Kosmos - Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi

advertisement
Prezentacja autorskiego wydarze nia związanego z hasłem: „Kos mos”
realizowanego w Szkole Podstawowe j ABiS „Szkoła dla dziecka” w Łodzi
przez wychowawczynię klasy „0” – Katarzynę Palla
Tematyka i przedmiot projektu:
Projekt zatytułowany „Tajemnice Kosmosu” służył wzbudzeniu zainteresowania u dzieci
tematyką astronomiczną. Główne tematy edukacyjne z Podstawy Programowej Wychowania
Przedszkolnego: 1) Piękno świata – obiekty na niebie 2) Słońce – przyjaciel i wróg 3) Bajka o
smoku – zaćmienie 4) Ziemia na karuzeli czyli dzień i noc”.
Cele ogólne:
- rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez zabawy badawcze
Cele operacyjne - Dziecko:
- przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na
przedmiotach [Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, obszar: 4/1]
- zna zagrożenia płynące ze świata przyrody (ogień) – [6/3]
- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych [9/2]
- wie, że należy ubierać się stosownie do pogody (osło na przed nadmiernym słońcem) [11/2]
- wie, jakie warunki potrzebne są do życia (energia słoneczna – światło, ciepło) [12/2]
- liczy obiekty, zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku [13/1, 6]
Metody i techniki:
- elementy metody „Edukacja przez ruch” wg Doroty Dziamskiej
- m. samodzielnych doświadczeń (zabawy badawcze)
- techniki: analogia fantastyczna, metafora
Opis realizacji projektu w klasie „0”
I.
II.
III.
Dzielenie się wyobrażeniami na zaproponowany temat: „Z czym kojarzy Ci się
Wszechświat”, „Kosmos jest jak …” (zastosowanie metafory).
Zabawy badawcze z wykorzystaniem świec i zapałek, poprzedzone pogadanką
z wychowankami n. t. konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa
(przeprowadzania tego rodzaju doświadczeń tylko w obecności osób dorosłych).
a) „Gwiazdy – latarnie nieba” – wyjaśnienie, że jasne punkty zdobiące nocny
firmament emitują z siebie energię w postaci ciepła i światła (przytrzymanie
dłoni nad płomieniem świecy, dotykanie ogrzanego dna słoika). Wnioski:
Słoneczne światło i ciepło potrzebne są do życia. Trzeba się chronić przed
nadmiernym nasłonecznieniem i promieniowaniem UV.
b) „Tajemnice Słońca” – ukazanie symbolicznych „protuberancji” dokonujących
się na dziennej gwieździe – przykładanie łebka zapałki do zapalonej świecy,
obserwowanie „ognistego wybuchu”. Dmuchanie na płomień – taniec
„ognistego języka” jako zjawisko wiatru słonecznego.
c) Obserwowanie świec (mniejszej i większej) „czyli” dwóch, różniących się
wiekiem, gwiazd – pogadanka na temat powolnej utraty paliwa, prowadzącej
do stopniowego umierania świetlistych drogowskazów nocnego nieba.
d) Zilustrowanie w ogrodzie szkolnym aktu powolnego umierania we
Wszechświecie – zapalenie uformowanej z gazetowych „piguł” kuli - Słońca
„Słońce też jest piegowate” – oglądanie ilustracji w bibliotece. Tworzenie prac
plastycznych z użyciem plastykowych krążków CD. Odrysowanie tarczy
słonecznej na zgniecionych uprzednio arkuszach. Malowanie tarczy i plam
opuszkami małych palców zamoczonymi w farbie żółtej oraz czarnej (przy
muzyce z wykorzystaniem elementów metody D. Dziamskiej). Stworzenie
ciemnego tła przy pomocy węgla rysunkowego. Przeliczanie piegów na tarczy.
IV.
V.
VI.
VII.
„Smok jest niewinny” – przybliżenie dawnych wierzeń n. t. zaćmienia Słońca.
Naklejenie tarczy oraz wyciętych, pokolorowanych latających stworów.
Wykonanie słonecznej korony przy użyciu gumki do ścierania.
Dzielenie się propozycjami wyjaśniającymi tajemnicze zjawisko – nie smok zjada
naszą gwiazdę dzienną, ale przysłania je „lustro” Księżyca. Ukazanie Srebrnego
Globu (konkursowa praca wcześniej wykonana przez ucznia).
Zaśpiewanie piosenki, o ziemskim satelicie z jednoczesnym zilustrowaniem treści
ruchem. Zabawa, p.t. „Dzień i noc” z wykorzystaniem symbolicznych krążków.
Podsumowanie – „Co by było, gdyby Słońce cały czas przysłaniał Księżyc?” –
przedstawienie indywidualnych pomysłów (analogia fantastyczna).
Uczestnicy projektu:
W działania zaangażowało się trzynaścioro dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z klasy „0” ze
Szkoły Podstawowej ABiS „Szkoła dla dziecka” (Łódź, ul. Rzgowska 17a)
Miejsce realizacji projektu:
W głównej mierze działania realizowane były na terenie klasy oraz w szkolnym ogrodzie.
Jedno spotkanie odbyło się w bibliotece rejonowej przy ul. Bednarskiej (dzielnica ŁódźGórna) – uczniowie oglądali ilustracje w książkach o tematyce astronomicznej.
Wybrane środki dydaktyczne:
Książki przedstawiające głębię Wszechświata, zdjęcia Słońca, Księżyca, gwiazd, plastykowe
krążki CD, ołówki, nożyczki, czarna i żółta farba temperowa, kubeczki z wodą, pastele,
węgiel rysunkowy, kolorowe kartony, świece, zapałki, gazety, torebki z materiału, żółta
bibuła, płyta relaksacyjna „Odległa przestrzeń”, płyta - „Edukacja przez ruch – z muzyką do
ćwiczeń cz. II „Zbieram – Poszukuję- Badam” (D. Dziamskiej i W. Wierzyńskiego), tekst
piosenki „Księżyc raz odwiedził staw” (J. Brzechwa)
Gwiazdy – latarnie nocnego nieba.(fot.1)
Słońce daje nam światło i ciepło. (fot. 2)
Wybuchy na Słońcu – tzw. protuberancje. (fot.3)
Dmuchanie na płomień – ukazanie zjawiska
zwanego wiatrem słonecznym. (fot.5)
(fot.4)
(fot.6)
Symboliczne umieranie „słońc” –
jako skutek utraty gwiezdnego
paliwa.
Formowanie kul
z gazet na kształt
Słońca
(fot.7)
(fot.8 i 9)
Przeglądanie książek o tematyce astronomicznej w bibliotece. (fot. 10 i 11)
Przedstawianie dawnych chińskich wierzeń dotyczących zaćmienia Słońca przy użyciu
różnorodnych technik plastycznych. (fot. 12 i 13)
Rozwiązanie zagadki – za zaćmienie Słońca
odpowiedzialny jest Księżyc. (fot. 14)
Opracowała: Katarzyna Palla
Fotografie (prócz fot. nr 6, 8, 9) wykonała: Katarzyna Palla
(nauczycielka Szkoły Podstawowej ABiS „Szkoła dla dziecka” przy WSInf w Łodzi)
Wyrażam zgodę na przetwarzan ie moich danych osobowych dla potrzeb wykorzystania wizerunku (zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.2007 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833) oraz opublikowanie
zaprezentowanego autorskiego wydarzenia związanego z tegorocznym hasłem Festiwalu Sztuki Małego Dziecka
– „Kosmos”
Download