczność w odniesieniu do młodych gąsienic tych gatunków jest bardzo duża, a są to jednocześnie
preparaty mało szkodliwe dla fauny pożytecznej.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Preparat CALYPSO 480 SC choć nie ma rejestracji do zwalczania zwójkówek, stosując do zwalczania
mszyc będzie ograniczał występowanie zwójkówek, zwłaszcza tych w fazie L1-L3 (małe gąsienice).
Fot.5-7) Zwójka różóweczka
Fot.8) Pąk wierzchołkowy zasiedlony przez gąsienice.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Na plantacjach, na młodych wierzchołkowych liściach obserwuję kolonie mszyc, które żerując
wraz ze śliną wprowadzają enzymy, powodując deformacje roślin. Wzrost pędów jest wówczas
zahamowany, a po niedługim czasie u szczytu tworzą się zwarte rozety skręconych
i skędzierzawionych liści oraz kwiatostanów. Osobniki dorosłe oraz larwy szkodników wydalają duże
ilości słodkich odchodów, tzw. rosy miodowej, co przyciąga mrówki (fot.9). Po przekroczeniu progu
zagrożenia można wykonać zabieg ochronny preparatem Calypso 480 SC.
Fot.9) Mszyce w malinach, na części wierzchołkowej rośliny.
Zwracam szczególną uwagę na mszyce, gdyż szkodniki te są wektorami chorób wirusowych.
Na odmianie ‘POLKA’ można już zaobserwować objawy zawirusowania roślin.
Porzeczka:
Pod koniec kwitnienia, tam gdzie zaobserwowano wcześniej występowanie wielkopąkowca
wskazane jest zastosować Envidor 240 SC, co pozwoli ograniczyć jego migracje, a jednocześnie
zwalczy przędziorki.
Fot.10) Pąki zasiedlone przez wielkopąkowca.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Na plantacjach, na których wcześniej nie wykonano zabiegu z użyciem preparatów do
zwalczania mszyc, na dolnej stronie najmłodszych liści można zaobserwować mszyce porzeczkowoczyściecową. W ciągu roku rozwijają się 3-4 pokolenia, które następnie przelatują na żywiciela
wtórnego (czyściec i jasnota). Jesienią mszyce wracają, aby złożyć jaja zimujące. Uszkodzenia liści
porzeczki aktualnie są bardzo charakterystyczne. Na górnej stronie zasiedlonych liści porzeczki
widoczne są nieregularne wybrzuszenia, zwane też galasami. Przebarwienia liści są koloru od
żółtawego do czerwonego. Bardziej jaskrawe przebarwienia i deformacje pojawiają się wtedy, kiedy
zaatakowane są najmłodsze liście. Uszkodzenie licznych liści zmniejsza asymilację, co ma wpływ na
wzrost i plonowanie krzewów.
Fot.11 i 12) Mszyca porzeczkowo-czyściecowa.
Już teraz na plantacjach można zaobserwować mszyce porzeczkową. Żeruje na dolnej stronie
najmłodszych liści i niezdrewniałych wierzchołkach pędów Uszkodzone liście i pędy zwijają się
i skręcają. Wzrost pędów jest silnie zahamowany. Mszyca ta jest wektorem wirusów.
Fot.13 i 14) Mszyca porzeczkowa na części wierzchołkowej pędów.
Przypominam Państwu, że zgodnie Dobrą Praktyką Rolniczą zabiegi preparatami
owadobójczymi należy stosować po oblocie pszczół, stosując się do etykiety środka
ochrony roślin, przestrzegając przy tym prewencji.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Na plantacjach, na których zachowana jest po części równowaga biologiczna, można spotkać
wiele organizmów pożytecznych. Do nich należą drapieżne chrząszcze biedronkowate, które
ograniczają liczebność między innymi mszyc. Postacie dorosłe oraz larwy zjadają w ciągu roku nawet
do 2000 mszyc.
Fot.15) Drapieżna biedronka żywiąca się mszycami na porzeczce.
Wśród pożytecznych organizmów możemy spotkać drapieżne muchówki bzygowate. Postacie dorosłe
nie są jednak drapieżne. Bardzo drapieżne są natomiast ich larwy, które żywią się głównie mszycami.
Fot.16) Larwa bzyga pożerająca mszyce.
Komunikaty dotyczące porzeczek przygotowywane są we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem
Producentów Czarnej Porzeczki.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Download